تعبیر خواب، حقیقت یا خرافه؟!

ذهن انسان همیشه درگیر مساله خواب بوده است و حداقل یکبار در طول عمر خود، تجربه خواب دیدن را داشته است. انسانها در گذشته به دلیل اعتقاد به مداخلات نیروهای ماورایی و غیبی در دنیای واقعی، از طریق تعبیر خواب، به دنبال گره گشایی امور خود و پیشگویی آینده بودند. علاوه بر این، از آنجا که رویا و خواب، عالم دیگری را رو به سوی انسان می گشاید و طبق تجربه، حوادثی که در خواب می بیند، برایش معنا و مفهومی دارد که به نظر، آن را در عالم خارج خواهد دید، همواره به تعبیر رویاهای خود اهمیت می دهد.

تعبیر خواب چیست؟

لغت نامه دهخدا در معنای واژه تعبیر به بیان کردن خواب و معنی و مراد آن و یا معنای مافوق الطبیعه خواب ها اشاره کرده است. تعبیر خواب، علمی است که در آن هر کدام از حوادث، اشیاء، موجودات زنده و مرده، اعضاء بدن، اجزاء طبیعت و ... نمادی از امری در عالم واقع محسوب می شوند و معنا و مفهوم خاص خود را دارند؛ به فرآیند معنا دادن به رویاها و خواب ها از طریق این نمادها تعبیر خواب می گویند. از نظر دین اسلام تعبیر خواب علم الهی است که خدا آن را در اختیار منتخبان خود قرار می دهد. در کتاب کشف الظنون، علم تعبیر رویا، علمی است که از طریق آن بتوان مناسبت بین تخیلات نفسانی و امور غیبی را شناخت تا از اولی به دومی انتقال یابند و به وسیله آن بسبب آنچه در خواب دیده شده، بر احوال نفسانی در عالم خارج یا بر احوال خارجی در آفاق و منفعت بشری و انذار استدلال کنند. به طور خلاصه تعبیر خواب، عملی است که تعبیرکننده همچون مترجم، زبان رؤیا را به زبان عادی و روزمره انسانها بر می گرداند.

آدرس چند مورد از پرتکرار ترین رویاها در سایت توپ تاپ :

تعبیر خواب اگر مرده بیمار باشد

تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب

تعبیر خواب موهای رنگ شده

تعبیر خواب دختر مجرد حامله شده

تعبیر خواب غذا دادن به مرده

در قرآن به موضوع خواب و تعبیر آن اشاراتی شده است از جمله آیه 42 سوره زمر، آیه 60 سوره انعام، آیه 27 سوره فتح و 42 به بعد سوره یوسف. از سوی دیگر، خداوند گاهی دستورات خود به پیامبرانش را در خواب به آنها وحی می کرده است؛ این مطالب نشان می دهد از نظر قرآن این علم معتبر است و خدا آن را در اختیار هر کس که بخواهد می گذارد. در قرآن، خواب و رویا گاهی راهنمای انسان است و مایه آرامش اوست. البته در قرآن به واژه تعبیر اشاره نشده و واژه های تأویل الاحادیث، بشری و منام را به معنای تعبیر خواب، تفسیر کرده اند.

در تعبیر خواب شرایط و عوامل بسیاری در نظر گرفته می شود؛ حالات، شخصیت و شرایط فردی صاحب خواب بسیار مهم است. هم چنین زمان دیدن خواب، در تعبیر خواب نقش دارد؛ برخی از ساعات شبانه روز برای خواب دیدن مناسب نیست و ممکن است احتمال تعبیر شدن خواب، در عالم واقع را متغیر کند. باید به این نکته توجه داشت که زمان تعبیر شدن خوابها نیز متفاوت است گاهی فورا تعبیر می شوند و گاهی روزها و سالها طول می کشد.

تعریف تعبیر خواب

اصلا خواب و رویا چه هستند؟

در فرهنگ عمید رویا و خواب اینگونه تعریف شده است: رؤیا یا تصاویر، وقایع، و مناظری که هنگام خواب از ذهن انسان می‌گذرد. در قرآن خواب نوعی قبض روح و نوعی مرگ به صورتی ضعیف تعریف شده است.

به نظر علم روان شناسی و مکتب روانکاوی خواب ها، نماد یا خلاصه ای از خواسته ها و آرزوهای درونی انسان ها هستند؛ خواسته هایی که سرکوب شده اند و گاهی در مسیر خواب دچار تعارض هایی می شوند که رویا را ناخوشایند جلوه می دهد. این خوابها ممکن است به صورت نمایشی، مفاهیم ذهنی را به تصویر می کشند و یا نماد یا رمزی از درون فرد هستند.

خواب و رویا از نظر علمای اسلام انواعی دارد. طبرسی در این مورد، این تقسیم بندی را ارائه داده است:

 • 1- رویایی که از سوی خداست
 • 2- خواب شیطانی که برگرفته از وسوسه های شیطان است
 • 3- رویایی که به دلیل غلبه اخلاط می بینیم (اخلاط بر اساس طب سنتی و اسلامی همان خون، بلغم، سودا و صفرا است)
 • 4- خوابهای نشأت گرفته از بعضی افکار

رویای نوع اول، مخصوص پیامبران و اولیاء خداست که به این وسیله به آنها بشارت می داده است. اما سه نوع دیگر به نظر طبرسی خوابهای پریشان هستند. به طور کلی در دین اسلام، از خواب هایی که در زمان های خاصی همچون قبل از طلوع آفتاب واقع شده و در عالم واقع تعبیر می شوند یعنی تعبیر آنها حادث می شود، با نام خواب صادق یاد می کنند. رویای نوع اول که طبرسی ذکر کرده است، از جمله همین رویاهای صادقه است.

اما از نظر علامه شعرانی، در کتاب نثر طوبی، خواب و رویا قوه ای است باصره غیر از چشم و آن را حس مشترک می نامد. این قوه در صورتی عمل می کند که قوای ظاهر از کار بایستند مثل زمان خواب یا بیهوشی. خواب، پدید آمدن صورتی در حس مشترک است که منشأ آن یا اندیشه خود فرد است یا عالم غیب؛ دری است از جانب خداوند که بر عالم جسمانی گشوده شده.

معنی خواب ها

شعرانی هم در مورد انواع رویا دیدگاه خاصی دارد؛ از نظر او خوابهای صادق که از جانب انسان نیست، به او کمک می کنند از طریق نیروهای غیبی که از عالم باطن خبر دارند، به آینده آگاه شوند. هم چنین از آنجا که صورت اشیاء در هر عالمی متفاوت است، در عالم واقع، نمادی از مطلبی محسوب می شوند مثل گاو لاغر و فربه در خواب فرعون که از سوی حضرت یوسف، تعبیر به قحطی و فراوانی شد. برخی از رویاها نیز در نتیجه افکار خود فرد و آنچه بیشتر به آن اندیشیده به وجود می آیند و در عالم خواب تجسم پیدا می کنند.

