تعبیر دیدن نان در خواب (2)

به طور معمول هر فردی در طول عمر خود بارها خواب انواع خوراکی ها را می بیند که هر یک از آن ها تعبیر مخصوص به خود را دارد ، یکی از این خوردنی ها نان می باشد که در ادامه به تعبیر خواب آن پرداخته خواهد شد .از نظر معبران اسلامی دیدن نان در خواب بهترین تفسیر ها را دارد و بسیار خوب است ، تعبیر این خواب نشانه رسیدن به خیر و برکت و نعمت می باشد. 

تعبیر خواب نان از دیدگاه معبران مختلف

* امام صادق (ع)  

به فرموده امام صادق (ع) دیدن نان در خواب عبارتند از :

 • 1- حکومت 2- نعمت و خیر 3- معیشت خوب و زندگی خوش 4- مال حلال

* حضرت دانیال (ع)

داشتن تعداد زیادی نان در خواب در حالی که چیزی از آن ها خورده نشود به معنی این است که خواب بیننده به اندوه و غم گرفتار می شود و همچنین داشتن نان به مقدار زیاد و  نداشتن توانایی برای خوردن آن مفهومش مرگ است .

تعبیر خواب نان

* خالد بن علی

تعبیر خواب نان برطرف شدن غم و اندوه می باشد .

دیدن نان سفید در خواب تعبیرش معیشت پر برکت و زندگی خوب است و اگر اندازه نان بزرگ باشد نشانه روزی زیاد است .

پخش کردن نان میان مردم در خواب تعبیرش موفقیت زیاد در شغل می باشد .

اگر در خواب فرد دیگری به خواب بیننده نان دهد نشانه ثروت و مال است .

نان بیات شده و کهنه در خواب تعبیرش از دست دادن سلامتی همسر و یا نابودی دین می باشد .

دیدن نان در خواب برای اشخاص مجرد تعبیرش ازدواج است .

* منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن نان گندم تازه در خواب خوب است در حالی که نان جو در خواب نشانه بخل و خساست می باشد .

نان تازه و گرم در خواب به معنی لذت و عیش خوش است .

اگر در خواب فردی به شما نان داد تعبیرش این است که آن شخص به شما روزی می رساند .

اگر در خواب نانی را که دوست دارید از دست شما بقاپند و یا از مقابل شما بردارند نشانه ضایع شدن حق شماست .

تعبیر خواب خوردن نان

* ابن سیرین

دیدن نان در سفره و تناول آن تعبیرش دستیابی به غنیمت به مقدار همان نان می باشد .

دادن نان به سگ در خواب به معنی گستردگی مال و نعمت است .

اگر شخصی در خواب ببیند که مردم نان سبوس می خورند تعبیرش ایجاد قحطی و کمبود در آن منطقه می باشد و همچنین در آن مکان مردم در تامین نیازهای زندگی ناتوان شده و امرار 

معاش آنان دچار مشکل می شود .

دیدن خرده نان در خواب نشانه دچار نگرانی و اندوه شدن است .

خوردن خرده های نان در خواب تعبیرش زیان مالی به مقدار همان خرده های نان است .

پختن نان در تنور تعبیرش برای خواب بیننده این است که به تعداد نان هایی که پخته نعمت حلال نصیبش می شود و کارش رونق می گیرد .

* ابراهیم کرمانی

تعبیر دیدن نان گرم در خواب معیشت خوش و نعمت است .

گدایی برای نان در خواب تعبیرش دست یافتن به منفعت و سود می باشد ، در حالی که اگر گدایی کند و به او نان ندهند به معنی گره افتادن در کار و ایجاد مشکل در امور کاری برای خواب 

بیننده است .

سکسه کردن هنگام خوردن نان درخواب تعبیرش بیمار شدن است .

* جابر مغربی

تعبیر دیدن خواب نان بدست آوردن 10 الی 1000 درهم ، بسته به مقدار و بهای نان می باشد .

دیدن نان برنج در خواب تعبیرش ایجاد گره و مشکل در امور کاری است .

تعبیر خواب نان جو نشانه پرهیزکاری و تقوا می باشد .

* لیلا برایت

تعبیردیدن نان سفید در خواب بدست آوردن ثروت و مال است .

خوردن نان شیرین در خواب نشانه رسیدن روزهای خوش در زندگی خواب بیننده می باشد .

* لوک اویتنهاو

تعبیر دیدن نان در خواب ، پیروزی در کارها می باشد .

اگر در خواب ببینید که نان می خورید به معنی دعوت به سفر و یا مهمانی است .

خوردن نان تازه در خواب بیانگر پایان یافتن روزهای بد در زندگی می باشد .

خوردن نان سفید در خواب نشانه داشتن دوستان خوب است ، خوردن نان خشک به معنی داشتن دشمن است و خوردن نان سیاه بیانگر بدبختی می باشد .

همراه داشتن نان در خواب و حمل کردن آن تعبیرش زیان و ضرر مالی است .

