تعبیر خواب شراب خوردن دیگران

اشتباه رایجی که برخی از مردم در زمینه تعبیر خواب میکنند این است که تصور دارند هر رویایی که از نظر ظاهری منفی و یا شوم است معنای نحسی هم دارد مثلا اگر ببینند کسی دزد میکند حتما تعبیرش نیز باید چیز بدی باشد در جایی که این چنین نست و در عالم رویا خیلی از موضوعات و معانی بطور کامل برعکس می شود ، مطلب و موضوعی که امروز پیرامون آن خواهیم صحبت کرد به این گفته نیز ارتباط دارد ، جابر مغربی نوشته اند اگر ببینی دیگران در حال خوردن و یا مصرف شراب هستند و تو فقط آن ها را تماشا میکنی به این تعبیر است که مال حلال زیبا و بزرگی در اینده نزدیک بدستت خواهد رسید که با این ثروت تصمیمات و کارهای بزرگی انجام خواهی داد ، شیخ طوسی جمع آوری مال و روزی حلال، انفاق کردن، کمک به مردم ، دور شدن از گناهان سخت و بزرگ و همچنین رضایت داشتن از زندگی را تعبیر خواب شراب خوردن دیگران معرفی میکند

تعبیر خواب شراب خوردن مردهابراهیم کرمانی میگویند اگر ببینی مرده ای در حال خوردن شراب است به سه معناست اولی عمر دراز دومی سومی صلاح و یا خیر و برکت یافتن در دین است، معبران خارجی تعارف کردن شراب قرمز به دیگران را برای دختران و زنان بیانگر رو به رو شدن با مردان پسران بی وفا میدانند و برای مردان نیز بیانگر رو به رو شدن با زنان مکار و با نیات پلید میدانند، خالد اصفهانی میگوید اگر ببینی تعداد زیادی از افراد در یک محل جمع شده اند و در مقابل چشم همگان اقدام به خوردن شراب میکنند به این نشانه است که ثروت چشمگیری را با ایده ها و خلاقیت های خودت در زندگی بدست خواهی آورد که سایرین نیز شما را در این زمینه تشویق خواهند کرد

تعبیر خواب شراب خوردن دوستتعبیر خواب شراب خوردن جمعی از دوستان
: بیانگر رسیدن منفعت و یا سود کلان از کسانی ست که با آن ها معامله ای را شروع میکنیم و یا درباه ی ایجاد کردن کاری با ان ها مشورت میکنیم ، علامه طباطبایی میگویند اگر دیدی دوست نزدیکت چنین کرد از این شخص دیر یا زود به شما منفعت و یا ضرری خواهد رسید ، اگر بیگانه بود روزی حرام در میان مالت به چشم میخورد و یا پولی حرام را از کاری بدست خواهی آورد
سوال
: خواب دیدم به مجلس عروسی یکی از رفقای خیلی قدیمیم دعوت شده بودم بعد عده ای از بچه ها وارد یک اتاق تاریک شدند بعد دیدم یه چهارلیتری شراب زرد رنگ همراه با جام های زیبایی روی میز گذاشتند و مشغول خوردن شدند به من چند بار تعارف زدند که بخورم و مست کنم ولی قبول نکردم تعبیرش چیه؟
پاسخ
: این اصرارها برای نوشیدن و یا مست کردن به تعبیر داشتن پیشنهاد های مختلف زیاد از طرف دیگران برای شماست که باید در انتخاب هرکدام نهایت دقت را داشته باشید ممکن است هم پیشنهاد های مثبت و خوبی در پیش داشته باشی و هم منفی و بدون عاقبت

تهیه و تنظیم: توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...