تعبیر خواب سیب

اگر کسی در خواب سیب سبز و ترش ببیند که آن را می خورد نشانه این است که در آینده نه چندان دور دچار غم می شود شاید یکی از بستگان فوت کند .اگر کسی در خواب سیب زرد و شیرین اما کثیف را ببیند  باز هم نشانه غم می باشد ولی نه اینکه کسی بمیرد بلکه صدمه جانی ببیند.

سیب  سبز و شیرین در خواب نشانه آن است که مالی را از دست می دهید که بسیار ناراحت کننده می باشد .اگر کسی در خواب سیب قرمز و ترش را ببیند نشانه ان است که همسر خود را ترک کند و یا دلداده او بمیرد و او از این قضیه بسیار ناراحت شود .سیب قرمز و شیرین نشانه آن است که معشوقه او به مسافرت برود و او از این سفر بسیار ناراحت شود.

اگر کسی در خواب ببیند که سیب را له کرده و از آن سرکه درست می کند خبر خوشی به او می رسد چرا که سیب را که نشانه غم بوده از بین برده و چیز تازه ای درست کرده است مربای سیب نشانه آن است که برکت او از راه حلال می باشد و خداوند در قبال ناراحتی و رنج او خیر و برکت را به او هدیه کرده است .

اگر کسی در خواب ببیند که سرکه سیب را می خورد نشانه آن است که ازدواج می کند یا تجدید فراش می کند اما اگر کسی در خواب سرکه سیب را دور بریزد نشانه آن است که همسر آن فرد او را ترک می کند و از او جدا می شود .کسی که در خواب سرکه سیب  بخورد در کمال ناباوری به شادی می رسد .اگر کسی در خواب ببیند که سیب را در آب می شوید و از آن نمی خورد به روشنایی می رسد و همه مشکلات آن فرد به امید خدا حل می شود . هسته سیب نشانه اتفاق عجیبی در چند روز آینده است و خبر خوشی به او می دهند اگر کسی درخت سیب در خواب ببیند مال و ثروت بزرگی به او می رسد.

کسی در خواب سیب را بچیند و در سبد بگذارد شاهد از دست رفتن مال و ثروت بستگان و یا  افراد خانواده خود می باشد . کسی اگر سیب زرد در خواب بخورد آن فرد توسط حشره یا حیوانی صدمه می بیند و اگردر خواب ببیند سیب زرد و سیب سبز را باهم می خورد صدمه جانی ببیند و دچار بیماری شود که منجر به مرگ او شود .دیدن برگ درخت سیب در خواب نشانه دعوت کردن شما توسط یک دوست باارزش که خبر بسیار خوشحال کننده ای می باشد .

باغ سیب

اگر در خواب مشغول کار در باغ  درخت سیب  هستید به شما مژده ای خوش می رسد که خداوند به شما فرزندی عطا می فرمایند که باعث خوشحالی و سربلندی شما می شود اگر همراه شما سیب قرمز وجود داشته باشد خداوند به شما فرزند پسر می دهد و اگر همراه شما سیب سبز باشد خداوند به شما فرزند دختر می دهد و اگر همسر شما مشغول کار در باغ سیب  باشد خداوند به شما فرزندان دوقلو می دهد .

اگر سیب در آب رودخانه افتاده بود و آب سیب را با خود می برد بدانید که غم و غصه از شما دور می شود و به روشنایی می رسید و اگر سیب در آب گل آلود افتاده بود ولی از شما دور می شد بازهم غم و غصه از شما دور می شود اما اگر سیب به سمت شما شناور بود حوادث جدیدی در انتظار شما می باشد

اگر به کسی در خواب سیب  دادید و آن کس سیب را از شما قبول کرد غم و غصه خود را دور کرده اید .و اگر کسی به شما سیب زرد داد و شما سیب را گرفتید غم و غصه ای به شما می رسد اما اگر سیب را قبول نکردید غم و غصه به شما نرسد ولی شاهد غم و غصه اطرافیان خواهید بود .

