تعبیر خواب رودخانه جلوی خانه

درباره ی تعبیر خواب رودخانه جلوی خانه، عده ای از معبران اظهار نظر کرده اند و تقریباً همه ی آن ها به کیفیت آب اشاره کرده اند و درصورت پاکیزه بودن آب، تعبیر نیکی از آن خواب را بیان کرده اند. ابن سیرین، استاد همدانی، منوچهر مطیعی تهرانی و آنلی بیوتن از این معبران هستند.

درباره ی دیدن رودخانه جلوی خانه معبران بسیاری اظهار نظر کرده اند که به آن ها می پردازیم. اگر شما در خواب دیدید که رودخانه ای جلوی خانه ی شما ظاهر شده است، نشان دهنده ی داشتن نیت پاک و خیر است همچنین بیانگر آرزو داشتن ، حاجات مختلف و اهداف دور دست و تعیین شده نیز می باشد ، خوب است بدانید که این رویا در هر شرایط و مکانی که دیده شود میتواند به شکل چشمگیری شما را به آنچه که میخواهید یا در سر دارید نزدیک کند ، به عنوان مثال شما قلباً دوست دارید با شخصی که مد نظر خودتان است ازدواج کنید یا حداقل موانعی که برای این وصلت موجود است از میان برداشته شود و شاهد خواهید بود در عین ناباوری تمام آن چیزی که خواسته اید در حال وقوع است ، یا بیماری که بطور کلی از آن قطع امید کرده اید و میدانید دیگر بهبود نخواهد یافت در یک اتفاق عجیب و پیچیده سلامتی اش را پیدا میکند و معناهای خوب و مختلف دیگری میتواند از نتایج تعبیر خواب ظاهر شدن یک رودخانه جلوی خانه شما باشد. اگر رودخانه ای که در خواب می بینید، زلال و شفاف باشد، نشانة آن است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست.

تعبیر خواب رودخانه جلوی خانه از نظر ابن سیرین

استاد محمد ابن سیرین گفته اند: رودخانه ها در رویاهای ما نشان دهنده ی سد هایی در مقابل بعضی از احساسات و علایق درونی ما هستند، و اگر آن رودخانه را با رنگ های سیاه و یا کثیف دیده باشی خوب نیست و نشان می دهد که در ذهن و در فکر شما نقشه ها و یا مقاصد ناخوشایند و بسیار بدی در مورد دیگران جریان دارد ، که خطرناک و غیرقابل کنترل هستند . حال اگر رودخانه ای زلال در جلوی خانه ی شما ظاهر شود، تعبیر بسیار مثبتی دارد و ممکن است به یکی از آرزو های خود برسید یا مشکلی از مشکلاتتان حل شود.

نظر استاد همدانی درباره ی دیدن خواب رودخانه جلوی خانه

استاد همدانی بیان کرده اند، چنان چه خواب دیدید که رودخانه ای جلوی خانه ی شما قرار دارد و آب رویت شده تمیز و حتی قابل خوردن باشد و درون آن موجودات زنده ای مثل ماهی و یا سایر جانوران را دیده باشید، خبر از مهمان های برجسته ، و یا منفعت های کلان مادی نیز می دهد و در مدت زمان کوتاهی اوضاع شما از چند جهت مختلف رو به بهبود پیش خواهد رفت و خود را در مرتبه و مقامی خواهید یافت که حتی خودتان را لایق آن نمی دانید، و تصور می کنید بیشتر از چیزی که در ذهنتان بوده به شما رسیده و این یک رضایت و شادمانی کامل خواهد بود.

نظر منوچهر مطیعی تهرانی درباره ی خواب رودخانه جلوی خانه

منوچهر مطیعی تهرانی درباره ی خواب رودخانه نظرات زیادی دارد. از نظر او تعبیر نهایی رویای رودخانه ی جلوی خانه بستگی به نوع آب رودخانه دارد. بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در رودخانه روان باشد و سنگریزه های کف رودخانه دیده شود. آب رودخانه بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود. بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم . آب راکد و تاریک، نشانه ی اندوه و غصه است  و آب لجن آلود ابتلا است. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان می گیرند. پس درنتیجه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی، دیدن رودخانه جلوی خانه در خواب، نیکو است ولی به شرطی که آب آن رودخانه پاکیزه و زلال باشد. 

نظر آنلی بیوتن درباره ی خواب رودخانه ی جلوی خانه

آنلی بیوتن نیز مانند سایر معبرین رویای رودخانه ی مقابل خانه را در صورتیکه آب آن پاک و زلال باشد، نیک تعبیر می کند. از نظر آنلی بیوتن ديدن رودخانه ی جلوی خانه در خواب، نشانه‌ى كيفيت و چگونگى حالات درونى شما است و آب پاکیزه و تمیز، نشان دهنده ی موفقيت و پيروزى و سرافرازی شما مى ‌باشد. آب كثيف و كدر نيز نشانه‌ى روابط مشكوك و نامطمئن است. پس در نتیجه تمامی معبران کیفیت آب رودخانه را در کیفیت تعبیر خواب دخیل می دانند. (یعنی هرچه آب رودخانه زلال تر باشد، تعبیر خواب مثبت، و هرچه آب رودخانه کثیف تر باشد، تعبیر خواب منفی خواهد بود.)


دیگر مطالب مرتبط :

تعبیر خواب جمع شدن آب در خانه

تعبیر خواب آب


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...