اگر در خواب ببینید که نان می پزید در کارهایتان موفق خواهید شد .

* آنتلی بیتون

تعبیر خواب قرص نان صرفه جویی و قناعت کردن می باشد .

دیدن خرده های نان در خواب بیانگر ایجاد اختلافات بی مورد و مشاجره برای خواب بیننده است .

افزایش ناگهانی تکه های نان در خواب تعبیرش کسب موفقیت بزرگ در امور زندگی می باشد .

* کتاب سرزمین رؤیاها

خوردن نان در خواب نشانه کمک کردن دوستان به خواب بیننده می باشد .

تعبیر خوردن نان سفید در خواب کسب موفقیت بزرگ در زندگی می باشد .

دیدن نان گرم در خواب به معنی  رسیدن به خوشبختی است .

اگر در خواب تعداد زیادی نان حمل می کردید تعبیرش این است که در امور مالی متضرر خواهید شد .

تعبیر پختن نان در خواب نشانه نزدیک شدن به شانس و موفقیت است .

دیدن خرده های نان در خواب نشانه دریافت یک هدیه می باشد .

داشتن مقدار زیادی نان در خواب به معنی دستیابی به احترام و افتخار است .

خریدن نان در خواب تعبیرش شانس است .

تعبیر دیدن نان قهوه ای در خواب داشتن رضایت از زندگی می باشد .

دیدن نان سیاه در خواب به معنی این است که در کارها ضرر می کنید .

تعبیر دیدن نان بیات در خواب ایجاد مشکل و ناراحتی در خانواده می باشد .

اگر در خواب یک تکه نان بسیار سفت ببینید تعبیرش این است که به شادی و آسایش خواهید رسید .

در این مطلب دیدن نان در خواب مورد بررسی قرار گرفت و تعبیرهایی به نقل از معبران اسلامی و غربی ارائه گردید که امید است از مطالعه آن لذت ببرید و به راحتی بتوانید به خوابتان را تفسیر نمایید .
دیگر مطلب های مرتبط:

تعبیر خواب نان خریدن از نانوایی

مطالب مرتبط...


150 نظر

 1. لیلیلیلیsays:

  سلام وقتتون بخیر...عیدتون مبارک دیشب خواب دیدم که توی ماشین وسط جاده هستیم منو ومامانم و بابام که توجاده به شخصی رسیدیم که سیرمیفروخت سیرای درشت درشت به مامانم گفتم بزاربخریم گفت نه براچیمونه! بعدش انگارحیاط خونمون خییلی بزرگه ویه باغچه ی تقریبا۴ الی ۵متری داره که خیلیم سرسبزِ،،،بعدش انگارکه من میخواستم نون برنجی یابپزم یابکارم توهمون باغچه که درست یادم نیس ولی توهمون باغچه سیرهم میخواستم بکارم یعنی هم سیروهم نون ،،،میگم درست یادم نمیادولی فکر میکنم نون وپختم نون برنجی...میترسم تعبیرش بدباشه لطفابفرماییدچیه؟ خیلی ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خیر ، نان برنجی در اینجا اشاره به این دارد که بتدریج بر قدرت مالی شما افزوده خواهد شد و نعمات بیشتری در زندگی تان جاری خواهد شد.

 2. فاطیفاطیsays:

  سلام خواب دیدم به مغازه رفتم که چشم خورد به نان شیرین و نان شیرین خریدم که خیلی خوشمزه بودن ووعالی حتی وقتی بیدار شدم حس میکردم واقعا نان شیرین خریدم و خوردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، تعبیر این رویا بصورت آهسته و کاملا تدریجی در زندگی تان رخ میدهد که بیشتر خبر از منفعت های مالی یا عیش و نوش میدهد

 3. aasays:

  سلام خواب دیدم انگار با جمعی منتظریم جنازه ای بیاد و تشییع بشه.ته کیسه ای که تو دست من بود ومال شخص دیگه ای نون شیرمال دیدم.بین جمع تیکه ای به بعضیا دادم و بیشترشو برای خودم نگه داشتم. یه مانتو کرم نسبتا کوتاه کرم رنگ تنم بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نان شیرمال در این رویا نمادی از معیشت خوب و زندگی خوش خواهد بود و نیکوست.

 4. ابراهیمابراهیمsays:

  سلام استادخواب دیدم تقریبایه جایی روستابودیه داشتم ردمیشدم یه خانمی بش سلام کردم چندقدم که رفتم رسیدم به یه خانم دیگه داشت نون تنوری میپخت اون خانم اولی منومعرفی کردبش گفت پسرفلانی سلام کردیم به هم دیگه بعدخانم یه نان گرم تازه دادبم گفت بخورمنم بردم توراه ازش خوردم لطفاتعبیرش استاد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا دیدگاه ها و ارزش های سنتی خود را شناخته و به شیوه ای منطقی به بازنگری آن ها بپردازید. این کار به شما کمک می کند تا راه حل های جدیدی برای برون رفت از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری پیدا کنید.

