تعبیر خواب زشت شدن صورت

ابن سیرین نوشته اند اگر مردی ببیند که چهره اش زشت و یا بدقیافه شده است تعبیر این است که همسر او کاری میکند که باعث عبانیت و رنجش شدید او میشود در واقع رفتارها و کردارهای ناپسند بی موقع و زننده ای که ممکن است از طرف زن بروز پیدا کند معنی همین رویا است اگر مرد یا پسری که مجرد است صورت خود را زشت خواب ببیند این به نشانه ی ظلم و یا بدی است که معشوقه اش در حق او انجام خواهد داد و اگر صاحب معشوق نباشد می تواند علامت این باشد که شخصی که او در حال حاضر به او وابسته یا علاقمند هست باعث دلخوری اش میگردد،طبق نظر اکثر معبران این رویا بین مردان و زنان دارای میانگین است یعنی حدود 80درصد محتمل است که دختران و زنان چنین خوابی را ببینند

تعبیر خواب زشت شدن صورت به روایت جابر مغربی:

اگر زن متاهلی ببیند که صورت او بسیار زشت شده است مثلا چین و چروک افتاده سیاه و کدر شده و یا دچار رنگ پریدگی شده است به نشانه ی این است که غم و غصه ای در اینده نزدیک او را از پای درخواهد اورد و باعث می شود ظرف مدت چند هفته زیبایی صورتش را بصورت تدریجی از دست بدهد

تعبیر خواب زشت شدن قیافه به روایت حضرت امام صادق (ع):

اگر فردی خواب ببیند که فقط صورتش ناپسند یا زشت شده است و با دیدن این صحنه به خشم می اید یا گریه میکند علامت پشیمانی و یا ندامت از اعمال و رفتاری است که در حال حاضر انجام میدهد و اگر با دیدن قیافه ی خود حرکت خاصی نداشت و یا این موضوع برایش اهمیتی نداشت این به نشانه ی گناه های صغیره ای است که او انجام میدهد و خیال توبه کردن یا پشیمانی را نیز ندارد همچنین سرد شدن مهر و محبت بین زن و مرد کمتر شدن علاقه از طرف مردان نیز معنی همین رویا است

سوال: سلام خواب دیدم که قیافه ی دوست پسرم خیلی بدریخت و وحشتناک شده بود و به من خیره شده بود و من از ترسم ازش فرار میکردم تعبیرش چیه؟

پاسخ:بطور حتم به نشانه ی این است که ایشان با کردار یا رفتاری که در اینده ای نه چندان دور از خود نشان خواهند داد باعث غم عصه و رنج شما می شوند

تعبیر خواب پیر شدن و زشت شدن صورت به گفته ی ابراهیم کرمانی:

در واقع معانی یا تفاسیری که برای این رویا در خصوص خانم ها وجود دارد کمی ناراحت کننده می باشد واما حقیقت دارد مثلا اگر زنی خواب ببیند که بدون هیچ دلیلی قیافه اش یا چهره اش پیر و چروکیده شده است به نشانه ی دعوای شدید یا اختلافی حل ناشدنی است که میان او و همسر یا معشوقه اش رخ میدهد مثلا ممکن است این دعوا یا درگیری بخاطر یک تهمت بزرگ رخ دهد اگر زنان متاهلی چنین رویایی را تجربه نمایند میتواند دلیل بر این باشد که از طرف همسر خود تهمتی بزرگ را خواهند شنید که تا ماه ها ذهن ان ها را درگیر خواهد کرد،ولی اگر خواب ببیند که چهره ی دیگران زشت شده است و افراد دیگری مانند دوست اشنا همسایه فامیل و ...را پیر شده ببیند به نشانه ی موجی از کشمکش دعواهای فیزیکی و ...است که در میان یک خانواده بصورت وسیع رخ میدهد

سوال: سلام من خواب دیدم مرده ای از قسمت صورت زشت و پیر شده بود ولی اندام و بدن او همانند جوان ها بود تعبیرش چیه؟

پاسخ:به نشانه و معنی این است که یکی از بستگان نزدیک شما در سن جوانی فوت میکند یا به معنای عزادار شدن شما بخاطر از دست دادن جوانی در میان اقوامتان است

 

 

1 نظر

  1. لکلکلکلکsays:

    من خواب دیدم یکی از فامیلامون ک پسر هم بود اومد خونمون بعد ک رفتم پیشش اصلا صورتش کامل فرق کرد چهرش عوض شد زشت نشدا اما کلا عوض شد تعبیرش چیه😑

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      با توجه به فرمایش حضرت امام صادق این رویا به معنای طولانی شدن عمر شخصی است که به آن اشاره داشتید