از پر بحث ترین موضوعاتی که در توپ تاپ تا به حال پاسخ داده شده دیدن نمایید:

تعبیر خواب پسری که دوستش دارم

تعبیر خواب النگوی طلای شکسته شده

تعبیر خواب اگر مرده دوباره بمیرد

علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان خواب را تجسم اسباب و اصولی در نفس می داند که در خیال ظهور می کنند. از نظر ایشان خواب ها سه نوع هستند که نوع  اول را خواب های راست می دانند و نوع سوم را اضغاث احلام (خواب های پریشان) می نامند:

 • 1- خواب صریح: اگر انسان در خواب و رویا هیچ دخالت و تصرف نداشته باشد، بدون هیچ زحمتی با تعبیر و تفسیر خود منطبق می شوند
 • 2- خواب غیر صریح: زمانی که انسان از جهت حکایت آن دخل و تصرفی کرده است مثل تمثیل خواب مرگ به تعبیر حیات؛ این نوع خواب نیاز به تعبیر و تفسیر توسط متخصص دارد.
 • 3- خوابهایی که از چیزی به چیز دیگری منتقل شده یا به ضدش منتقل شده و تصرف در آن زیاد بوده، به طوری که برگرداندن آن به اصلش دشوار شده، تعبیر آن مشکل و یا غیرممکن است.

در روایات در مورد اهمیت خوابهای صادقه و قابل تعبیر مومنین بسیار سخن گفته اند و تاکید کرده اند که باور به صحت تعبیرها همچون باور به خدا و رسولش است. این خوابها از منابع کشف اسرار، بشارت و آگاهی است که یکی از هفتاد قسمت مقام پیامبری محسوب می شود و کسانی که چنین خوابهایی می بینند نزد ائمه، صاحبان خرد نامیده شده اند. اما خوابهای آشفته، در اثر عواملی به وجود می آیند که موجب آزار و پریشانی فرد می شود از جمله این عوامل پرخوری، پرخوابی، انجام گناهان بزرگ، بیماری ها، نارحتی روحی و خستگی و یا ادا نکردن حقوق واجب است.

آیا تعبیر خواب سابقه علمی و تاریخی دارد؟

از دیرباز، علم تعبیر خواب مورد توجه انسان بوده است و بزرگان دین و دانش در این زمینه دیدگاه ها و معارفی داشته اند که در تعبیر خواب مردم زمان خود از آن استفاده می کردند. استفاده از این علم به زمانهای دوری باز می گردد. بر اساس لوحه های گلی به جامانده، از 4000 سال پیش از میلاد مسیح، همواره در قصر پادشان ایران و تمدن های دیگر افرادی که خوابگزار خوانده می شدند، حضور داشتند تا به تعبیر خواب پادشاهان و نزدیکان پادشاه بپردازند و آنها را از حوادث آینده باخبر سازند. مثل فرعون که حضرت یوسف خواب او را تعبیر کردند و به او از قحطی و رونق مصر در آینده خبر دادند.

از علم تعبیر خواب، به عنوان علمی شریف و بزرگ یاد شده است که در اختیار هر کسی قرار نمی گیرد و همیشه افراد دارای حکمت و کمال از آن بهره مند می شوند. بزرگان دین اسلام معتقدند که این علم از سوی حق تعالی به بزرگان عطا می شود؛ تاریخ و کتب معتبری همچون قرآن صراحتا به این امر اشاره کرده اند؛ از جمله این بزرگان، حضرت یوسف (ع) است که تعبیر خواب از معجزات او محسوب شده است. همچنین در بین امامان معصوم، امام صادق(ع) در این موضوع بیاناتی داشته اند و در مورد خوابها تعبیراتی می فرمودند. برخی از علمای اسلامی همچون ابن سیرین(در کتاب منتخب الکلام فی تفسیر الأحلام) و طبرسی(در مجمع البیان) نیز در این کار دستی داشته اند و در کتب خود به این امر اشاراتی کرده اند. از نظر دین اسلام این عالمان بر اساس برخی قوانین و مقررات، به صورت حدودی، نشانه هایی احتمالی از مفاهیم خواب را بیان کنند. علمای ادیان دیگر نیز در این مورد نظرات و دیدگاه هایی دارند که در کتابهای خود به آن اشاره کرده اند. قابل ذکر است که این اندیشمندان در فرهنگ غربی و خاور دور، خوابها را بیشتر به صورت تمثیلی و نمادین تعبیر می کنند.

در عصر حاضر و بعد از به وجود آمدن علم روانشناسی به شکل امروزی آن، دانشمندان این علم نیز در مورد رویا و تعبیر خواب، دانش و نظریاتی ارائه کرده اند که از آنها برای درمان بیماران خود بهره می بردند. از جمله اندیشمندانی که به این موضوع توجه بسیار داشتند، فروید و یونگ هستند که نظریات ایشان مبنای مکاتب روانشناسی و اصول روان درمانی قرار گرفته است.

علم تعبیر خواب

چگونه می توانیم خواب خود را سریع و به صورت معتبر تعبیر کنیم؟

کتب زیادی درباره تعبیر خواب و معنای نمادین خواب ها توسط روانشناسانی همچون فروید (بنیان گذار مکتب روانکاوی) و دیگرانی که به تعبیر خواب از نظر علمای دین اشاره می کنند، به چاپ رسیده است؛ اما باید در انتخاب آنها دقت بسیار داشت و از موثق بودن منابع این کتب و گفته های نویسندگان آنها اطمینان حاصل کرد. در میان این کتابها نام بسیاری دیده می شود که از کشورهای مختلف جهان در مورد تعبیر خواب نظراتی داده اند از دانیال نبی، یوسف پیامبر، علامه مجلسی، خالد اصفهانی، ابراهیم کرمانی، اسماعیل بن اشعث، جابر مغربی، جاطظ تا علمای غربی همچون برایت، اچ میلر ، هانس کورت و ... . اما به نظر شما کدام یک از این ها معتبرند و به شما در تعبیر خوابهایتان کمک می کنند؟

 در عصر سرعت و تکنولوژی، با رواج استفاده از اینترنت بسیاری از مردم برای تعبیر خوابهای خود سریعا پس از بیدار شدن از خواب، به سایتهای اینترنتی مراجعه می کنند تا تعبیر خواب خود را بدانند و برای حادثه یا اتفاق خوب یا بد آمادگی ذهنی داشته باشند؛ گاهی این تعبیرها نقطه امیدی برای برخی ایجاد می کند تا دل نگران خود را تسکین بدهند و یا بتوانند راه حلی برای مشکل خود پیدا کنند.

برای اینکه به سرعت و در هر مکانی، تعبیر خواب خود را بر طبق کتابها و نظرات متخصصین این فن دریافت کنید، می توانیددر هر ساعتی، به سایت توپ تاپ مراجعه کنید. این سایت به صورت تمام وقت در حال بارگذاری مطالب مفید و مستند در صفحه خود است و این امکان را فراهم کرده است تا در هر ساعتی از شبانه روز سوالات ارسالی مخاطبان خود را دریافت و طی 24 ساعت بعد از آن و پس از انجام تحقیقات کارشناسانه، به صورتی مستند و مستدل، پاسخگوی سوالات مطرح شده به کاربر باشد. با استفاده از این سایت به اعتبار تعبیر خواب خود می توانید اطمینان داشته باشید.

