تعبیر خواب لنگیدن پای مرده

از هزاران سال پيش تا امروز همواره مردم مي خواهند بدانند خوابي كه ديده اند چه تعبير و معناي دارد،بخصوص خواب  يك مرده. از آنجا كه پاها ، پايه زندگي هستند و انسان براي قائم ايستادن به آنها احتياج دارد. هر گونه آسيب و قطع آنها مي تواند نشانه خوبي نباشد.هم چنين لنگيدن هم انسان را از حالت قائم خارج مي كند پس نمي تواند تعبير خوابي باشد.

تعبيركلي از خواب ديدن پاها 

براي تعبير خواب لنگیدن پای مرده لازم است تعبير نقاط و جايي كه پاها قرار گرفته يا راه مي رود و تعبير خود پا كاملا بايستي مشخص شود. پاها درخواب با جایگاه اخلاقی ما همراه است. در واقع پا ها در خواب ،به ستون ،پايه و اسکلت اخلاقی زندگی اشاره می کند. 

هر چقدر سالم و محکم تر باشد نشانه ی خوبی است و پاها با آزادی در زندگی همراه است و آنها در خواب نشان می دهند که ما در زندگی چه احساسی داریم ، افکار و اعمال و عملکرد درونی ما را نیز نشان می دهند.در خواب ، پا نشان دهنده انسان قائم است ، زیرا با آنها ایستاده است. اگر در خواب هر اتفاق بدی و مشکلی برای پاها بیفتد، این به وضعیت اقتصادی، کار، تلاش، خانواده مربوط مي شود و نشانه خوبي نيست.

تعبیر خواب لنگیدن پای مرده

اگر فردی در خواب مي بيند که مرده ای از درد پا ناله و زاري مي كند و لنگان لنگان راه می رود بخصوص اگر آن پا ،پای راست باشد تعبیر خوشایند ي برای شخصی که خواب را دیده است را ندارد و مشکلاتی براي او رخ خواهد داد و بهتر است صدقه دهد.

اگر کسی در خواب مي بيند كه پايش مي لنگد اما آن خوب شده است ،تعبيرش اين است كه به مقصود و هدف اش می‌رسد.

خواب قطع شدن پاها و لنگيدن تعبيرخوبي ندارد، گرفتاري و مشكلاتي براي شما پيش مي آيد يا شايد خواب قطع شدن پاها تعبيرش آن است که شما بایستي بر اصول اساسي خود بایستید. پاهای قطع شده در خواب می تواند با احساسات درون شما در ارتباط باشند و هم چنين خواب پاهای صدمه دیده تعبيرش مشکلات خانوادگی نيز است.مجروح شدن پاها در خواب ، شايد تعبيرش عذاب احتمالی باشد.

اگر خواب پاهاي ضعیف را مي بينيد ، تعبیرش این است که ممکن است از نظر احساسی آسیب پذیر باشید.

تعبير از دست دادن پا و قطع آن در خواب

اگر خواب مي بينيد كه پاهاي خود را از دست داديد، تعبيرش آن است كه شما مشکلات غیر منتظره ای روبه رو خواهيد شد. اصولا خواب پای آسیب دیده تعبيرش پوسیدگی اخلاقی، فساد یا سطح پایین تفکر است.

هم چنين تعبير قطع شدن پای شخصی در خواب ، تعبيرش اين است که او نیمی از ثروت خود را از دست می دهد. اگر هر دو پا در خواب قطع شود، به این معنی است که او تمام ثروت خود را از دست خواهد داد، یا ممکن است به زودی بمیرد. پاهای شخص در خواب ، والدین یا رهبران سرزمین را نيز نشان می دهند.

اگر پای کسی در خواب شکسته باشد ، به این معنی است که او نباید چند روزی در نزدیکی مسئولان باشد و یا بهتر است برای مدتی شهر را ترک کند و برای امنیت خود دعا کند. اگر بیمار چنين خوابي را مي بيند  که پایش در خواب شکسته است، ممکن است تعبيرش  مرگ او باشد وصدقه بايستي دهد.

علاوه بر اين خواب دیدن قطع پا ها مي تواند بيانگر احساس از دست دادن اعتماد به نفس یا عدم توانایی درخود و نيز عدم  باور داشتن دیگران است و يا از دست دادن قدرت برای ایستادن در برابر مسائل و مشكلات است. اگر کسی در خواب مي بيند كسي کف پاهای شما را خراش مي دهد ، تعبيرش اين است كه موجب از بین رفتن و آسیب رسیدن به زندگی تان مي شود.اصولا كف پا براي ايستادن مهم است و بايستي سالم  و محكم باشد.

تعبيرخواب انگشت  شست پا

انگشتان پا در خواب نیز نماد خانواده شما هستند . تعبيرخواب دیدن شکسته شدن انگشتان شست شما نشان از ضرر و زیان بزرگی برای شما دارد، که معمولاً مرگ شخص نزدیک شما را بازگو مي كند.

خواب ديدن در مورد انگشتان شست پا که از کفش ، صندل ، جوراب و جوراب ساق بلند بيرون آمده باشد تعبيرش اين است که شما  یک ماجراجویی جدید را شروع می کنید اما باید ابتدا بايستي دلایل خودرا برای افراد خاص براي انجام چنين ماجراجويي توضیح دهید.

 ساير تعابير خواب پاها

اگر پاهای کسی را در خواب سبز مي بينيد، این بدان معنی است که وی متحمل ضرر در تجارت خواهد شد. خواب پاهاي متورم و ملتهب تعبيرش تغییراتی مهمي از جمله در زمينه كاري و خانوادگي مي باشد.  در تعابیر خواب اسلامی  مربوط به پاها ، پاها تعبيرش  زحمت و تلاش کشیدن در زندگی، فرسودگی فرد و مال است. این در صورتی تفسیر می شود که شخص پاي خود را در خواب نبیند و شخص پابرهنه راه برود.

تعبير خواب ديدن رد پا

دیدن ردپاها در خواب تعبيرش این است که ما از کسی یا روش زندگی كسي پیروی مي کنیم.

اگر آن ردپاها در مقابل ما باشند، در آینده كمكی به ما خواهد رسيد، اما اگر رد پاها در پشت سر ما باشند، ما باید به كارهایی كه در گذشته انجام داديم، نگاه كنیم. آنها کمک مي كنند تا روش جديد ي براي انجام كارهايمان پيدا كنيم .


مطلب های  پیشنهادی :

تعبیر خواب شکسته شدن پای مرده

تعبیر خواب بدن درد در مرده


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...