 5. monamonasays:

  درود استاد?? من درخواب دیدم با مادرم داریم راه میریم یه تکه نان لواش بزرگ به من داد که اومدم نصفش کنم بخورم کشیده شد روی زمین، بعد زیرچادرشو دیدم چندتا نون سنگک بود، تعبیرش چی می تونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، نان چه لواش و چه سنگک در این مورد اشاره به راحت تر شدن وضعیت معیشت برای شما خواهد بود.

 6. شکوهشکوهsays:

  سلام.دری مجتمع زندگی میکنیم این واحد نزدیک واحد ما ک اصلا رفتامدی نداریم ...خواب دیدم دخترش نان تازه خرید کرده بود و یهو خونشون بودم ک مادرش داشت نماز میخوند وهمه جای خونشون را می دیدم وبرام تازگی داشت به آشپزخونه ک رسیدم انگار خونه ی خودم بود مثل اینک آشپزخونشون خونه ی ما بود ...خونه ی اونا بود ولی حس می کردم خونه ی خودم دارم تاب می خورم...تعبیرش چیه؟من مستاجرم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 7. لیلیلیلیsays:

  سلام خسته نباشید دیشب خواب دیدم نان بربری تازه (انگارمال دیروز یاامروزصبح بوده)ازیخچال درمیوردم روبخاری گرم میکردم ومیخوردم خییلیم خوشمزه بودلطف کنیدبفرماییدتعبیرش چیه؟؟

 8. لیلیلیلیsays:

  سلام خسته نباشید من چندماه پیش یه خوابی دیدم وبراتون هم فرستادم وهرطورخواستم برام تعبیرش کنیداینکارونکردین بعدازچندروزمتوجه شدم تعبیرش خیلی بَدِوشماهم خواب خیلی بدروتعبیرنمیکنید،،الان میخواستم ازشمااستادگرامی بزرگواروزحمتکش بپرسم این یکی خوابمم تعبیرش بَدِ؟؟؟اگه اینطوریه چه کنم که رفع یاخراب شه؟خیلی میترسم ممنون میشم کمکم کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، لطفا اینگونه سوالات شخصی را از طریق ادرسی که در صفحه ی اصلی سایت موجود است مطرح بفرمایید.

 9. لیلیلیلیsays:

  سلام،،خیلی گشتم چیزی پیدانکردم لطف کنیدآدرس سایتوهمینجاارسال کنید ممنون میشم

 10. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم در یه نانوایی هستم و در حال جمع کردن ۶۳عدد نان بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا بیشتر از گذشته به خود و سلامت روانی و احساسی تان اهمیت دهید. اجازه ندهید دیگران، اعتماد به نفس شما را تخریب کنند.

 11. ناهیدناهیدsays:

  سلام من درخواب دیدم که دو فطیر بزرگ روغنی از دامادمان گرفتم ان هم در خانه امان قبل انکه بازسازی اش کنیم وبا خواهرم مشغول خوردنش شدیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به معاشرت با انسان ها و افکاری بپردازید که باعث می شوند نسبت به خود احساس بهتری داشته باشید.

 12. مهسامهساsays:

  سلام وقتتون بخیر... من خواب دیدم تو جاده هستیم داریم بسمت عراق میریم توراه به یه موکب رسیدیم و لقمه نان و تخم مرغ پخته گرفتم یه زرده تخم مرغ بود اونو هم گرفتم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به افراد و ایده های جدیدی دارد که به زندگی شما وارد شده و به بهبود شرایط شما کمک خواهند کرد.

 13. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم که تعداد زیادی نان خوشمزه پیدا کردم و خوردم یه نفر اومد گفت همشو نخور به اونم دادم ولی بقیه شو نگه داشتم نونا هم خوشمزه بود هم نرم و تازه بودن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا بیشتر از گذشته به معاشرت با انسان های مثبتی بپردازید که به افزایش اعتماد به نفس شما کمک می کنند.

 14. ارزو امیدیارزو امیدیsays:

  سلام خواب دیدم که به مقدار زیاد در حال خوردن نان محلی (تیری) مخصوص روستایمان همراه با پنیر و خیار و گردو هستم و خیلی خوشمزه بود ازاین نان و پنیر در چند تا سینی گرد بزرگ دیگر هم جلوی بقیه بودو من اون سینی ها رو برداشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب به نیاز درونی شما برای معاشرت با انسان های مثبت و خوش فکر اشاره دارد که موجب زنده دلی و امیدواری شما می شوند.

 15. سید جواد حسینیسید جواد حسینیsays:

  سلام خواب دیدم که یه جایی شبیه به صحرا نان های گرد سفید را در یک ردیف چیده بودن و من آنها را جمع میکردم و هر چند تا رو روی هم میگذاشتم و بعد یک نخ را به یک چوب بستم که شبیه کمان شد و اومدم بکشمش چوب شکست و بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا از گرفتن تصمیمات غیر منتظره در زمینه های مالی و کاری در بازه ی زمانی فعلی خودداری کنید.

