تعبیر خواب، حقیقت یا خرافه؟!

ذهن انسان همیشه درگیر مساله خواب بوده است و حداقل یکبار در طول عمر خود، تجربه خواب دیدن را داشته است. انسانها در گذشته به دلیل اعتقاد به مداخلات نیروهای ماورایی و غیبی در دنیای واقعی، از طریق تعبیر خواب، به دنبال گره گشایی امور خود و پیشگویی آینده بودند. علاوه بر این، از آنجا که رویا و خواب، عالم دیگری را رو به سوی انسان می گشاید و طبق تجربه، حوادثی که در خواب می بیند، برایش معنا و مفهومی دارد که به نظر، آن را در عالم خارج خواهد دید، همواره به تعبیر رویاهای خود اهمیت می دهد.

تعبیر خواب چیست؟

لغت نامه دهخدا در معنای واژه تعبیر به بیان کردن خواب و معنی و مراد آن و یا معنای مافوق الطبیعه خواب ها اشاره کرده است. تعبیر خواب، علمی است که در آن هر کدام از حوادث، اشیاء، موجودات زنده و مرده، اعضاء بدن، اجزاء طبیعت و ... نمادی از امری در عالم واقع محسوب می شوند و معنا و مفهوم خاص خود را دارند؛ به فرآیند معنا دادن به رویاها و خواب ها از طریق این نمادها تعبیر خواب می گویند. از نظر دین اسلام تعبیر خواب علم الهی است که خدا آن را در اختیار منتخبان خود قرار می دهد. در کتاب کشف الظنون، علم تعبیر رویا، علمی است که از طریق آن بتوان مناسبت بین تخیلات نفسانی و امور غیبی را شناخت تا از اولی به دومی انتقال یابند و به وسیله آن بسبب آنچه در خواب دیده شده، بر احوال نفسانی در عالم خارج یا بر احوال خارجی در آفاق و منفعت بشری و انذار استدلال کنند. به طور خلاصه تعبیر خواب، عملی است که تعبیرکننده همچون مترجم، زبان رؤیا را به زبان عادی و روزمره انسانها بر می گرداند.

آدرس چند مورد از پرتکرار ترین رویاها در سایت توپ تاپ :

تعبیر خواب اگر مرده بیمار باشد

تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب

تعبیر خواب موهای رنگ شده

تعبیر خواب دختر مجرد حامله شده

تعبیر خواب غذا دادن به مرده

در قرآن به موضوع خواب و تعبیر آن اشاراتی شده است از جمله آیه 42 سوره زمر، آیه 60 سوره انعام، آیه 27 سوره فتح و 42 به بعد سوره یوسف. از سوی دیگر، خداوند گاهی دستورات خود به پیامبرانش را در خواب به آنها وحی می کرده است؛ این مطالب نشان می دهد از نظر قرآن این علم معتبر است و خدا آن را در اختیار هر کس که بخواهد می گذارد. در قرآن، خواب و رویا گاهی راهنمای انسان است و مایه آرامش اوست. البته در قرآن به واژه تعبیر اشاره نشده و واژه های تأویل الاحادیث، بشری و منام را به معنای تعبیر خواب، تفسیر کرده اند.

در تعبیر خواب شرایط و عوامل بسیاری در نظر گرفته می شود؛ حالات، شخصیت و شرایط فردی صاحب خواب بسیار مهم است. هم چنین زمان دیدن خواب، در تعبیر خواب نقش دارد؛ برخی از ساعات شبانه روز برای خواب دیدن مناسب نیست و ممکن است احتمال تعبیر شدن خواب، در عالم واقع را متغیر کند. باید به این نکته توجه داشت که زمان تعبیر شدن خوابها نیز متفاوت است گاهی فورا تعبیر می شوند و گاهی روزها و سالها طول می کشد.

تعریف تعبیر خواب

اصلا خواب و رویا چه هستند؟

در فرهنگ عمید رویا و خواب اینگونه تعریف شده است: رؤیا یا تصاویر، وقایع، و مناظری که هنگام خواب از ذهن انسان می‌گذرد. در قرآن خواب نوعی قبض روح و نوعی مرگ به صورتی ضعیف تعریف شده است.

به نظر علم روان شناسی و مکتب روانکاوی خواب ها، نماد یا خلاصه ای از خواسته ها و آرزوهای درونی انسان ها هستند؛ خواسته هایی که سرکوب شده اند و گاهی در مسیر خواب دچار تعارض هایی می شوند که رویا را ناخوشایند جلوه می دهد. این خوابها ممکن است به صورت نمایشی، مفاهیم ذهنی را به تصویر می کشند و یا نماد یا رمزی از درون فرد هستند.

خواب و رویا از نظر علمای اسلام انواعی دارد. طبرسی در این مورد، این تقسیم بندی را ارائه داده است:

 • 1- رویایی که از سوی خداست
 • 2- خواب شیطانی که برگرفته از وسوسه های شیطان است
 • 3- رویایی که به دلیل غلبه اخلاط می بینیم (اخلاط بر اساس طب سنتی و اسلامی همان خون، بلغم، سودا و صفرا است)
 • 4- خوابهای نشأت گرفته از بعضی افکار

رویای نوع اول، مخصوص پیامبران و اولیاء خداست که به این وسیله به آنها بشارت می داده است. اما سه نوع دیگر به نظر طبرسی خوابهای پریشان هستند. به طور کلی در دین اسلام، از خواب هایی که در زمان های خاصی همچون قبل از طلوع آفتاب واقع شده و در عالم واقع تعبیر می شوند یعنی تعبیر آنها حادث می شود، با نام خواب صادق یاد می کنند. رویای نوع اول که طبرسی ذکر کرده است، از جمله همین رویاهای صادقه است.

اما از نظر علامه شعرانی، در کتاب نثر طوبی، خواب و رویا قوه ای است باصره غیر از چشم و آن را حس مشترک می نامد. این قوه در صورتی عمل می کند که قوای ظاهر از کار بایستند مثل زمان خواب یا بیهوشی. خواب، پدید آمدن صورتی در حس مشترک است که منشأ آن یا اندیشه خود فرد است یا عالم غیب؛ دری است از جانب خداوند که بر عالم جسمانی گشوده شده.

معنی خواب ها

شعرانی هم در مورد انواع رویا دیدگاه خاصی دارد؛ از نظر او خوابهای صادق که از جانب انسان نیست، به او کمک می کنند از طریق نیروهای غیبی که از عالم باطن خبر دارند، به آینده آگاه شوند. هم چنین از آنجا که صورت اشیاء در هر عالمی متفاوت است، در عالم واقع، نمادی از مطلبی محسوب می شوند مثل گاو لاغر و فربه در خواب فرعون که از سوی حضرت یوسف، تعبیر به قحطی و فراوانی شد. برخی از رویاها نیز در نتیجه افکار خود فرد و آنچه بیشتر به آن اندیشیده به وجود می آیند و در عالم خواب تجسم پیدا می کنند.

از پر بحث ترین موضوعاتی که در توپ تاپ تا به حال پاسخ داده شده دیدن نمایید:

تعبیر خواب پسری که دوستش دارم

تعبیر خواب النگوی طلای شکسته شده

تعبیر خواب اگر مرده دوباره بمیرد

علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان خواب را تجسم اسباب و اصولی در نفس می داند که در خیال ظهور می کنند. از نظر ایشان خواب ها سه نوع هستند که نوع  اول را خواب های راست می دانند و نوع سوم را اضغاث احلام (خواب های پریشان) می نامند:

 • 1- خواب صریح: اگر انسان در خواب و رویا هیچ دخالت و تصرف نداشته باشد، بدون هیچ زحمتی با تعبیر و تفسیر خود منطبق می شوند
 • 2- خواب غیر صریح: زمانی که انسان از جهت حکایت آن دخل و تصرفی کرده است مثل تمثیل خواب مرگ به تعبیر حیات؛ این نوع خواب نیاز به تعبیر و تفسیر توسط متخصص دارد.
 • 3- خوابهایی که از چیزی به چیز دیگری منتقل شده یا به ضدش منتقل شده و تصرف در آن زیاد بوده، به طوری که برگرداندن آن به اصلش دشوار شده، تعبیر آن مشکل و یا غیرممکن است.

در روایات در مورد اهمیت خوابهای صادقه و قابل تعبیر مومنین بسیار سخن گفته اند و تاکید کرده اند که باور به صحت تعبیرها همچون باور به خدا و رسولش است. این خوابها از منابع کشف اسرار، بشارت و آگاهی است که یکی از هفتاد قسمت مقام پیامبری محسوب می شود و کسانی که چنین خوابهایی می بینند نزد ائمه، صاحبان خرد نامیده شده اند. اما خوابهای آشفته، در اثر عواملی به وجود می آیند که موجب آزار و پریشانی فرد می شود از جمله این عوامل پرخوری، پرخوابی، انجام گناهان بزرگ، بیماری ها، نارحتی روحی و خستگی و یا ادا نکردن حقوق واجب است.

آیا تعبیر خواب سابقه علمی و تاریخی دارد؟

از دیرباز، علم تعبیر خواب مورد توجه انسان بوده است و بزرگان دین و دانش در این زمینه دیدگاه ها و معارفی داشته اند که در تعبیر خواب مردم زمان خود از آن استفاده می کردند. استفاده از این علم به زمانهای دوری باز می گردد. بر اساس لوحه های گلی به جامانده، از 4000 سال پیش از میلاد مسیح، همواره در قصر پادشان ایران و تمدن های دیگر افرادی که خوابگزار خوانده می شدند، حضور داشتند تا به تعبیر خواب پادشاهان و نزدیکان پادشاه بپردازند و آنها را از حوادث آینده باخبر سازند. مثل فرعون که حضرت یوسف خواب او را تعبیر کردند و به او از قحطی و رونق مصر در آینده خبر دادند.

از علم تعبیر خواب، به عنوان علمی شریف و بزرگ یاد شده است که در اختیار هر کسی قرار نمی گیرد و همیشه افراد دارای حکمت و کمال از آن بهره مند می شوند. بزرگان دین اسلام معتقدند که این علم از سوی حق تعالی به بزرگان عطا می شود؛ تاریخ و کتب معتبری همچون قرآن صراحتا به این امر اشاره کرده اند؛ از جمله این بزرگان، حضرت یوسف (ع) است که تعبیر خواب از معجزات او محسوب شده است. همچنین در بین امامان معصوم، امام صادق(ع) در این موضوع بیاناتی داشته اند و در مورد خوابها تعبیراتی می فرمودند. برخی از علمای اسلامی همچون ابن سیرین(در کتاب منتخب الکلام فی تفسیر الأحلام) و طبرسی(در مجمع البیان) نیز در این کار دستی داشته اند و در کتب خود به این امر اشاراتی کرده اند. از نظر دین اسلام این عالمان بر اساس برخی قوانین و مقررات، به صورت حدودی، نشانه هایی احتمالی از مفاهیم خواب را بیان کنند. علمای ادیان دیگر نیز در این مورد نظرات و دیدگاه هایی دارند که در کتابهای خود به آن اشاره کرده اند. قابل ذکر است که این اندیشمندان در فرهنگ غربی و خاور دور، خوابها را بیشتر به صورت تمثیلی و نمادین تعبیر می کنند.

در عصر حاضر و بعد از به وجود آمدن علم روانشناسی به شکل امروزی آن، دانشمندان این علم نیز در مورد رویا و تعبیر خواب، دانش و نظریاتی ارائه کرده اند که از آنها برای درمان بیماران خود بهره می بردند. از جمله اندیشمندانی که به این موضوع توجه بسیار داشتند، فروید و یونگ هستند که نظریات ایشان مبنای مکاتب روانشناسی و اصول روان درمانی قرار گرفته است.

علم تعبیر خواب

چگونه می توانیم خواب خود را سریع و به صورت معتبر تعبیر کنیم؟

کتب زیادی درباره تعبیر خواب و معنای نمادین خواب ها توسط روانشناسانی همچون فروید (بنیان گذار مکتب روانکاوی) و دیگرانی که به تعبیر خواب از نظر علمای دین اشاره می کنند، به چاپ رسیده است؛ اما باید در انتخاب آنها دقت بسیار داشت و از موثق بودن منابع این کتب و گفته های نویسندگان آنها اطمینان حاصل کرد. در میان این کتابها نام بسیاری دیده می شود که از کشورهای مختلف جهان در مورد تعبیر خواب نظراتی داده اند از دانیال نبی، یوسف پیامبر، علامه مجلسی، خالد اصفهانی، ابراهیم کرمانی، اسماعیل بن اشعث، جابر مغربی، جاطظ تا علمای غربی همچون برایت، اچ میلر ، هانس کورت و ... . اما به نظر شما کدام یک از این ها معتبرند و به شما در تعبیر خوابهایتان کمک می کنند؟

 در عصر سرعت و تکنولوژی، با رواج استفاده از اینترنت بسیاری از مردم برای تعبیر خوابهای خود سریعا پس از بیدار شدن از خواب، به سایتهای اینترنتی مراجعه می کنند تا تعبیر خواب خود را بدانند و برای حادثه یا اتفاق خوب یا بد آمادگی ذهنی داشته باشند؛ گاهی این تعبیرها نقطه امیدی برای برخی ایجاد می کند تا دل نگران خود را تسکین بدهند و یا بتوانند راه حلی برای مشکل خود پیدا کنند.

برای اینکه به سرعت و در هر مکانی، تعبیر خواب خود را بر طبق کتابها و نظرات متخصصین این فن دریافت کنید، می توانیددر هر ساعتی، به سایت توپ تاپ مراجعه کنید. این سایت به صورت تمام وقت در حال بارگذاری مطالب مفید و مستند در صفحه خود است و این امکان را فراهم کرده است تا در هر ساعتی از شبانه روز سوالات ارسالی مخاطبان خود را دریافت و طی 24 ساعت بعد از آن و پس از انجام تحقیقات کارشناسانه، به صورتی مستند و مستدل، پاسخگوی سوالات مطرح شده به کاربر باشد. با استفاده از این سایت به اعتبار تعبیر خواب خود می توانید اطمینان داشته باشید.