اگر در خواب سیب زرد وآبدار دیدید که در حال خوردن می باشید ولی سیب را تمام نکردید بدانید که غم و غصه ای به شما نمی رسد اما اگر سیب را تمام کردید و چیزی از آن باقی نماند بدانید که غم و غصه ای به شما می رسد .

انداختن سیب در آب به این معنی است که شما هدفی را دنبال می کنید که در همین نزدیکی ها به آن هدف خواهید رسید و اگر سیب را از درخت چیدید و به بالا پرت کردید و دیگر به زمین باز نگردید بدین معنی است که شما در کارهایتان موفق خواهید شد پرت کردن سیب به بالا یعنی غم و اندوه را از خود دور کرده اید و به کمال آرامش و شادی دست پیدا می کنید .درست کردن ترشی سیب به این معنی است که شما در چند روز آینده به عیادت مریض خواهید رفت اگر ترشی را بی مزه درست کنید بیمار از اقوام و دوستان دور خواهد بود اما اگر ترشی  به صورت ترش  و با نمک باشد مریض از اقوام و دوستان  نزدیکان می باشد که با ناراحتی همراه است .

سیب آبدار و درشت

اگر کسی در خواب سیب درشت و آبدار ببیند به خاطر کاری که در آینده می خواهد انجام دهد محبوبیت پیدا می کند ولی اگر سیب کوچک و سبز رنگ  باشد و طعم ترش داشته باشد به معنی این است که موقعیت کاری خوبی را از دست می دهد .

اگر کسی در خواب جوانه های برگ درخت سیب را دید بدانید که در همین نزدیکی به نیک بختی و به بزرگی می رسد ولی اگر ببینید که  جوانه های برگ درخت  سیب خشک شده و از درخت سیب  جدا می شوند این معنی خوبی ندارد ولی اگر خود شما درخت سیب را تکان دادید و برگ های آن به زمین نریخت به این معنی است که به خوشبختی دست پیدا می کنید .

اگر کسی در فصل تابستان و پائیز در خواب سیب  ببیند زیاد تعبیری ندارد ولی اگر در زمان بهار و زمستان موقعی که برف بر زمین نشسته خواب ببیند خوب نیست و معنی غم و اندوه را دارد . کسی که در خواب کیک سیب درست می کند و با سیب آن را تزئین می کند به این معنی است که دچار سوء تفاهم می شود و در مورد چیزی که وجود ندارد به درستی نمی تواند تصمیم بگیرد .

سایر مطلب های پیشنهادی توپ تاپ:

تعبیر خواب میوه سیب قرمز

تعبیر خواب چیدن میوه از درخت

مطالب مرتبط...

37 نظر

 1. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم مهمون داریم گرسنم بود یه موز شیرین با یه سیب قرمز خوشمزه برداشتم خوردم دو تا گربه داریم اونارو هم خوابوندم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی صحبت ها یا موقعیت های دوستانه ی جدیدی است که موجب زنده دلی و امیدواری شما خواهد شد.

 2. دنیزدنیزsays:

  سلام و خسته نباشید خواب دیدم چند جعبه سیب هست دارم به اونیکی جعبه میچینم تا خرابی داشت بردارم بقیه را خراب نکنه یک جعبه سیب قرمز پر کردم بعد یه جعبه سیب زرد جمع کردم بعد چند تا سیب خیلی بزرگ متمایل به قرمز بود کفتم چرا بذارم جعبه خودمون بخوریم نمیشه که گذاشت جلوی مهمون بعد جعبه ها را نگاه کردم توشون چندتا مونده بود کفتیم اینارو میخوریم بعدا ولی اون سیب بزرگ قرمز داشتم پوست میکندم که خواهرزادم صدا میکردم بیا بخورولی نخوردم بقیه اش یادم نیست دخترخاله امو دیدم برای خونش ۴تا فرش دست بافت گرفته بود خونش خوشگل وبزرگ بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   غمی و اندوهی سر راه شما قرار می‌گیرد