 16. فرانکفرانکsays:

  با سلام، خواب دیدم سر راهم تو کوچه، نان جو دستم دیدم، نان جو تازه و گرم میخوردم، از طعمش خیلی خوشم اومد، نمیدونم از کجا گرفته بودم ولی یک نانوایی روبرو خودم دیدم که در حال نان پختن بودن،نمیدونم از کجا اومد تو دستم ولی اینجور تو ذهنم بود که خودم گرفته بودم، با اینکه مجردم، با خودم گفتم پدر شوهرم میدونه از این نون دوس دارم هر وقت میاد خونمون چند تا برام میاره، نمیدونم فک کنم نونوایی رو نزدیک به خونه اونا فرض کرده بودم تو خواب

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا به کمک قدرت مدیریت خود به گسترش منافع شخصی و رسیدن به خواسته های قلبی خود بپردازید.

 17. امیر پپپپامیر پپپپsays:

  سلام .چن وقت پیش خواب دیدم یجای هستم که چو نفر وایسادن و یادن نیست ازشون نون خواستم یا نه ولی انگار 5نفر بودن هر کدومشون از سفرشون بهم نونای گرد خیلی قشنگ از سفرشون در اوردن و با هام نشفش کردن همشون دادن نوناشونه نصفشو طوری شود که نونای من از مال اونا خیلی زیاد تر شود د یکمشو خوردم و لذت بردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب اشاره به نیاز روانی شما برای بهره مندی از روابط دوستانه و صمیمیت با افراد مثبت نگر می باشد.

 18. موناموناsays:

  با سلام خدمت شما من ظهر خواب دیدم تا من و خالم توی حیاط خونه مادر شوهر من داریم نون تیری میپزیم (روی تابه های نون پزی ) خالم نون را پهن می‌کرد من هم روی تابه ی نون پزی میپختمش ولی آخرش من هم نون را پهن میکردم خیلی تعجب کردم چون در واقعیت چنین کاری را بلد نبودم، ولی هم خودم هم خالم از یه کار اشتباهی که دختر خالم انجام داده بود خیلی عصبی و ناراحت بودیم، لطفاً تعبیر کنید ممنون از زحمات شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به شادی های دوستانه ی جدیدی دارد که موجب زنده دلی و امیدواری شما می شود.

 19. حنا نیکحنا نیکsays:

  سلام شبتون بخیر ، من دیشب خواب دیدم که در جایی هستم ، خیابان و دو تا از کسایی که ساز میزنن و معروف هستن به نسبت ( جزو گروه آقای زند وکیلی بودن که من از نزدیکی این دو عزیز رو دیدم و با هم حرف زدیم یک سال پیش برای کاری) یکیشون سوار تاکسی که من سوار شدم شدن و ک من نشستن ( مجرد هستند و پسر) و با هم رفتیم خونه ما در راه خانه که انگار در جاده ورامین بودیم ... ایشون گفتن و چند من دانشگاهی ورامین بود یکم دقت کردم که گمونم یادم اومد راه رو بعد از مسیری که طی کردیم رسیدیم خونه و در طی راه گفتند که یکی از هوادارانشان یه تیکه نان بزرگ دادن بهشون ( در حین صحبت و در طول مسیر منو نگاه نمیکردن وای صحبت داشتیم با هم و من فقط نیم رخشونو می‌دیدم) منم ذوق کردم و گفتم عکسشو بذارید اینستا حتما ، رسیدیم خونه و نفر دوم هم اومد خونه ما ولی ایشون که کنار من بود بیشتر نزدیک من بود تا اون نفر دوم سر سفره نشستیم برای ناهار ( خونه ما بزرگ بود ولی انگار داشتیم بنایی میکردیم یا نقاشی یادم نیست ولی اسباب جمع شده بود و یه نبردبان و پلاستیک کف زمین بود ) هر دورفتن سمت اتاق ها و اومدن و اون متن رو نشون من بدن ، البته باز همونی که کل مسیر کنار من بود ... یه قرص نون خیلی بزرگ و تازه انگار اصلا عطر نان هم احساس کردم و به خانواده هم نشون دادم و ایشون تیکه نونی بهم دادن و من خوردم ، خوشمزه بود و طعم خوبی داشت . و من میگفتم حتما بذار تو اینستا این نون رو عکسشو ... ممنون میشم تعبیر کنید برام تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب اشاره به شادی های دوستانه ی جدیدی دارد که موجب زنده دلی و امیدواری شما می شود.