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

102 نظر

 1. Nasrin hosseibiNasrin hosseibisays:

  سلام دختر مجرد 20 ساله ای هستم دختر عموی مادرم خواب دیده ک من باردارم و شکمم خیلی بزرگ شده و از من پرسیده ک خانوادت چیزی نگفتن ک منم گفتم از پسره حامله شدم و پسره خیلی وضعش خوبه چن وقت دیگ قراره باهم ازدواج کنیم!تعبیرش چی میشه!؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، فقط قول یک اتفاق مثبت و خوشایند در زندگی خانوادگی تان را میدهد.

 2. مجتبیمجتبیsays:

  سلام استاد خواب دیدم که رفتم معشوقم را ببینم و تنهایی رفته بودم ماشینو تقریبا ۱۰۰متر اونطرف پارک کردمدو خودم پیاده رفتم درشون دیدم‌که با دوستاش اومد تو درشون نشستند منم رفتم پیششون که باهاش بحرفم دیدم به من میخنده و مثلا این که من فک کنم مادرش خونس کلیدو انداخت رو در وقتی که خواست درو باز کنه من ترسیدم فرار کردم چون فک کردم مادرش درو از داخل باز کرد و من افتادم زمین و پاشدم بازم رفتن کنارشون و گفتم خیلی ترسیدم بعدش که نشستم دو تا پسر اومدن پیش من نشسته بودن من به معشوقم گفتم بذار ببوسمت ولی نذاشت یه پسر دیگه  اومد اونو از پیشونیش بوسید و دو بار اینجوری کرد و منم میخاستم دستشو بگیرم یه لحظه پاشد رفت خونه همسایشون اینا منم که دیگه میخاستم برم خونمون رفتم‌کنار ماشین دیدم بابام‌اومده نشسته صندلی جلو و داره سیگار میکشه گفتم تو اینجارو از کجا پیدا کردی و رفت نشست عقب منم گفتم بصب من میام ولی ایندفعه  رفتیم خونشون و من رفتم در اتاقشو باز کردم و حولشو برداشتم چون موهام آب شده بود پاک کردم و دیدم گوشیش اونجاست برداشتم با گوشیش به خودم یه تک زنگ زدم و شمارش افتاد گوشیو گذاشتم سر جاش بعدش که رفتیم خونه و ماشینمون موند در اونجا چون خراب شده بود و خیلی بارون میبارید پددم ماشین گرفت رفت اوتو بیاره منم رفتم و من تنهایی ماشینو اوردم وبه بابام زنگ زدم من ماشینو بردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، سالی که پیش رو دارید سالی پرماجرا برایتان خواهد بود و ممکن است در زمینه ی عاطفی تجربیات جدیدی را کسب کنید

 3. خلیلیخلیلیsays:

  سلام.من متاهلم خواب دیدم پدرم با این که من متاهل هستم مجدد مرا به اقایی دیگه داده بود یعنی ازدواج کرده بودم داشتم تو خواب با پدر و مادرم دعوا می کردم که چرا این کارو کردید منو شوهرمو دوست دارم من همش به شوهرم میگفتم ک دوستش دارم هیچ کسی رو جاش نمیارم چرا اینکارو کردید چرا ذهنیت همسرمو نسبت به من خراب کردید و گریه میکردمو این حرفارو به پدر مادرم میزدم اون اقا هم در واقعیت پسر عموی دختر خاله بنده هستند که مجردن من در خواب نه همسرمو دیدم ن اون اقارو ولی من از خوابم اینو برداشت کردم تو خواب خیلی ناراحت بودم از کار پدرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، نشانه آن است که در بعضی از امور عاطفی با مشکلاتی رو به رو می شوید ، ولی در نهایت مشکلات شما حل خواهند شد.

 4. میترا عبدالخانیمیترا عبدالخانیsays:

  سلام ممنون از اینکه هستین تعابیر خوابهای من تا الان کاملا همونی بوده که شما گفتین .دیشب خواب دیدم که برای همسرم تعریف میکنم که توی خواب دیدم که با مادر و خواهرش رفتیم زیارت نمیدونم زیارت چه کسی بود فقط ضریح و دیدم که اونها رفتن زیارت ولی من چون کفش پام باریکی دو نفر بهم گفتن نیا من اصلا حواسم نبود که کفش جامه وقتی متوجه شدم کفشم درآوردم گذاشتم کنار ولی خیلی گریه کردم که چرا تا الان حواسم نبوده و از خجالت تا نزدیک ضریح رفتم ولی جلوتر نرفتم گفتم من روم نمیشه و وقتی مقابل ضریح ایستاده بودم اونجا که از دور خیلی خیلی شلوغ بود و جمعیت زیادی جلوی ما بودن ولی تو لحظه ای که من رسیدم نزدیک کاملا خلوت بود و اطرافم کسی نبود و من جلوتر نمی رفتم و گریه میکردم در ادامه هم تو خوابم حس میکردم با خواهر کوچکتر از خودم دعوا میکنم و میزنمش البته فقط اینطور حس میکردم بعد اون رفت خونه مادربزرگم اهواز و من که با شوهرم جدال لفظی داشتم زنگ زدم ازش راهنمایی گرفتم و دلم میخواست که بیاد پیشم و باعث درگیری لفظی من و همسرم مادر جاریم بود که همسر میخواست یه لطفی بهش کنه و من مخالف بودم و می گفتم پدر من چنین چیزی و ازت نمیخواد چرا اون میخواد .ببخشید طولانی شد خیلی دوست دارم تعبیرشو بدونم ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، بطور کلی این رویا خبر از یک مسافرت خانوادگی و مطلوب میدهد که ممکن است در سال آینده برای شما رقم بخورد ، سایر حاشیه هایی که در رویا توضیح دادید تاثیری در تعبیر ندارد.

 5. ف دف دsays:

  سلام یکی از دوستان به من گفتند که خوابی در مورد من دیده اند زنی ۲۴ ساله و متاهل هستم . ایشون خواب دیدن که خانواده ی من و خانواده ی ایشون با هم رفتیم خرید بعد از اون رفتیم جایی که هیئت بود وانگار فقط جا برای آقایون بود . بعد مادر من و دختر ایشون رفتن داخل هیئت بعد انگار من ناخواسته وارد هییت شدم انگار که من باید در اون هیئت باشم . ممنون میشم که تابیرش رو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، این رویا خبر از برخی از تصمیم ها و یا برنامه ریزی های جدیدتان در ایام آینده میدهد.

 6. MeryanMeryansays:

  با سلام من خواب دیدم خواهر شوهرم که باردار است به من چندتا شورت و سوتین نو داده و میگه اینا اندازه ی من نیستن تو بپوششون، منم خیلی خوشحالم و میخوام یکی از سوتین های به رنگ بنفش را بپوشم که ناگهان متوجه حضور شخص نامحرمی میشم و پیش خودم میگم میبرمشون خونه و امتحانشون میکنم، و انگار به طور همزمان من هم سه تا شورت به ایشون داده بودم که یکیش تنش بود و همونطوری با شورت وایسادم بود جلوی همه، که من بهش گفتم این شورت رو من بهت دادم قبلا و انگار یادش نبود که من دادم بهش، آیا خواب من تعبیر دارد؟ در ضمن ما هردو چندسالی است منتظر بچه بودیم که ایشون به امید خدا موفق شدند ولی ما فعلا نه

 7. YasminYasminsays:

  سلام و وقت بخیر خدمت استاد عزیز، راستش چند شب پیش من خواب دیدم ک یه شماره با من تماس گرفته و خودشون رو درواقع ب یک اسم دیگه معرفی کردند اما من ایشون رو شناختم ایشون نامزد سابق من بودند با همسرشون و در مشهد در حرم امام رضا (ع) بودند ایشون گفتن که شارژ گوشیشون داه تموم میشه و از من همش طلب حلالیت میکردن و درخواست کردن ک ببخشمشون و حلالشون کنم اما من تا خواستم با ایشون صحبت کنم شارژ گوشیشون تموم شد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا روابط اجتماعی خود را گسترش داده و انگیزه های درونی خود را تقویت کنید.

 8. مهدیس خرمیمهدیس خرمیsays:

  سلام من خیلی ممنونم ازتون پریشب خواب دیدم و در قسمت شنا در رودخانه ارسال کردم و چون اون قسمت زمان میبره برای تعبیر و خوابم هم دوباره به یه شکل دیگه دیشب دریا تو خوابم تکرار شد خیلی نگران شدم و توی این قسمت خواب دیشبم میگم بازم مرسی از شما :دوباره خواب دریا رو دیدم که من و همسرم و فرزندم و مادر همسرم و جاریم و پسرهاش به دریا رفتیم و اول دریا رو از جایی می دیدیم که در اطرافش دیوارهای بلندی بود و بعد من به همسرم میگه دوس دارم دریا رو جوری ببینم که کل دریا دیده بشه بعد می ریم کنار دریا و موج میاد و من و همسرم که فرزندم بغلش بود با هم به حالت شوخی و خنده میدویم عقب و یکی دوبار این کارو ادامه میدیم تا جاریم هم می رسه و بعد بچه رو میبریم پارک که بقیه نمیان و من هم به همسرم گلایه میکنم که به من خوش نمی گذره اینجوری چون باید به خاطر اونا زود برگردیم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دریا در خواب اشاره به قدرت روانی بالای شما برای کسب تجربه و ریسک پذیری دارد. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت درونی را دست کم نگیرید.

 9. رها نمایانرها نمایانsays:

  درود و خسته نباشید دیشب خواب دیدم یه آقای ناشناس تو خواب بهم کفت فال ازدواجت نیکو دراومده منظورش چی بوده ؟! من اون اقا رو تاحالا ندیده بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب به نیاز شما برای برنامه ریزی برای آینده اشاره دارد.

 10. مانیا سهروردیمانیا سهروردیsays:

  سلام ممنون از شما من خواب دیدم که یه امتحانی داشتم بعد که اومدم بیرون تو یه فضایی مثل دانشگاه یا شایدم پارک یه رودخونه ای جاری بود و دخترم بغلم بود که کفشش افتاد تو رودخونه و چند نفری که فکر میکنم خانوم بودن و در همون آب با لباس ایستاده بودن میرن دنبال کفش وقتی میارن میبینم یه لنگه از کفش همسرمه بقیه خوابم نمیدونم چی شد کفش دخترمم آوردن یا نه ولی تو خوابم می دیدم که با یه آقایی نامزدم همسر خودم نبود با این مشخصات که که خیلی خوشتیپ ولی بی مسئولیته راستش من واسه قسمت اول خوابم که کفشها و آب رودخونه بود خیلی نگرانم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر دوش خود احساس می کنید.

 11. ددددددsays:

  سلام خواب دیدم مدام چاق میشوم و در خواب نگران بودم . اطرافیانم به مقدار زیادی طلا داشتند و من از آنها کم تر داشتم . طلاهای من برق میزدند و روی تمام انها یاقوت و زمرد ریخته بود ولی از اطرافیانم کمتر بودند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اعتماد به نفس خود را دست کم نگرفته و از این قدرت برای ایجاد ارتباط موثر با انسان های مطلع و مفید استفاده کنید.

 12. مهدیس خرمیمهدیس خرمیsays:

  سلام با تشکر از شما و سایت خوبتون من دیشب می دیدم که تو یه سالنی مشه سینما هستیم و جمعیت خیلی زیادی اونجاست و من فکر میکنم که لباس مشکی تنم بود و خیلی زیبا میرقصیدم چیزی شبیه به مسابقه بود از اونجایی که شنیده بودم رقص در خواب خوب نیست خیلی نگران شدم بیدار شدم و بعد از نماز صبح دوباره خوابیدم که باز هم دیدم با مامانم مهمون خونه مادر شوهرم هستیم و انگار از اونجا جایی شبیه جشن نامزدی یا عروسی یکی از اقوام همسرم دعوتیم و میریم من به پیشنهاد خواهرم روسری قرمز سرم میکنم و اونجا در حال ارایش کردن هستم که یکی از بستگان همسرمو میبینم و دوس نداشتم صورتم و ساده ببینه و در همون لحظه ها متوجه میشم که خواهر های شوهرم دارن میرقصن و من میگم عیبی نداره منم تو دور بعدی باهاشون میرقصم و بعد از اون خواب دیدم دخترم و بردم دکتر و میخوام برم مسافرت خونه پدربزرگم و درست زمانیکه فکر میکنم همه چی خوبه میبینم که دوتا موش کوچک سیاه تو دسترس یه دختری که توی خواب حس میکردم خواهرم یا خواهر شوهرمه هست و میگن میخوایم اینا رو تو خونه نگه داریم و منم خیلی میترسم به شدت مخالفت میکنم و میخوام که یا بودنشون یا بندازنشون بیرون ولی اون دختر اونا رو تو دستش گرفته و خانواده سعی دارن به من بگن که حیوون بی آزاره و نباید بترسم و میخوان که به دمش دست بزنم ولی من خیلی می ترسیدم و اون دختر وقتی پشتم طرفش بود موشو که تو دسترس بود رو به حالت شوخی به من نزدیک میکرد .ببخشید من همه اینا رو اینجا گفتم بازم خیلی خیلی ازتون ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، احتمال دارد بدلیل بعضی از مسائل شخصی یا خانوادگی ناراحت شوید همچنین زیادتر شدن استرس و یا بعضی ز ترس های واهی نیز معنا می شود

 13. مهنیامهنیاsays:

  سلام من چند شب پیش خواب دیدم یکی از اقوام به من هدیه ای داد به منظور تولدم،کیسه ای بود پر از جای سرمه(سرمه دان)،تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا قدرت درک و همدلی خود را دست کم نگرفته و از این توانایی برای تقویت روابط دوستانه ی خود استفاده کنید.