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

34 نظر

 1. Nasrin hosseibiNasrin hosseibisays:

  سلام دختر مجرد 20 ساله ای هستم دختر عموی مادرم خواب دیده ک من باردارم و شکمم خیلی بزرگ شده و از من پرسیده ک خانوادت چیزی نگفتن ک منم گفتم از پسره حامله شدم و پسره خیلی وضعش خوبه چن وقت دیگ قراره باهم ازدواج کنیم!تعبیرش چی میشه!؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، فقط قول یک اتفاق مثبت و خوشایند در زندگی خانوادگی تان را میدهد.

 2. مجتبیمجتبیsays:

  سلام استاد خواب دیدم که رفتم معشوقم را ببینم و تنهایی رفته بودم ماشینو تقریبا ۱۰۰متر اونطرف پارک کردمدو خودم پیاده رفتم درشون دیدم‌که با دوستاش اومد تو درشون نشستند منم رفتم پیششون که باهاش بحرفم دیدم به من میخنده و مثلا این که من فک کنم مادرش خونس کلیدو انداخت رو در وقتی که خواست درو باز کنه من ترسیدم فرار کردم چون فک کردم مادرش درو از داخل باز کرد و من افتادم زمین و پاشدم بازم رفتن کنارشون و گفتم خیلی ترسیدم بعدش که نشستم دو تا پسر اومدن پیش من نشسته بودن من به معشوقم گفتم بذار ببوسمت ولی نذاشت یه پسر دیگه  اومد اونو از پیشونیش بوسید و دو بار اینجوری کرد و منم میخاستم دستشو بگیرم یه لحظه پاشد رفت خونه همسایشون اینا منم که دیگه میخاستم برم خونمون رفتم‌کنار ماشین دیدم بابام‌اومده نشسته صندلی جلو و داره سیگار میکشه گفتم تو اینجارو از کجا پیدا کردی و رفت نشست عقب منم گفتم بصب من میام ولی ایندفعه  رفتیم خونشون و من رفتم در اتاقشو باز کردم و حولشو برداشتم چون موهام آب شده بود پاک کردم و دیدم گوشیش اونجاست برداشتم با گوشیش به خودم یه تک زنگ زدم و شمارش افتاد گوشیو گذاشتم سر جاش بعدش که رفتیم خونه و ماشینمون موند در اونجا چون خراب شده بود و خیلی بارون میبارید پددم ماشین گرفت رفت اوتو بیاره منم رفتم و من تنهایی ماشینو اوردم وبه بابام زنگ زدم من ماشینو بردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، سالی که پیش رو دارید سالی پرماجرا برایتان خواهد بود و ممکن است در زمینه ی عاطفی تجربیات جدیدی را کسب کنید

 3. خلیلیخلیلیsays:

  سلام.من متاهلم خواب دیدم پدرم با این که من متاهل هستم مجدد مرا به اقایی دیگه داده بود یعنی ازدواج کرده بودم داشتم تو خواب با پدر و مادرم دعوا می کردم که چرا این کارو کردید منو شوهرمو دوست دارم من همش به شوهرم میگفتم ک دوستش دارم هیچ کسی رو جاش نمیارم چرا اینکارو کردید چرا ذهنیت همسرمو نسبت به من خراب کردید و گریه میکردمو این حرفارو به پدر مادرم میزدم اون اقا هم در واقعیت پسر عموی دختر خاله بنده هستند که مجردن من در خواب نه همسرمو دیدم ن اون اقارو ولی من از خوابم اینو برداشت کردم تو خواب خیلی ناراحت بودم از کار پدرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، نشانه آن است که در بعضی از امور عاطفی با مشکلاتی رو به رو می شوید ، ولی در نهایت مشکلات شما حل خواهند شد.

 4. میترا عبدالخانیمیترا عبدالخانیsays:

  سلام ممنون از اینکه هستین تعابیر خوابهای من تا الان کاملا همونی بوده که شما گفتین .دیشب خواب دیدم که برای همسرم تعریف میکنم که توی خواب دیدم که با مادر و خواهرش رفتیم زیارت نمیدونم زیارت چه کسی بود فقط ضریح و دیدم که اونها رفتن زیارت ولی من چون کفش پام باریکی دو نفر بهم گفتن نیا من اصلا حواسم نبود که کفش جامه وقتی متوجه شدم کفشم درآوردم گذاشتم کنار ولی خیلی گریه کردم که چرا تا الان حواسم نبوده و از خجالت تا نزدیک ضریح رفتم ولی جلوتر نرفتم گفتم من روم نمیشه و وقتی مقابل ضریح ایستاده بودم اونجا که از دور خیلی خیلی شلوغ بود و جمعیت زیادی جلوی ما بودن ولی تو لحظه ای که من رسیدم نزدیک کاملا خلوت بود و اطرافم کسی نبود و من جلوتر نمی رفتم و گریه میکردم در ادامه هم تو خوابم حس میکردم با خواهر کوچکتر از خودم دعوا میکنم و میزنمش البته فقط اینطور حس میکردم بعد اون رفت خونه مادربزرگم اهواز و من که با شوهرم جدال لفظی داشتم زنگ زدم ازش راهنمایی گرفتم و دلم میخواست که بیاد پیشم و باعث درگیری لفظی من و همسرم مادر جاریم بود که همسر میخواست یه لطفی بهش کنه و من مخالف بودم و می گفتم پدر من چنین چیزی و ازت نمیخواد چرا اون میخواد .ببخشید طولانی شد خیلی دوست دارم تعبیرشو بدونم ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، بطور کلی این رویا خبر از یک مسافرت خانوادگی و مطلوب میدهد که ممکن است در سال آینده برای شما رقم بخورد ، سایر حاشیه هایی که در رویا توضیح دادید تاثیری در تعبیر ندارد.

 5. ف دف دsays:

  سلام یکی از دوستان به من گفتند که خوابی در مورد من دیده اند زنی ۲۴ ساله و متاهل هستم . ایشون خواب دیدن که خانواده ی من و خانواده ی ایشون با هم رفتیم خرید بعد از اون رفتیم جایی که هیئت بود وانگار فقط جا برای آقایون بود . بعد مادر من و دختر ایشون رفتن داخل هیئت بعد انگار من ناخواسته وارد هییت شدم انگار که من باید در اون هیئت باشم . ممنون میشم که تابیرش رو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، این رویا خبر از برخی از تصمیم ها و یا برنامه ریزی های جدیدتان در ایام آینده میدهد.