 3. دنیزدنیزsays:

  سلام وخسته نباشید خواب دیدم یه جایچندطبقه هستم انکار شرکته رفتم بالا موقع رفتن پرسنل عشق قبلیمو دیدم که اونجا کار میکنه منو ندید بعد رفتن اونا رفتم اتاقش خواهرمو دیدم ازش درموردش پرسیدم کفت ساعت ۱۰میره بعد بهم دوتا خرما داد برگشتم کفتم از وسایل ف هست اون همیشه خرما دوس داشت کفت اره با لذت خوردم فردا منتظر بودم نزدیک ۱۰بشه برم به بهانه ای ببینم این وسط کفتم تو کیفم سیب سفید هست اونو بخورم گرسنه هستم بیرون کلی سیب بود همشون خراب بودن ترجیح دادم سیب داخل کیفمو بردارم کفتم هرچند اینم یه کم پژمرده هست پوستشو کندم خوردم (من حامله ام)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روزهای خوش و موفقیت آمیزی پیش رو دارید. شخصی بسیار نزدیک شما را نصیحت می کند

 4. سولمازسولمازsays:

  سلام من خواب دیدم یک سبد پر از سیب قرمز تو حیاط داشتیم و من ی سیب قرمز برداشتم و گاز میزدم میخوردم و ی سیب هم برداشتم تو دستم گرفتم . تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از یاد خداوند غافل نشوید و به درگاه خداوند دعا کنید تا مشکلات و سختی ها به راحتی برطرف شده و آرامش پیدا کنید.

 5. FFsays:

  سلام بعد از ظهر خواب دیدم در خانه خالم هستم من و خالم در باغ در حال گشت و گذار بودیم هنوز درخت سیب رو ندیده بودم اما انگار از قبل دلم میخواست، رفتم جلو و درخت سیب پر باری رو دیدم سفید بودن دو تا ازش چیدم میشه لطفا بگید تعبیرش چیه متشکرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   صبوری پیشه کنید تا رنج و دردها به خوشی و شادی تبدیل شود.

 6. عاطفهعاطفهsays:

  باسلام وخسته نباشید دیشب خواب دیدم ک خونه پدری م (ک پارسال ساخته شد)تو حیاطش ک تقریبا کوچک هم هست مثل جنگل سبز و میشنوم ک میگن این خونه تو کوچه معروف شده و بهترین، داشتم این حرفها رو می شنیدم ک در و باز کردم رفتم تو حیاطش ک دیدم چقدر سرسبز و قشنگ، کل حیاط و برگهای سبز گرفته دو سه تا پله داشت رفتم بالاتر روی ایوانش دیدم عموم هست وداره می خنده نگاه کردم دیدم ی درخت خیلی تنومند و بزرگ ک شاخه هاش کل حیاطو گرفته دیدم ک درخت سیب بعد فهمیدم ک کار برادرم و کاشته، گفتم ک چرا پرتقال یا زردالو نکاشتی گفت پرتقال ک اینجاجواب نمیده زردالو‌هم سخته ولی سیب نه، نگاه کردم دیدم از تمام شاخه هاش پر سیب های درشت زردرنگ ک ب این درشتی تا حالا ندیده بودم اویزون انقدر قشنگ بود ک نگو همینجوری ک سیبهای درشتو قشنگ و نگاه میکردم گفتم خوبه برای خونه مون بچینم ببرم ک از خواب بلندشدم ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای افزایش رزق و روزی و خیر و برکت در زندگیتان است.