 14. پروانهپروانهsays:

  سلام.مدیر محترم دیشب خوابی دیدم.من ی آقایی رو دوس دارم ک البته اونم جدیدابمن علاقمند شده ولی فعلا نمیدونه میخواد چکارکنه راجع ب ازدواج.ما هردو ازهمسرمون جدا شدیم.دیشب خواب دیدم ظاهرا پدرشون زنده هست وبا خانواده تو ی روستایی همین نزدیکی،سفره هفت سین انداختن.اما این اقا دوس نداره واومد پیش من وگفت بابام اینا اونجا هفت سین درست کردن ولی من اونجا رو دوس ندارم.منم تندتند ی سفره معمولی پهن کردم ویچیزایی گذاشتم.سیب بود.ی دوسه تا مورد بود.رفتم ازخواهرم سمنو هم گرفتم ولی اوندم بااب قاطیش کردم نمیدونم چرا.وهی میگفتم حیف ماهی وسبزه نخریدم.حیف سبزه ندارم.چندموزد بود ک من فقط سیب وسمنوش یادمه.اینم بگم ک ازلحاظ حروف ابجد اسم منو این آقا ب هم نمیخوره.اما کارخدا رو نمیدونم. حالا مدیر محترم تعبیر خوابمو بفرمایید ممنون میشم.تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا برای رسیدن به اهداف خود، ریسک لازم را بپذیرید.

 15. نرگسنرگسsays:

  سلام سلام خواب میدیدم یه جای تاریک وناشناس یه درختو قطع کردن فقط کُندش مونده بود رفتم سمتش دیدم بغل خونمونه (البته در واقعیت درخت هست بغل خونمون) رفتم نشستم کنارش دیدم هنوز شاخ وبرگ کوچیک به کنده هست. بعد کنده شروع کرد رشد کردن وبزرگ شدن هم برگ دادن رفتم کنار دیدم یه چیزی قطره قطره میخوره به من وجلوی خونمون که دیدم انگار یه جای بود نفت استخراج میکردن ازاونجا قطره قطره نفت پرت میشد بیرون نفتش انگارسفید بود بعد من آب میریختم جلوی درخونمونو تا بره نفتا بعد دیدم وسط حیاط مدرسه نشستیم وداریم ناهار میخوریم دوباره ازاونجاهم نفت میریخت قطره قطره منم هی ظرف غذامو قایم میکردم که توش نفت نریزه که بعد زنگ زدیم به یه آقاهه رفت بره درست کنه که نفت بیرون نیاد که بدتر شد که شر شر نفت میومد بیرون از اون برجه که من صداش زدم گفتم بدترشد که اونم زنگ زده به همکاراش که بیان درستش کنن.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به پیگیری و تقویت مهارت ها و مطالعاتی بپردازید که در گذشته نیمه کاره رها کرده اید.

 16. احمداحمدsays:

  سلام. من دیشب خواب دیدم که روی تخت غسالخونه دراز کشیدم و میخوان منو بشورن از طرفی هم خواب دیدم که در منزلمون مراسم دعای کمیل و روضه خونی برقراره. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید شکست ها و فقدان های گذشته، انگیزه ی شما برای پیگیری اهداف و برنامه های جدید را از بین ببرد.

 17. فاطمهفاطمهsays:

  سلام،آیا خواب بعد از اذان صبح صحت و تعبیر داره؟دیشب خواب دیدم در باغ بودیم بعد کلی خرگوش سفید که بنظر وحشی میومدن حمله کرده بودن بما دسترسی نداشتن چون طبقه بالا بودیم و من از پنجره نگاشون میکردم به قدری زیاد بودن که بیشتر نقاط رو سفید میدیدم بعضی مواقع هوا روشن بود بعضی مواقع تیره من در فکر بودم که با یک راه حل نابودشون کنیم و میخواستم همینکار کنم که بابام مانع شد و گفت نه،منم انجامش ندادم،بعد بنظر میومد که تمام این خرگوشا به فرماندهی یه مرد بودن،بعد به یک مکانی داشتن بشدت و تندی حرکت میکردن در حین دویدن بودن که یک مار تقریبا بزرگ و سیاه بیرون اومد،بنظرم از زیره خاک،و یک خرگوش اونو بلعید و خورد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیدگاه و افکار سطحی موجود در جامعه بر شما تاثیر گذاشته و آرامش روانی شما را مختل کند.

 18. فاطیمافاطیماsays:

  سلام،دیشب خواب دیدم برادرم با دوستش اومدن خانه دوستش لباساش یخورده خاکی بودن بعد خیلی هم ساده پوش بود من فکر میکردم خیلی از این سطح پایین ها هسن من رفتم پتو و بالش از داخل اتاقم جمع کنم که اتاقم مرتب بشه رفتم داخل اتاق برادرم دوسش درو باز کرد من ترسیدم یه جیغ کوتاهی کشیدم بعد اروم تو گوشم زدم گفتم وای خدا به دور آخه از دیدنش شوکه شدم خجالتم کشیده بودم بنده خداهم کاریم نداشت فقط میخواست تو اتاق بره بعدداداشمم روبروش بود گفت این خواهرمه،اون نیسش،بعد معذرت خواهی کرد اومد بیرون بعد داشتن با برادرم پاستور بازی میکردن داداشم باخت در خواب فک کنم هرکی میباخت میبایست پول بده تعجب کردم چون اولین باری بود که دیدم داداشم داره اینجوری پاستور بازی میکنه مثل قمار بود خواب دیدم که خواب رفتم بعد تویه خوابم همش چندتا آیه و سوره قرآن برام اومد که یکی که فقط صداش میومد میگفت این آیه ها و سوره های قرآن رو بخون بعد که از خواب توی خوابم بیدار شدم باداداشم صحبت کردم گفتم اینا سطحشون پایینه با این پسره نگرد گفت نه اینا فلانیا هسن خیلی هم پولدارن. درخواب بعد از اذان صبح دیدم که عمم مجلسی دارن مثل روضه میموند همه لباس مشکی پوش بودن بعد قبل از شروع مراسم چندتا از بازیگرا بودن بعدنیاز به کپی شناسنامم داشتن که دادم بهشون بعد یه کپی شناسنامه دیگ دیدم فک کردم مال یکی از بازیگراس بعد متوجه شدم مال خودمه بعد چندتا مسابقه بود مثل دو که من برنده شدم بعد درون آشپزخانه بودیم که مرغا کف آشپزخانه ریختن من کمک همون بازیگری کردم که همون همش باهام بود،با هم جمع کردیم،بعد یکی از آدمای اونجا که نمیدونم کی بود ولی میگفتن پسره هم دانشگاهی دختر عممه من تحویلش میگرفتم بعد من داشتم داخل اتاق که هیشکی نبودلباسامو‌عوض میکردم مهمونا اومدن داخل اتاق من سریع اتاقمو عوض کردم بعد با بابام دعوام شد خیلیم گریه کردم بعد نمیدونم اتاق من اونجا چکار میکرد خانما میبایست درون اتاق من باشن چندتا بچه بودن با چند تا بسته شکلات مایع مثل اینکه ما وسط گذاشته بودیم،اینا همش ازین شکلاتا میخوردن بعد ریخته میشد روی قالیم منم عصبانی شدم چندتا عروسک دادم بهشون گفتم برین بیرون بازی کنین هرکار کردم پاک نشد لکه کاکائو دوباره برگشتن دیگ من هیچی نگفتم خودمم اومدن کنارشون،مهربون شدم،دوتا لقمه شکلاتم خودم براشون گرفتم به دو نفرشون دادم به همین ترتیب هنوز داشت میریخت که دیگ هیچی نگفتمشون بعد متوجه شدم اینا نیازمندوفقیرن باهاشون حرف زدم گفتم خونتون کجاست،که نزدیک همون خونه عمم بود بعد شوهر عمم دنبال آدرس خونشون بود که کمکشون کنه بعد که دیگ رفتن من با یچیزی اومدم پاک کردم لکه های کاکائو رو بعد تمام لکه ها پاک شدن اینی که من باهاش پاک کردم همونی بود که قبلش پاک کرده بودم ولی پاک نشد البته اون کارت کاغذی بود،این همون کارت بود ولی کاغذی نبود چندتا ازین کارتا برداشتم تا ببرم همرام شایدبعداً بدردم میخوردن دیگ چندتا لکه کوچولو هم روی فرش ریخته بود که هرکار کردم پیداشون نکردم تا بتونم پاکشون کنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد می خواهد تا به اهداف و ایده های خود اعتماد داشته و اجازه ندهید ایده ها و نظرات، قضاوت های غیر منطقی و دلسردی دیگران، شما را از پیگیری خواسته هایتان باز دارد.

 19. مریم احمدیمریم احمدیsays:

  باسلام وخسته نباشید من امروز دم صبح خواب دیدم بالای مزار مادرشوهرم نشستم ( ایشون حدود چهارماه پیش فوت کردن ) وپیراهن قرمز قشنگی به تن دارم سنگ قبر مادرشوهرم برداشته شده بود وروی ان پر از قران بود وقرار بود جنازه مردی روی قبر مادرشوهرم دفن بشه( احتمالا برادرزاده خودش یا برادرزاده شوهرش ) من تو خواب میگفتم مادرشوهرم احتمال میداد به این زودی کسی کنارش دفن بشه ودیگه تنها نیست ودوتا از خواهرهای من هم اونجا بودن که از روی قبر پریدن من اونارو دعوا کردم گفتم از رو قبر نپرید خوب نیست یکی از خواهرام پیراهن شبیه پیراهن من ولی سبز رنگ به تن داشت که رفت لباسش رو عوص کرد ومن داشتم بسته شکلاتی که مادرشوهرمرحومم برای عروسی خواهرشوهرم قبلا به من داده بود رو پخش میکردم شکلاتها داخل یک کیسه همراه با زر ورقهای طلایی بودن وبه هرکس یه شکلات میدادم یه شکلات هم به مادربزرگ مرحوم خودم دادم که تو خواب زنده وسرحال بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ؛ این رویا قول آرامش و آمرزش را برای فرد فوت شده میدهد و نیکوست.

 20. فاطمهفاطمهsays:

  سلام دیشب خواب دیدم در قسمت پایین شهر بودیم با ماشینه خالم،بعد یه آدم فقیر که خیلی ترسناک بنظر میرسید با گاریش رسید بما و ما در هارو قفل کردیم بعد گاریشو چسبوند به ماشین و اون طرفه ماشینو پر از خش کرد ما رفتیم میخواسیم پیش یه فالگیر بریم رفتیم داخل من مانتو و شلوار قرنز پوشیده بودم و قوم هاس اون فالگیر هم در اتاق بودن بعد فک کنم یکی مُرده بود یا یه اتفاق بدی برای یکی از خانوادشون پیش اومده بود بعد شروع به تعریف داستان غم انگیزشون کردن من بغض کرده بودم مامانم گربه کرد بعد یکی از همونا اومدن برا من قند ریز تعارف کردن من بر نداشتم بخورم بعد پیش فالگیر رفتم گفتم فالو بگیرین اولی فک کردم داره میگ میری نیویورک بعد گفتم یبار دیگ بگین گفت خدا خیلی دوستت داره خیلی زیاد و جزو بهترین بنده هاش هستی و بهمین دلیل به بالاترین مقام موفقیت میرسی من گفتم نه من همیشه فک میکردم اینطوری نیستم و جزو بنده های خوب نیستم گفت نه انسان ها همیشه کار بد میکنن بعدشم ممکنه تکرارش کنن ولی خدا بخشندس و ازین چیا میگف بعد قبل از اینکه این خوابو ببینم خواب دیدم یه قسمت از دندونم خراب شده و یکی دیگ هم این بود که داخل دهنم پلاک دندونام بود و من آدامس میجویدم حواسم نبود که پلاک داخل دهنمه بعد متوجه شدم،و یکی دیگ هم اینکه فک کردم پلاکم شکسته ترسیدم از دهنم درش اوردم ولی دیدم فقط جابجا شده باید تکونش بدم تا سیماش بیان سر جا خودشون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس عدم اعتماد به نفس، رفتار های شما را تحت تاثیر قرار داده و آرامش روانی شما را مختل کند.

 21. فاطیمافاطیماsays:

  سلام خسته نباشید،دیشب خواب دیدم که تاسوعا یا عاشورا بود بعد با یکی از دوستام بودم از روسیه برگشته بود میگفت برای زندگی اینجا برگشته من میگفتم چرا،همونجا میبایست بمونی جوابمو نمیداد بعد رفتم کناره داداشم تا با داداشم بریم خونه بعد توو راه بودیم داداشم رفت آرایشگاه تا موهاشو کوتاه کنه بعد من خیلی زیاد منتظر موندم خیلی زیادی طول کشید دیدم نیومد بیرون کنارمون یه مغازه بود بعد دوست داداشمم اونجا بود من فک کردم اونا دزدیدنش بعد رفتم یقه شو گرفتم گفتم داداشم کحاست گفت نمیدونم بعد پرتش کردم رو زمین بعد یه پسره اومد از آرایشگاه بیرون فک کردم داداشمه خیلی تغییر کرده بود فک کردم دوساش تغییرش دادن و از حالت شخصیت مردونه و مغرور در اومده بود من اعصابم خورد شد بعد همش به پسره میگفتم فامیلیتو بگو نمیگف همش ناز و ادا داشت رفتم کناره دوست داداشم گریه شدم گفتم بگو فامیله این پسره چی بود داداشم کجاست بعد تقریبا زیاد دوست داداشمو کتک زدم بعد توهینم کردم بهش بعد از همون اول تا آخری که باهاش بحث کردم نه اخم کرد نه بد جوابمو داد کاملا عادی بود حتی صداشم بالا نیورد حتی زمینم که میخورد هیچی نمیگفت آروم بلند میشد بعد پیاده رو،رو نگاه کردم دیدم مردم یه پارچه مثل حوله انداختن رو سرشون سرشونم پایین بود کمی هم خم بودن یه حالت ناراحتی داشتن و یا گریه میکردن یکیشون دوست داداشم بود از کنارم رد شد و من کاریش نداشتم بعد دیدم داداشم از داخل آرایشگاه بیرون اومد،شرمنده پسره شدم بعد داخل کوچه رفتیم پسره سوار ماشینش شد بعد تعجب کرده بودم که حتی ذره ای هم ناراحت نشده بود و به دل نگرفته بود کاملا عادی بود انگاری هیچ اتفاقی نیوفتاده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا با صراحت بیشتری درباره ی احساسات و ناراحتی های درونی خود با دیگران صحبت کنید.

