تعبیر خواب مرده با لباس تمیز

تعبیر خواب مرده با لباس تمیز و یا شستن لباس او معمولا با فرآیند تطهیر و یا پالایش در ارتباط است. حال این پالایش می تواند مادی و مربوط به دنیای مادی باشد و هم ممکن است روح و معنویات را هدف قرار دهد. بنابراین با استناد به آنچه گفته شد، تعبیر خواب مرده با لباس تمیز ممکن است به روحی اشاره داشته باشد که در صدد تطهیر و خلوص است. اما برای درک بهتر تعبیر خواب مرده با لباس تمیز و یا هر فعالیت دیگری که مرده در رویای شما انجام می دهد، به فاکتورهای دیگری نیز اشاره دارد.

 یکی از مهمترین آن ها این است که آیا فردی که در رویای شما به شکل مرده و جنازه ظاهر شده، در زندگی بیداری نیز مرده و یا همچنان زنده است. از سوی دیگر سخنان یک فرد مرده در رویای شما حتی اگر عجیب نیز باشد بایستی به معنای واقعی کلمه جدی گرفته شود؛ پیام هایی که در چنین رویاهایی نهفته است از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. تعبیر خواب مرده با لباس تمیز را به طور مختصر توضیح دادیم اما حال اگر در رویا مقدار زیادی لباس کثیف و شسته نشده ببینید، می تواند به بی عدالتی اشاره داشته باشد که در بیداری مرتکب شده اید.

تعبیر خواب مرده با لباس تمیز چه پیامی دارد؟

تعبیر خواب مرده با لباس تمیز ممکن است در برگیرنده پیام مهمی باشد. دیدن فرد متوفی در خواب پدیده ای رایج است. به خصوص اینکه وی ممکن است در رویای شما به شکلی رفتار کند که گویی اتفاقی نیفتاده و همچنان زنده است. به قدری که حتی بعد از بیداری برای لحظاتی حس کنید که مرگی در کار نبوده است. تعبیر خواب مرده با لباس تمیز و یا مجموعه ای از لباس های شسته شده و تمیز، در برگیرنده اتفاقات خوب، مثبت و یا حتی خوش شانسی است که یه یکباره وارد زندگی شما خواهد شد. این خوش شانسی و خوش یمنی مشکلات شما را تبدیل به شرایط خوب می سازد. بنابراین بهتر است از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را ببرید. شاید تکراری در کار نباشد.

تعبیر خواب مرده با لباس سفید چیست

تعبیر خواب مرده با لباس سفید به روابط مربوط می شود. لباس سفید با عروسی و جشن ها در ارتباط است. از سوی دیگر لباس سفید در رویا نمادی غیر مادی محسوب می شود. دیدن یک لباس سفید بر تن یک زن در رویا نشانگر ازدواج است. بنابراین تعبیر خواب مرده با لباس سفید به جنسیت فردی که او را دیده ایم نیز مربوط می شود. اگر یک زن را به شکل یک مرده با لباسی سفید ببینیم و این فرد در بیداری نیز از دنیا رفته باشد، نشان می دهد که او آرزوهایی را با خود به گور برده است که هرگز کسی به آن ها توجه کرد. اگر در رویا خود را به شکل جنازه ای با لباس سفید ببینید نیز بایستی سعی کنید تا جزئیات آن را به یاد آورید. این رویا مهم است. به طور کلی لباس در رویا بیانگر خود شخص و اهداف شخصی او در زندگی بیداری است. به طور کلی در اغلب کتاب های روانشناختی و تعبیر خواب کهن، دیدن و پوشیدن لباس سفید در رویا اغلب به خوشبختی و رضایت اشاره دارد.

تعبیر خواب مرده با لباس خاکی

تعبیر خواب مرده با لباس خاکی به پیچیدگی شرایط حاکم مربوط می شود. در اصل این اهمیت زیادی دارد که وضعیت لباس هایی که در رویا می بینید را به خاطر آورید. آیا تمیز بودند؟ تازه و یا کهنه بودند؟ لباس ها در رویای شما چه رنگی داشتند؟ لباس های خاکی و یا تمیز بر تن داشتید؟ اگر مرده ای در رویای شما لباسی خاکی بر تن داشته باشد اما شما سعی کنید آن را تمیز کرده و بشویید، نشان می دهد که افرادی در دنیای بیداری وجود دارند که به شما وابسته هستند. این وابستگی می تواند شخصی و یا کاری باشد. 

