تعبیر خواب، حقیقت یا خرافه؟!

ذهن انسان همیشه درگیر مساله خواب بوده است و حداقل یکبار در طول عمر خود، تجربه خواب دیدن را داشته است. انسانها در گذشته به دلیل اعتقاد به مداخلات نیروهای ماورایی و غیبی در دنیای واقعی، از طریق تعبیر خواب، به دنبال گره گشایی امور خود و پیشگویی آینده بودند. علاوه بر این، از آنجا که رویا و خواب، عالم دیگری را رو به سوی انسان می گشاید و طبق تجربه، حوادثی که در خواب می بیند، برایش معنا و مفهومی دارد که به نظر، آن را در عالم خارج خواهد دید، همواره به تعبیر رویاهای خود اهمیت می دهد.

تعبیر خواب چیست؟

لغت نامه دهخدا در معنای واژه تعبیر به بیان کردن خواب و معنی و مراد آن و یا معنای مافوق الطبیعه خواب ها اشاره کرده است. تعبیر خواب، علمی است که در آن هر کدام از حوادث، اشیاء، موجودات زنده و مرده، اعضاء بدن، اجزاء طبیعت و ... نمادی از امری در عالم واقع محسوب می شوند و معنا و مفهوم خاص خود را دارند؛ به فرآیند معنا دادن به رویاها و خواب ها از طریق این نمادها تعبیر خواب می گویند. از نظر دین اسلام تعبیر خواب علم الهی است که خدا آن را در اختیار منتخبان خود قرار می دهد. در کتاب کشف الظنون، علم تعبیر رویا، علمی است که از طریق آن بتوان مناسبت بین تخیلات نفسانی و امور غیبی را شناخت تا از اولی به دومی انتقال یابند و به وسیله آن بسبب آنچه در خواب دیده شده، بر احوال نفسانی در عالم خارج یا بر احوال خارجی در آفاق و منفعت بشری و انذار استدلال کنند. به طور خلاصه تعبیر خواب، عملی است که تعبیرکننده همچون مترجم، زبان رؤیا را به زبان عادی و روزمره انسانها بر می گرداند.

آدرس چند مورد از پرتکرار ترین رویاها در سایت توپ تاپ :

تعبیر خواب اگر مرده بیمار باشد

تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب

تعبیر خواب موهای رنگ شده

تعبیر خواب دختر مجرد حامله شده

تعبیر خواب غذا دادن به مرده

در قرآن به موضوع خواب و تعبیر آن اشاراتی شده است از جمله آیه 42 سوره زمر، آیه 60 سوره انعام، آیه 27 سوره فتح و 42 به بعد سوره یوسف. از سوی دیگر، خداوند گاهی دستورات خود به پیامبرانش را در خواب به آنها وحی می کرده است؛ این مطالب نشان می دهد از نظر قرآن این علم معتبر است و خدا آن را در اختیار هر کس که بخواهد می گذارد. در قرآن، خواب و رویا گاهی راهنمای انسان است و مایه آرامش اوست. البته در قرآن به واژه تعبیر اشاره نشده و واژه های تأویل الاحادیث، بشری و منام را به معنای تعبیر خواب، تفسیر کرده اند.

در تعبیر خواب شرایط و عوامل بسیاری در نظر گرفته می شود؛ حالات، شخصیت و شرایط فردی صاحب خواب بسیار مهم است. هم چنین زمان دیدن خواب، در تعبیر خواب نقش دارد؛ برخی از ساعات شبانه روز برای خواب دیدن مناسب نیست و ممکن است احتمال تعبیر شدن خواب، در عالم واقع را متغیر کند. باید به این نکته توجه داشت که زمان تعبیر شدن خوابها نیز متفاوت است گاهی فورا تعبیر می شوند و گاهی روزها و سالها طول می کشد.

تعریف تعبیر خواب

اصلا خواب و رویا چه هستند؟

در فرهنگ عمید رویا و خواب اینگونه تعریف شده است: رؤیا یا تصاویر، وقایع، و مناظری که هنگام خواب از ذهن انسان می‌گذرد. در قرآن خواب نوعی قبض روح و نوعی مرگ به صورتی ضعیف تعریف شده است.