 22. ملیحهملیحهsays:

  سلام ممنون از لطف شما وراهنمایی های عالیتون بنده چندین بارتابه حال به دفعات زیادخواب میبینم همسرم شبیه پدرم شده یا پدرم جای همسرم وهمش تو خواب میگم این که نمیتونه درست باشه ولی اینو میدنم که ایشون شوهرم هستن معنیش چیه اگه شوهرت پدرت باشه یا برعکس باتشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا قدرت مدیریت خود را دست کم نگرفته و از این توانایی برای پیگیری اهداف و برنامه های شخصی خود در زندگی بیداری استفاده کنید.

 23. مریمریsays:

  سلام روز خوش چندین بار خواب دیدم مادرم حووی منه وشوهرم دوتا زن داره من ومادرم اوایل توی خواب خیلی ناراحت میشدم ولی تازهگیاکمتر ناراحت میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید برآوردن آرزو ها و خواسته های دیگران، شما را از توجه به اهداف و برنامه های شخصی تان در زندگی باز دارد.

 24. ملیحهملیحهsays:

  سلام وقت بخیریکبار خواب دیدم دریک باغ سیب بودم همراه دودخترم وهمسرم با ماشین ازمیان درختای سیب که تمام سیبهاش زیردرختهاجمع شده بودوهمش به رنگ سبزوشیرین وابداربود ، میدونستم این باغ متعلق به یکی ازشاگردان مادرشوهرم بودومااجازه داشتیم هر چقدر میخوایم بخوریم وبا خودمون ببریم درهمون حال که داشتیم درباغ گشتوگذارمیکردیم ، همسرم به من گفت بریم جایی که گوشه ای سواازاین باغ بود،چندتایی پله میخورد وبه حالت سکومانندهمه دورواطراف زیباتردیده میشدرفتیم من به دودخترم وهمسرم گفتم زودتر برگردیم این جاخلوته امنیت نداره یه مکان قصابی کناراین محوطه که بایه دربزرگ از باغ جدا شده بودقرار داشت دونفر مردقوی جسه داشتن با چاقوگوشت قصابی میکردن یکی از مردهاباچاقوی دستش امدطرف دخترکوچیکم که کمی ازمن فاصله گرفته بودوگفت این دخترمال منه وبدون هیچ رحم ومروتی درحالی که دخترم سخت ترسیده بودوگریه میکردگوش تاگوش خوابوندزمین مثل گوسفندسرشوازگلو بریدمن دویدم به طرف دربزرگی وبازش کردم واول چشمم خوردبه یه پرچم بزرگ مخمل مشکی روی دیوارباقلم قرمزیاسیدالشهدا نوشته شده بودباشیون و فریادازآدمایی که حضورداشتن درخواست کمک میکردم دختر ارشدمم چندنفرنگهش داشته بودن که نره سمت خواهرش باشیون وگریه فریادمیزداینکارونکن درهمین حال که کسیم جرات نمیکرد بره جلو ومن ناامید شده بودم به دخترم که گرفتار دست قصاب بودوازش فاصله داشتم باخودم میگفتم چراهیچ کاری نکردم مادرش بودم باید کاری براشمیکردم کناراوندربزرگ روبروی پرچم باگریه میگفتم نترس چشماتو ببند دخترکم الان زجر کشیدنت تموم میشه صدای نفس کشیدنشومیشنیدم خیلی نگاه معصومانه ای داشت هنوز به این خواب فکر میکنم دلم میلرزه گریم میگیره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد میگیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 25. ناشناسناشناسsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم چیزی شبه کیسه آب بدون درد یا قرمزی از زیر بغلم آویزونه خیلی نگران بودم ولی همه تو خواب می گفتند عادیه ، و وقتی به شکمم نگاه کردم دیدم هیچ اثری از حاملگی نیست و اینکه پشتم و روی شکمم کبود بود .ممنون میشم تعبیر خوابمو بگید و اینکه من مجرد هستم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از پذیرش مسئولیت هایی که از عهده ی شما خارج است خودداری کنید.

 26. ShShsays:

  سلام . خوابم دیدم که یه عده ای داشتن از مرز خارج میشدن اونم بدستور یه زن که نمیدونم چه نسبتی باهاشون داشت ولی میدونم فامیل بودن یه جایی مثه دامنه ی کوه بود که راه داشت به مرز و سرو صورتشون کثیف بود منم برخلاف جهت اونا وایساده بودم نگاهشون میکردم.بعد صحنه ی خوابم عوض شد و تو یه خونه ی قدیمی بزرگ که یه حیاط داشت اون ادمارو جا داده بودن که روز بعدش برن یه توالت گوشه ی حیاط بود که من رفتم اونجا و دستشویم (مدفوع)خیلی طول کشید چون هرچی میخواستم بیام بیرون باز کار داشتم و به دستشویی کردن خودمم نگاه میکردم بعد کارم تموم شد و یادم افتاد که خیلی طول کشیده و پیش خودم گفتم زشته الان برم بیرون چنتا کاسه بشقاب بود برداشتم توالت رو شستم و جارو کردم و اومدم بیرون تو حیاط چنتا پله بود رفتم بالا که دوتا دختر نشسته بودن و با هم حرف میزدن که داشتن به من نگاه میکردن و میگفتن این دختره یه ساعته تو دسشوییه ...ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس ترس و نگرانی، شما را وادار به گرفتن تصمیماتی کند که می توانند سلامت و آرامش روانی شما را مختل کنند.

 27. ........says:

  خواب دیدم که همراه پسرخالم و دوست دخترش و دوست خودم در مکانی هستیم مثل مسجد که دوست دخترپسرخالم4میلیارد از آن مکان پول میدزددو وقتی همه فکرشان درگیره پیدا کردن آن پول هست من هم از موقعیت استفاده کرده و4میلیارد دیگر پول آنجا بود رو میگیرم و میروم... تعبیرش چیست؟؟متاهل هستم وبتازگی صاحب فرزند شدم وبشدت از همسرم دلخورم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد میگیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 28. میترا عبدالخانیمیترا عبدالخانیsays:

  سلام من خواب دیدم سر نماز دارم به مامانم که مشغول نماز خوندن بود و در حین نماز پشت به قبله ایستاده بود می خندم و خواهر من اونجا بود و میگه مامان چرا اینجوری ایستادی مامانم میگه دارم صلوات میفرستم و من قبل از اینکه بخندم ذکر رو بلند میگم که مامانم رو متوجه کنم که سر نماز با بچه بازی نکن .خنده نمازم نگرانم کرده خواهش میکنم اگه واستون امکان داره زود تعبیرش رو بگین من به سایت شما اعتماد دارم ممنونم ازتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از بی توجهی و دست کم گرفتن برنامه هایی که موجب رسیدن شما به اهدافتان و گسترش منافعتان می شوند خودداری کنید و تمرکز خود را بر مهم ترین اهداف زندگی تان حفظ کنید.

 29. ملیحهملیحهsays:

  سلام خسته نباشید به کرات خواب دیدم داخل منزل خودم از پنجره دارم به بیرون نگاه میکنم یک سیل عظیم به طرف خانه در حال حرکته وگدازه های اتش بعد سیل به سمتمون میادهمه شهروساختمانهاروخراب ووویران میکنه با نگرانی شدیدوعجله واسترس به خانوادم میگم زود باشید کمک کنید چمدان وکیفهای بزرگ ومقاوم پیدا کنید واذوقه برداریدوخودم هم با اضطراب وعجله مشغول جمع اوری لباسای گرم وکارامد برای سفروفرار از خانه ومنطقه بلا نازل شده در کیفهای بزرگ میبینم داعم به همسرم میگم تو سریع برو اول ماشینو از پارگینگ خارج کن تا ساختمان خراب نشده وایشون خیلی کمتر از من استرس داره یا اصلاً نداره من بیشتر نگران اولاد کوچکترم هستم اکثر مواقع باتشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام، این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس ترس و نگرانی شما را وادار به گرفتن تصمیماتی کند که می توانند آرامش روانی شما را مختل کنند.

 30. م ق فم ق فsays:

  سلام خواب دیدم توی یه پارچه بزرگ یه عالمه آجیل پیدا کردم و دارم میخورم . تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا به کار هایی بپردازید که موجب تقویت روحیه و زنده دلی شما می شود.

 31. گلیگلیsays:

  سلام ، خدا قوت، من تازه ازدواج کردم و دیشب برای اولین بار برای نظافت خونه ام با همسرم رفته بود ،وقتی شب خوابیدم خواب دیدم تو بازار هستم و یک کیک تولد خونگی دست پدرمه میخوام شمع بخرم چهار عدد شمع توی پیش دستی بود به پدرم گفتم چرا زود روشن کردی اب میشه بعد خاموش شد مادرم گفت شمع صورتیه اون نخی که باعث روشن شدن شمع میشه خراب شده ویک قطره هم پایین شمع چکیده شده بودولی چیزی که من یادمه شمع ها ظاهری قشنگ و سالم داشتن، بعد پدرم روی کیک شمع عدد۲۸ میزاره که من میگه چرا این عدد رو گذاشتی باید ۲۷‌ بزاری داداشم میگه نه درسته ۲۸ سالته،بعد من ناراحت میشم قهر میکنم میرم خونه ام( این هم بگم من در واقعیت ۲۶ سالمه و سه ماه دیگه تولدمه) وقتی میرم خونه تو ذهنم بود که خونه رو نظافت کنم بعد از خونم میام بیرون در رو میبندم از طبقه پله میام پایین میخوام در خونه ام رو چک کنم میبینم یکی از اون ور در رو مکشه و یه دختر جوون که مقنه و مانتو مشکی پوشیده بود میاد بیرون لبخند میزنم و عذرخواهی میکنم که در واحد اونا رو با خونه ی خودم اشتباه گرفتم اونم لبخند میزنه بعد میام پایین میام بیرون میبینم پدر و مادر و برادر خودم خانواده ی خودم تو ماشین پشت در منتظر من هستن ،(ظاهر جلوی خونه در واقعیت شبیه ی خونه ی خودم نبود یکم بیشه و داشت و آسفالت نبود)داداشم بهم میگه میخواد به عنوان کادوی خونه برام روباه بیاره بعد اونجا سه تا روباه بود میگم اینا روباه به پدرم میگم کمکش کنه بگیره ،یه روباه بود قرمز بود بزرگتر و پشمالو خوابیده بود چشماشو بسته بود خیلی بهش نزدیک بود و کاملا روبه روم بود و نزدیک، یادمه تو خواب یه جایش شوهرم ازم پرسید نمیدونم روباه چیه منم بهش گفتم روباه یه حیونیه ی قرمز دم پشمالو داره سر دمش سفیده، یادم نمیاد داداشم یا شوهرم کودمشون گفت دم روباه رو دوست داره منم گفتم اره دمش قشنگه،(اینم بگم در واقعیت من ارتباطم با برادرم و خانواده اش و خانواده ی خودم خیلی خوبه، ولی همسرم مقداری تنده وخانواده اش خیلی تو زتدگیمون دخالت میکنن شوهرم سمت خانواده اشه ،و درواقع کمی اذیتم میکنن با حرفا و دخالتاشون) خواهش میکنم تعبیر خوابم رو بگید خیلی استرس دارم، راستی یکی از روباها خاکستری بود، ولی اون روباه گنده و پشمالو خوابیده که جلوم بود قرمز بود روباه خاکستری فقط از نگاه گذشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به شادی های احساسی جدیدی دارد که موجب زنده دلی و امیدواری شما می شود.

 32. مریم ستارزادهمریم ستارزادهsays:

  سلام من دیدم که با خواهر شوهرم و دو نفر دیگه که قیافشونو ندیدم سر سفره نشستیم و یه موش اونجاست که دختر کوچیک خودم کمی اونطرف تر از ما داره باهاش بازی میکنه و بعد اونجایی که سر سفره هستن مثل توپ موش رو میندازن واسه همدیگه و من داشتم از ترس سکته میکردم و میگم اینو بکشید خواهر شوهرم گفت نه گناه داره بعد دست و پای موش رو محکم با یه نخی طنابی به هم بست ولی من باز میترسیدم بعد پا شدم که برم تو اتاق و گفت میبرم بندازمش بیرون ولی من میترسیدمو میگفتم نه دوباره میاد بعد من نمیدونم که خلاصه رفتم تو اتاق یا نه ولی خواهر شوهرم و بعدش دیدم که تو یه اتاقی یه لباس سفید رو از تو نایلونی درآورد و بهم داد و گفت اینو پیش همسرت بپوش .مرسی از شما .سال نو رو پیشاپیش تبریک میگم سال خوبی داشته باشید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا از در میان گذاشتن اسرار شخصی خود با انسان های غیر قابل اعتماد و کینه توز خودداری کنید. سال نو شما هم مبارک.

 33. س.فس.فsays:

  باسلام دیشب خواب دیدم انگارسه عدد سبزه ای راکه برای عید سبزکرده بودم دوتاش رو حلزون کاملا خورده بودند ولی یکی رونصفه خورده بودند ودرحال خوردن سبزه سوم بودند من که خیلی ناراحت شده بودم وقتی خوب نگاه کردم دیدم روی پنجره های اتاقم هم ازحلزون سیاه شده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس اضطراب و تنش بر شما غلبه پیدا کند.