 6. MeryanMeryansays:

  با سلام من خواب دیدم خواهر شوهرم که باردار است به من چندتا شورت و سوتین نو داده و میگه اینا اندازه ی من نیستن تو بپوششون، منم خیلی خوشحالم و میخوام یکی از سوتین های به رنگ بنفش را بپوشم که ناگهان متوجه حضور شخص نامحرمی میشم و پیش خودم میگم میبرمشون خونه و امتحانشون میکنم، و انگار به طور همزمان من هم سه تا شورت به ایشون داده بودم که یکیش تنش بود و همونطوری با شورت وایسادم بود جلوی همه، که من بهش گفتم این شورت رو من بهت دادم قبلا و انگار یادش نبود که من دادم بهش، آیا خواب من تعبیر دارد؟ در ضمن ما هردو چندسالی است منتظر بچه بودیم که ایشون به امید خدا موفق شدند ولی ما فعلا نه

 7. YasminYasminsays:

  سلام و وقت بخیر خدمت استاد عزیز، راستش چند شب پیش من خواب دیدم ک یه شماره با من تماس گرفته و خودشون رو درواقع ب یک اسم دیگه معرفی کردند اما من ایشون رو شناختم ایشون نامزد سابق من بودند با همسرشون و در مشهد در حرم امام رضا (ع) بودند ایشون گفتن که شارژ گوشیشون داه تموم میشه و از من همش طلب حلالیت میکردن و درخواست کردن ک ببخشمشون و حلالشون کنم اما من تا خواستم با ایشون صحبت کنم شارژ گوشیشون تموم شد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا روابط اجتماعی خود را گسترش داده و انگیزه های درونی خود را تقویت کنید.

 8. مهدیس خرمیمهدیس خرمیsays:

  سلام من خیلی ممنونم ازتون پریشب خواب دیدم و در قسمت شنا در رودخانه ارسال کردم و چون اون قسمت زمان میبره برای تعبیر و خوابم هم دوباره به یه شکل دیگه دیشب دریا تو خوابم تکرار شد خیلی نگران شدم و توی این قسمت خواب دیشبم میگم بازم مرسی از شما :دوباره خواب دریا رو دیدم که من و همسرم و فرزندم و مادر همسرم و جاریم و پسرهاش به دریا رفتیم و اول دریا رو از جایی می دیدیم که در اطرافش دیوارهای بلندی بود و بعد من به همسرم میگه دوس دارم دریا رو جوری ببینم که کل دریا دیده بشه بعد می ریم کنار دریا و موج میاد و من و همسرم که فرزندم بغلش بود با هم به حالت شوخی و خنده میدویم عقب و یکی دوبار این کارو ادامه میدیم تا جاریم هم می رسه و بعد بچه رو میبریم پارک که بقیه نمیان و من هم به همسرم گلایه میکنم که به من خوش نمی گذره اینجوری چون باید به خاطر اونا زود برگردیم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دریا در خواب اشاره به قدرت روانی بالای شما برای کسب تجربه و ریسک پذیری دارد. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت درونی را دست کم نگیرید.

 9. رها نمایانرها نمایانsays:

  درود و خسته نباشید دیشب خواب دیدم یه آقای ناشناس تو خواب بهم کفت فال ازدواجت نیکو دراومده منظورش چی بوده ؟! من اون اقا رو تاحالا ندیده بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب به نیاز شما برای برنامه ریزی برای آینده اشاره دارد.

 10. مانیا سهروردیمانیا سهروردیsays:

  سلام ممنون از شما من خواب دیدم که یه امتحانی داشتم بعد که اومدم بیرون تو یه فضایی مثل دانشگاه یا شایدم پارک یه رودخونه ای جاری بود و دخترم بغلم بود که کفشش افتاد تو رودخونه و چند نفری که فکر میکنم خانوم بودن و در همون آب با لباس ایستاده بودن میرن دنبال کفش وقتی میارن میبینم یه لنگه از کفش همسرمه بقیه خوابم نمیدونم چی شد کفش دخترمم آوردن یا نه ولی تو خوابم می دیدم که با یه آقایی نامزدم همسر خودم نبود با این مشخصات که که خیلی خوشتیپ ولی بی مسئولیته راستش من واسه قسمت اول خوابم که کفشها و آب رودخونه بود خیلی نگرانم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر دوش خود احساس می کنید.

 11. ددددددsays:

  سلام خواب دیدم مدام چاق میشوم و در خواب نگران بودم . اطرافیانم به مقدار زیادی طلا داشتند و من از آنها کم تر داشتم . طلاهای من برق میزدند و روی تمام انها یاقوت و زمرد ریخته بود ولی از اطرافیانم کمتر بودند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اعتماد به نفس خود را دست کم نگرفته و از این قدرت برای ایجاد ارتباط موثر با انسان های مطلع و مفید استفاده کنید.

 12. مهدیس خرمیمهدیس خرمیsays:

  سلام با تشکر از شما و سایت خوبتون من دیشب می دیدم که تو یه سالنی مشه سینما هستیم و جمعیت خیلی زیادی اونجاست و من فکر میکنم که لباس مشکی تنم بود و خیلی زیبا میرقصیدم چیزی شبیه به مسابقه بود از اونجایی که شنیده بودم رقص در خواب خوب نیست خیلی نگران شدم بیدار شدم و بعد از نماز صبح دوباره خوابیدم که باز هم دیدم با مامانم مهمون خونه مادر شوهرم هستیم و انگار از اونجا جایی شبیه جشن نامزدی یا عروسی یکی از اقوام همسرم دعوتیم و میریم من به پیشنهاد خواهرم روسری قرمز سرم میکنم و اونجا در حال ارایش کردن هستم که یکی از بستگان همسرمو میبینم و دوس نداشتم صورتم و ساده ببینه و در همون لحظه ها متوجه میشم که خواهر های شوهرم دارن میرقصن و من میگم عیبی نداره منم تو دور بعدی باهاشون میرقصم و بعد از اون خواب دیدم دخترم و بردم دکتر و میخوام برم مسافرت خونه پدربزرگم و درست زمانیکه فکر میکنم همه چی خوبه میبینم که دوتا موش کوچک سیاه تو دسترس یه دختری که توی خواب حس میکردم خواهرم یا خواهر شوهرمه هست و میگن میخوایم اینا رو تو خونه نگه داریم و منم خیلی میترسم به شدت مخالفت میکنم و میخوام که یا بودنشون یا بندازنشون بیرون ولی اون دختر اونا رو تو دستش گرفته و خانواده سعی دارن به من بگن که حیوون بی آزاره و نباید بترسم و میخوان که به دمش دست بزنم ولی من خیلی می ترسیدم و اون دختر وقتی پشتم طرفش بود موشو که تو دسترس بود رو به حالت شوخی به من نزدیک میکرد .ببخشید من همه اینا رو اینجا گفتم بازم خیلی خیلی ازتون ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، احتمال دارد بدلیل بعضی از مسائل شخصی یا خانوادگی ناراحت شوید همچنین زیادتر شدن استرس و یا بعضی ز ترس های واهی نیز معنا می شود

 13. مهنیامهنیاsays:

  سلام من چند شب پیش خواب دیدم یکی از اقوام به من هدیه ای داد به منظور تولدم،کیسه ای بود پر از جای سرمه(سرمه دان)،تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا قدرت درک و همدلی خود را دست کم نگرفته و از این توانایی برای تقویت روابط دوستانه ی خود استفاده کنید.