 20. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم تو کوچه داشتم راه میرفتم شب بود ولی خیلی تاریک نبود یه مرد تعقیبم میکرد برگشتم وایستادم ببینمش بهم حمله کرد میخواست تجاوز کنه اجازه ندادم زدمش یه چیزی گفتم فرار کرد رسیدم سرخیابون از یه سکو پریدم یه پالتوی سفید دستم بود پسری که دوسش دارم گفت خرید کن رفتم فروشگاه در یخچال و باز کردم پنیراش خراب بود ولی رفتم یخچال بعدی همه چیزش خوب و تازه بود یه آب معدنی یه پنیر تازه یه مربا ونون خریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب نشان دهنده ی تردید ها و نگرانی های بیننده ی خواب در این دوره ی زمانی می باشد. شرایطی که می تواند تصمیم گیری را برای فرد دشوار کند. این تصمیمات می توانند زمینه های مالی یا احساسی زندگی فرد را شامل شوند.

 21. FatemeeFatemeesays:

  سلام من خواب دیدم که پدرشوهر که فوت شده بهم تعدادزیادی نان بهم میده و میگه ببر بزار یخچالت بعدسر سفره بهم گفت که برو نون بیار بزار بخورن تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ى آن است كه رفتارتان مورد ملامت و سرزنش ديگران قرار مى‌گيرد.

 22. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم یو عدد نان سنگک گرفته ام و با ماشین به محل کار دختری که به او علاقه مند هستم رفتم که او را ببینم اما او نبود و نان خود را به خانمهای همکار او دادم و گفتم بفرمایید استفاده کنید و انها نیز پذیرفتند و تشکر کردند...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در حالت کلی بیانگر رزق روزی و ازدیاد توانایی برای بیننده ی خواب است

 23. فاطمهفاطمهsays:

  سلام وقتتون بخیر خواب دیدم جایی مثل فروشگاه هستم میخوام خرید کنم اول رفتم سمت نون خیلی نون بود اونجا همشون سفید بودن رفتم دست زدم اونایی که گرم بودن انتخاب کردم پنج تا برداشتم بعدش رفتم روسری فروشی داشتم نگاه میکردم که بیدار شدم،

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از لحظات زندگی کمال استفاده را برده و روزهای عمر را به شادی و لذت بگذرانید که عمر کوتاه است

 24. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم به جای خوردن نان دارم نایلون می خورم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است در مورد دیگران قضاوت اشتباه داشته باشید و می باید احتیاط کنید.

 25. سورناسورناsays:

  سلام خواب دیدم داییم نون سنگگ تازه و خوشمزه ای داشت نصفی رو به من داد و خوردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   صبوری پیشه کنید و به خداوند توکل داشته باشید.

 26. مریممریمsays:

  باسلام خدمت شما من دیشب خواب دیدم ک انگار تو خونه قبلیمون هستم ک انگار خونواده شخصی ک دوسش دارمم اونجا بودن ک ما سفره پهن کردیم میخواستیم شام بخوریم ک شامم آبگوشت بود بعد انگار مامانم ب من گف پاشم برم نون بیارم ک انگار ی کم دیر بلند شدم بعد مامانم ناراحت شد و اون شخص ک من دوسش دارم انگار پیش مامانم نشسته بود سر سفره..مامانم بهش گف ک بره جانونیو بیاره اونم رف همراه مامانمو جانونیو اوردو اومد اگه میشه تا این قسمت بگین تعبیر چیه لطفا حالا تو خواب ما تعجب میکردیم ک چرا مامانم ب داداشام نگف ب اون گف ک بره جانونیو بیاره... ممنونم از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خواب به معنای خیر و برکت و افزایش رزق و روزی در زندگی شماست.

 27. shshsays:

  باعرض سلام من دیشب خواب دیدم که رفتم نانوایی وخلوت هم بودنان هاروروی هم انداخته بودن من30تانون خریدم ولی پیشم پول نبودبرادرم فرستادم بره ازخونه کارت پول بیاره نون خریدم ورفتم خونه.قراربودمهمنونی بشه که من به تعدادمهمونا برنج میریختم وخیس کردم که بپذم.ممنون میشم تعبیرکنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیهوده با نگرانی درباره مسائل ریز و کم اهمیت خود را اذیت نکنید و قدر روزهای جوانی را بدانید.

 28. دنیزدنیزsays:

  سلام وخسته نباشید خواب دیدم تو دستشویی هستم بزرگه نان سنگگ پختم دارم اونارو سرد میکنم خیلی بودن شمردم ۱۵تا اینا بودن کفتم کافیه به همه میرسه یه کمیشو برداشتم بخورم ولی تو ذهنم همیشه میکفتم چرا تو دستشویی اینکارو میکنم بعد جمع کردم اومدم بیرون افرهد خانوادمو دیدم داداشم وخواهرام بابام کفتم فردا صبح املت درست میکنم با اون میخوریم داداش بزرگم داشت غرغر میکرد پشت سرم ناراحت بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنا است که در ایجاد ارتباط با اطرافیانتان دچار مشکل می‌شوید.

 29. لیلالیلاsays:

  سلام خسته نباشید.شوهر من ۹ماه است که فوت شده پسر ۱۰ ساله من خواب دیده که پدرش روی تخت نشسته ومن با انگور قرمزبرای او شراب درست میکنم .لطفا تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب به معنای رضایت و خرسندی همسرتان نسبت به شماست.