 34. ملیحهملیحهsays:

  عرض سلام وتبریک به مناسبت سال نو( بسم الله) خواب دیدم داعی بنده به من وهمسرم میگه من حاضرم شما وخانوادتونو بفرستم خارج از کشور توی اروپا زندگی باتمام امکانات داشته باشید همه ی هزینشم با من(داعیم) فقط بشرطی که تو(بنده) دریچه قلبتو بدی به زن من که (سحر اسمشه زن داعیم) وسعید( که شوهرمه)دریچه قلبشوبده به من (داعیم )منم داشتم به این شرطش تو خواب فکر میکردم که قبول کنم یا نه همش با خودم میگفتم این شرط بزرگ وسختیه لطفًا خیلی واضح به بنده بفرماعید معنی این خواب چیه چون با داعیم می خوادهمسرم وارد انجام کاری بشه ومسئولیت کاری را بپذیره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی اهدافی است که برای رسیدن به آن ها لازم است وابستگی های شخصی خود را کنار گذاشته و به طور مستقل به تصمیم گیری بپردازید.

 35. دانشمنددانشمندsays:

  صمن سلام و سپاس فراوان خواب دیدم یک طاووس بزرگ و زیبا به من نزدیک شد و حتی داشت صحبت میکرد. جملاتش یادم نیست. ولی یک دفعه من گردنش را گرفتم و خواباندمش روی زمین و انقدر فشار دادم تا گردنش شکست و مرد. ممنون میشم در تعبیر خوابم کمکم کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی احساس افسوس و دلسردی شما از پیگیری برخی اهداف و انگیزه هایی است که از گذشته برای شما از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند.

 36. مریمریsays:

  سلام روز دوشنبه خواب دیدم ،،خونه ی خودم خواب بودم صدای خواهر ومادرم که درحال صحبت کردن بودن پشت در شنیدم رفتم درو باز کروم در خونمون طوری بود که سرو گردن مهمون از بالای دردیده میشدوباعث تعجب من شده بوددوتا خواهرومادرم امدن داخل چندتا خرید کرده بودن وداخل جعبه بسته بندی بودوسلفون کشی بهشون گفتم بازخرید کردیدچرا برای من نخریدید خواهر کوچیکم جعبه هارو باز کرددور هم نشسته بودیم چیزی مثل خشکباروشیرینی چهار مغز باپسته های درشت بود خواهرم میگفت ببین چقدر خریدامون مرغوب وبا کیفیته یه چندتای هم مادرو خواهرم ازش میخوردن من گفتم خوب یکی از جعبه هاروبده به من حس خوبی نداشتم که ازش میخورن چون گرون بود که گفت باشه وانگار راضی بود پولشم خودم میخواستم حساب کنم در همین حین داشتم مثل یه بازی سر به سردلسا بچه خواهرم میزاشتم که احساس کردم حرفی ازمن به مادرم برخوردیه لفظ تندی بکار بردکه من بهش گفتم اگه حال واعصاب خوبی نداری چرا میای خونه ما بحث ودعوالفظی شروع شدوهرلحظه شدت میگرفت بهش گفتم خودت اخلاق ورفتارت زشته ازاخلاق بابام شکایت میکنی دوتا خواهرامم ساکت به صحبتای ما گوش میدادن که خواهر کوچیکم با وجوداین اوضاع گفت پاشیم بریم دیگه وقت رفتنه داشتن حاضر میشدن که برن وما تا لحظه اخر جروبحث میکردیم مادرم ازالفاض زشتی مثل زر نزن استفاده میکرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، اعتماد دیگران به شما در گروی صداقتی هست که نسبت به آن ها دارید، این اعتماد را از بین نبرید.

 37. BenyBenysays:

  سلام؛ خسته نباشید. من خواب دیدم که تو خیابون راه می رم و بارون نم نمی هم داره می‌باره یک دفعه به یک جایی می رسم که مراسم عزاداری یک نفری هستش و همه اون هایی که اون جا هستن به دشت در حال گریه کردن هستن، در همین حال یک آقایی یک یونیفرم نظامی به من می ده که من تو گرفتن اون یونیفرم تردید داشتم و همه افرادی که اون جا بودن قصد گرفتن اون یونیفرم رو از اون آقا داشتن ولی اون آقا اون رو به هر طور شده به من داد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، روزهای خوشی در راه است و فقط به کمی پشتکار و تلاش نیاز دارید.

 38. مریمریsays:

  سلام سه شنبه خواب دیدم از کشورهای دیگه به ایران حمله کردن اول یکی دوتا هواپیما بودکه هواپیماهای کوچیک از خودشون توی سطح شهرپخش میکردن وسربازهای دشمن داشتن به طرف خیابان وخونه ی مامیومدن من وهمسرم از دور اونارو دیدیم به طرفمون شلیک میکردن شوهرم به من گفت سریع برو منو بگیرن بهتره یه حسی داشتم انگار خودشو پیش مرگ من کرده بودیه تیربه پای همسرم خوردیه در بودمنو ازدرردکرد وبست که دشمن دسش بهم نرسه منم فکرمیکردم دیگه دروپنجره ای نیست که فرار کنم ولی دیدم یه پنجره بزرگ شدومن ازش فرارکردم بچه هاموجمع کردم دیدم دشمن وقت وزمان تخلیه شهر به همه مردم شهر دادن همه وسایل موردنظرونیاز خودشونوتوی چمدان میذاشتنوبقیه زندگیشونو ول میکردن وبا ماشیناشون با عجله فرار میکردن من همش به فکر همسرم بودم ونگران اینکه جونشو ازدست داده یا نه رفتم دری که بسته بودو باز کردم ودیدم به یکی از پاهاش تیر خورده ولی زندس وخودشو کشون کشون با کمکم اورد داخل خونه گفتم اول باید تیرو از پات درارم تا عفونت نکنه تیرو دراوردم من از یه اقایی که احساس میکردم ازگروه امدادولباس ارتشی پوشیده بود تقاضای کمک کردم وگفتم داروباند ووسایل ضدعفونی برای همسرم میخوام هر لحظه فکر میکردم اگه این دارو ها به دستم نرسه شوهرمو از دست میدم درهمین حین هم خودم ودوتا دوخترام وسایل ضروری رو توی چمدان های بزرگ مسافری جمع میکردیم دیدم اون اقای امداد دیر کرد رفتم از همسایه ها پرسیدم واونا گفتن اون اقا دارو داد به ما توی کمودمونه بردار بقیه باندو گاز استریلو خونه به خونه گشتم تا پیدا کنم از صاحب خونه ها که بعضی هاشون در حال فرار بودن اجازه میگرفتم تا به وسایلشون دست بزنم واونا هم راضی بودن وخیلی از وسایلشونو که نو بودرها کرده بودن حال همسرم هم بدترو بدتر میشد منم انقدر لوازم برای سفر جمع کرده بودم که نگران بودم دارو های همسرم از دستا بیوفته

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، بطور کلی میتواند نشانه ای از یک زندگی سالم و طولانی در آینده باشد

 39. AAsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم یکی از اشناهامون با خواهر زادش که پسر بچس نشسته بودن و ی سفره پر از غذا و گوشت جلوشون بود و البته او اقای اشنامون پیراهن تنشون نبود تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است كه اخباری به دستتان می‌رسد كه موجب شور و نشاط شما می‌گردد.

 40. سمیرسمیرsays:

  درود بر شما. من شخصه خودم رو در خواب دیدم که در حال قدم زدن و صحبت و گفت و گو هستم باهاش...البته من در یک (بعد) دیگه که به مراتب ظاهری کاملا متفاوت با من بود حضور داشتم...روشنتر بگم که در کالبد یک فرد دیگه با خوده واقعیم در حال ارتباط بودم...بیشتر سوالات رو میپرسیدم و جواب هارو مختصر و مفید و کوتاه شخص روبه رو که کالبد منو داشت بازگو میکرد...!!!! قسمت مبهم ماجرا برای من! خوب یا بد بودنه اینه که از بیرون به شخص خودم نگاه کردم...بابت همکاریتون صمیمانه تشکر میکنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر توانایی‌ها و استعداد‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده است.

 41. YasYassays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم که با خواهر رفتیم بازار که براش کفش بگیریم مامانم چند تا کفش قشنگ به خواهرم نشون داد ولی خواهرم یه کفش که سیاه و طرح گل صورتی و زرد داشت رو می خواست که قشنگ نبود. بالاخره کفشی نخرید بعد از کفش فروشی به یک شیرینی فروشی رفتیم وقتی به فروشنده سفارش شیرینی رو دادیم یک سینی برامون آورد و یک جعبه به من و خواهرم داد و گفت شیرینی ها رو سر جای خودشون تو جعبه بچینیم؛ من و خواهرم با دقت زیاد این شیرینی ها رو تو این جعبه می زاشتیم و خواهرم در همین حال هی می گفت که این شیرینی ها تو جعبه جا نمی شن و از اون طرف مامانم مدام به من زنگ می زد و می گفت که زود بیان خونه که دیر شده(دقیق یادم نیست که چرا این رو می گفت، مثل اینکه برامون مهمون امده بود)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که بر اکثر موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کرد.

 42. EliElisays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم که تو خونه پدر بزرگم هستیم که دو تا از پله ها یک روباه خاکستری و یک عقاب کوچیک نشسته بود زمانی که این دو تا نزدیک می شدم روباه بهم دندون نشون می داد کار هاش مثل اخطار دادن به من بود ولی عقاب آروم رو پله نشسته بود خالم رفت عقاب رو اورد و می گفت که این پرنده عقاب نیست ولی من بهش می گفتم که این عقاب هستش بعدش تونستم آروم آروم به روباه نزدیک بشم کمی نوازشش کردم که خالم امد و اون بلند کرد و اون رو به بغل من داد روباه مثل اینکه رام شده بود همش دور دست و پای من می پیچید و من هم با اون بازی می کردم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   قبل از هرکاری خوب جوانب آن را سنجیده و از ساده لوحی بپرهیزید.

 43. یونس سلیمییونس سلیمیsays:

  سلام من خواب پدرم را دیدم چند سال پیش فوت کرده. بدون شلوار عورت بیرون در حال ریزش منی یا آب شک دارم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نگرانی را کنار گذاشته و آرامش خودتان را حفظ کنید. اگر می خواهید به اهداف خود برسید باید صبر و شکیبایی داشته باشید.

 44. م فم فsays:

  سلام زنی ۲۴ ساله هستم . صوهر دارم ولی در خواب دیدم که مردی ناشناس به خواستگاری من امده بود و شوهرم به من میگفت که با او ازدواج کنم . تعبیرش چی میشه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است از جانب برخی از افراد پیشنهاد های مزحک و یا پوچی را دریافت کنید.

 45. علی سامعلی سامsays:

  سلام. من خاب دیدم یکی رو کشتم و داشتم کل شب زجر مکشیدم چون میدونستم یا اعدام میشم یا میرم زندان. اصلا نمیدونم چطوری کشتمش. خونشم ندیدم. فک میکنم یه دختر بود کشتم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اخبار نادرست و اشتباهی به گوش شما می رسد که نباید آنها را بپذیرید.

 46. آرزو کلهریآرزو کلهریsays:

  سلام من ساعت نه و نیم صبح خوابیدم خواب دیدم یه جایی هستم اونجا یه سگ لاغر و گرسنه رو بسته بودن کنارشم یه سگ مرده گذاشته بودن دوتا هیولای سنگی اونجا بودن پدرم که فوت شده اون دوتارو کشت از اونجا منو اوردن بیرون با پدرم سوار اتوبوس شدیم تو پیچ اتوبوس منحرف شد من سریع اومدم بیرون به راننده گفتم کیف و مدارکم چی گفت خودمون میاریم تو یه مدرسه رفتم سراغ مدارکام تو دفتر اونجا یه فرم برای مدارکام پر شده بود میشه تعبیرشو به بگین ممنونم

 47. آریاناآریاناsays:

  سلام من خواب دیدم درخت گردی بود باگردو های که ندازه یه سیب زمینی بزرگ بعد خواستم ازش بچینم اما روی یه لبه بودم به همین خاطر فقط چندتاشو می تونستم بچینم وقتی که خواستم بچینم کسی بهم گفت نچین هنوز کامل نشودن من هم نچیندم تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرصت های خوبی برایتان پیش می آید که باید آن ها را غنیمت شمرده از دست ندهید.

 48. یاسمنیاسمنsays:

  سلام من خواب دیدم که دوستم با پسری که عاشقشه داره عروسی میکنه و خواهرش هم با برادر همون پسره نامزدی میکنه و بعد وسط عروسی یکی از خودم خواستگاری میکنه که منم جواب بله می دم تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آینده نگر و دوراندیش باشید و از عجله کردن در کارها پرهیز کنید. با سختی های زندگی مبارزه کرده و درباره آینده افکار مثبت داشته باشید.

 49. اکرم نوریاکرم نوریsays:

  خواب دیدم پدرم که چندین سال پیش فوت شده در رختخواب خود ادرار کرد واز من خواست تا لباسش را تعویض کنم، ولی من هرچه دنبال لباس می گشتم و پیدا نمی کردم بالاخره هم یادم نیس شلوارش را عوض کردم یانه

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ادرارنشانه پول و ثروت است تعبیرخواب هم بستگی به اعتقاد دارد واینکه خیلی ازاتفاقات ادمی درخواب میبیند و هشدارداده میشود

 50. یاسمینیاسمینsays:

  سلام من خواب دیدم یه پسر بود که پیرهن تنش نبود من هم تو بغلش بودم همش می بوسمش اونم میگفت نکن فعلا کار دارم اما من گوش نمی دادم و کار خودمو تکرار کردم بعد عصبی شد و خودش شروع کرد به بوسیدن من تعبیرش چی میشه لطفا بگین

 51. دیبادیباsays:

  سلام من خواب دیدم که مهمون اومده خونمون خودم براشون غذا درست کردم و ازم تشکر کردن شب خواستم بخوابم انگار جن دیدم مات یه چیزی شدم که نمی دیدمش اما حسش می کردم هر چی خواستم جیغ بزنم نتونستم به همین خاطر در اتاق رو به دیوار زدم تا صدا کنه خانوادم اومدن پیشم اما انگار کسی هیچ حسی نداشته مثل یه مرده ی متحرک بودن بعد یه پسر جوون که جن گیر بود اومد پشت سرم وایساد و یه چیزی زمزمه می کرد دوتا حلقه که از سنگ یشم بود توی دست راست دوتا مون بود هر چه بیشتر زمزمه کرد حلقه دوتامون نور سبز رنگ ازشون میزد بیرون بعد انگار رو به رو بود بهم گفت نگران نشی فقط دوستت به خاطر تو زبونشو بریدن من هم گفتم کجاست بهم گفت کجاست بعد انگار توی شهر خارجی لب رود خونه بزرگی بودم و دوستمو اونجا دیدم با گریه ازش معذرت خواستم اونم بهم گفت موردی نیست اشکال نداره لطفا بگین تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از افرادی که قید و بندی نداشته و شما را از خدا دور می کنند برحذر باشید.

