تعبیر خواب سیب

اگر کسی در خواب سیب سبز و ترش ببیند که آن را می خورد نشانه این است که در آینده نه چندان دور دچار غم می شود شاید یکی از بستگان فوت کند .اگر کسی در خواب سیب زرد و شیرین اما کثیف را ببیند  باز هم نشانه غم می باشد ولی نه اینکه کسی بمیرد بلکه صدمه جانی ببیند.

سیب  سبز و شیرین در خواب نشانه آن است که مالی را از دست می دهید که بسیار ناراحت کننده می باشد .اگر کسی در خواب سیب قرمز و ترش را ببیند نشانه ان است که همسر خود را ترک کند و یا دلداده او بمیرد و او از این قضیه بسیار ناراحت شود .سیب قرمز و شیرین نشانه آن است که معشوقه او به مسافرت برود و او از این سفر بسیار ناراحت شود.

اگر کسی در خواب ببیند که سیب را له کرده و از آن سرکه درست می کند خبر خوشی به او می رسد چرا که سیب را که نشانه غم بوده از بین برده و چیز تازه ای درست کرده است مربای سیب نشانه آن است که برکت او از راه حلال می باشد و خداوند در قبال ناراحتی و رنج او خیر و برکت را به او هدیه کرده است .

اگر کسی در خواب ببیند که سرکه سیب را می خورد نشانه آن است که ازدواج می کند یا تجدید فراش می کند اما اگر کسی در خواب سرکه سیب را دور بریزد نشانه آن است که همسر آن فرد او را ترک می کند و از او جدا می شود .کسی که در خواب سرکه سیب  بخورد در کمال ناباوری به شادی می رسد .اگر کسی در خواب ببیند که سیب را در آب می شوید و از آن نمی خورد به روشنایی می رسد و همه مشکلات آن فرد به امید خدا حل می شود . هسته سیب نشانه اتفاق عجیبی در چند روز آینده است و خبر خوشی به او می دهند اگر کسی درخت سیب در خواب ببیند مال و ثروت بزرگی به او می رسد.

کسی در خواب سیب را بچیند و در سبد بگذارد شاهد از دست رفتن مال و ثروت بستگان و یا  افراد خانواده خود می باشد . کسی اگر سیب زرد در خواب بخورد آن فرد توسط حشره یا حیوانی صدمه می بیند و اگردر خواب ببیند سیب زرد و سیب سبز را باهم می خورد صدمه جانی ببیند و دچار بیماری شود که منجر به مرگ او شود .دیدن برگ درخت سیب در خواب نشانه دعوت کردن شما توسط یک دوست باارزش که خبر بسیار خوشحال کننده ای می باشد .

باغ سیب

اگر در خواب مشغول کار در باغ  درخت سیب  هستید به شما مژده ای خوش می رسد که خداوند به شما فرزندی عطا می فرمایند که باعث خوشحالی و سربلندی شما می شود اگر همراه شما سیب قرمز وجود داشته باشد خداوند به شما فرزند پسر می دهد و اگر همراه شما سیب سبز باشد خداوند به شما فرزند دختر می دهد و اگر همسر شما مشغول کار در باغ سیب  باشد خداوند به شما فرزندان دوقلو می دهد .

اگر سیب در آب رودخانه افتاده بود و آب سیب را با خود می برد بدانید که غم و غصه از شما دور می شود و به روشنایی می رسید و اگر سیب در آب گل آلود افتاده بود ولی از شما دور می شد بازهم غم و غصه از شما دور می شود اما اگر سیب به سمت شما شناور بود حوادث جدیدی در انتظار شما می باشد

اگر به کسی در خواب سیب  دادید و آن کس سیب را از شما قبول کرد غم و غصه خود را دور کرده اید .و اگر کسی به شما سیب زرد داد و شما سیب را گرفتید غم و غصه ای به شما می رسد اما اگر سیب را قبول نکردید غم و غصه به شما نرسد ولی شاهد غم و غصه اطرافیان خواهید بود .

اگر در خواب سیب زرد وآبدار دیدید که در حال خوردن می باشید ولی سیب را تمام نکردید بدانید که غم و غصه ای به شما نمی رسد اما اگر سیب را تمام کردید و چیزی از آن باقی نماند بدانید که غم و غصه ای به شما می رسد .

انداختن سیب در آب به این معنی است که شما هدفی را دنبال می کنید که در همین نزدیکی ها به آن هدف خواهید رسید و اگر سیب را از درخت چیدید و به بالا پرت کردید و دیگر به زمین باز نگردید بدین معنی است که شما در کارهایتان موفق خواهید شد پرت کردن سیب به بالا یعنی غم و اندوه را از خود دور کرده اید و به کمال آرامش و شادی دست پیدا می کنید .درست کردن ترشی سیب به این معنی است که شما در چند روز آینده به عیادت مریض خواهید رفت اگر ترشی را بی مزه درست کنید بیمار از اقوام و دوستان دور خواهد بود اما اگر ترشی  به صورت ترش  و با نمک باشد مریض از اقوام و دوستان  نزدیکان می باشد که با ناراحتی همراه است .