 30. س.نس.نsays:

  سلام..خسته نباشید ... خواهر بنده دیده که پیشش تعداد فگنم زیادی نون گرم هستش و همیطورم یه ظرفی که داخلش تکه های خورد شده اشتباه نکنم گوشت مرغه و پیش منم دیده که قرار بوده آشپزی کنم و تو ظرفیکه پیازاش درحال سرخ شدن بودنه تو اون ظرفه قرار بود من گوشت مرغمو بریزم برا غذا درست کردن که منم اونارو بدون ایکه شسته باشم دیده مثلا حتی پشه هم سه تا اگه اشتباه نکنم روش بوده وبهمی خاطر ازم ناراحت شده بوده چون که گوشتارو بدون شستن میخواسم بریزم...ممنون از لطفتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام.خرمی است و بردنش به خانه روزی حلال و زیادتی مال است

 31. مهدیمهدیsays:

  سلام. من خواب دیدم که با دوستم رفتیم پیش یه نونوا بعد دوستم بهم گفت برام نون بخر واسه پیتزا و اون رفت داخل نونوایی منم داشتم براش میگرفتم بعد دیدم نون هایی که دارم میگیرم سفید و تقریبا نپخته اند و خیلی نازک وقتی دوستم اومد بیرون بهش گفتم این نون ها برای پیتزا خوب نیستن. میشه تعبیر کنین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای خیر و برکت در زندگی است.

 32. کیمیاکیمیاsays:

  سلام و درود. خواب دیدم شبه و دارم توی با خیالی آسوده در بازار قدم میزنم و قصدم فقط تماشا لذت از هوای خنک بود.از کنار دوتا نونوایی هم رد شدم که توش یه عالمه نون بزرگ و داغ بود.نونوایی هم شلوغ بود.رفتم سری به نونوایی زدم ولی خرید نکردم و به قدم زدن در بازار ادامه دادم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خواب شما نشان از افکار ذهنی شما دارد و تعبیر خاصی برای آن نیست.

 33. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم تو ماشین هستم و با دوستم میرم گردش و یه لقمه نون با پنیر تر و نرم خوردم...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دورد ، نشان دهنده ی بدست آمدن تفریحات موقت و یا زودگذر در آینده است .

 34. لیلا  شابداغی سرورلیلا شابداغی سرورsays:

  با سلام خواب دیدم با برادرم ب اسمان نگاه میکنیم سمت راست من چند ماه کامل وسمت چپ ام 3 ماه کامل در اسمان میدرخشد ک من شمردم دیدم 9 ماه بود ک دقیقا شب نهم ماه رمضان این خواب رو دیدم با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای انجام دادن کارهای درست است که آخر و عاقبت خوشی دارند و همچنین به معنای خبرهای خوش است.

 35. حسینحسینsays:

  با سلام یکی از دوستان من خواب دیده که من داشتم بین مردم نان توزیع می کردم ولی نان ها شور بوده اند. تعبیرش چه می تواند باشد؟ متشکرم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب به معنای انجام کارهای شایسته است.

 36. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم دوستم با مادرش و خواهرش و عروسشون اومدن خونه ی ما خونه نامرتب بود ولی با این حال من رفتم باهاشون روبوسی کردم خواهرش خیلی لاغربود گفتم غصه نخور کلی پنیر خوشمزه تو خونه بود انگار یه مقدارم اونا آورده بودن سفره انداختم نون تازه باگت و بربری داغ هم بود یه مقدار خوردم کلی هم جلوی اونا گذاشتم خیلی خوشمزه بود سه تا بشقاب پر پنیر گذاشتم سرسفره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، این رویا در مورد ملاقات های تازه و البته خوشایندی صحبت میکند که بتدریج و در آینده آن ها را تجربه خواهید کرد و نیکوست.

 37. زیبازیباsays:

  خواب دیدم رفتم نانوایی و نانوا بهم چندتا نان داد که وسطش خامه بود و خوردم و خیلی خوشمزه بود ، بعد احساس کردم تو قطارم و دوستم همون نان که توش خامه بود رو بهم داد و خوردم و بهش گفتم این نون خیلی خوشمزس وسطش خامه اس و قبلا خوردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   زندگیتان با تحولاتی خوشایند همراه خواهدبود که موجب برکت است

 38. مینامیناsays:

  با سلام.. مادرم خواب دیدن که مادر بزرگ و پدربزرگم که فوت شدن در خونه باغ خودشون هستن ،پدربزرگم دراز کشیده و مادر بزرگم یه لباس آبی خوشرنگ تنشه و مادربزرگم به مامانم یه سفره سفید میده که توش نان و خوراکی هست که با خودش ببره.. مادرم تو راه برگشتن تو دستاش یه خوشه زردالو های رسیده و درشت میبینه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

 39. سونیاسونیاsays:

  سلام طاعاتتون قبول دیشب خواب دیده در حیاط ایستادم کلی میزو صندلی داخل خیابون چیده شده و مادرم نان میپخت از یه خانه ای مجاورمان عده زیادی ب صف میومدن که برادرم به اونا نون میداد و من ماست و یه مقدار بعدش داخل ماست که داخلش سبزی داشت میدادم و ظرف ماستی که دستم بود تموم شد و گفتم دیگه ماستا تموم شده باید نون بگیرن سیل جمعیت بود که میومد نون میگرفت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیرش این است که به شادی و آسایش خواهید رسید .