اگر شما در رویا ببینید که لباس های خاکی و کثیفی را در دست دارید که نمی دانید با آن ها باید چکاری انجام دهید، به اسراری اشاره دارد که از نگه داشتن آن ها احساس ناراحتی می کنید. اما اگر آن لباس ها را بتوانید تمیز کنید به آرامش ذهنی منجر می شود که در بیداری شامل حال شما خواهد شد. آب می تواند هر کثیفی را از بین ببرد... حال اگر پس از شستن، آن ها خشک کنید می توان اینگونه استنباط کرد که اضطراب و البته تمایل شما برای انجام کاری خاص به اوج خود رسیده است. سعی کنید در چنین شرایط روحی و روانی انتخاب های مهم و تصمیم گیری های اصلی را به زمان دیگری واگذار کنید.

تعبیر خواب مرده با لباس کثیف

تعبیر خواب مرده با لباس کثیف به دو عامل بستگی دارد؛ اگر فردی که او را در رویا به شکل مرده دیده اید، در بیداری زنده است نشان می دهد که سلامتی فرد در مراقبت از خود اهمال کاری دارد و این رویا هشدار دهنده این است که سلامتی فردی که او را دیده اید در خطر است. اما اگر او در زندگی واقعی نیز مدت ها است که مرده و اکنون در رویای شما ظاهر شده و لباس کثیف بر تن دارد به این موضوع اشاره دارد که احتمالا بحث و صحبت های زیادی پشت سر آن فرد وجود دارد و این صحبت ها بیشتر شامل بدگویی است. احترامی که در واقعیت و در گذشته برای او قائل بودید از بین رفته و این اصلا تصویر خوشایندی ندارد. اما این در حالیست که هرچه لباس ها در رویای ما تمیزتر باشند، احترام به شخصی که آن ها را بر تن دارد بیشتر است.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


17 نظر

 1. نسریننسرینsays:

  سلام مادر من خواب دیده لباسای کهنه ام رو جمع میکردم که به فقرا بدم تعبیرش چیه؟ من تو واقعیت هم از فقرا دستگیری میکنم اما مادرم خیلی در جریان نیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده بهبود وضعیت زندگیتان است

 2. علی انتظاریعلی انتظاریsays:

  سلام دایی من خواب پدر مرحوم من رو دیده که لباس هایی تمیز بر تن داشته و من را هم دیده که کنار پدرم ایستاده ام پدرم سعی در حرف زدن داشته اما دایی من نمیفهمیده پدرم چه میگفته هرچه تلاش میکرده بشنود نمیتوانسته به نظرتان تعبیر چیست تعبیر می تواند ربطی به سلامتی و یا مرگ من داشته باشد؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر عزت و احترامی است که در زندگی در پی به دست اوردن ان هستید

 3. آرزو پراشانآرزو پراشانsays:

  خواب دیدم توی بیمارستان خییلی شلوغ پراز بیمار و همراهان بیمار که پدرم بستری و مادرم که از هم جدا شده اند کنارش و پرستاری پدرم کرده و خسته رو همون تخت پدرم خوابیده

 4. آرزو پراشانآرزو پراشانsays:

  خواب دیدم توی بیمارستان خییلی شلوغ پراز بیمار و همراهان بیمار هستم که پدرم بستری و مادرم که از هم جدا شده اند، کنارش و پرستاری پدرم کرده و خسته رو همون تخت پدرم خوابیده تعبییرش چیه

 5. آرزو پراشانآرزو پراشانsays:

  دقیقا تو همون شب هم پدرم خواب دیده که یه جای بیابونی هست پراز گربه های سیاه و حیوونای سیاه و زشت یه سمت دیگه دوستش که تازه سه روزه فوت کرده رو با لباسای تمیز و خودشم قشنگ با پسرش وایستادن به بابام میگن بیا اینجا از اونا دوری کن

 6. مه لقا ستودهمه لقا ستودهsays:

  سلام خواب دیدم زن همسایه مان که ۵ماه است مرده از درخواب میدونستم اون مرده با لباس سفید چروک از یه ساختمان دور یه ان ساختمان حالت آپارتمانی دارد به سمت ما که درخانه بودیم آمد دوری زد و رفت که من به لحظه صورتش را دیدم دیدم دماغ بزرگ و بد شکلی دارد که سعی کرد نگاش میکنم ان ناحیه صورتش را نگاه نکنم