 7. عاطفهعاطفهsays:

  با سلام مجدد خدمت شما در مورد تعبیرتون ک گفتین رزقو روزی برای من،ی سوال برام پیش اومده واینک من هیچ دخالتی تو کاشت درخت و این چیزها نداشتم فقط نگاه میکردم و برادرم بود ک کاشته بود،و این تعبیر برای من وزندگی من میشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام معمولا برای خواب بیننده تعبیر میشود وبرادرتان نیز جزخانواده شماست پس بیرون نیست

 8. شیلاشیلاsays:

  سلام خواب دیدم که نایلونی از میوه بود که داخلش را نگاه کردم ویک عدد سیب سفید را برداشتم و داشتم می خوردم دو عدد به هم بود بزرگ حس کردم کمی له است یک گوشه اش بر نداشتم ویک گلابی هم بودکه ان را هم دوباره برداشتم من حس می کردم این میوه های داخل نایلون مال مادرمه تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نتایج کارتان موفقیت آمیز خواهد بود.

 9. ......says:

  سلام. خواب دیدم داخل یه باغی از درخت سیبش که پر بار هم بود سیب سفید چیدم و خوردم و به خواهرمم که همراهم بود گفتم تو هم بچین و بخور. از دیدن سیب ها خیلی ذوق زده شده بودم چون خیلی قشنگ بودن بالای درخت.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خبری است که از غائب و یا ازکسی دور به شما خواهدرسید و نشان دهنده رخ دادن حوادثی مطلوب است

 10. عسکریعسکریsays:

  سلام من خواب دیدم که توی مدرسه با دوستان دوران دبیرستانم توی کلاس بودیم بعد یکیشون گفت که کسی سیب داره به من بده بعد منم دیت کردم توی کوله پشتیم و یه سیب زرد بهش دادم وقتی خواستم از توی کولم بردارم چند تا ریختن زمین توی کوله پشتیم پر از سیب زرد بود که لکه دار شده بودن خودمم از سیبا یکی خورم بهشون گفتم که من نمیدونستم اینقدر سیب دارم فک کنم مامانم گذاشته توی کولم روی زمینم چند تا نارنگی افتاده بود تعبیر خوابم چی میشه ؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه همدلی با دیگران است

 11. ساراساراsays:

  سلام. من خواب دیدم یک پلاستیک پر میوه سیب سبز همراه برگ هست میگفتن برای من هست و میگفتن شسته شده اس. مشغول خوردن یکی شدم ولی آخرای خوردنش دیدم کرم خورده اس و یک تکه کرم خورده که تو دهنم بود انداختم بیرون. لطفا تعبیرشو بگید. ممنونم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر سلامتی تعبیر میشود و. در بعضی موارد به انسان دروغگو نیز تعیر میشود

 12. girlgirlsays:

  سلام خسته نباشید.. خواب دیدم که جلوی آیینه وایسادم و داشتم سیب سبز رنگی گاز میزدم و به خودم توی آیینه نگاه میکردم.. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برسلامتی و تندرستی تعبیر میشود

 13. ففsays:

  سلام خواب دیدم لطفا حذف نکنید مرتبط پیدا نکردم تو سایتتون ممنون از لطف شما که میرم تو حیاط خونه داییم اینا میرم گوشه حیاطشون یه درخت سیب سبز پر از سیب بود میببینم که یه گل رز صورتی شاخه های گل زیاد بودن بیرون از حیاطشون دقیقا چسبیده به دیوارشون بود من داشتم از داخل حیاط میدیدم بعد زندایی مو دیدم که به نظر داره به یکی دوتا گرگ غذا میده ؟ لطفا تعبیر کنید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام گرگ در رویا بر دشمن تعبیر میشود و سیب بر سلامتی و تندرستی به نظر پریشان است

 14. سارا کرمیسارا کرمیsays:

  سلام استاد.‌صبح به خیر خواهر من پریشب خواب دیده که تو خیابونهای یکی از شهرهای شمال (آمل) داره راه میره یه چند تا حیوون مثل شیر و ببر و پلنگ و کرگدن و فیل میبینه که تو خیابون دارند ازادانه حرکت میکنند ولی کاری بهش ندارند. بعد میرسه به یه درخت سیب که خیلی بهش سیب سبز اویران بوده.‌خواهرم یه سیب میچینه میخوره که خیلی خوشمزه و شیرین بوده. یه بچه ای هم اونجا بوده دستش به سیب نمیرسه یه دونه هم میچینه و به اون میده.‌لطفا تعبیر خواب رو بفرمایید.‌باسپاس فراوان

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خیر شما ب دیگران برسد.

