تعبیر خواب نوشیدنی

تعبیر خواب نوشیدنی

طبق گفته ی لوک اویتنهاو:

تعبیر خواب نوشیدنی مانند آب به معنای ثروت است.

تعبیر خواب نوشیدنی مانند آب در یک لیوان به معنای بر ملاکردن راز است.

تعبیر خواب نوشیدنی مانند آب در ظرف دیگری به معنای رها شدن است.

و تعبیر خواب نوشیدنی های دیگر به معنای رضایت می باشد.

تعبیر خواب

از آنجایی که خوابیدن یکی از لذت های بشر است، اغلب مردم به خوابیدن گرایش زیادی دارند و قسمت بزرگی از روز را میخوابند و ممکن است خواب هایی ببینند که بعضی از آن خواب ها برای آنها بی معنی باشد ولی برخی دیگر دارای معنی مهمی باشد. و حتی ممکن است که ذهن ما را آشفته کند که تعبیر خواب من چه بوده است.

در حالت کلی ما خواب ها را به دو دسته کلی تقسیم می کنیم:

1. خواب موقت

خلسه : یک نوع خواب کوتاه است. افرادی مانند اولیای خدا وقتی در حال ذکر هستند و به خدا توجه می کنند، ممکن است لحظاتی کوتاه در حالت خلسه قرار بگیرند. به طوری که با جدا شدن از عالم ماده در عالم روحانی قرار می گیرند و شهوداتی دارند که بعد از بیدار شدن ، باعث الهام بخشیدن به آنها می شوند.

چرت : بارها شده است که موقع تماشای تلویزیون، سر کلاس درس ، در حین کار به خواب کوتاه بروید. به این خواب کوتاه چرت می گویند که حالتی بین خواب و بیداری می باشد. و ممکن است رویاهایی ببینید که بعد از بیدار شدن تعجب کنید که چطور در این مدت کوتاه این همه خواب دیدین.

2. خواب عمیق

چه عواملی بر روی خواب انسان و در نتیجه تعبیر خواب تاثیر دارند؟

- زمان خواب

- 6 تا 10 شب: بی تعبیر؛ می تواند به علت پر بودن شکم باشد.

- 10 شب تا 2 صبح: باز اگر شکم پر نباشد ، خواب دارای تعبیر است.

- 2 صبح تا 4.5 صبح: دارای تعبیر است.

-هنگام سپیده دم ساعت 4.5 صبح: دارای تعبیر است.

- از ساعت 4.5 صبح تا 6 صبح ( بعد از سپیده دم) : دارای تعبیر است.

- ساعت 6 صبح: دارای تعبیر در همان روز

- ساعت 10 صبح: تعبیر تا 15 روز

-هنگام ظهر: تعبیر تا یک الی دو روز

- حالت خوابیدن

- مکان خوابیدن

- شغل کسی که خواب می بیند ( مثلا نوشیدن شیر برای یک کاسب بازاری به معنای بدست آوردن ثروت است و برای یک دانشجو نشان دهنده تحصیل علم است. )

- صفات درونی و شخصیتی انسان؛ از جمله مهربانی، کینه، خشم، حسادت و ...

- تخیلات درونی

- عوامل محیطی مانند گرما و سرما

- عوامل درون بدن مانند پر بودن معده و بیماری انسان

نکته ها:

1- هر خوابی تعبیر منحصر به فرد خودش را دارد. بنابراین اگر ما خوابی می بینم لزوماً تعبیرش ، همان خوابی که دیدیم نیست. و باید به تعبیر واقعی آن توجه کنید.

2- قرآن و احادیث خبر از صحت تعبیر خواب را داده اند.

3- هر کسی نمی تواند تعبیر خواب کند؛ امام، پیامبر یا کسی که تعبیر خواب را بتواند انجام دهد.

4- همه ی خواب ها دارای تعبیر نیستند. اگر خوابی از روی پری شکم باشد یا از روی آشفتگی ای که در طول روز داشتین، یا بر اثر تخیلاتی که دارید، این نوع خواب ها تعبیر ندارند.

5- اگر در خواب تلاش کنید که آبی شفاف برای نوشیدن پیدا کنید و نتوانید بیابید، سرگرمی هایی برای شما فراهم می شود که شما نمی توانید به آنها مشغول شوید.

6- حال اگر زنی در خواب ببیند که می خندد و در حال خندیدن به نوشیدن چیزی مشغول می شود، تعبیر آن این است که از کارهایی لذت می برد که بعد ها آبروی او را می ریزد.

نوشیدنی الکلی

تعبیر خواب نوشیدن نوشیدنی الکلی طبق تعبیر کنندگان زیر به این شرح است:

1- آنلی بیتون: تعبیر خواب نوشیدنی الکلی توسط یک زن این است که ممکن است بین کسایی که اختلاف دارند میانجی گری کند ولی خودش و سلامت او در این راه به مشکل بر بخورد.

2- لیلا برایت: تعبیر خواب نوشیدنی الکلی این است که نتایج مطلوبی از کارهایی که انجام می دهید، برایتان حاصل نمی شود.

3- لوک اویتنهاو: تعبیر خواب نوشیدنی الکلی از دید لوک اویتنهاو به شرح ذیل است:

- تعبیر خواب نوشیدنی الکلی با آدم های ناراحت: خیانت

- تعبیر خواب نوشیدنی الکلی با آدم های خوشحال: خوشحال بودن

نوشیدنی خنک

تعبیر خواب نوشیدن نوشیدنی خنک طبق تعبیر کنندگان زیر به این شرح است:

1- منوچهر مطیعی تهرانی: تعبیر خواب نوشیدنی خنک از آب دریا به دو صورت است. آبی که می نوشید، دو حالت دارد: یا کثیف است یا تمیز و روشن.