 52. س.فس.فsays:

  سلام دیشب خواب دیدم ..قراربود به خونه مامهمون بیاد ومامتتظربودیم که ناگهان موبایلم آتش گرفت ومن آتش گرفتنش رومیدیدم ولی هیچ کاری نمیتونستم بکنم ممنونم میشم اگرتعبیرش رابفرمایید

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام برای اتش تعابیر زیادی بیان نموده اند که بهترین تعبیری که میتوان برای رویای شما نمود ممکن است فتنه یا جنگی پیش بیاید

 53. بیتاعبیتاعsays:

  سلام من خواب دیدم که انگار ساختمانی بسیاربلندی بودم وتاطبقه دومش پله داشت ولی ازطبقه سوم به بعد پله ای وجودنداشت ومن مجبور بودم برم بالا ومیترسیدم ونگران بالا رفتنش بودم وهمین جوری داشتم فکر میکردم ویک گوشه دنجی نشسته بودم که ناگهان باخودم گفتم وقتی بزرگمردی به من دستورداده من برم بالا پس باید برم ...وانگار دیدم دوروبرساختمان پرازآدمهای قوی هیکل بودند ویکی ازآنها به من گفت نترس ماهستیم بهت کمک میکنیم که بری بالا چون باید دستمالی که بهت داده اند ببری بالا ....ممنونم که تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام تعبیر خواب بستگی به اعتقاد شمادارد ولی درادیان مختلف تعبیر خواب استفاده میشود .وتعبیر خوابتان خوب است و خبرازموفقیت دراینده را برای شما میدهد

 54. صنمصنمsays:

  من متاهلم و یک پسر ۲۲ ماهه دارم امشب بعد از اذان صبح خواب دیدم شوهرم زن دوم گرفته و با پدر مادر زن دوم هم رفت آمد و دیدار میکنه تو خواب شوهرم انگار ناراحت بود از زن دوم گرفتنش ولی چیزی هم بهش نمیگفت من تو خواب خیلی ناراحت شدم حتی به زن دوم و پدر مادرش خیلی دشنام دادم حتی التماسشونم کردم ولی آخرش دیدم نمیشه و دست بردار نیستن بهشون گفتم باید تمام حق و حقوق منو شوهرم بده مثل مهریه و نفقه پسرم . اونام تو خواب قبول کردن .قیافه زن دوم و پدر شوهر مادر شوهرمو رو نمیشناختم .زن دومش زشت بود. لطفن جواب خواب منو بدین و اگه امکان داره بفرمایین چجوری میتونم با شما ارتباط داشته باشم.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب به معنای کم شدن روابط عاطفی و احساسی است.

 55. TTTTsays:

  خواب دیدم بابام میخواد بره تهران و بره دادگاه و منو مامانم باید تنها زندگی کنیم و مامانم میگه اگه دیدم همینجوری پیش رفت ۴ سال دیگه میریم شوش .... میگن خوابهای بدی که توی ماه رمضان میبینیم تعبیر نمیشن راسته ؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب شما به معنای علاقه و محبت پدر و مادرتان نسبت به هم است.

 56. MmmMmmsays:

  سلام ببخشید من خواب دیدم هر کاری که بابام بدش میاد رو انجام میدم بعد حالش بد میشه تو خونه دخل دستش یه دستبند سبزه که دورش چربیه بعد من بهش قول میدم که دکتر بشم اونم میمیره بعد دستبند رو از دستش در میارم و بلند میشم گریه میکنم بدون اینکه اشک از چشمام بیاد و هر چی دور و ورم هست رو میشکونم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه افکار ذهنیتان است و تعبیر خاصی ندارد.

 57. علیرضاااعلیرضاااsays:

  سلام راستش یکی از دوستانم خوابی دیده که شاید تعبیرش به منم مریوط باشه اون خواب دیده که یک روز دختری که من دوسش دارم( باهم دوست بودیم ولی دیگه حرف نمیزنیم چون دعوامون شد ولی هنوزم دوسش دارم) در خونشونو میزنه . دوستم درو که باز میکنه این دختره بهش میگه که پشت در گیر کرده اگه میشه بیا در خونمونو باز کن . دوستم وقتی در خونشونو باز میکنه این دختره رفیقمو خیلی کتک میزنه . خواستم بدونم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب به معنای علاقه و محبت شما به شخص مورد نظر است.

 58. NazliNazlisays:

  سلام من دختری مجردم خواب دیدم ک در فاصله زمانای کم بچه ب دنیامیارم و خودمم ب دنیاشون میارم اولیش یه دونه پسربود بعدچهارتادختراین تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای اتفاقات خوشایند و خبرهای خوب در آینده است.

 59. AaAasays:

  با سلام راستش من خواب دیدم که با یه لباس سیاه بلند که اتفاقا الانم تنم هست و با یه شلوار خونگی رفته بودم بیرون . بعد وقتی بیرون بودم دیدم دختری که عاشقشم داره از بالکن منو نگا میکنه و ساختمونشون سمت راست من بود پس کلاهی که سرم بود رو به سمت راست صورتم خوابوندم تا صورتمو نتونه کامل ببینه و رفتم سمت در خونه

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب شما به معنای علاقه و محبت شما نسبت به فردی است که دوستش دارید.

 60. مریمریsays:

  سلام طاعات مورد قبول حق دوروزه خواب مبینم به خونه خانم تقریباً جوان یا میان سنی که میشه گفت همسن وسال خودمه دعوت میشم یا از مقابل منزلشون عبور میکنم که دارن انفاق یا نظری میدن این خانم همراه دختر نوجوانش که حدودای بیست سالشه بسیارمتنعم وثروتمند هستند دیروز منو به خونش دعوت کرد امروز انواع غذاهارونظری میداد هر کس از جلوی خونش ردمیشدیه جورغذایی نصیبش میشدبه بنده نون بزرگی که بیشتر شبیه نون جو بود دادولای نون پر پنیروسبزی گذاشت دیدم اقوامم مثل خاله وزن داعیم هم اومدن من برای خالم تعریف کردم که قسمت من نون وپنیر وسبزی شد دختر داعیم کنارم بود گفت بهم این نشونه ی عمر طولانی برای شماست

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در زندگیتان با تغیر و تحولاتی روبرو شوید که به گونه ای برایتان خوشایند است.

 61. مریمریsays:

  سلام چند وقت پیش خواب دیدم توی یه ساختمان بزرگ چند طبقه هستم مثل فروشگاه مانند با قورفه های متعدد دور تادور یک عده سربازهای خارجی با زبان های مختلف در قسمتی که مربوط به کافی شاپ یا رستوران اون محیط بودروی صندلی ها دور میزها گروه گروه نشسته بودن برای تفریح وگپ زدن. بلند بلند صحبت میکردن وعیشو نوش ایرانی ها هم ازاونا پذیرایی وازشون دست مزد وانعام میگرفتن گوشه ای ازفرشگاه انبار دارو بود وانقدر دارو زیاد بود من دراخر که بین این خارجی ها انعام گرفته بودم یه کیسه برداشتم وکلی داروجمع کردم گاهی پدربزرگمو میدیم که اونم داشت از این موقعیت کسب درامد میکرد ویه جورایی یاد حرفاش افتاده بودم که برامون تو بیداری تعریف میکرد از زمان ودورانی که سربازای روسی به ایران امده بودن در عالم خواب کسبو کار ایرانیها خوب وهمه در رفاه بودن کاری به دین ودیانت هم نداشتیم با هوش ایرانی بودنمون ازخریت خاجی ها استفاده میکردیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ی آن است که روزهای خوبی پیش رو دارید.

 62. شهناز حسنينشهناز حسنينsays:

  با سلام وتشكر و حسن و دقت نظر شما در پاسخ به تعبير خواب و نظرات ما امروز بعداز طلوع آفتاب خواب ديدم سوار قطارى هستم كه در حال حركت است ودر داخل كوپه اى كه من بودم صميمى ترين دوستم با يك نفر ديگه حضور داشت كه اسمشو يادم نمياد ودر كوپه مجاور ما هم دو تااز فاميلهاى نزديكم (خواهرزاده و..) بودند به ايستگاه كه رسيديم دوستم طبق معمول گفت رسيديم پياده شو من بجاى پياده شدن خواستم فاميلهايم تو كوپه مجاور البته با كمى شيطونى لطلاع بدهم كه ديدم اونها پياده شده بودند وقتى به كوپه خودم برگشتم پياده شوم بخودم گفتم نكنه در بسته شه و من جا بمونم دوستم پياده شده بود وبرخلاف انتظارم منتظر من نمونده بود وقتى پام به در ورودى قطاررسيد از ترس و استرس كه جا بمونم پاهام قدرت گام برداشتن براى خروج از قطار نداشت هر چند خيلى سعى كردم ولى ناگهان در ابتدا نيمه باز شد كه من خواستم با فشار از داخلش رد بشم كه نتوانستم و در كامل بسته شد و من جاموندم مسافران قطار مثل ربات و بدون هيچ احساس و عكسالعملى بودند، از پنجره قطار دوستانم را ديدم كه بى تفاوت بدون اينكه عدم حضور من را حس كنن به مسيرشون ادامه ميدادن و من هر چى از دور ،درداخل قطار دست تكان دادم كه منو نگاه نكردن ومتوجه من بشوند فايده اى نداشت قطار داشت با سرعت بيشترى از قبل پيش ميرفت و من تصميم گرفتم مسير برگشت را حفظ كنم كه در ايستگاه بعدى پياده شدم برگردم پيش دوستانم ولى قطار درابتدا دريك مسير كمى پيچو خم وبعد دريك جاده مستقيم و پردرخت با سرعت پيش رفت و نايستاد تو اين بين حس كردم كيفم نيست آخه دوستم توى سفرها موقع پياده شدن عادت داشت كيفم را بردارد ببرد تا من خودم بيام و قطاردر حال پشروى با سرعت بدون توقف بود كه از خواب بيدار شدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد.

 63. ملیحهملیحهsays:

  سلام روزتون بخیر امروز خواب دیدم لباسای نومثل بلوز وشلوار برای دخترام گرفتم بعضی لباسارم ازقبل خریده بودم ونو واستفاده نشده بود بعددیدم چندتا گلدان بزرگ سفالی بالعاب سفیدکه توهرکدوم درختای تزعینی خانگی وگیاهانی بزرگ از جمله دیفنباخیا بود که به عنوان هدیه اورده شده بود منزل بنده بعضی هاشون جاشم مشخص شده بود مکانی که نورومحیط بهتری برای درختا بود وحتی حرص هم شده بود از دختر ارشدم پرسیدم اینارو چه کسی اورده برامون هر کی بوده میدونسته من به گیاهان تنومند علاقه دارم دخترم اول مزاحی کرد ولی بار دوم که پرسیدم گفت دبیر فیزیکم اقای سولوکی اینارو فرستاده منم گفتم شخصی که قصد ازدواج داره اینکارو میکنه هدیه به این بزرگی میاره ولی قبلن گفته بودی این اقا بیماری داره که یکباره از خواب بیدار شدم . تشکر وسپاس ازشما التماس دعا

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام از روزهایی شاد و خرم خبر میدهند که بیانگر شادی و سعادت است که موفقیت هایی را به دنبال خواهدداشت

 64. آرمیناآرمیناsays:

  سلام من خواب دیدم که خونه یکی از خاله هام هستم بعد یه پسر داشت که با من خیلی بد بود اما برای من غریبه بود فقط مامانشونو می شناختم یه خواهرم داشت که خواهره رو هم نمی شناختم پسره از اون پسر های مذهبی بود یه شب به من گفت که برم کبوتراشو براش بیارم من هم رفتم خونه همسایشون گفتم کبوترا میخوام یهو زنه با خشم گفت ما کبوتر نداریم و در محکم بست من هم دزدکی نگاهی به حیاط کردم کبو ترا دیدم اما همون زنه با یه مرد هم دیدم که داشتن به هم میگفتند ۳ میلیارد گیر خواهر همین پسر میاد باید پولاشو بالا بکشیم و دختره رو هم به عرب ها بفروشیم من سریع کبوترا با یه دفتر چه و چند برگه رو برداشتم و سریع پیش پسره رفتم موضوع بهش گفتم اون هم داشت نوشته هارو میخوند که صدای خواهرشو شنید سریع نوشته ها رو قایم کرد و با هم از اتاق بیرون رفتیم لطفا بگین تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام خوابتان اشاره به اتفاقات روزمره و وقایعی دارد که روی ذهنتان تاثیر گذاشته.

 65. فاطیمافاطیماsays:

  سلام طاعاتتون قبول من خواب دیدم امشب عروسیمه اما هیچی آماده نیست،حتی خودم و لباس عروسم آماده نبودیم.درحال پختن شیرینی بودیم.مامانمم بخاطر رفتنم ناراحت بود.لطفا تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای خبرها و اتفاقات خوش در آینده است.