 15. مریم گلیمریم گلیsays:

  سلام من همه خوابم یادم نیست ولی خواب دیدم ی کاسه بزرگ سیب درختی ازین زردا و رسیده ها گذاشتم رو پام و شروع کردم ب سیب خوردن تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه رزق و روزی است

 16. آدینه اسفندیاریآدینه اسفندیاریsays:

  با سلام و ادب مادر شوهرم خواب دیده که داخل یه باغ کنار آبشار بودن و شوهرم بهش سیب داده خواستم تعبیرش رو بدونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تندرستی است

 17. NiloofarabiNiloofarabisays:

  سلام ، من دیدم که داشتم با یه بازیگر معروف حرف میزدم یه درخت سیبی دیدم سیبای زرد لپ قرمزی درشت داشت بهش گفتم میدونی چرا من این سیبارو خیلی دوس دارم؟ چون مثل شما بی نقصه وبه کمال رسیده و چنتا از سالمترین هاشو میچینم. ممنونم از این که وقت میذارین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه نعمت و روزی حلال است

 18. ب سب سsays:

  سلام استاد خواب دیدم یه درخت کوچک وسط حیاط خونه پدر روییده پر از سیب های بزرگ و زرد است خیلی سیبا بزرگ تر ار درخت بودن تقریبا ده تایی میشدن داشتم به همه میگفتم ببینید این درخت چقدر سیب داره که برادرم با زنش اومد اینگار اون درختو کاشته بود شروع کرد به چیدن سیب و زنشم میچید من به طرف درخت اومد و با دست تند تند میزدم می افتاد دست زنداداشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر تندستی و سلامتی در زندگیتان تعبیر میشود

 19. اوا۳۰اوا۳۰says:

  سلام و درود بر مدیر عزیز خواب دیدم خونه یکی از اقوام دور هستم که یه انباری بزرگ دارن توش پراز سیب هست ویکی از دوستام اومد گفت یه پلاستیک سیب بردار ببر رفت یه کارتن اورد که سیب بردار بده به من دیدم داخل کارتن گلابی های گاز زده هست خیلی درشت و سبز بودن و سیب هم داخلش بود تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده تندرستی و سلامتی در زندگیتان است

 20. رویا اثنیرویا اثنیsays:

  سلام . خسته نباشید . خواب دیدم مادربزرگ همسرم که زنده هستند و تازه شوهرشون رو از دست دادن میخوان برن سفر و یه سبد سیب سبز و ترش رو به ما دادن و گفتند بخورید به نیت من .من نخوردم ولی چند نفری داشتن از سیبا میخوردن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه این است که در آینده نه چندان دور دچار غم می شود شاید یکی از بستگان فوت کند .اگر کسی در خواب سیب زرد و شیرین اما کثیف را ببیند باز هم نشانه غم می باشد ولی نه اینکه کسی بمیرد بلکه صدمه جانی ببیند.

 21. ناشناسناشناسsays:

  سلام وقت بخیر و خدا قوت،من دشب خواب دیدم خانواده ی پدریم اومدن خونمون من براشون میوه میبرم یک سیب درختی زرد خیلی بزرگ اندازه ی توپ فوتبال بود که تکه کرده بودم و یک خربزه زرد ،هر دو میوه ها زمان سرو با پوست بودن،بعد از خوردن میوه یکی یکی خوابشون میبرد که باعث استرس و نگرانیم شده بود.و از دختر عمه مم که در حال ظرف شستن بود میپرسیدم چرا همه دارن میخوابن؟ ممنون از زمانی که برای پاسخگویی میذارید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تندرستی و سلامتی است و میتواند نشان دهنده شور و نشاط در زندگیتان نیز باشد