 14. پروانهپروانهsays:

  سلام.مدیر محترم دیشب خوابی دیدم.من ی آقایی رو دوس دارم ک البته اونم جدیدابمن علاقمند شده ولی فعلا نمیدونه میخواد چکارکنه راجع ب ازدواج.ما هردو ازهمسرمون جدا شدیم.دیشب خواب دیدم ظاهرا پدرشون زنده هست وبا خانواده تو ی روستایی همین نزدیکی،سفره هفت سین انداختن.اما این اقا دوس نداره واومد پیش من وگفت بابام اینا اونجا هفت سین درست کردن ولی من اونجا رو دوس ندارم.منم تندتند ی سفره معمولی پهن کردم ویچیزایی گذاشتم.سیب بود.ی دوسه تا مورد بود.رفتم ازخواهرم سمنو هم گرفتم ولی اوندم بااب قاطیش کردم نمیدونم چرا.وهی میگفتم حیف ماهی وسبزه نخریدم.حیف سبزه ندارم.چندموزد بود ک من فقط سیب وسمنوش یادمه.اینم بگم ک ازلحاظ حروف ابجد اسم منو این آقا ب هم نمیخوره.اما کارخدا رو نمیدونم. حالا مدیر محترم تعبیر خوابمو بفرمایید ممنون میشم.تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا برای رسیدن به اهداف خود، ریسک لازم را بپذیرید.

 15. نرگسنرگسsays:

  سلام سلام خواب میدیدم یه جای تاریک وناشناس یه درختو قطع کردن فقط کُندش مونده بود رفتم سمتش دیدم بغل خونمونه (البته در واقعیت درخت هست بغل خونمون) رفتم نشستم کنارش دیدم هنوز شاخ وبرگ کوچیک به کنده هست. بعد کنده شروع کرد رشد کردن وبزرگ شدن هم برگ دادن رفتم کنار دیدم یه چیزی قطره قطره میخوره به من وجلوی خونمون که دیدم انگار یه جای بود نفت استخراج میکردن ازاونجا قطره قطره نفت پرت میشد بیرون نفتش انگارسفید بود بعد من آب میریختم جلوی درخونمونو تا بره نفتا بعد دیدم وسط حیاط مدرسه نشستیم وداریم ناهار میخوریم دوباره ازاونجاهم نفت میریخت قطره قطره منم هی ظرف غذامو قایم میکردم که توش نفت نریزه که بعد زنگ زدیم به یه آقاهه رفت بره درست کنه که نفت بیرون نیاد که بدتر شد که شر شر نفت میومد بیرون از اون برجه که من صداش زدم گفتم بدترشد که اونم زنگ زده به همکاراش که بیان درستش کنن.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به پیگیری و تقویت مهارت ها و مطالعاتی بپردازید که در گذشته نیمه کاره رها کرده اید.

 16. احمداحمدsays:

  سلام. من دیشب خواب دیدم که روی تخت غسالخونه دراز کشیدم و میخوان منو بشورن از طرفی هم خواب دیدم که در منزلمون مراسم دعای کمیل و روضه خونی برقراره. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید شکست ها و فقدان های گذشته، انگیزه ی شما برای پیگیری اهداف و برنامه های جدید را از بین ببرد.

 17. فاطمهفاطمهsays:

  سلام،آیا خواب بعد از اذان صبح صحت و تعبیر داره؟دیشب خواب دیدم در باغ بودیم بعد کلی خرگوش سفید که بنظر وحشی میومدن حمله کرده بودن بما دسترسی نداشتن چون طبقه بالا بودیم و من از پنجره نگاشون میکردم به قدری زیاد بودن که بیشتر نقاط رو سفید میدیدم بعضی مواقع هوا روشن بود بعضی مواقع تیره من در فکر بودم که با یک راه حل نابودشون کنیم و میخواستم همینکار کنم که بابام مانع شد و گفت نه،منم انجامش ندادم،بعد بنظر میومد که تمام این خرگوشا به فرماندهی یه مرد بودن،بعد به یک مکانی داشتن بشدت و تندی حرکت میکردن در حین دویدن بودن که یک مار تقریبا بزرگ و سیاه بیرون اومد،بنظرم از زیره خاک،و یک خرگوش اونو بلعید و خورد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیدگاه و افکار سطحی موجود در جامعه بر شما تاثیر گذاشته و آرامش روانی شما را مختل کند.

 18. فاطیمافاطیماsays:

  سلام،دیشب خواب دیدم برادرم با دوستش اومدن خانه دوستش لباساش یخورده خاکی بودن بعد خیلی هم ساده پوش بود من فکر میکردم خیلی از این سطح پایین ها هسن من رفتم پتو و بالش از داخل اتاقم جمع کنم که اتاقم مرتب بشه رفتم داخل اتاق برادرم دوسش درو باز کرد من ترسیدم یه جیغ کوتاهی کشیدم بعد اروم تو گوشم زدم گفتم وای خدا به دور آخه از دیدنش شوکه شدم خجالتم کشیده بودم بنده خداهم کاریم نداشت فقط میخواست تو اتاق بره بعدداداشمم روبروش بود گفت این خواهرمه،اون نیسش،بعد معذرت خواهی کرد اومد بیرون بعد داشتن با برادرم پاستور بازی میکردن داداشم باخت در خواب فک کنم هرکی میباخت میبایست پول بده تعجب کردم چون اولین باری بود که دیدم داداشم داره اینجوری پاستور بازی میکنه مثل قمار بود خواب دیدم که خواب رفتم بعد تویه خوابم همش چندتا آیه و سوره قرآن برام اومد که یکی که فقط صداش میومد میگفت این آیه ها و سوره های قرآن رو بخون بعد که از خواب توی خوابم بیدار شدم باداداشم صحبت کردم گفتم اینا سطحشون پایینه با این پسره نگرد گفت نه اینا فلانیا هسن خیلی هم پولدارن. درخواب بعد از اذان صبح دیدم که عمم مجلسی دارن مثل روضه میموند همه لباس مشکی پوش بودن بعد قبل از شروع مراسم چندتا از بازیگرا بودن بعدنیاز به کپی شناسنامم داشتن که دادم بهشون بعد یه کپی شناسنامه دیگ دیدم فک کردم مال یکی از بازیگراس بعد متوجه شدم مال خودمه بعد چندتا مسابقه بود مثل دو که من برنده شدم بعد درون آشپزخانه بودیم که مرغا کف آشپزخانه ریختن من کمک همون بازیگری کردم که همون همش باهام بود،با هم جمع کردیم،بعد یکی از آدمای اونجا که نمیدونم کی بود ولی میگفتن پسره هم دانشگاهی دختر عممه من تحویلش میگرفتم بعد من داشتم داخل اتاق که هیشکی نبودلباسامو‌عوض میکردم مهمونا اومدن داخل اتاق من سریع اتاقمو عوض کردم بعد با بابام دعوام شد خیلیم گریه کردم بعد نمیدونم اتاق من اونجا چکار میکرد خانما میبایست درون اتاق من باشن چندتا بچه بودن با چند تا بسته شکلات مایع مثل اینکه ما وسط گذاشته بودیم،اینا همش ازین شکلاتا میخوردن بعد ریخته میشد روی قالیم منم عصبانی شدم چندتا عروسک دادم بهشون گفتم برین بیرون بازی کنین هرکار کردم پاک نشد لکه کاکائو دوباره برگشتن دیگ من هیچی نگفتم خودمم اومدن کنارشون،مهربون شدم،دوتا لقمه شکلاتم خودم براشون گرفتم به دو نفرشون دادم به همین ترتیب هنوز داشت میریخت که دیگ هیچی نگفتمشون بعد متوجه شدم اینا نیازمندوفقیرن باهاشون حرف زدم گفتم خونتون کجاست،که نزدیک همون خونه عمم بود بعد شوهر عمم دنبال آدرس خونشون بود که کمکشون کنه بعد که دیگ رفتن من با یچیزی اومدم پاک کردم لکه های کاکائو رو بعد تمام لکه ها پاک شدن اینی که من باهاش پاک کردم همونی بود که قبلش پاک کرده بودم ولی پاک نشد البته اون کارت کاغذی بود،این همون کارت بود ولی کاغذی نبود چندتا ازین کارتا برداشتم تا ببرم همرام شایدبعداً بدردم میخوردن دیگ چندتا لکه کوچولو هم روی فرش ریخته بود که هرکار کردم پیداشون نکردم تا بتونم پاکشون کنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد می خواهد تا به اهداف و ایده های خود اعتماد داشته و اجازه ندهید ایده ها و نظرات، قضاوت های غیر منطقی و دلسردی دیگران، شما را از پیگیری خواسته هایتان باز دارد.