سیب آبدار و درشت

اگر کسی در خواب سیب درشت و آبدار ببیند به خاطر کاری که در آینده می خواهد انجام دهد محبوبیت پیدا می کند ولی اگر سیب کوچک و سبز رنگ  باشد و طعم ترش داشته باشد به معنی این است که موقعیت کاری خوبی را از دست می دهد .

اگر کسی در خواب جوانه های برگ درخت سیب را دید بدانید که در همین نزدیکی به نیک بختی و به بزرگی می رسد ولی اگر ببینید که  جوانه های برگ درخت  سیب خشک شده و از درخت سیب  جدا می شوند این معنی خوبی ندارد ولی اگر خود شما درخت سیب را تکان دادید و برگ های آن به زمین نریخت به این معنی است که به خوشبختی دست پیدا می کنید .

اگر کسی در فصل تابستان و پائیز در خواب سیب  ببیند زیاد تعبیری ندارد ولی اگر در زمان بهار و زمستان موقعی که برف بر زمین نشسته خواب ببیند خوب نیست و معنی غم و اندوه را دارد . کسی که در خواب کیک سیب درست می کند و با سیب آن را تزئین می کند به این معنی است که دچار سوء تفاهم می شود و در مورد چیزی که وجود ندارد به درستی نمی تواند تصمیم بگیرد .

سایر مطلب های پیشنهادی توپ تاپ:

تعبیر خواب میوه سیب قرمز

تعبیر خواب چیدن میوه از درخت

مطالب مرتبط...

13 نظر

 1. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم مهمون داریم گرسنم بود یه موز شیرین با یه سیب قرمز خوشمزه برداشتم خوردم دو تا گربه داریم اونارو هم خوابوندم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی صحبت ها یا موقعیت های دوستانه ی جدیدی است که موجب زنده دلی و امیدواری شما خواهد شد.

 2. دنیزدنیزsays:

  سلام و خسته نباشید خواب دیدم چند جعبه سیب هست دارم به اونیکی جعبه میچینم تا خرابی داشت بردارم بقیه را خراب نکنه یک جعبه سیب قرمز پر کردم بعد یه جعبه سیب زرد جمع کردم بعد چند تا سیب خیلی بزرگ متمایل به قرمز بود کفتم چرا بذارم جعبه خودمون بخوریم نمیشه که گذاشت جلوی مهمون بعد جعبه ها را نگاه کردم توشون چندتا مونده بود کفتیم اینارو میخوریم بعدا ولی اون سیب بزرگ قرمز داشتم پوست میکندم که خواهرزادم صدا میکردم بیا بخورولی نخوردم بقیه اش یادم نیست دخترخاله امو دیدم برای خونش ۴تا فرش دست بافت گرفته بود خونش خوشگل وبزرگ بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   غمی و اندوهی سر راه شما قرار می‌گیرد

 3. دنیزدنیزsays:

  سلام وخسته نباشید خواب دیدم یه جایچندطبقه هستم انکار شرکته رفتم بالا موقع رفتن پرسنل عشق قبلیمو دیدم که اونجا کار میکنه منو ندید بعد رفتن اونا رفتم اتاقش خواهرمو دیدم ازش درموردش پرسیدم کفت ساعت ۱۰میره بعد بهم دوتا خرما داد برگشتم کفتم از وسایل ف هست اون همیشه خرما دوس داشت کفت اره با لذت خوردم فردا منتظر بودم نزدیک ۱۰بشه برم به بهانه ای ببینم این وسط کفتم تو کیفم سیب سفید هست اونو بخورم گرسنه هستم بیرون کلی سیب بود همشون خراب بودن ترجیح دادم سیب داخل کیفمو بردارم کفتم هرچند اینم یه کم پژمرده هست پوستشو کندم خوردم (من حامله ام)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روزهای خوش و موفقیت آمیزی پیش رو دارید. شخصی بسیار نزدیک شما را نصیحت می کند

 4. سولمازسولمازsays:

  سلام من خواب دیدم یک سبد پر از سیب قرمز تو حیاط داشتیم و من ی سیب قرمز برداشتم و گاز میزدم میخوردم و ی سیب هم برداشتم تو دستم گرفتم . تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از یاد خداوند غافل نشوید و به درگاه خداوند دعا کنید تا مشکلات و سختی ها به راحتی برطرف شده و آرامش پیدا کنید.

 5. FFsays:

  سلام بعد از ظهر خواب دیدم در خانه خالم هستم من و خالم در باغ در حال گشت و گذار بودیم هنوز درخت سیب رو ندیده بودم اما انگار از قبل دلم میخواست، رفتم جلو و درخت سیب پر باری رو دیدم سفید بودن دو تا ازش چیدم میشه لطفا بگید تعبیرش چیه متشکرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   صبوری پیشه کنید تا رنج و دردها به خوشی و شادی تبدیل شود.