 22. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم کنار جاده یه درخت سیب بزرگ پر از میوه قرمز بود من و خانواده ام فکر کنم مامانم رفتیم واسه چیدن میوه من هم میخوردم همین اینکه در حال چیدن بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بدین معنی است که شما در کارهایتان موفق خواهید شد

 23. علیعلیsays:

  سلام خواب دیدم در جایی هستم که فقط یک درخت پراز سیب داشت که سیب ها درشت بودند وسبز و بعضی جاهايشان قرمز بود.انگار که این سیب ها تغییر رنگ می دادند واز سبز به قرمز بشوند.سپس دختر غمم هم نیز آنجا بود که گوشواره طلا خریده بود که بسیار درشت و زیبا ننگین بنفش داشتند.ممنون میشم خوابم و تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند بیانگر تندرستی و سلامتی در زندگیتان باشد

 24. آوینآوینsays:

  با سلام.(من در واقعیت ب مردی علاقه دارم که طلاق گرفتن)در خواب دیدم که همسر سابقشون خیلی نادم و پشیمان هستند و ایشون هم باهاشون آشتی میکنند و یک سیب سرخ و پوست میکنند و قاچ قاچ میکنن و میدن ب دست من و من سیب ها رو میخورمم.و در خواب خیلی ناراحت شدم که ایشون با همسر سابقشون هستن.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نرسیدن به این شخص به نفع شماست

 25. مریم الف صمریم الف صsays:

  سلام خواب دیدم درخت سیبمون پر برگ و سرحاله یهو یه غریبه میاد دستشو میکنه لای درخت یه سیب خیلی بزرگ رنگ سبز دارای خالهای درشت قرمز بود میکنه فقط هم همون یه دونه سیب رو داشت درختمون ماهم تعجب میکنیم میگیم چرا خودمون ندیدیم بعد میگم آقا بزار یه عکس بگیرم لااقل ولی تا میام دوربینو بیارم یهو نصفشو گاز زد خورد بعد تا میام عکس بگیرم یهو شوهر خواهرم سیب رو ازم میقاپه و بقیه شو میخوره ممکنه تعبیر کنید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر تندرستی و شادابی در زندگیتان است

 26. مهدی داورپناهمهدی داورپناهsays:

  سلام . مرسی واسه خدماتتون خواب دیدم یک سیب که قسمتی ازش سیاه بود رو می خوردم فقط قسمت سیاهش شیرین هم بود دقیق یادم نمیاد بقیه ش چه رنگی بود شاید زرد بوده وقتی شروع کردم خوردن سیب بزرگ شده بود و من وقتی می خوردم رو یادم میاد که سیب بزرگه ولی تو خواب متوجه بزرگی نشدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده تندرستی و سلامتی در زندگیتان است

 27. سلطان سلیما اریا فیضسلطان سلیما اریا فیضsays:

  سلام شوهرم خواب دیده یکی از دوستهای سابقش اومده خانه ما و به عیادتش و یک خریطه سیب باخود اورده میشه بگید تعیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خبر خوبی بهتون داده میشه

 28. سلطان سلیما اریا فیضسلطان سلیما اریا فیضsays:

  سلام خواب دیدم که در ملی بس سوارمیشم تا خانه بروم چوکی هاب بیکار هم است اما من ایستاد هستم و سیب ها را چهارتوته میکنم و در پلاستیک میندازم بعد یکی صدامیزنه میگه اینو رو هم بدهم برایت من میگم نه شما نوش جان کنید تنها مالته هایشو به من بده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر تندرستی است

 29. فاطمه خفاطمه خsays:

  سلام خواب دیدم داخل اتاق پذیرایی مون کلی سیب درختی زرد پهنه من بی حالم همش خوابم میاد می خندم سیب می خورم خواهرمم کنارم بود می گفت پاشو چرا این قدر می خندی چرا این قدر می خوابی می خواستم صورتم بشورم که از این حالت بی حالی در بیام رفتم داخل آشپز خونه مامانم نذاشت دیگه رفتم داخل حموم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر تندرستی است