 40. هانیههانیهsays:

  سلام و خسته نباشید من دیشب خواب دیدم که چنتا نون رو گفتن اب بپاش منم اب پاشیدم با دستم تعبیرش چی میشه ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   معیشت خوب و زندگی خوش

 41. ساراساراsays:

  سلام. من پریشب خواب دیدم که تو خونه امون مهمون داریم و یه سفره ای پهن هست. بعد یه دفعه یکی ازمدیران سابقم که پیرمرد خوب و البته سید هستند میایند و یه لقمه بزرگ نان بربری که معلوم نبود توش چی هست رو میزارند کنار سفره و بدون اینکه چیزی بگند میرند. ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در زندگیتان با رزق و روزی حلال مواجه خواهید شد

 42. ستارهستارهsays:

  سلام این خواب چند روزه که خیلی ذهنم رو درگیر کرده اگه میشه لطف کنین تعبیرش کنین. خواب دیدم که در خانه بودم و مادرم بهم گفت فردا مهمون داریم منم گفتم باشه.فرداش سر رسید و من وقتی از مدرسه اومدم خونه مهمونمون هم (که فامیلمون بود و یک معلم)همزمان با من رسید و هردو باهم وارد خانه شدیم.مامانم هم مشغول اشپزی بود.بعد از چند دقیقه بهم گفت اگه حالش و حوصلش رو داری برو نون سنگک و نون بربری بخر منم گفتم باشه. چادرم رو سرم کردم و رفتم.(توی خواب ما تازه نقل مکان کرده بودیم و من راه هیچ جا رو بلد نبودم.)یه اکیپ از دوستان مدرسم رو دیدم که درحال قدم زدن و خندیدن بودن.رفتم ازشون پرسیدم بچه ها میدونین مغازه نون بربری کجاست؟اونا آدرس نه چندان دوری دادن و من نون بربری تازه و خوش بو رو خریدم.اما نمیدونستم مغازه نون بربری کجاست برای همین رفتم به سمت یه اکیپ دیگه از بچه های مدرسه (اونا رو نشناختم چون صورتشان رو ندیدم)ازشون پرسیدم بچه ها مغازه نون سنگک کجاست؟اونا با حالت شرمندگی جواب دادن این دور و بر مغازه نون سنگکی نیست... بعد گفتم اشکال نداره.نون تافتون که هست؟گفتن اره و آدرس اونجا رو بهم دادن.البته یه کم سخت بود پیدا کردنش و مجبور شدم از چند نفر دیگه هم بپرسم.بالاخره تونستم مغازه رو پیدا کنم چند تا نون خریدم و مغازه دار با لبخند نون هارو بهم داد منم تشکر کردم و رفتم(بر خلاف مغازه نون بربری)رفتم به سمت خونه بعد یه کم گرسنم شد برای همین کمی از نون تافتون کندم و خوردم.جاتون خالی طعم نسبتا خوش مزه ای داشت و همان یک ذره کمی گرسنگی مرا تامین کرد و احساس خوبی داشتم (نون ها داخل یک پارچه بودند)بعد خواستم یه تکه دیگه بخورم ولی چون هوا به نون ها خورده بود نون یه کم خشک شده بود و نون سه تکه شد.(نامساوی) دوستان اکیپ اول رو دیدم که گرسنه بودن برای همین یک تکه از این سه تکه را به آنها دادم.اونا هم از خوردن نان لذت میبردن و می گفتن تاحالا نان به این خوش مزه ای نخورده بودیم!ازم تشکر کردن و راه افتادن به سمت خانه هایشان.منم خوشحال بودم از این که تونستم اون ها رو خوشحال کنم کمی بعد به خودم آمدم و دیدم اینجا اصلا شباهتی به خیابان ما ندارد!یک خیابان فوق لاکچری که خیلی زیبا بود و من محو تماشای خیابان شده بودم که از خواب بیدار شدم.ببخشید یه کم طولانی شد ولی نهایت سعیم رو کردم که خلاصش کنم و قسمت های مهم رو بگم خیلی ممنون میشم اگه تعبیرش کنین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام با توجه به طولانی بودن رویای شما درکل معنی مختصر دربردارد که بیانگر رزق و روزی حلال و برکت یافتن مالتان است

 43. ممsays:

  سلام خواب دیدم که خونه پدرم هستم میخواهم به مرغ و خروسها غذا بدهم،یک تیکه نون خشک را از داخل سبوس در میاورم و برای مادر شوهرم پرت میکنم درحالی که مادر شوهرم یک کیسه نون خشک و بیات را باخود به انباری برای مرغ و خروسهای خود میبرد،ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه موفقیت در امور مالی است