به نظر علم روان شناسی و مکتب روانکاوی خواب ها، نماد یا خلاصه ای از خواسته ها و آرزوهای درونی انسان ها هستند؛ خواسته هایی که سرکوب شده اند و گاهی در مسیر خواب دچار تعارض هایی می شوند که رویا را ناخوشایند جلوه می دهد. این خوابها ممکن است به صورت نمایشی، مفاهیم ذهنی را به تصویر می کشند و یا نماد یا رمزی از درون فرد هستند.

خواب و رویا از نظر علمای اسلام انواعی دارد. طبرسی در این مورد، این تقسیم بندی را ارائه داده است:

 • 1- رویایی که از سوی خداست
 • 2- خواب شیطانی که برگرفته از وسوسه های شیطان است
 • 3- رویایی که به دلیل غلبه اخلاط می بینیم (اخلاط بر اساس طب سنتی و اسلامی همان خون، بلغم، سودا و صفرا است)
 • 4- خوابهای نشأت گرفته از بعضی افکار

رویای نوع اول، مخصوص پیامبران و اولیاء خداست که به این وسیله به آنها بشارت می داده است. اما سه نوع دیگر به نظر طبرسی خوابهای پریشان هستند. به طور کلی در دین اسلام، از خواب هایی که در زمان های خاصی همچون قبل از طلوع آفتاب واقع شده و در عالم واقع تعبیر می شوند یعنی تعبیر آنها حادث می شود، با نام خواب صادق یاد می کنند. رویای نوع اول که طبرسی ذکر کرده است، از جمله همین رویاهای صادقه است.

اما از نظر علامه شعرانی، در کتاب نثر طوبی، خواب و رویا قوه ای است باصره غیر از چشم و آن را حس مشترک می نامد. این قوه در صورتی عمل می کند که قوای ظاهر از کار بایستند مثل زمان خواب یا بیهوشی. خواب، پدید آمدن صورتی در حس مشترک است که منشأ آن یا اندیشه خود فرد است یا عالم غیب؛ دری است از جانب خداوند که بر عالم جسمانی گشوده شده.

معنی خواب ها

شعرانی هم در مورد انواع رویا دیدگاه خاصی دارد؛ از نظر او خوابهای صادق که از جانب انسان نیست، به او کمک می کنند از طریق نیروهای غیبی که از عالم باطن خبر دارند، به آینده آگاه شوند. هم چنین از آنجا که صورت اشیاء در هر عالمی متفاوت است، در عالم واقع، نمادی از مطلبی محسوب می شوند مثل گاو لاغر و فربه در خواب فرعون که از سوی حضرت یوسف، تعبیر به قحطی و فراوانی شد. برخی از رویاها نیز در نتیجه افکار خود فرد و آنچه بیشتر به آن اندیشیده به وجود می آیند و در عالم خواب تجسم پیدا می کنند.

از پر بحث ترین موضوعاتی که در توپ تاپ تا به حال پاسخ داده شده دیدن نمایید:

تعبیر خواب پسری که دوستش دارم

تعبیر خواب النگوی طلای شکسته شده

تعبیر خواب اگر مرده دوباره بمیرد

علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان خواب را تجسم اسباب و اصولی در نفس می داند که در خیال ظهور می کنند. از نظر ایشان خواب ها سه نوع هستند که نوع  اول را خواب های راست می دانند و نوع سوم را اضغاث احلام (خواب های پریشان) می نامند:

 • 1- خواب صریح: اگر انسان در خواب و رویا هیچ دخالت و تصرف نداشته باشد، بدون هیچ زحمتی با تعبیر و تفسیر خود منطبق می شوند
 • 2- خواب غیر صریح: زمانی که انسان از جهت حکایت آن دخل و تصرفی کرده است مثل تمثیل خواب مرگ به تعبیر حیات؛ این نوع خواب نیاز به تعبیر و تفسیر توسط متخصص دارد.
 • 3- خوابهایی که از چیزی به چیز دیگری منتقل شده یا به ضدش منتقل شده و تصرف در آن زیاد بوده، به طوری که برگرداندن آن به اصلش دشوار شده، تعبیر آن مشکل و یا غیرممکن است.