 66. الهامالهامsays:

  با سلام من نزدیک صبح خواب دیدم ک با مادرم میخواهیم بافتنی ببافیم و من خیلی ذوق دارم ک سری یاد بگیرم و ببافم و دارم بین ۲ نوع بافتنی انتخاب میکنم ک خیلی انواع خوشگلی بودن و میخوام شروع به بافتن کنم و تو خواب به این فک میکنم ک برای پسری ک همو دوست داریمم یه چیزی ببافم ..بافتنی هایی ک نصفه بودن و میخواسم ادامشو ببافم همشون کرم رنگ بودن

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام خوابتان نشان از تغیرات و تصمیمات جدیدی است که در زندگیتان میگیرید

 67. فاطیمافاطیماsays:

  سلام وقتتون بخیر یه سوالی داشتم ازتون آیا موردی نداره ک خواب بد رو بیان کنیم؟ بعضیا هستن که میگن نباید اصلا خواب بد رو برای کسی تعریف کرد.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام خواب هر جوری بیان بشه تعبیرمیشه خودتون خوب تعبیر کنید و خیر تعبیرکنید

 68. فریبا سالاریفریبا سالاریsays:

  سلام روز بخیر،من امروز بعداز ظهر خواب دیدم به همراه خواهر شوهرم داریم گوشت گوسفند رو میبریم انگار گوسفند نذری بود و گوشت زیادی داشت جگر گوسفند خیلی بزرگ بود ولی کمی روی آن چروک سفت بود ومن داشتم دنبه گوسفند رو خرد میکردم هنوز گوشت رو پخش نکردیم ولی انگار نذری بود وقرار بود پخش کنیم گوشت رو خرد نکرده بودیم ولی من داشتم دنبه اون رو خرد میکردم ممنون میشم پاسخ بدین این خواب برای حوالی ساعت 6 بعدازظهره

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه تصمیمات و تغیرات جدیدی است که موجب خوشحالیتان میشود

 69. مینا.نمینا.نsays:

  باسلام. حدودا دو سه ماه بعد از فوت مادرم, در خواب دیدم که شب بود, و گویا خوابم نمیبرد , در خانه بزرگ و پیچ در پیچی بودیم. وسط خانه , حیاط بود, من و با یکی دو دختر دیگه که اصلا نمیدونم کی بودن, بلند شدیم که بریم قدم بزنیم تا شاید خسته بشیم. دور تا دور خونه اومدیم و از کنار پدرم و خواهرهام که خواب بودن رد شدیم, البته اونا جلوتر از من راه میرفتن, به اخرین اتاق که در خروجی خانه انجا بود رسیدیم. اومدم از پله ها برم بالا چون درب خروجی بالا بود, که دیدم مادرم روی تختی جلوی پنجره بسیار بزرگ اتاق دراز کشیده, و ناگهان دیدم انگشتشان یکی از دستانش تکان خورد, سریع دویدم رفتم پیشش, گفتم ماماااااان, مگه تو نمرده بودی ؟ با همون حال خواب الوده و اروم مثل همیشه گفت : ازت تشکر می کنم, خدا بهم اجازه داد تا دوباره برگردم. و کاملا بوی تنش رو رست مثل بوی تنش در اخرین روزها, کاملا حس کردم. به طوریکه پریدم از خواب و آشفته و لرزان و هنوز بوی تنش رو استشمام میکردم. لطف میفرمایید تعبیرخواب بنده رو. باسپاس فراوان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر پایان یافتن روزهای بد در زندگی می باشد .

 70. MiNaMiNasays:

  دم صبحی خواب دیدم مادرم (که فوت شدن) اومد و منو با خودش برد بنگاه املاکی, گفت منتظر شوهرت نباش, بیا بریم, خودم برات خونه پیدا می کنم. و من بیدار شدم. (مادرم با ظاهر حدود ده پانزده سال قبل از فوتش بود.)   چند ساعت بعد که خوابم رو اومدم واسه شوهرم تعریف کنم, او گفت که اتفاقا او هم خواب مادر خودش رو دیده که بهش گفته تو هنوز با این سن و سالت خجالت نمی کشی که خونه نداری! تعبیر خواب هایمان رو لطفا بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیر است.میتوانید برایش خیرات کنید

 71. BenyBenysays:

  سلام؛ خسته نباشید. من تواب دیدم که دارم با نخ و سوزن زبون خودم رو می دوزم بدون اینکه از خونی بیاد و به خواهرم هم می گم که این کار هیچ دردی ندارم و برام عجیبه. <br> تو اون جایی که هستیم دور و برمون یه چیزایی مثل تار عنکبوت هستش؛ یک مردی اونجا هم بود که شروع کرده بود به آسیب زدن به خواهرم من ادن مرد رو از خواهرم دور کردم ولی خواهرم حالش به شدت بد شده بود یک نفر دیگه هم اونجا بود که می گفت خواهرت زنده نمی مونه.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه غیبت کردن و زدن حرف های نادرست و دروغ است

 72. مینامیناsays:

  سلام من خواب دیدم که توی شهرمون جنگ شده انگار مثل جنگ ایران و عراق بوده بعد دشمن برای این که ما رو نابود کنه اومده یه دایناسور از اون گوشت خواراش رو انداخته به جون مردم من هم برای اینکه به مردم آسیبی نرسه سوار یه دوچرخه شودم به سمت جایگاه دشمن رفتم وسط راه دوچرخه مشکلی پیدا میکنه که من همون جا ولش کردم بعد دویدم توی یه کوچه که یه قطعه زمین خالی از خونه داشت پشت دیوار کناریش قایم شود دایناسور از کوچه گذشت آروم بیرون اومدم دیدم بقیه مردم خیلی عادی از کنارش عبور میکردن اون دایناسور هم فقط دایناسور های گیاه خوار رو باشون برخورد میکرد و مینداختشون زمین لطفا بگین تعبیرش چه میشه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار درماندگی درامور کار بشوید

 73. نسترننسترنsays:

  سلام و خسته نباشید. خواب من مربوط به حدودا ۵سال پیش هست.اون زمان قبل از اینکه بدونم باردار هستم خواب پدرم و پدربزرگم که هردو مرحوم شده بودن رو دیدم.که پدربزرگم دوشاخه گل(یه شاخه نرگس و یه شاخه مریم)بهم داد.گفت این مال باباته برای توئه.هفته بعدش متوجه بارداریم شدم و بچه ی اولم دختر. گل نرگس که تعبیرِ فرزند دخترهست و برام انجام گرفت.اطمینان دارم خوابم صادقه بود میخواستم تعبیر شاخه گل مریم رو هم در کنارش بهم داد رو بدونم.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، شاخه گل دیگر نیز نوید یک اتفاق جدید و شادمان کننده در زندگی تان بوده که احتمالا تا به الان آن را تجربه کرده باشید

 74. ن.دن.دsays:

  سلام و خسته نباشید. خواب من مربوط به حدودا ۵سال پیش هست.اون زمان قبل از اینکه بدونم باردار هستم خواب پدرم و پدربزرگم که هردو مرحوم شده بودن رو دیدم.که پدربزرگم دوشاخه گل(یه شاخه نرگس و یه شاخه مریم)بهم داد.گفت این مال باباته برای توئه.هفته بعدش متوجه بارداریم شدم و بچه ی اولم دختر. گل نرگس که تعبیرِ فرزند دخترهست و برام انجام گرفت.اطمینان دارم خوابم صادقه بود میخواستم تعبیر شاخه گل مریم رو هم در کنارش بهم داد رو بدونم.ممنون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان میتواند به هیر و برکت و روزی در زندگیتان منجر شود

 75. بارانبارانsays:

  مادر من خواب دیده ک من در حمام بچه ای رو میشورم عروسمون که من باهاش قهرم قرآن میاره میذاره روی زانوی من منم بهش میگم برو بذار روی تلوزیون نعبیر داره؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   بیانگر خلاصی از گناهان است

 76. فاطمهفاطمهsays:

  زنمو من خواب دیده که مادر بزرگم که فوت کردن ۲تیکه بزرگ گوشت به اون میده و میگه گوشت هارو بده به مادر من و یه گل رز قرمز بهش میده و میگه اون گل رو به من بده این خواب تعبیر داره؟تعبیر گل رز قرمز چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   بر هدیه و شادی و عشق تعبیر میشود

 77. فائزه موسویفائزه موسویsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم با آشنایان به شهر بازی رفتیم خواهرم در جدا از خواب پرنده عروس هلندی دارد.که در خواب ان را دیدم در فضای باز روی سینه من وایساده .و فامیلا همش میخوان نگهش دارن .بعد رفتم یجایی دیدم روزمین پر از جوجه های طوطی عروس هلندی هست.خواستم یکیشو بردارم نشد.رفتم جلوتر یه تخم پرنده دیدم برداشتم.بعد رفتم پیش مامانم گفتم بیا بهت نشون بدم.بعد یه مرده اومد اونجا گفت منم میام تخم پرندرو ازم گرفت یدونه بدلشو بهم داد منم زدمش تا حد مرگ و تخم رو ازش گرفتم.رفتیم جلو تر تخم پرنده ها اونجا بود ریز و درشت.برداشتم ۷ الی ۹ تایی.و رفتیم پیش خواهر.خواهرم گفت منم پرندمو ازدست دادمو یکی دیگه گرفتم .که یهو از خواب پاشدم.این خوابو ساعت ۱ بعد از ظهر خوابیدم دیدم.۲۹ رمضان.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و تغیرات جدید است

 78. sarasarasays:

  سلام .من عاشق مرد متاهلی هستم که با هم ارتباط جنسی هم داریم و من مدتیه تصمیم به جدایی گرفتم و اونم یجورایی فهمیده قصدمو دیشب خواب دیدم هر دو برهنه و در حال سکس هستیم بخواست اون و اون در حال گریه کردن هست حین سکس و خواهرای من از دور ما رو در حال سکس میبینن من خیلی ترسیدم تو همین حین مامورا محاصره میکنن مارو و من اونو فراری میدم میخواستم تعبیرشو بدونم ؟؟ممنونم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام کاری است که موجب پشیمانی میشود و نشان دهنده فاش شدن رازی است

 79. سهيليسهيليsays:

  سلام خسته نباشيد. من خواب ديدم ك سقف خانه بر اثر اب زياد طبله كرده و از اون ناحيه قطره قطره روي تخت ميچكيد و من اصرار داشتم علت كار را جويا شم اما ديگران اعتنايي نميكردن. تا اينكه كاسه اي اوردم و زير اب قرار دادم. تعبير چيه با سپاس فراوان🙏

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه مشکلات و سختی های زندگی است

 80. نینانیناsays:

  سلام من خواب دیدم که با ۳پسر و یه دختر دوستم باهم یه اکیپیم بعد یکی از پسرا انگار دشمن داره یه موشک شلیک میکنه به پسر اما وقتی نزدیکش رسید تغییر مسیر میده و به خانوادش میخوره و خانوادش میمیرن بعد خودش غیب شد انگار چند سال از اون زمان گذشت من با یکی از اون دو پسری کا دوستمون بود و ازش متنفر بود ازدواج کردم ولی بعد عاشم هم شدیم و یه پسر داشتیم اون دختره که دوستم بود هم با اون یکی عقد کرد و ازش باردار بود همون پسر که غیب شد دوباره برگشت همه ازش شکایت کردیم که چرا بی خبر رفتی بعد بهش گفتیم ازدواج کردی گفت نه گفتیم کسی رو دوست داری الکی گفت نه امامن یه نگاه به چشماش کردم گفتم دروغ میگی کی آدرس بده تا خودم برم باهاش صحبت کنم اونم یه لبخند زد گفت چطور فهمیدی شوهر گفت مگه از همون اول نمی دونستی که ذهن آدمارو میخونه بعد همه با هم خندیدم این خوابو صبح بین ۸ تا ۱۰ دیدم تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه ایجاد دوستی و روابط جدید است

 81. بارانبارانsays:

  سلام.من خواب دیدم پدر بزرگم که مدت زیادیه قطع نخاع شده سعی داره از تختش بلندشه و راه بره بدون عصا یک بارم که بلند شد راه برخ از تخت افتاد و من بلندش کردم روی تخت گذاشتم تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقاتی است که موجب ناراحتیتان شده

 82. شهنازشهنازsays:

  سلام ساعت ٢/٥ بعدازظهر خواب ديدم پدرم كه فوت شده دريك مهمانى خانوادگى از سر سفره عذا بلند ميشه واز درد پشتش ناكهان بخودش ميپيچه و ميگه درد دارم و من از همه نگرانترم وچون در زمان حياتش مشكل قلبى داشت دائما در خوابم ازش سوال مى كنم از قلبشون هست يانه ؟ وبهشون ميگم بيا ببرمت دكتر؟پدرم همانطور كه از درد بخودش ميپيچيد وناله ميكرد امتتناع ميكنه وميگه خيلى وقته درد ميكنه بهتون نگفتم ودكتر هم نميام و بذاريد بميرم راحت شم ومن همچنان دستپاچه و خيلى نگرانم كه مبادا پدرم فوت شود و در اين حين ميبينم شكمش هم بزرگ شده در حاليكه ابراز درد نميكرد كه ازش سوال ميكنم چرا شكمت بزرگ شده ؟ كه جواب درستى نميدهد كلا ديگران خيلى نگران نيستن ولى در إخر ازشون قرص زيرزبونى ميخوام كه مى گوين در خانه تموم شده به برادرم ميگم كه بره بخره كه در همان وقت خواهر بزرگترم كه خيلى مومنه ميگه من آسپرين داشتم بهش دادم كه من يكم خيالم راحت شد

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   خوابتان خیر است میتوانید برایشان فاتحه ای بخوانید و یا خیرات دهید

 83. فاطمهفاطمهsays:

  سلام.مدت ها پیش خواب دیدن که داخل حسینیه هستم و خانم های چادری اونجا هستن یکی از خانما ها چادر ب من داد وقتی چادر باز کردم یه بچه داخلش بود من با ترس پرسیدم این کیه گفت حضرت عباسه تعبیر داره؟؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای درست است

 84. ریماریماsays:

  سلام من خواب دیدم که دانشگاه قبول میشم انگار یک یا دو سال بزرگتر هستم بعد یه گوشی گرون قیمت بابا برام میخره بعد از اتوبوس پیاده میشم انگار هوا بارونی بود تو یه شهر طرفای شمال هستم بعد انگار اومد خونمون خش گیر گوشیم میشکنه تو همون موقع زنعموم با عموم دعوا میکنن بعد یه برگه تو دستشون برگه رو میخونم میبینم که اون برگه طلاق هست اما انگار کسی نگران این موضوع نیستن بعد خودم رفتم با گوشیم خودمو سرگرم کردم میشه تعبیر رو برام بگین