· آب تمیز: نشان دهنده این است که مالی یا چیزهای مادی از راه های حلال بدست می آورید.

· آب کثیف: مالی را از راه های حرام بدست می آوردید.

2- ابراهیم کرمانی: اگر کسی ببیند که مانند سگ در یک کاسه آب می خورد، یعنی به خوش گذرانی وقت خود را می گذراند، ولی به خاطر کارهایی که انجام میدهد، به مصیبت و گرفتاری دچار می شود، به این صورت که اموالی که جمع کرده است، کم کم به مردم می بخشد.

3- لوک اویتنهاو: تعبیر خواب نوشیدنی خنک از دید لوک اویتنهاو ، خوشبختی است.

نوشیدنی گرم

تعبیر خواب نوشیدنی گرم

تعبیرخوردن یک نوشیدنی گرم و آرامش بخش نشان دهنده درخواستی است که نیاز جنسی را برطرف کند.

نوشیدنی دادن به مرده

یکی از خواب های متداول و رایج در ارتباط با مرده دیدن خواب های زیر است:

- صحبت کردن با مرده در خواب

- دادن یا گرفتن لباس به فرد مرده

- دوباره زنده شدن مرده

- آمیزش با فرد مرده

- دیدن ناراحتی مرده

تعبیر خواب نوشیدنی دادن به مرده

گرفتن چیزی از مرده یا داده چیزی به مرده از نظر تعبیر کنندگان تعابیر و معانی متفاوتی دارد. به گفته منوچهر مطیعی تهرانی گرفتن لباس از مرده بسیار نشانه خوبی است و نشان دهنده احترام و آبرو است ولی دادن لباس خود به مرده نشانه خوبی نیست و تعبیرش این است که به مشکل بر میخورید.

تعبیر خواب نوشیدن نوشیدنی دادن به مرده طبق تعبیر کنندگان زیر به این شرح است:

1- ابراهیم کرمانی: اگر کسی خواب ببیند که به رایگان به مردم آب می دهد، تعبیرش این است که در دنیا و آخرت به مردم خیر می رساند.

2- حضرت دانیال: تعبیر دادن آب به مردم نشان دهنده ی کارهای نیکو و پسندیده است. اگر کسی در خواب ببیند که از مرده ای چیزی گرفت، از جایی که اصلا انتظارش را ندارد منفعتی به او می رسد. حال اگر از مرده ای درخواست آب کند، به معنای خیر و برکت است.

نوشیدنی قرمز

دیدن نوشیدنی قرمز در خواب گواه آن است که از شما حمایت های بسیار قدرتمندی می شود که همین حمایت و کمک باعث می شود شما به درجات بالا و افتخارات زیادی نایل بشید و ثروت زیادی بدست آورید. البته که این حمایت ها بر اعتبار و کار شما تاثیری طولانی خواهد داشت.

نوشیدنی شیرین

تعبیر نوشیدنی شیرین:

اگر شما یک نوشیدنی شیرین می نوشید به دو صورت تعبیر می شود:

- اگر نوشیدنی شیرین را بیشتر از حد اعتدال بخورید تعبیرش این است که کسی شما را ثروتمند می کند.

- اگر نوشیدنی شیرین را به حد اعتدال بنوشید تعبیرش این است که یک یا چند نفر به شما علاقه شدیدی دارند.

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

3 نظر

 1. zahrazahrasays:

  سلام و درود من چند شب پیش خواب دیدم با خانواده ام خانه ی یکی از فامیلا مهمون هستیم یه پسر جوان دارن.دیدم وقتی داره پذیرایی میکنه با همه حرف میزنه میخنده ولی به من بی اعتناس و اصلا نگاه هم نمیکنه بهم. بعد اینک از همه پذیرایی کرد، دیدم یه بطری که پر آب هندوانه شیرین بود آورد و ریخت داخل ظرف من، و من سر کشیدمش. تعیر خاصی داره؟ خیلی ممنونم از لطفتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ؛ نوشیدن آب هندوانه ، باعث کاسته شدن غم ، فکر و خیال منفی و یا بطور کلی برطرف شدن اضطراب و استرس های زندگی خواهد بود.

 2. مرضیه خضریمرضیه خضریsays:

  سلام من خواب دیدم دزد آمده یک طلا و بسیاری جواهرت دیگر از من بدزد یک مرتبه دیگر هم خواب دیدم هشتاد و پنج ملیون از من دزدید

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه روبروشدن با اتفاقاتی است که موجب نگرانیتان میشود

 3. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم تو یه محیط کاری هستم و تشنه بودم و کنار دو تا کولمن آب بودم که یکیش آب پرتغال بود و یکیش آب و یه نفر لیوان رو برداشت و واسم میخواست اب پرتغال بریزه که من گفتم آب پرتغال نمیخام اب بهم بده و بعد خواست آب واسم بریزه اما کمی اب پرتغال ریخته شده بود توی لیوان بعد مابقی حجم لیوان رو اب پر کرد و داد خوردم که مخلوط این دو طعم دلنشینی بهم داد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه خوبی است و نشان دهنده احترام و آبرو است