در روایات در مورد اهمیت خوابهای صادقه و قابل تعبیر مومنین بسیار سخن گفته اند و تاکید کرده اند که باور به صحت تعبیرها همچون باور به خدا و رسولش است. این خوابها از منابع کشف اسرار، بشارت و آگاهی است که یکی از هفتاد قسمت مقام پیامبری محسوب می شود و کسانی که چنین خوابهایی می بینند نزد ائمه، صاحبان خرد نامیده شده اند. اما خوابهای آشفته، در اثر عواملی به وجود می آیند که موجب آزار و پریشانی فرد می شود از جمله این عوامل پرخوری، پرخوابی، انجام گناهان بزرگ، بیماری ها، نارحتی روحی و خستگی و یا ادا نکردن حقوق واجب است.

آیا تعبیر خواب سابقه علمی و تاریخی دارد؟

از دیرباز، علم تعبیر خواب مورد توجه انسان بوده است و بزرگان دین و دانش در این زمینه دیدگاه ها و معارفی داشته اند که در تعبیر خواب مردم زمان خود از آن استفاده می کردند. استفاده از این علم به زمانهای دوری باز می گردد. بر اساس لوحه های گلی به جامانده، از 4000 سال پیش از میلاد مسیح، همواره در قصر پادشان ایران و تمدن های دیگر افرادی که خوابگزار خوانده می شدند، حضور داشتند تا به تعبیر خواب پادشاهان و نزدیکان پادشاه بپردازند و آنها را از حوادث آینده باخبر سازند. مثل فرعون که حضرت یوسف خواب او را تعبیر کردند و به او از قحطی و رونق مصر در آینده خبر دادند.

از علم تعبیر خواب، به عنوان علمی شریف و بزرگ یاد شده است که در اختیار هر کسی قرار نمی گیرد و همیشه افراد دارای حکمت و کمال از آن بهره مند می شوند. بزرگان دین اسلام معتقدند که این علم از سوی حق تعالی به بزرگان عطا می شود؛ تاریخ و کتب معتبری همچون قرآن صراحتا به این امر اشاره کرده اند؛ از جمله این بزرگان، حضرت یوسف (ع) است که تعبیر خواب از معجزات او محسوب شده است. همچنین در بین امامان معصوم، امام صادق(ع) در این موضوع بیاناتی داشته اند و در مورد خوابها تعبیراتی می فرمودند. برخی از علمای اسلامی همچون ابن سیرین(در کتاب منتخب الکلام فی تفسیر الأحلام) و طبرسی(در مجمع البیان) نیز در این کار دستی داشته اند و در کتب خود به این امر اشاراتی کرده اند. از نظر دین اسلام این عالمان بر اساس برخی قوانین و مقررات، به صورت حدودی، نشانه هایی احتمالی از مفاهیم خواب را بیان کنند. علمای ادیان دیگر نیز در این مورد نظرات و دیدگاه هایی دارند که در کتابهای خود به آن اشاره کرده اند. قابل ذکر است که این اندیشمندان در فرهنگ غربی و خاور دور، خوابها را بیشتر به صورت تمثیلی و نمادین تعبیر می کنند.

در عصر حاضر و بعد از به وجود آمدن علم روانشناسی به شکل امروزی آن، دانشمندان این علم نیز در مورد رویا و تعبیر خواب، دانش و نظریاتی ارائه کرده اند که از آنها برای درمان بیماران خود بهره می بردند. از جمله اندیشمندانی که به این موضوع توجه بسیار داشتند، فروید و یونگ هستند که نظریات ایشان مبنای مکاتب روانشناسی و اصول روان درمانی قرار گرفته است.

