تعبیر خواب نالیدن مرده از درد پا

پاها در ز ندگي حركت و پويش را معني مي دهند،در خواب بستگي به نحوه ديدن آنها تعبير متفاوتي دارداما خواب مرده اي كه از درد پا ناله مي كند تعبيرش شايد از آن جهت مهم باشد كه آن شخص دستش از دنيا كوتاه است  و شايد بيننده خواب بتواند براي او كاري انجام دهد.

تفسير كلي تعبير خواب ديدن پاها 

براي تعبير نالیدن مرده از درد پا ابتدا لازم هست تعبير پا در خواب مشخص شود. پاها توانایی تعادل شما هستند. جایی که پای خود را در خواب قرار می دهید،می تواند نشان دهد که آیا شما در شرایط فعلی زندگی خود احساس امنیت می کنید یانه يا اینکه برای پیشبرد یا ایجاد تغییرات شرایطی را پیدا می کنیديا نه .

هم چنين خواب پاها را می توانیم با از دست دادن اعتماد به نفس در زندگی نيز تعبير كنيم . تعبیر خواب پاها هم چنين ، نشان دهنده احساس نگرانی در زندگی است اما اگر پاي مرده يي را در خواب مي بينید نشان دهنده كارهاي ناتمام اودر دنياست.

تعبیر دیدن پای خود در خواب، پایه و اساس، ثبات و احساس درک شما را نشان می دهد. این بدان تعبير است که شما عملي را بايستي معقول تر انجام دهيد. از طرف دیگر ، تفسیر پا بیانگر تحرک، استقلال و آزادی، سفر،تلاش و كسب ثروت نيز است.

تعبير ناليدن مرده از درد پا

 اگر مرده اي از درد پا ناله و شكايت مي كند، تعبيرش به رفتار دنيوي او بر مي گردد. اصولا ناله كردن مرده از درد پا در خواب  تعبیرش به این معنی است که گناهان، مجازات ،توبه ويا نوعي پشيماني از كارهايش در دنيا  است.اصولا ناله مرده از اعضاي بدنش تعبير خوشايندي براي شخص مرده ندارد.

خواب ناله ي و زاري مرده از دردپا، تعبيرش هم چنين اشاره به ستمي است كه آن شخص به اطرافيانش كرده است و يا ظلم به كساني كه زير دست او كار ميكردند و حق آنها را پايمال كرده است.

تعبير كلي خواب ديدن از دست دان پاها

تعبير كلي خواب ديدن از دست دادن پاها مي تواند از دست دادن یک دوست خوب،شکستن و فروپاشی زندگي خانوادگي، تورم ، خسارت ، تاخیر غیر منتظره چیزهای مهم، دوست نداشتن ،بیماری و سردرگمی باشد.

تعبير گوناگون خواب ديدن پا ها

اگر ناخنهای بلند را در خواب مي بينيد به این معنی است که باید قدرت روانی خود را پرورش دهید. شستن پاها در خواب نشانگر رهايي از نگرانی و اضطراب است. خارش پاها تعبيرش راه رفتن در سرزمین جدید (مسافرت) است و خواب دیدن پاهای غریبه، تعبيرش  به این معنی است که با شخص جدیدی ملاقات خواهید کرد.قدم زدن روی ابرها در خواب به معنی باران است.

راه رفتن با عصا در خواب تعبيرش به معناي سالخوردگی یا بیماری است که به کمک عصا احتیاج داريد. اگر در خواب مي بينيد پاهاي شما آسيب دیده  بخصوص در خواب می بینید که پای شما با شیشه قطع می شود، این خواب می تواند تعبيرش اين باشد كه شما گامی در جهت نادرست برداشته اید و راه اشتباه را در پيش گرفته ايد.

اندازه پا ها

خواب پای كوچك، نگرانی های کوچکی را به همراه دارد اما خواب پاهای بزرگ نشان می دهد که سلامتی خوبی دارید . خواب ديدن شکستن هرگونه استخوان هاي پا ها تعبير ش آن است که باید راه را برای دیدن حقیقت پاک کنید،در واقع شما حقيقت را نمي بينيد. پای روی حیوانات در خواب نشانگر این است که شما نیاز به دیدن کل تصویردر زندگی دارید.

انگشت پا ها

پا همچنین نماد ثروت یک مرد مي تواند باشد. انگشتان پا فرزندان نر وی هستند.، تعبير انگشتان پا هم چنين نشان دهنده اعمال نیک نیز هست. اگر خواب می بینید انگشتان پاهايتان بیشتر شده است، تعبيرش این است که فرزندان و نوه های زیادی خواهید داشت، همچنین زندگی طولانی خواهید داشت.

پاهای شما وسیله ای برای حرکت به جلو است و انگشتان پا آن را آسان تر می كنند. خواب دیدن انگشت شست به خصوص هنگام حرکت، تعبيرش اين است که شما در حال پیشرفت هستید. ممکن است به هدف نهایی تان برسيد يا نرسيد ، اما با این وجود پیشرفت مداوم وجود دارد اگرچه ممکن است جاده خیلی دور باشد.

خواب ديدن روی انگشتان پا می تواند هشداری باشد که شما در حال حاضر تحت تأثیر دیگران قرار دارید.

خواب دیدن انگشت شست پاي چپ نشانگر خلاقیت شماست در حالی که سمت راست شما عقلانیت شما را نشان می دهد. اگر انگشت شست چپ خود را به طور عادی در خواب می بینید ، بدان معنی است که همه چیز برای شما مناسب است اما اگر در خواب انگشت شست چپ تان شکسته ، آن به معنای شكست رويا هايتان است  وهم چنين روابط شما نیز ممکن است شکست بخورد.

تعبيرانگشت پاهاي تميز و كثيف

انگشت شست پاي راست شما در یک خواب معمولی و تمیز تعبيرش این است که شما یک مسیر عالی را با هوشمندی دنبال می کنید و به زودی نتایج عالی به شما می رسد. اگر انگشت شست راست پاي شما شکسته شود یا باعث درد شما شود، تعبيرش عدم نتیجه در كاري است.

خواب انگشتان پاي تمیز حاکی از نظم و انضباط است در حالی که انگشتان پاي کثیف ، به ویژه انگشت شست کثیف ، تعبيرش عدم آگاهی از مسیر شماست.اگر خواب می بینید که انگشت شست خود را در آب فرو مي کنید ، تعبيرش از آمادگی یا تمایل شما برای امتحان کردن چیزهای جدید را دارد.


سایر مطالب مرتبط :

تعبیر خواب بدن درد در مرده

تعبیر خواب درد گرفتن پا

تعبیر خواب نالیدن مرده از درد دست


1 نظر

  1. ......says:

    سلام روزتون بخیر . من خواب پدر مرحومم رو دیدم که در آب رودخانه افتاده بود و هر چه سعی میکردم او را بگیرم اندام هایش کنده می‌شدند و نمی‌توانستم او را بگیرم . میشه تعبیرش رو بگید ؟ با تشکر

    • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

      سلام. وقت بخیر. این رویا نمادی از غرق شدن در احساسات است. عدم کنترل آن ها می تواند باعث بروز دردسر شود.