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام رویای شما پریشان بوده و تعبیر درستی ندارد

 85. مهسا امینیمهسا امینیsays:

  سلام.مامانم خواب دیده که عروسیش بوده البته نه لباس عروسی تنش بوده و نه آرایشی داشته و مرد یا همون دامادی هم ندیده در خواب.فقط یه تعداد محدودی مهمان بودند و گویا برای دیدن جهیزیه اومده بودند که بیش از همه تشک و لحاف نوی جهیزیه اش رو از خواب به خاطر داره و مادرش رو چند ساله فوت کرده می بینن که بهشون یه تعداد لوازم آرایش و آیینه کوچک میدن و بهش میگن که خودت رو آرایش کن و مامانم هم از رژ و مداد چشم استفاده میکنندالبته آیینه خیلی خوب نشون نمیداده و ایشون خودشون رو بدون اینکه در آیینه ببینن آرایش میکنن.تعبیر این خواب چی هست؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابشان نشانه اتفاقات خوب و خوشایند است

 86. MEHDI.SHMEHDI.SHsays:

  باسلام وخسته نباشید... من تو خواب دیدم که خانومی مجرد که قیافش تقریبا آشنا بود ولی نمیدونم کی بود به من گفته که من میخوام با کشتی شخصیم به انگلیس سفر کنم در حالی که اشک میریخت،من بهش گفتم بمون و نرو گفت نمیتونم...بعد من بعد از چند لحظه که داشت ان مکان رو ترک میکرد من اومدم در گوشش گفتم منم دوست دارم باهات بیام به من وقت بده تا کارهامو ردیف کنم تا بتونم باهات بیام....بعد اون یهو خوشحال شد و اشک شوق میریخت و لبخند میزد... و من دیگه از خواب پریدم...وقتی از خواب پاشدم حال خیلی خوبی داشتم و احساس خوشحالی میکردم.... تعبیر این خواب چیست؟! باتشکر از سایت خوبتون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن تغییرات در زندگیتان است

 87. علیرضاااعلیرضاااsays:

  سلام من خواب دیدم که همراه با یکی از دوستانم و یک فرد غریبه به همراه دختری که دوسش دارم و دوست او داریم به یک جایی میریم که دقیق یادم نیست فقط یادمه خارج از شهر خودمون بودو منو دوستِ دختری که دوسش دارم پولامونو جا گذاشتیم بعد توی خواب میدیدم که فقط با شخصی که دوسش دارم در حال قدم زدنمو اونم از من دور نمیشد . یه جای دیگه هم دیدم بهترین رفیقم داره باما به مسافرت میاد و من دارم باهاش حرف میزنم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام اتفاقاتی باعث خواهد شد از غم رهایی پیدا کنید

 88. یاسییاسیsays:

  سلام من خواب دیدم که توی مدرسه ام هستم و میخوام کارنامه پایانی ام بگیرم قبل از این که کارنامه ام بگیرم ناراحت بود که یکی از درس هامو تجدید میشم و نمره ام پایین میاد اما وقتی کارنامه ام رو دیدم نمره ام ۱۸/۱۷ شد با دست زدم روی پیشونیم و از خوشحالی نشستم و گریه کردملطفا تعبیرشون بگین این خوابو هم صبح دیدم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است مورد ازمایش قرار بگیرید

 89. رعنا رهارعنا رهاsays:

  سلام .من خواب دیدم بازنداییم رفتیم استخر ‌ودمپایی های من ته استخره ‌.بلاخره تونستیم دمپاییما ازته استخر دربیاریم ‌.وقتی از اب بیرون کشیدیم دمپایی سفیدم خیلی تمیزوخوشگل شده بود

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام شرایط بر وفق مرادتان پیش خواهد رفت

 90. نیوشانیوشاsays:

  سلام .من چند شب پیش قبل از اذان صبح خواب دیدم که خواهرم با پدرشوهرم توی ماشین نشستن و خواهرم سعی میکرد با درست کردن صحنه های عشوه گری جلوی دیگران برای پدرشوهرم دردسر درست کنه.بعد تویه صحنه دیگه از همین خواب پدرشوهرم برای انتقام کار خواهرم با مهربانی به من نزدیک شد و یکدفعه دندان نیش من را کند.دندان سالم بود و کف دستم بود اما انگار فقط پوسته دندان بود و زیر آن دندانی که کنده شد یک دندان دیگر بود که آن هم سالم بود.توی خوابم همه میگفتن چرا پدرشوهرم بامن همچین کاری کرده .

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات جدید است

 91. بارانبارانsays:

  سلام. من در ایران زندگی نمیکنم و هرگز وارد مسجد جمکران نشده ام اما خواب دیدم که همراه خانواده به سفر میروم و در حالی که قصد سفر به مسجد جمکران را نداشته ایم اما در نهایت به جمکران میرویم. زمانی که من میخواهم وارد مسجد شوم مادرم میگوید تو نمیتوانی وارد شوی و باید دو مرتبه وضو گرفته و بعد وارد شوی. پس از وضو گرفتن و وارد شدن در حال زیارت بودم که دیدم یک کودک با لباس بلند سفید با روبنده سفید تزیین شده به نوار سبز با قرآن و تسبیح در دست به من خیره شده است. به گوشه ای میروم که نماز بخوانم اما ناگهان سه مرد کوتاه قد با ظاهری وحشتناک به من حمله می کنند و یکی از آن ها قصد درآوردن چشمانم را دارد. هرچند که آن سه نفر را دستگیر می کنند اما هنوز برای حمله به من نا آرام هستند و آن کودک سفید پوش همچنان به من خیره مانده بود. در نهایت به من میگویند که بهتر است با چند نفر محافظ آنجا را ترک کنم.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوبی برای شماست

 92. ملیحهملیحهsays:

  سلام شب خوش روز پنج شنبه خواب دیدم لوسرل از سقف خانه خودمان کنده شد وافتاد روی سر منو همسرم ولی اسیبی ندیدیم با دوتا دستمون گرفتیمش واز ترس دوتا بچه هامو دورو ورم جمع کردم انگار منتظر یه تغییرو تحولی در فضای خونه بودیم که یه تکان شدیدباصدای بلند فقط روی سقف منزل احساس کردیم که زود رفع شد وگذشت وکسی اسیبی ندید

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه سلامتی شما و همسرتان است

 93. BenyBenysays:

  سلام خسته نباشید؛ من خواب دیدم که من تو یک شهری هستیم که جنگ اونجا داره اتفاق می افته. لبه چاهی که دهنه بزرگی داشت بودیم که باید واردش می شدیم همه افراد دور و برم خیلی راه وارد چاه شدند به غیر از من برای وارد شدن ترس برم داشته بود وقتی وارد چاه شدم یک بچه گربه‌ی زردی رو دیدم که بالا و پایین می پرید و هی طرف من می یومد و من هم اون رو از خودم دور می کردم کمی رفتم جلو دیدم بچه گربه آروم شد و به طرف یک قسمتی از فضای چاه رفت و دوباره برگشت و دوباره شروع کرد به بالا و پایین کردن ولی این دفعه کمی کمتر به بالا می پرید من به طرف اون آروم یک مشت سنگ ریزه پرت کردم و یکی از اون سنگ ریزه ها به سرش برخورد کرد و باعث ناراحتی من شد ولی اون گربه به بالا و پایین پریدن خودش ادامه داد.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقاتی است که میتواند موجب نگرانیتان شود

 94. صنمصنمsays:

  سلام. خواب دیدم دوتا عقرب تو خونمونه و من هی تعقیب میکنمشون که بتونم بکشمشون ولی اوناسریع در میرن و قایم میشن یکیشون سفید و کوچیک بود و اونیککی زرد با دم سیاه

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از رفتار کسی ناراحت شوید

 95. فرشتهفرشتهsays:

  سلام خسته نباشید یه آقایی که باهم در ارتباطیم خواب دیده از پشت در خونه صدای ناله میاد درو باز کرده دیده اول من بعدش بقیه خونوادش کلا غرق در خونیم یهو سرمون از تنمون جدا شد و همه جارو خون گرفته اینم خون هارو برمیداره میریزه جایی که خالی شده از سرمون.... تعبیرش چی میتونه باشه؟؟؟؟؟ ما خیلی نگران رابطمون هستیم یه مشکل خیلی بزرگ داریم ازتون میخام دعا کنید ما بهم برسیم...

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابشان نشانه سلامتی شماست

 96. یاسییاسیsays:

  سلام من صبح خواب دیدم که شب بود انگار یه جایی هستیم خانواده ام هستن داشتیم پنبه بار میزدیم انگار بابا میخواست جایی بره اما نرفت بعد مامانم رفت کانامه ام رو گرفت که نمره ام ۱۵/۳ شد خیلی خودم و مامانم دعوا کردیم دوتا تجدید داشتم و بخاطر همین دعوا کردیم لطفا تعبیرشو بگین دفعه قبل گفتم گفتین شاید مورد آزمایش قرار بگیرم این دفعه چی میشه

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات جدید است

 97. ملیحهملیحهsays:

  سلام وقتتون بخیر روز پنجشنبه خواب دیدم از دانشگاه که یه ازمون درسی داشتم همراه دوستان ویکی ازدبیران قد بلند وقوی جسه دارم در مسیری به سمت منزلم برمیگردم انگار از دری گذشتم به پله های سنگی وپهنی رسیدم ودرحالی که پرشهای بلندی از روی همه پله ها داشتم دستامو مثل بال تکان میدادم تا متراژ بیشتری پرش داشته باشم چندین بار این قضیه تکرار شد ودبیر ورزشم که پشت سرم می امددفترچه ای از جیبش دراورد وگفت اسمتوبرای تیمم ثبتنام میکنم توتنها ادمی هستی بین ورزشکاران حرفه ای این رکرد پرشو زدی باید بیایی پیش من تحت نظارت مربی اصول این رشته از ورزشو بهت بگم منم خوشحال از این موضوع با ارامش وانرژی دیدم وارد خانه کوچک دوطبقه ای شدم که میدونستم برای مادر وپدرمه وخودشون درمنزل دیدم چندتا در هر طبقه اتاق بودویک اشپزخانه داشت وتمام اسباب اساسیه بسیار شیک وقیمتی بود ولی از نظر من چیدمان خوبی نداشتن که به خانه جلوه بیشتری بدهبا پدر ومادرم در این مورد صحبت میکردم ومیگفتم اگه نقشه داخلی خانه هم تغییر بدید بهتر میشه در حالی که مادر وپدرم خیلی خوب و بادقت به حرفام گوش میدادن ولی انگار نه تواناعیشو داشتن نه حوصله ووقتشو باتشکر روز خوش

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام تصمیمات و اتفاقات جدیدی در زندگیتان است

 98. لعیالعیاsays:

  سلام من خواب دیدم که داخل کلاس درس هستم بعد یه دختر بغل دستم داشتم خیلی دوست داشت با من حرف بزنه اومد و زندگیشو برام گفت من هم گوش دادم اما از اون و هرکسی که توی کلاس بود فاصله میکردم بعد انگار توی یه جای بودم که وسایلشو بردن مثل زندان بود خودم و چندتا زن بود زن ها رو میشناختم و باهم دونبال یکی بودیم بعد توی هر اتاقی که میرفتیم یه چیزی نوشته بود باهمون نوشته میتونستم گذشته رو ببینم که یه دختر بود برای من نشونه میزاشت تا من پیداش کنم نمی دونم کی بود اما برام مهم بود وقتی به گذشته میرفتم انگار توی یه بیمارستان بود فکر کنم دختره پرستار بود لطفا بگین تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام خوابتان پریشان بوده و تعبیری درست ندارد

 99. فاطمهفاطمهsays:

  سلام.من متاهل هستم.خواب دیدم یه جایی مثا زیارتگاه بودم ۲تا دختر کم سن بودن که هر۲باردار بودن به من گِل دادن گفتن باعث میشه بچه دار شی من گِل رو تو دستم گرفتم بعد گفتم نگه دارید برم کیسه بیارم وقتی برگشتم جایی که نشسته بودن نبودن یه جای دیگه رفته بودن و دیگه ازشون گِل نگرفتم این تعبیر داره؟؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه موفقیت در امور زندگی است

 100. SosoSososays:

  سلام ...من در خواب دیدم که منزل پدر شوهرم هستیم من توی بقچه دنبال چیزی(نمیدونم چی) هستم مادرشوهرم (فوت شده) بهم میگه عزیزم پیدا میکنی پیدا میکنی ...

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام در کارهایتان گشایش حاصل خواهدشد

 101. AliAlisays:

  من خواب دیدم تو یه مکانی هستم بعد کلی مار اونجا وجود داارن که همراهانم در انجا سر مارارو میبریدن

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه مسائلی است که موجب نگرانیتان میشود

 102. آیناز .سآیناز .سsays:

  سلام خسته نباشید .دیشب نزدیکای صبح خواب دیدم با پسری که چند ساله دوستش دارم توی یه قایق چوبی که انگار قدیمیه نشستیم ؛اون انتهای قایق نشسته بود و تکیه داده بود و منم پشتم بهش بود یعنی توی بغلش بودم و بهش تویه داده بودم و توی خواب یادم اومد که پدر و مادرم سالهای پیش دوتایی همینجوری توی همین قایق بودن و اینو واسه دوست پسرم تعریف کردم اونم براش جالب بود این موضوع در واقع توی خواب این توو ذهنم بود که این تشابه یعنی ماهم ازدواج خواهیم کرد در صورتی که در واقعیت امیدی به ازدواج باهاش ندارم یعنی خودش گفته نمیتونه و نمیکنه ...ممنون میشم اگه تعبیر کنید🙏🏼(ببخشید یادم رفت بگم که با قایق روی یه رودخانه یا دریاچه آروم و صاف خیلی آروم بدون پارو زدن جلو میرفتیم و همه جا ساکت بود )

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممنون بیانگر به وجود اتفاقات و هیجانات زندگی است