علم تعبیر خواب

چگونه می توانیم خواب خود را سریع و به صورت معتبر تعبیر کنیم؟

کتب زیادی درباره تعبیر خواب و معنای نمادین خواب ها توسط روانشناسانی همچون فروید (بنیان گذار مکتب روانکاوی) و دیگرانی که به تعبیر خواب از نظر علمای دین اشاره می کنند، به چاپ رسیده است؛ اما باید در انتخاب آنها دقت بسیار داشت و از موثق بودن منابع این کتب و گفته های نویسندگان آنها اطمینان حاصل کرد. در میان این کتابها نام بسیاری دیده می شود که از کشورهای مختلف جهان در مورد تعبیر خواب نظراتی داده اند از دانیال نبی، یوسف پیامبر، علامه مجلسی، خالد اصفهانی، ابراهیم کرمانی، اسماعیل بن اشعث، جابر مغربی، جاطظ تا علمای غربی همچون برایت، اچ میلر ، هانس کورت و ... . اما به نظر شما کدام یک از این ها معتبرند و به شما در تعبیر خوابهایتان کمک می کنند؟

 در عصر سرعت و تکنولوژی، با رواج استفاده از اینترنت بسیاری از مردم برای تعبیر خوابهای خود سریعا پس از بیدار شدن از خواب، به سایتهای اینترنتی مراجعه می کنند تا تعبیر خواب خود را بدانند و برای حادثه یا اتفاق خوب یا بد آمادگی ذهنی داشته باشند؛ گاهی این تعبیرها نقطه امیدی برای برخی ایجاد می کند تا دل نگران خود را تسکین بدهند و یا بتوانند راه حلی برای مشکل خود پیدا کنند.

برای اینکه به سرعت و در هر مکانی، تعبیر خواب خود را بر طبق کتابها و نظرات متخصصین این فن دریافت کنید، می توانیددر هر ساعتی، به سایت توپ تاپ مراجعه کنید. این سایت به صورت تمام وقت در حال بارگذاری مطالب مفید و مستند در صفحه خود است و این امکان را فراهم کرده است تا در هر ساعتی از شبانه روز سوالات ارسالی مخاطبان خود را دریافت و طی 24 ساعت بعد از آن و پس از انجام تحقیقات کارشناسانه، به صورتی مستند و مستدل، پاسخگوی سوالات مطرح شده به کاربر باشد. با استفاده از این سایت به اعتبار تعبیر خواب خود می توانید اطمینان داشته باشید.

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

4 نظر

 1. Nasrin hosseibiNasrin hosseibisays:

  سلام دختر مجرد 20 ساله ای هستم دختر عموی مادرم خواب دیده ک من باردارم و شکمم خیلی بزرگ شده و از من پرسیده ک خانوادت چیزی نگفتن ک منم گفتم از پسره حامله شدم و پسره خیلی وضعش خوبه چن وقت دیگ قراره باهم ازدواج کنیم!تعبیرش چی میشه!؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، فقط قول یک اتفاق مثبت و خوشایند در زندگی خانوادگی تان را میدهد.

 2. مجتبیمجتبیsays:

  سلام استاد خواب دیدم که رفتم معشوقم را ببینم و تنهایی رفته بودم ماشینو تقریبا ۱۰۰متر اونطرف پارک کردمدو خودم پیاده رفتم درشون دیدم‌که با دوستاش اومد تو درشون نشستند منم رفتم پیششون که باهاش بحرفم دیدم به من میخنده و مثلا این که من فک کنم مادرش خونس کلیدو انداخت رو در وقتی که خواست درو باز کنه من ترسیدم فرار کردم چون فک کردم مادرش درو از داخل باز کرد و من افتادم زمین و پاشدم بازم رفتن کنارشون و گفتم خیلی ترسیدم بعدش که نشستم دو تا پسر اومدن پیش من نشسته بودن من به معشوقم گفتم بذار ببوسمت ولی نذاشت یه پسر دیگه  اومد اونو از پیشونیش بوسید و دو بار اینجوری کرد و منم میخاستم دستشو بگیرم یه لحظه پاشد رفت خونه همسایشون اینا منم که دیگه میخاستم برم خونمون رفتم‌کنار ماشین دیدم بابام‌اومده نشسته صندلی جلو و داره سیگار میکشه گفتم تو اینجارو از کجا پیدا کردی و رفت نشست عقب منم گفتم بصب من میام ولی ایندفعه  رفتیم خونشون و من رفتم در اتاقشو باز کردم و حولشو برداشتم چون موهام آب شده بود پاک کردم و دیدم گوشیش اونجاست برداشتم با گوشیش به خودم یه تک زنگ زدم و شمارش افتاد گوشیو گذاشتم سر جاش بعدش که رفتیم خونه و ماشینمون موند در اونجا چون خراب شده بود و خیلی بارون میبارید پددم ماشین گرفت رفت اوتو بیاره منم رفتم و من تنهایی ماشینو اوردم وبه بابام زنگ زدم من ماشینو بردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، سالی که پیش رو دارید سالی پرماجرا برایتان خواهد بود و ممکن است در زمینه ی عاطفی تجربیات جدیدی را کسب کنید