 19. مریم احمدیمریم احمدیsays:

  باسلام وخسته نباشید من امروز دم صبح خواب دیدم بالای مزار مادرشوهرم نشستم ( ایشون حدود چهارماه پیش فوت کردن ) وپیراهن قرمز قشنگی به تن دارم سنگ قبر مادرشوهرم برداشته شده بود وروی ان پر از قران بود وقرار بود جنازه مردی روی قبر مادرشوهرم دفن بشه( احتمالا برادرزاده خودش یا برادرزاده شوهرش ) من تو خواب میگفتم مادرشوهرم احتمال میداد به این زودی کسی کنارش دفن بشه ودیگه تنها نیست ودوتا از خواهرهای من هم اونجا بودن که از روی قبر پریدن من اونارو دعوا کردم گفتم از رو قبر نپرید خوب نیست یکی از خواهرام پیراهن شبیه پیراهن من ولی سبز رنگ به تن داشت که رفت لباسش رو عوص کرد ومن داشتم بسته شکلاتی که مادرشوهرمرحومم برای عروسی خواهرشوهرم قبلا به من داده بود رو پخش میکردم شکلاتها داخل یک کیسه همراه با زر ورقهای طلایی بودن وبه هرکس یه شکلات میدادم یه شکلات هم به مادربزرگ مرحوم خودم دادم که تو خواب زنده وسرحال بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ؛ این رویا قول آرامش و آمرزش را برای فرد فوت شده میدهد و نیکوست.

 20. فاطمهفاطمهsays:

  سلام دیشب خواب دیدم در قسمت پایین شهر بودیم با ماشینه خالم،بعد یه آدم فقیر که خیلی ترسناک بنظر میرسید با گاریش رسید بما و ما در هارو قفل کردیم بعد گاریشو چسبوند به ماشین و اون طرفه ماشینو پر از خش کرد ما رفتیم میخواسیم پیش یه فالگیر بریم رفتیم داخل من مانتو و شلوار قرنز پوشیده بودم و قوم هاس اون فالگیر هم در اتاق بودن بعد فک کنم یکی مُرده بود یا یه اتفاق بدی برای یکی از خانوادشون پیش اومده بود بعد شروع به تعریف داستان غم انگیزشون کردن من بغض کرده بودم مامانم گربه کرد بعد یکی از همونا اومدن برا من قند ریز تعارف کردن من بر نداشتم بخورم بعد پیش فالگیر رفتم گفتم فالو بگیرین اولی فک کردم داره میگ میری نیویورک بعد گفتم یبار دیگ بگین گفت خدا خیلی دوستت داره خیلی زیاد و جزو بهترین بنده هاش هستی و بهمین دلیل به بالاترین مقام موفقیت میرسی من گفتم نه من همیشه فک میکردم اینطوری نیستم و جزو بنده های خوب نیستم گفت نه انسان ها همیشه کار بد میکنن بعدشم ممکنه تکرارش کنن ولی خدا بخشندس و ازین چیا میگف بعد قبل از اینکه این خوابو ببینم خواب دیدم یه قسمت از دندونم خراب شده و یکی دیگ هم این بود که داخل دهنم پلاک دندونام بود و من آدامس میجویدم حواسم نبود که پلاک داخل دهنمه بعد متوجه شدم،و یکی دیگ هم اینکه فک کردم پلاکم شکسته ترسیدم از دهنم درش اوردم ولی دیدم فقط جابجا شده باید تکونش بدم تا سیماش بیان سر جا خودشون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس عدم اعتماد به نفس، رفتار های شما را تحت تاثیر قرار داده و آرامش روانی شما را مختل کند.

 21. فاطیمافاطیماsays:

  سلام خسته نباشید،دیشب خواب دیدم که تاسوعا یا عاشورا بود بعد با یکی از دوستام بودم از روسیه برگشته بود میگفت برای زندگی اینجا برگشته من میگفتم چرا،همونجا میبایست بمونی جوابمو نمیداد بعد رفتم کناره داداشم تا با داداشم بریم خونه بعد توو راه بودیم داداشم رفت آرایشگاه تا موهاشو کوتاه کنه بعد من خیلی زیاد منتظر موندم خیلی زیادی طول کشید دیدم نیومد بیرون کنارمون یه مغازه بود بعد دوست داداشمم اونجا بود من فک کردم اونا دزدیدنش بعد رفتم یقه شو گرفتم گفتم داداشم کحاست گفت نمیدونم بعد پرتش کردم رو زمین بعد یه پسره اومد از آرایشگاه بیرون فک کردم داداشمه خیلی تغییر کرده بود فک کردم دوساش تغییرش دادن و از حالت شخصیت مردونه و مغرور در اومده بود من اعصابم خورد شد بعد همش به پسره میگفتم فامیلیتو بگو نمیگف همش ناز و ادا داشت رفتم کناره دوست داداشم گریه شدم گفتم بگو فامیله این پسره چی بود داداشم کجاست بعد تقریبا زیاد دوست داداشمو کتک زدم بعد توهینم کردم بهش بعد از همون اول تا آخری که باهاش بحث کردم نه اخم کرد نه بد جوابمو داد کاملا عادی بود حتی صداشم بالا نیورد حتی زمینم که میخورد هیچی نمیگفت آروم بلند میشد بعد پیاده رو،رو نگاه کردم دیدم مردم یه پارچه مثل حوله انداختن رو سرشون سرشونم پایین بود کمی هم خم بودن یه حالت ناراحتی داشتن و یا گریه میکردن یکیشون دوست داداشم بود از کنارم رد شد و من کاریش نداشتم بعد دیدم داداشم از داخل آرایشگاه بیرون اومد،شرمنده پسره شدم بعد داخل کوچه رفتیم پسره سوار ماشینش شد بعد تعجب کرده بودم که حتی ذره ای هم ناراحت نشده بود و به دل نگرفته بود کاملا عادی بود انگاری هیچ اتفاقی نیوفتاده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا با صراحت بیشتری درباره ی احساسات و ناراحتی های درونی خود با دیگران صحبت کنید.