 6. عاطفهعاطفهsays:

  باسلام وخسته نباشید دیشب خواب دیدم ک خونه پدری م (ک پارسال ساخته شد)تو حیاطش ک تقریبا کوچک هم هست مثل جنگل سبز و میشنوم ک میگن این خونه تو کوچه معروف شده و بهترین، داشتم این حرفها رو می شنیدم ک در و باز کردم رفتم تو حیاطش ک دیدم چقدر سرسبز و قشنگ، کل حیاط و برگهای سبز گرفته دو سه تا پله داشت رفتم بالاتر روی ایوانش دیدم عموم هست وداره می خنده نگاه کردم دیدم ی درخت خیلی تنومند و بزرگ ک شاخه هاش کل حیاطو گرفته دیدم ک درخت سیب بعد فهمیدم ک کار برادرم و کاشته، گفتم ک چرا پرتقال یا زردالو نکاشتی گفت پرتقال ک اینجاجواب نمیده زردالو‌هم سخته ولی سیب نه، نگاه کردم دیدم از تمام شاخه هاش پر سیب های درشت زردرنگ ک ب این درشتی تا حالا ندیده بودم اویزون انقدر قشنگ بود ک نگو همینجوری ک سیبهای درشتو قشنگ و نگاه میکردم گفتم خوبه برای خونه مون بچینم ببرم ک از خواب بلندشدم ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای افزایش رزق و روزی و خیر و برکت در زندگیتان است.

 7. عاطفهعاطفهsays:

  با سلام مجدد خدمت شما در مورد تعبیرتون ک گفتین رزقو روزی برای من،ی سوال برام پیش اومده واینک من هیچ دخالتی تو کاشت درخت و این چیزها نداشتم فقط نگاه میکردم و برادرم بود ک کاشته بود،و این تعبیر برای من وزندگی من میشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام معمولا برای خواب بیننده تعبیر میشود وبرادرتان نیز جزخانواده شماست پس بیرون نیست

 8. شیلاشیلاsays:

  سلام خواب دیدم که نایلونی از میوه بود که داخلش را نگاه کردم ویک عدد سیب سفید را برداشتم و داشتم می خوردم دو عدد به هم بود بزرگ حس کردم کمی له است یک گوشه اش بر نداشتم ویک گلابی هم بودکه ان را هم دوباره برداشتم من حس می کردم این میوه های داخل نایلون مال مادرمه تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نتایج کارتان موفقیت آمیز خواهد بود.

 9. ......says:

  سلام. خواب دیدم داخل یه باغی از درخت سیبش که پر بار هم بود سیب سفید چیدم و خوردم و به خواهرمم که همراهم بود گفتم تو هم بچین و بخور. از دیدن سیب ها خیلی ذوق زده شده بودم چون خیلی قشنگ بودن بالای درخت.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام خبری است که از غائب و یا ازکسی دور به شما خواهدرسید و نشان دهنده رخ دادن حوادثی مطلوب است

 10. عسکریعسکریsays:

  سلام من خواب دیدم که توی مدرسه با دوستان دوران دبیرستانم توی کلاس بودیم بعد یکیشون گفت که کسی سیب داره به من بده بعد منم دیت کردم توی کوله پشتیم و یه سیب زرد بهش دادم وقتی خواستم از توی کولم بردارم چند تا ریختن زمین توی کوله پشتیم پر از سیب زرد بود که لکه دار شده بودن خودمم از سیبا یکی خورم بهشون گفتم که من نمیدونستم اینقدر سیب دارم فک کنم مامانم گذاشته توی کولم روی زمینم چند تا نارنگی افتاده بود تعبیر خوابم چی میشه ؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه همدلی با دیگران است

 11. ساراساراsays:

  سلام. من خواب دیدم یک پلاستیک پر میوه سیب سبز همراه برگ هست میگفتن برای من هست و میگفتن شسته شده اس. مشغول خوردن یکی شدم ولی آخرای خوردنش دیدم کرم خورده اس و یک تکه کرم خورده که تو دهنم بود انداختم بیرون. لطفا تعبیرشو بگید. ممنونم.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بر سلامتی تعبیر میشود و. در بعضی موارد به انسان دروغگو نیز تعیر میشود

 12. girlgirlsays:

  سلام خسته نباشید.. خواب دیدم که جلوی آیینه وایسادم و داشتم سیب سبز رنگی گاز میزدم و به خودم توی آیینه نگاه میکردم.. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام برسلامتی و تندرستی تعبیر میشود

 13. ففsays:

  سلام خواب دیدم لطفا حذف نکنید مرتبط پیدا نکردم تو سایتتون ممنون از لطف شما که میرم تو حیاط خونه داییم اینا میرم گوشه حیاطشون یه درخت سیب سبز پر از سیب بود میببینم که یه گل رز صورتی شاخه های گل زیاد بودن بیرون از حیاطشون دقیقا چسبیده به دیوارشون بود من داشتم از داخل حیاط میدیدم بعد زندایی مو دیدم که به نظر داره به یکی دوتا گرگ غذا میده ؟ لطفا تعبیر کنید ممنون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام گرگ در رویا بر دشمن تعبیر میشود و سیب بر سلامتی و تندرستی به نظر پریشان است