تعبیر خواب پیر شدن صورت مرده (2)

حتما شما هم مانند اغلب مردم تمایل زیادی دارید که بدانید خوابهایی که می بینید چه تعبیری دارند و چه پیامی را می خواهند به شما منتقل کنند. از دیرباز معبران و عالمان بزرگ تاریخی با تجربیاتی که دارند به مردم کمک می کنند تا از سر و راز خوابهایشان پرده بردارند. یکی از این خوابهایی که ذهن را به خود مشغول می کند تعبیر خواب پیر شدن صورت مرده است. با ما همراه شوید تا تعبیر خواب آن را بدانیم.

تعبیر خواب در واقع به فرآیندی گفته می شود که ما به رویاهایی که در خواب می بینیم معنا می دهیم. با اینکه پیر شدن یک امر اجتناب ناپذیر است و برای همه اتفاق می افتد اما اغلب افراد از اینکه نشانه های آن را ببینند نگرانی زیادی دارند. بخصوص اگر این اتفاق در خواب بیفتد و خواب ببینند که صورتشان پیر شده است. اما باید بدانید که خواب دیدن پیر شدن صورت جای نگرانی ندارد و خوب است.

جالب است که بدانید تعبیر خواب پیر شدن صورت از بین رفتن غم ها و مصیبت های بزرگ برای همیشه و رسیدت به ثروت زیاد و مقام های بالاتر می باشد.

اگر در خواب ببینید که مادرتان به طور ناگهانی و بدون دلیل پیر شده است این خواب نیکوست و نشان می دهد که مادرتان صاحب عمری طولانی می شود و با سلامتی و عزت زندگی می کند. اگر مادرتان چشم زخمی از طرف دیگران دریافت کند، خداوند آن را برطرف خواهد کرد.

اما اگر در خواب ببینید که پیری صورت در اثر گذشت زمان و کهولت سن اتفاق افتاده است، نشان دهنده این است که در کنار خانواده اش و پدر و مادر روزگار خوش و سلامتی را می گذراند. بنابراین کسی از سوی دشمنان و حسودان نمی تواند آسیبی به خانواده شما برساند.

اگر کسی در خواب به شما خبر دهد که صورت مادرتان پیر شده است به این معناست که خبر خوش و شگفت آوری در مورد مادرتان به شما می رسد.  در نهایت می رسیم به تعبیر خواب پیر شدن صورت مرده و باید بگوییم که به اعتقاد برخی معبران این رویا و خواب خوب نیست و نشان دهنده ناکامی و نا امیدی به خصوص در مسائل مادی و عاطفی است و تعابیری مانند شکست های مالی، مدیون شدن به مردم، شکست عشقی، بدهکاری و گرفتاریهای ریز و درشت دیگر است.

اگر در خواب پیر شدن صورت مرده و کسی از خویشاوندان نزدیک خود را ببینید تعبیر خواب این است که برای رسیدن به آرزوهای خود تلاش بسیار زیادی می کنید و درد و رنج فراوانی را برای رسیدن به هدف تحمل خواهید کرد.

عده دیگری از معبران این عقیده را دارند که تعبیر خواب پیر شدن صورت مرده این است که نا امیدی و ناکامی به ویژه در مسائل مادی و عاطفی به وجود می آید. اما اگر خواب ببینید که کسی که مرده بوده زنده شده است تعبیر خواب بسیار خوب است و این نوید را می دهد که خبرهای خوبی در راه است.

اما دیدن جنازه در خواب نشان دهنده این است که جنبه ای از وجود خودتان در درونتان مرده است و یا ممکن است معنایش این باشد که مهجور و گوشه گیر شده اید و توجه زیادی به خودتان ندارید.

تعبیر خواب پیر شدن صورت مرده

تعبیر خواب پیر شدن

محمد بن سیرین می گوید: اگر در خواب ببینید که کسی پیر شده و محاسنش سفید شده است تعبیر خواب این است که آن فرد عزت و شرف پیدا می کند. اگر در خواب شخص پیری را ببینید که شادمان است اما او را نمی شناسید تعبیر خواب این است که به اهدافتان در دوستی دست می یابید و از غم ها رها می شوید.

در دوستی هایتان محبت دریافت می کنید و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی به شما می رسد که انتظارش را ندارید. اما اگر در خواب پیرمرد ناشناسی را ببینید که رنجور و نالان است از جانب فردی به شما غم و ناراحتی می رسد که انتظارش را ندارید. اگر فرد جوانی را در خواب ببینید که پیر شده است و موهایش سفید شده تعبیر خواب این است که آن شخص مقام و احترام پیدا می کند.

اگر در خواب شخص پیری را ببینید شانس و اقبال در انتظار شما خواهد بود و اگر خودتان را خواب ببینید که پیر شده اید تعبیر خواب این است که در کارها به موفقیت می رسید.شخصی از معبر پرسید: در خواب خویشاوندی را دیدم که نذری می داد و هر چه من به او نزدیک تر می شدم پیرتر و پیرتر می شد نعبیرش چیست؟

معبر به او می گوید: تعبیر خواب این است که شما همیشه به یاد او و صفات نیک و خوب او هستید و این کار باعث می شود که گناهان آن مرحوم آمرزیده شود.

اگر بخواهید بدانید که تعبیر خواب پیر شدن به طور کلی چیست باید بگوییم که دیدن اینکه شما پیرزن یا پیرمرد شده اید مربوط است به تصمیمات عاقلانه ای که می گیرید. از از یک لحاظ دیگر تعبیر آن این است که تفکر متحجر و سرسختی دارید و یا شاید در مورد افزایش سن و پیر شدنتان نگران هستید.

تعبیر خواب جوان شدن و پیر شدن

جابر مغربی می گوید: اگر کودک یا جوانی را در خواب ببینید که پیر شده است به این معناست که عزت و بزرگی پیدا می کند و و به امور آخرت خود مشغول می شود.منوچهر مطیعی در این باره می گوید: اگر در خواب ببینید که پیر شده اید منزلت و مقام اجتماعی شما ارتقاء می یابد. اگر کسی پیر است و شما در خواب ببینید که جوان شده است تعبیرش این است که به ارزش اجتماعی و جایگاه او لطمه وارد می شود.

آنلی بیتون می گوید: خواب دیدن پیرمرد نشانه دردسر و ناامیدی است. اگر در خواب ببینید که یک پیرمرد ثروتمند هستید یعنی اینکه سلامتی شما عالی می شود. اگر یک پیرمرد در خواب ببینید که به یک پیرزن علاقه مند شده است تعبیر خواب این است که در کارهایش پیشرفت زیادی حاصل می شود.

وقتی که یک زن پیر خواب ببیند که به پیرمردی مانند خودش به او ابراز علاقه مندی می کند یعنی اینکه در عشق وفادار خواهد بود.

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


1 نظر

  1. مهدیمهدیsays:

    سلام . ممنون واسه خدماتتون ما بعضی وقتی واسه مشکلاتمون میر پیش یک شیخ خانم که میشناسیمش خواب دیدم شیخ پیر شده خوانوادش هم پیر شدن .صورتشون هم پیر شده بود مرسی

    • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

      سلام سپاس به تجربه و روحیه ی ایشون اشاره داره