 22. ملیحهملیحهsays:

  سلام ممنون از لطف شما وراهنمایی های عالیتون بنده چندین بارتابه حال به دفعات زیادخواب میبینم همسرم شبیه پدرم شده یا پدرم جای همسرم وهمش تو خواب میگم این که نمیتونه درست باشه ولی اینو میدنم که ایشون شوهرم هستن معنیش چیه اگه شوهرت پدرت باشه یا برعکس باتشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا قدرت مدیریت خود را دست کم نگرفته و از این توانایی برای پیگیری اهداف و برنامه های شخصی خود در زندگی بیداری استفاده کنید.

 23. مریمریsays:

  سلام روز خوش چندین بار خواب دیدم مادرم حووی منه وشوهرم دوتا زن داره من ومادرم اوایل توی خواب خیلی ناراحت میشدم ولی تازهگیاکمتر ناراحت میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید برآوردن آرزو ها و خواسته های دیگران، شما را از توجه به اهداف و برنامه های شخصی تان در زندگی باز دارد.

 24. ملیحهملیحهsays:

  سلام وقت بخیریکبار خواب دیدم دریک باغ سیب بودم همراه دودخترم وهمسرم با ماشین ازمیان درختای سیب که تمام سیبهاش زیردرختهاجمع شده بودوهمش به رنگ سبزوشیرین وابداربود ، میدونستم این باغ متعلق به یکی ازشاگردان مادرشوهرم بودومااجازه داشتیم هر چقدر میخوایم بخوریم وبا خودمون ببریم درهمون حال که داشتیم درباغ گشتوگذارمیکردیم ، همسرم به من گفت بریم جایی که گوشه ای سواازاین باغ بود،چندتایی پله میخورد وبه حالت سکومانندهمه دورواطراف زیباتردیده میشدرفتیم من به دودخترم وهمسرم گفتم زودتر برگردیم این جاخلوته امنیت نداره یه مکان قصابی کناراین محوطه که بایه دربزرگ از باغ جدا شده بودقرار داشت دونفر مردقوی جسه داشتن با چاقوگوشت قصابی میکردن یکی از مردهاباچاقوی دستش امدطرف دخترکوچیکم که کمی ازمن فاصله گرفته بودوگفت این دخترمال منه وبدون هیچ رحم ومروتی درحالی که دخترم سخت ترسیده بودوگریه میکردگوش تاگوش خوابوندزمین مثل گوسفندسرشوازگلو بریدمن دویدم به طرف دربزرگی وبازش کردم واول چشمم خوردبه یه پرچم بزرگ مخمل مشکی روی دیوارباقلم قرمزیاسیدالشهدا نوشته شده بودباشیون و فریادازآدمایی که حضورداشتن درخواست کمک میکردم دختر ارشدمم چندنفرنگهش داشته بودن که نره سمت خواهرش باشیون وگریه فریادمیزداینکارونکن درهمین حال که کسیم جرات نمیکرد بره جلو ومن ناامید شده بودم به دخترم که گرفتار دست قصاب بودوازش فاصله داشتم باخودم میگفتم چراهیچ کاری نکردم مادرش بودم باید کاری براشمیکردم کناراوندربزرگ روبروی پرچم باگریه میگفتم نترس چشماتو ببند دخترکم الان زجر کشیدنت تموم میشه صدای نفس کشیدنشومیشنیدم خیلی نگاه معصومانه ای داشت هنوز به این خواب فکر میکنم دلم میلرزه گریم میگیره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد میگیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 25. ناشناسناشناسsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم چیزی شبه کیسه آب بدون درد یا قرمزی از زیر بغلم آویزونه خیلی نگران بودم ولی همه تو خواب می گفتند عادیه ، و وقتی به شکمم نگاه کردم دیدم هیچ اثری از حاملگی نیست و اینکه پشتم و روی شکمم کبود بود .ممنون میشم تعبیر خوابمو بگید و اینکه من مجرد هستم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از پذیرش مسئولیت هایی که از عهده ی شما خارج است خودداری کنید.

 26. ShShsays:

  سلام . خوابم دیدم که یه عده ای داشتن از مرز خارج میشدن اونم بدستور یه زن که نمیدونم چه نسبتی باهاشون داشت ولی میدونم فامیل بودن یه جایی مثه دامنه ی کوه بود که راه داشت به مرز و سرو صورتشون کثیف بود منم برخلاف جهت اونا وایساده بودم نگاهشون میکردم.بعد صحنه ی خوابم عوض شد و تو یه خونه ی قدیمی بزرگ که یه حیاط داشت اون ادمارو جا داده بودن که روز بعدش برن یه توالت گوشه ی حیاط بود که من رفتم اونجا و دستشویم (مدفوع)خیلی طول کشید چون هرچی میخواستم بیام بیرون باز کار داشتم و به دستشویی کردن خودمم نگاه میکردم بعد کارم تموم شد و یادم افتاد که خیلی طول کشیده و پیش خودم گفتم زشته الان برم بیرون چنتا کاسه بشقاب بود برداشتم توالت رو شستم و جارو کردم و اومدم بیرون تو حیاط چنتا پله بود رفتم بالا که دوتا دختر نشسته بودن و با هم حرف میزدن که داشتن به من نگاه میکردن و میگفتن این دختره یه ساعته تو دسشوییه ...ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس ترس و نگرانی، شما را وادار به گرفتن تصمیماتی کند که می توانند سلامت و آرامش روانی شما را مختل کنند.

 27. ........says:

  خواب دیدم که همراه پسرخالم و دوست دخترش و دوست خودم در مکانی هستیم مثل مسجد که دوست دخترپسرخالم4میلیارد از آن مکان پول میدزددو وقتی همه فکرشان درگیره پیدا کردن آن پول هست من هم از موقعیت استفاده کرده و4میلیارد دیگر پول آنجا بود رو میگیرم و میروم... تعبیرش چیست؟؟متاهل هستم وبتازگی صاحب فرزند شدم وبشدت از همسرم دلخورم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد میگیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 28. میترا عبدالخانیمیترا عبدالخانیsays:

  سلام من خواب دیدم سر نماز دارم به مامانم که مشغول نماز خوندن بود و در حین نماز پشت به قبله ایستاده بود می خندم و خواهر من اونجا بود و میگه مامان چرا اینجوری ایستادی مامانم میگه دارم صلوات میفرستم و من قبل از اینکه بخندم ذکر رو بلند میگم که مامانم رو متوجه کنم که سر نماز با بچه بازی نکن .خنده نمازم نگرانم کرده خواهش میکنم اگه واستون امکان داره زود تعبیرش رو بگین من به سایت شما اعتماد دارم ممنونم ازتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از بی توجهی و دست کم گرفتن برنامه هایی که موجب رسیدن شما به اهدافتان و گسترش منافعتان می شوند خودداری کنید و تمرکز خود را بر مهم ترین اهداف زندگی تان حفظ کنید.