 7. افسانه.آافسانه.آsays:

  سلام.تعبیر دیدن خواب آقایی که به تازگی توو واقعیت فوت شده و کلی لباس کثیف آورده و پشت در منزل خودش برای شست و شو گذاشته میشه توصیح بدید چی میشه.فقط بخاطر ندارم لباسهای خودش که به تن داشت تمیز بود یا کثیف.میشه راجع به هردو تعبیرش رو بفرمایید.(ایشون ۷ روزه فوت شدن و خانوادشون اصلا حال مناسبی ندارن و نمیتونن فوتشون رو قبول کنن)

 8. افسانه.آافسانه.آsays:

  سلام.تعبیر دیدن خواب آقایی که به تازگی توو واقعیت فوت شده و کلی لباس کثیف آورده و پشت در منزل خودش برای شست و شو گذاشته میشه توصیح بدید چی میشه.فقط بخاطر ندارم لباسهای خودش که به تن داشت تمیز بود یا کثیف.میشه راجع به هردو تعبیرش رو بفرمایید.(ایشون ۷ روزه فوت شدن و خانوادشون اصلا حال مناسبی ندارن و نمیتونن فوتشون رو قبول کنن)

 9. مژگانمژگانsays:

  اگر خواب شخصي كه مرده را با لباس بهم ريخته و صورت عبوس و پريسان ببينيم تعبيرش چيست

 10. مرجان نقیبیمرجان نقیبیsays:

  سلام خواهرم که بتازگی دخترش را از دست داده خواب دیده که مجلس عروسی دخترشه و لباس سفید عروس بر تن داره و بسیار زیبا بوده و یکی از زنهای فامیل برای دختر یک لباس بنفش رنگ اورده و به دختر پیشنهاد میده که این لباس را بپوش ممنون میشم تعبیرش را بگویید

 11. ابوالفضل عبدیابوالفضل عبدیsays:

  سلام خانم مرجان نقیبی.خواهر شما به زودی میمیرد چون لباس سفید در عروسی نشانه مردن به زودی است .

 12. رحمت الله حسینیرحمت الله حسینیsays:

  سلام، خسته نباشید. پدرم ۶ ماه میشه که خدابیامرز شده. من و خواهر برادرام، هر وقت که پدرمون رو در خواب میبینیم، لباس کار به تن داره، ازتون خواهش میکنم که تعبیرش رو برام بگین، با تشکر.

 13. شیواشیواsays:

  سلام من خواب دیدم همسایه ما که فرد سید هست و مرده با لباس های اراسته و خوشبو به خانه مان اماده است من هم یک جانماز و تسبیح و یک جفت کفش از او برداشتم و به خانه پدر مرحومم رفتم و گریه میکردم که چرا او نیامده است

 14. اکرماکرمsays:

  سلام من در خواب مادرم رو که تازه فوت کرده دیدم که در باغی زیبا بود در حالی که لباس زردرنگ بسیار زیبایی بر تن داشت. لباس زردرنگ ایا نشانه عم و اندوه ایشون هست یا خیر؟؟؟

 15. رضا استخررضا استخرsays:

  با سلام و خسته نباشید... پدر خانمم چند روز قبل فوت کرد و عمرشو داد به شما.... و خواهر خانمش که همسر دوم ایشون بودند، توی خواب پدر خانمم را دیده است که میگفته لباسم یا همون کفنم خیلی تنگ هست و توی لباس کفن راحت نیستم.... میخواستم بدونم این چه پیامی از طرف مرده به ما میدهد و خواسته اش چیه؟ ممنون میشم اگه تعبیرش را برام ارسال بفرمایید... با تشکر از شما

 16. حسینحسینsays:

  من خواب دیدم بابام که ده سال پیش برحمت خدا رفتن با لباس های نو و تمیز و شیک با ریش و سبیل مرتب و تمیز اومدن و رد شدن ولی چهره اش انگار مشوش و بااسترس بود بچه من فردا بدنیا اومد نمیدونم اینا بهم ربطی دارن یا نه

 17. مهدی چهار مهالیمهدی چهار مهالیsays:

  شوهر خاله نامزدم خواب مادر نامزدم رو درخواب دیده ک ب او گفته لباس کثیف دارم بشورین تعبیر این خواب یا یعنی چه این خواب