 30. مریممریمsays:

  سلام خواب دیدم مارم بهم یه قاچ سیب سبز میده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اگر شیرین بود تعبیر خوبی دارد

 31. ستارهستارهsays:

  سلام. خواب دیدم یه سیب فکر میکنم زر یا سفید را دزدیم ولی سیب کرم خورده بود. تعبیر بفرمایید لطفاً

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در خواسته هاتون دقت کنین

 32. نسرين عدالتنسرين عدالتsays:

  سلام پنجشنبه آخر سال رفتيم سر قبر خواهرم ک حدود سه ماه فوت شده و سبزه براش برديم و هفت سين بغير هفت سيم ي سيل زرد هم گذاشتيم رو قبر خواهرم يازده سالش بود شبش مادرم خواب ديده ک اومده پيشش داره حرف ميزنه و يک سيب زرد يواش يواش ميخوره.فرداش رفتيم رو قبر تا همچي هست الا سيب نميدونم کسي خوردش يا هر چي خواستم ازتون تعبير خوابش رو بخوام با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام تعبیر خوبی داره

 33. سووما محمدیسووما محمدیsays:

  سلام ، من خواب دیدم که تو یه مزرعه هستم که درخت هم داشت میخواستیم از اونجا میوه و سبزی جات برداریم که صاحبش امد گفت چیزی بر ندارین منم داشتم میرفتم که دیدم دوتا از ابجیام دارن کدو جمع میکنن و برای اینکه صاحب مزرعه بهشون کدو بده براش جمع میکنن ، یک دفعه نگاه کردم دیدم یه بغل سیب زیر درختی تو دستمه از اون سیب های کوچیک سبز یکیشون افتاد زمین منم خواستم وردارم دیدم چندتا سیب رسیده و بزرگ رو زمین افتاده عوض اون سیب کال اونارو برداشتم همون بغل پشت درختا دیدم مامانم با خواهرزاده اونجا هستن و یه سینی بزرگ جلوشونه که چندتا سیب داشت منم مامانم بهم گفت سیب هارو بریزم تو سینی منم ریختم و یه سیب بزرگ رو نشون کردم کردم که بخورم .

 34. سهیلاسهیلاsays:

  سلام, اوقات خوبی داشته باشین من خواب دیدم یکنفر از آشناهای دور سیبهای من رو برداشت و تو کف اتاق خونمون خاک کرد, لطفا خواب من رو تعبیر کنین ممنون

 35. سیماسیماsays:

  سلام خواب دیدم دوستم یه سیب رو که نمیدونم چه رنگی پوستشو گرفته بود و نصفشو داد من خوردم بعده خوردن هم نگران بودم که دستاش تمیز بود یا کرونا داشت‌.ممنون از تعبیر

 36. مونیکامونیکاsays:

  سلام من خواب دیدم چند تا سیب داشتم بردمش تو حیاط مسجد بشورم که داشتم میشستم که چند تا بچه کوچولو چند تا شو دزدید

 37. ملیکاملیکاsays:

  سلام وقت بیخیر ، خواب دیدم که تو یه خونه ی بزرگ هستم و و مهمون داریم بعد چندتا بچه اونجا بودن یکیشون بهم یه خوشه ی بسی سیب قرمز و و ریز تعارف کرد خواستم بردارم دیدم هموش خراب شدن و بهش پس دادم گفتم که نمیخوام بعد یه پسر بچه ی کوچیک دیگه بهم سیب تعارف کرد دیدم یه سیب زرد ریر شیرین دستِ شه اون رو برداشتم وقتی سیب رو گرفتم دیدم که سیبِ خیلی گرم بود دستمو نمیسوزوند ولی گرماش رو احساس میکردم و خیلی نرم بود