 29. ملیحهملیحهsays:

  سلام خسته نباشید به کرات خواب دیدم داخل منزل خودم از پنجره دارم به بیرون نگاه میکنم یک سیل عظیم به طرف خانه در حال حرکته وگدازه های اتش بعد سیل به سمتمون میادهمه شهروساختمانهاروخراب ووویران میکنه با نگرانی شدیدوعجله واسترس به خانوادم میگم زود باشید کمک کنید چمدان وکیفهای بزرگ ومقاوم پیدا کنید واذوقه برداریدوخودم هم با اضطراب وعجله مشغول جمع اوری لباسای گرم وکارامد برای سفروفرار از خانه ومنطقه بلا نازل شده در کیفهای بزرگ میبینم داعم به همسرم میگم تو سریع برو اول ماشینو از پارگینگ خارج کن تا ساختمان خراب نشده وایشون خیلی کمتر از من استرس داره یا اصلاً نداره من بیشتر نگران اولاد کوچکترم هستم اکثر مواقع باتشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام، این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس ترس و نگرانی شما را وادار به گرفتن تصمیماتی کند که می توانند آرامش روانی شما را مختل کنند.

 30. م ق فم ق فsays:

  سلام خواب دیدم توی یه پارچه بزرگ یه عالمه آجیل پیدا کردم و دارم میخورم . تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا به کار هایی بپردازید که موجب تقویت روحیه و زنده دلی شما می شود.

 31. گلیگلیsays:

  سلام ، خدا قوت، من تازه ازدواج کردم و دیشب برای اولین بار برای نظافت خونه ام با همسرم رفته بود ،وقتی شب خوابیدم خواب دیدم تو بازار هستم و یک کیک تولد خونگی دست پدرمه میخوام شمع بخرم چهار عدد شمع توی پیش دستی بود به پدرم گفتم چرا زود روشن کردی اب میشه بعد خاموش شد مادرم گفت شمع صورتیه اون نخی که باعث روشن شدن شمع میشه خراب شده ویک قطره هم پایین شمع چکیده شده بودولی چیزی که من یادمه شمع ها ظاهری قشنگ و سالم داشتن، بعد پدرم روی کیک شمع عدد۲۸ میزاره که من میگه چرا این عدد رو گذاشتی باید ۲۷‌ بزاری داداشم میگه نه درسته ۲۸ سالته،بعد من ناراحت میشم قهر میکنم میرم خونه ام( این هم بگم من در واقعیت ۲۶ سالمه و سه ماه دیگه تولدمه) وقتی میرم خونه تو ذهنم بود که خونه رو نظافت کنم بعد از خونم میام بیرون در رو میبندم از طبقه پله میام پایین میخوام در خونه ام رو چک کنم میبینم یکی از اون ور در رو مکشه و یه دختر جوون که مقنه و مانتو مشکی پوشیده بود میاد بیرون لبخند میزنم و عذرخواهی میکنم که در واحد اونا رو با خونه ی خودم اشتباه گرفتم اونم لبخند میزنه بعد میام پایین میام بیرون میبینم پدر و مادر و برادر خودم خانواده ی خودم تو ماشین پشت در منتظر من هستن ،(ظاهر جلوی خونه در واقعیت شبیه ی خونه ی خودم نبود یکم بیشه و داشت و آسفالت نبود)داداشم بهم میگه میخواد به عنوان کادوی خونه برام روباه بیاره بعد اونجا سه تا روباه بود میگم اینا روباه به پدرم میگم کمکش کنه بگیره ،یه روباه بود قرمز بود بزرگتر و پشمالو خوابیده بود چشماشو بسته بود خیلی بهش نزدیک بود و کاملا روبه روم بود و نزدیک، یادمه تو خواب یه جایش شوهرم ازم پرسید نمیدونم روباه چیه منم بهش گفتم روباه یه حیونیه ی قرمز دم پشمالو داره سر دمش سفیده، یادم نمیاد داداشم یا شوهرم کودمشون گفت دم روباه رو دوست داره منم گفتم اره دمش قشنگه،(اینم بگم در واقعیت من ارتباطم با برادرم و خانواده اش و خانواده ی خودم خیلی خوبه، ولی همسرم مقداری تنده وخانواده اش خیلی تو زتدگیمون دخالت میکنن شوهرم سمت خانواده اشه ،و درواقع کمی اذیتم میکنن با حرفا و دخالتاشون) خواهش میکنم تعبیر خوابم رو بگید خیلی استرس دارم، راستی یکی از روباها خاکستری بود، ولی اون روباه گنده و پشمالو خوابیده که جلوم بود قرمز بود روباه خاکستری فقط از نگاه گذشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به شادی های احساسی جدیدی دارد که موجب زنده دلی و امیدواری شما می شود.

 32. مریم ستارزادهمریم ستارزادهsays:

  سلام من دیدم که با خواهر شوهرم و دو نفر دیگه که قیافشونو ندیدم سر سفره نشستیم و یه موش اونجاست که دختر کوچیک خودم کمی اونطرف تر از ما داره باهاش بازی میکنه و بعد اونجایی که سر سفره هستن مثل توپ موش رو میندازن واسه همدیگه و من داشتم از ترس سکته میکردم و میگم اینو بکشید خواهر شوهرم گفت نه گناه داره بعد دست و پای موش رو محکم با یه نخی طنابی به هم بست ولی من باز میترسیدم بعد پا شدم که برم تو اتاق و گفت میبرم بندازمش بیرون ولی من میترسیدمو میگفتم نه دوباره میاد بعد من نمیدونم که خلاصه رفتم تو اتاق یا نه ولی خواهر شوهرم و بعدش دیدم که تو یه اتاقی یه لباس سفید رو از تو نایلونی درآورد و بهم داد و گفت اینو پیش همسرت بپوش .مرسی از شما .سال نو رو پیشاپیش تبریک میگم سال خوبی داشته باشید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا از در میان گذاشتن اسرار شخصی خود با انسان های غیر قابل اعتماد و کینه توز خودداری کنید. سال نو شما هم مبارک.

 33. س.فس.فsays:

  باسلام دیشب خواب دیدم انگارسه عدد سبزه ای راکه برای عید سبزکرده بودم دوتاش رو حلزون کاملا خورده بودند ولی یکی رونصفه خورده بودند ودرحال خوردن سبزه سوم بودند من که خیلی ناراحت شده بودم وقتی خوب نگاه کردم دیدم روی پنجره های اتاقم هم ازحلزون سیاه شده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس اضطراب و تنش بر شما غلبه پیدا کند.

 34. ملیحهملیحهsays:

  عرض سلام وتبریک به مناسبت سال نو( بسم الله) خواب دیدم داعی بنده به من وهمسرم میگه من حاضرم شما وخانوادتونو بفرستم خارج از کشور توی اروپا زندگی باتمام امکانات داشته باشید همه ی هزینشم با من(داعیم) فقط بشرطی که تو(بنده) دریچه قلبتو بدی به زن من که (سحر اسمشه زن داعیم) وسعید( که شوهرمه)دریچه قلبشوبده به من (داعیم )منم داشتم به این شرطش تو خواب فکر میکردم که قبول کنم یا نه همش با خودم میگفتم این شرط بزرگ وسختیه لطفًا خیلی واضح به بنده بفرماعید معنی این خواب چیه چون با داعیم می خوادهمسرم وارد انجام کاری بشه ومسئولیت کاری را بپذیره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی اهدافی است که برای رسیدن به آن ها لازم است وابستگی های شخصی خود را کنار گذاشته و به طور مستقل به تصمیم گیری بپردازید.