گام به گام نقاشی عنکبوت

در این مطلب از توپ تاپ ، گام به گام نقاشی عنکبوت ، رتیل ، و عنکبوت سیاه با زبانی ساده و روان تهیه دیده شده است ، تصور اکثر کودکان و حتی بزرگسالان این است که نقاشی عنکبوت و یا رتیل کار سخت و زمان بری است ، اما با دیدن این مطلب از سایت بصورت قدم به قدم پی خواهید برد که براحتی میتوانید عنکبوت را به شکلی زیبا نقاشی کنید.

نقاشی عنکبوت با شخصیت کارتونی

نقاشی عنکبوت با شخصیت کارتونی

یک دایره کوچک برای سر و یک دایره بزرگ برای بدن عنکبوت نقاشی کنید.

کشیدن پاهای عنکبوت

دو بیضی کوچک در جلوی سر رسم کنید. اینها پاهای کوچک عنکبوت خواهند بود.

رسم پاهای عنکبوت

در هر دو طرف دایره بزرگ، چهار خط به صورت زیگزاگ طراحی کنید. این خطوط پاهای عنکبوت خواهند بود.

کشیدن پاهای طرف مقابل

خطوط زیگزاگ را به همان ترتیب در طرف دیگر عنکبوت رسم نمایید

چشم های عنکبوت را بکشید

دو دایره کوچک برای چشم های عنکبوت در قسمت سر نقاشی کنید.

پر رنگ کردن خطوط اصلی بدن عنکبوت

خطوط اصلی بدن عنکبوت را پررنگ کنید.

تکمیل پاهای عنکبوت

پاهای عنکبوت را با استفاده از خطوط راهنما کامل کنید.

کشیدن موهای سر و بدن عنکبوت

موهای سر و بدن عنکبوت را با کشیدن خط های کوچک نقاشی کرده و چشم عنکبوت را رنگ کنید.

رنگ آمیزی نقاشی عنکبوت

خطوط اضافی را پا کرده و نقاشی را رنگ نمایید.

بخش دوم: نقاشی یک عنکبوت ساده

نقاشی عنکبوت ساده

یک بیضی به عنوان بدن عنکبوت و یک مربع کوچک نیز به عنوان سر آن نقاشی کنید. زوایای مربع را از حالت تیز و زاویه دار خارج کنید.

رسم پاهای عنکبوت

چهار خط منحنی از بدن عنکبوت به سمت خارج رسم نمایید. این خطوط پاهای عنکبوت هستند. بر روی این پاها دایره و خطوط کوچکی را مشخص کنید تا بعدها به عنوان خطوط راهنما در نقاشی از آنها استفاده شود.

تکرار همان کار برای سمت دیگر بدن عنکبوت

مرحله قبلی را برای قسمت دیگر بدن عنکبوت اجرا کنید.

نقاشی جزئیات سر و بدن

جزئیات سر و بدن آن را نقاشی کنید. اندام تارساز را روی قسمت عقب بدن عنکبوت بکشید.

نقاشی جزئیات پاها

جزییات پاها را نقاشی کنید برای این کار باید با توجه به خطوط، به ضخامت پاها افزوده و آن ها را حجیم کنید. دقت کنید پاها از هم فاصله داشته باشند.

تکرار مرحله بالا در سمت مخالف بدن عنکبوت

در قسمت مخالف بدن عنکبوت مرحله بالا را انجام دهید.

نقاشی چشم عنکبوت

برای نقاشی چشم، از دایره های کوچک استفاده کنید. در قسمت جلوی سر دو خط کوچک بکشید.

اضافه کردن جزئیات بدن و شکم

خطوط اضافه را پاک کنید و جزییات شکم و بدن عنکبوت را با رسم خطوط کوچک و کوتاه کامل نمایید. سعی کنید این خطوط ریز را به صورت درهم و نامنظم نقاشی کنید.

رنگ آمیزی نقاشی عنکبوت ساده

نقاشی را رنگ کنید.

نقاشی یک رتیل

گام به گان نقاشی یک رتیل

یک دایره به عنوان بدن حشره رسم کنید.

رسم نیم دایره برای کشیدن سر

یک نیم دایره کوچکتر برای سر بکشید.

رسم دو بیضی برای کشیدن دهان

برای دهان دو بیضی را روی سر بکشید

کشیدن پاهای کوچک رتیل

چندین بیضی جهت رسم پاهای کوچک رتیل نقاشی کنید.

نقاشی پاهای رتیل

برای نقاشی پاها از خطوط منحنی استفاده کنید.

رسم بیضی های کوچک روی پاهای رتیل

بیضی های کوچکی را بر روی پاهای رتیل رسم کنید.

کشیدن جزئیات نقاشی

بر اساس خطوط راهنمایی که دارید، جزییات نقاشی را تکمیل نمایید.

نقاشی چشم های رتیل

برای نقاشی چشم ها از هشت نقطه استفاده کنید و سپس به رسم موهای حشره بپردازید.

پاک کردن خطوط اضافی

خطوط اضافی را پاک کنید.

رنگ آمیزی نقاشی رتیل

رتیل را رنگ آمیزی کنید!

نقاشی عنکبوت بیوه ( سیاه)

گام به گام نقاشی عنکبوت سیاه

یک بیضی بزرگ برای بدن عنکبوت و یک بیضی کوچک برای سر آن نقاشی کنید.

رسم پاهای عنکبوت

در هر دو طرف، چهار خط به عنوان پاهای عنکبوت رسم کنید. خطوط متصل بهم باشند.

رسم دو مثلت کوچک روی بدن حشره

دو مثلث کوچک بر روی بدن حشره نقاشی کنید. این مثلث ها به شکل ساعت شنی بر روی بدن عنکبوت رسم می شوند و در واقع به همین نام نیز خوانده می شوند.

رسم چشم ها

برای نشان دادن چشم ها هشت نقطه سیاه نقاشی کرده و دو خط کشیده کوچک برای دهان آن در نظر بگیرید.

تکمیل قسمت های مهم نقاشی

بر اساس خطوط راهنمایی که دارید، قسمتهای مهم نقاشی را تکمیل نمایید.

پاک کردن خطوط اضافی

خطوط اضافی را پاک نمایید.

رنگ آمیزی نقاشی عنکبوت سیاه

نقاشی را رنگ کنید.


دیگر مطالب پیشنهادی :

گام به گام نقاشی گل کارتونی برای کودکان

گام به گام نقاشی تراکتور برای کودکان

نقاشی شاهین کارتونی برای کودکان با روشی سادههیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...