 3. خلیلیخلیلیsays:

  سلام.من متاهلم خواب دیدم پدرم با این که من متاهل هستم مجدد مرا به اقایی دیگه داده بود یعنی ازدواج کرده بودم داشتم تو خواب با پدر و مادرم دعوا می کردم که چرا این کارو کردید منو شوهرمو دوست دارم من همش به شوهرم میگفتم ک دوستش دارم هیچ کسی رو جاش نمیارم چرا اینکارو کردید چرا ذهنیت همسرمو نسبت به من خراب کردید و گریه میکردمو این حرفارو به پدر مادرم میزدم اون اقا هم در واقعیت پسر عموی دختر خاله بنده هستند که مجردن من در خواب نه همسرمو دیدم ن اون اقارو ولی من از خوابم اینو برداشت کردم تو خواب خیلی ناراحت بودم از کار پدرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، نشانه آن است که در بعضی از امور عاطفی با مشکلاتی رو به رو می شوید ، ولی در نهایت مشکلات شما حل خواهند شد.

 4. میترا عبدالخانیمیترا عبدالخانیsays:

  سلام ممنون از اینکه هستین تعابیر خوابهای من تا الان کاملا همونی بوده که شما گفتین .دیشب خواب دیدم که برای همسرم تعریف میکنم که توی خواب دیدم که با مادر و خواهرش رفتیم زیارت نمیدونم زیارت چه کسی بود فقط ضریح و دیدم که اونها رفتن زیارت ولی من چون کفش پام باریکی دو نفر بهم گفتن نیا من اصلا حواسم نبود که کفش جامه وقتی متوجه شدم کفشم درآوردم گذاشتم کنار ولی خیلی گریه کردم که چرا تا الان حواسم نبوده و از خجالت تا نزدیک ضریح رفتم ولی جلوتر نرفتم گفتم من روم نمیشه و وقتی مقابل ضریح ایستاده بودم اونجا که از دور خیلی خیلی شلوغ بود و جمعیت زیادی جلوی ما بودن ولی تو لحظه ای که من رسیدم نزدیک کاملا خلوت بود و اطرافم کسی نبود و من جلوتر نمی رفتم و گریه میکردم در ادامه هم تو خوابم حس میکردم با خواهر کوچکتر از خودم دعوا میکنم و میزنمش البته فقط اینطور حس میکردم بعد اون رفت خونه مادربزرگم اهواز و من که با شوهرم جدال لفظی داشتم زنگ زدم ازش راهنمایی گرفتم و دلم میخواست که بیاد پیشم و باعث درگیری لفظی من و همسرم مادر جاریم بود که همسر میخواست یه لطفی بهش کنه و من مخالف بودم و می گفتم پدر من چنین چیزی و ازت نمیخواد چرا اون میخواد .ببخشید طولانی شد خیلی دوست دارم تعبیرشو بدونم ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، بطور کلی این رویا خبر از یک مسافرت خانوادگی و مطلوب میدهد که ممکن است در سال آینده برای شما رقم بخورد ، سایر حاشیه هایی که در رویا توضیح دادید تاثیری در تعبیر ندارد.