 44. ابراهیمابراهیمsays:

  باسلام استادامروزصبح اخرماه مبارک که دیروزعیدبودامروزصبح بیدارشدم ساعت ۵ نمازصبح خواندم .بعدخوابیدم حدوداساعت ۶یایه رب ۶خواب دیدم رفتم نون بگیرم دوتانانوابودن یکیشون یه چندنفری ایستاده بودن سره صف یکیشون خلوت بودرفتم سراون نانوایی که خلوته حدودا۲۰تانون گرفتم .بعداومدم باپنیرخوردم البته تنهانبودم چندنفردورم بودم به اوناهم دادم خوردن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و تغیرات روزمره زندگیتان است

 45. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم مامانم و بستگان پدر مرحومم بعنوان صاحب عزا هستن ولی نمیدونم مراسم چه کسی بود مامانم با خودش بسته هایی از نون و پنیر آورده بود و به من و بستگانمون داد اونا تشکر کردن و دیدم بستگانمون هم هر کدوم با خودشون چیزی داشتن یکی نایلون پر از خرما و دیگری نون و پنیر که از اون به منم دادن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خیر است میتوانید برای خوابی که دیده اید صدقه بدهید

 46. امیرحسینامیرحسینsays:

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما... من خواب دیدم که با خانواده ی یکی از دوستان توی خونه ی مامان بزرگم هستیم...بعد ما یه چندتا نون لطیف و برشته خریدیم و میخوایم بخوریم...بعد درست نمیدونم به چه علتی ( شاید تمیز نبودن از لحاظ بهداشتی ) ما این نونارو میشستیم و بعد عین لباس به طناب وصل میکردیم تا از این حالت خیسی در بیاد و بعد بخوریم...بقیه دوستان همینطور خیسی اون نون رو میخوردن اما من فکر کنم بعد یه ذره خوردن دیگه نمیتونستم بخورم چون بدم میومد نون خیس بخورم و منتظر بودم از حالت خیسی در بیاد و بعد بخورم... تو این خواب سوار ماشین بودن و رانندگی هم بود و من تجربش کردم... ممنون میشم راهنمایی بفرمایید...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده برکت و روزی در زندگیتان است که با تحولاتی مثبت همراه خواهدبود

 47. منصورهمنصورهsays:

  با سلام ببخشید من خواب دیدم از یک کوچه تقریبا تاریک رد میشم و مادرم هم همراهم هستن به یه نانوایی میرسم و یک کودک کار یا یتیم میاد و کمک میخواد من میخوام براش نان بخرم ولی فروشنده قیمت هر نان 9هزار تومن میگه و من تعجب میکنم یک نان 9تومنی میگیرم و میگم یه بسته نان لواش هم بده مادرم نظاره میکنن و مخالفتی نمیکنن بچه یتیم نان تازه میگیره و میخوره و خوشحال از اینکه داره سیر میشه و تشکر میکنه و بعد متوجه میشم یه گوشه نشسته و یه بسته پنیر هم کنارش هست انگار مادرم اون بسته رو بهش داده یکم باهاش حرف میزنم میگه ناپدری منو از خونه بیرون کرد و اینا بجه پسر بود و قیافش با جزییاتش کامل به خاطر دارم ممنون میشم اگه تعبیر داره راهنمایی بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه کمک و همدلی شما نسبت به دیگران است

 48. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم تو خونه قدیمیمون هستیم مهمون داریم نشستیم سر سفره تو سفره هم فقط نون لواش بود دیگه چیزی نبود که بابام فطیر میاره دو تا فطیر تو سفره هست بعد من یکیشو میزارم جلو مهمونا یکیشم برای خودمون‌ اما اونجا هم میدونم یه دونه کمه که مادرم میگه دوتا دیگه هم هست که اون یکی فطیرم میزارم جلو مهمونا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر برکت و سر افرازی تعبیر میشود

 49. فاطمهفاطمهsays:

  سلام و ممنون از لطف شما خواب دیدم بر سطحی بلندتر حد معمول(بر بلندی) نشسته ام و تعداد زیادی نان تازه و سفید تافتون کنار دستم است و نان و پنیر خوشمزه ای می خوردم. مردی پایین ایستاده بود و در نانوایی کار می کرد و نان سنگگ داشت که فقط سه عدد از آن باقی مانده بود . به او گفتم سنگک ها دارد خشک میشود جواب داد نهایتا می دهم حیوانات بخورند بعد یک تکه از آن را به من داد که خیلی گرم و خوشمزه بود و با پنیر خوردم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه موفقیت شما در امور زندگی است

 50. مهمهsays:

  سلام خسته نباشید.دیشب پدرم خواب دیده یه خانم واقا که قبلا حکم پدری براش داشتن و فوت شدن الان گشنه شونه...و هرچی میره پدرم نان بخره نانوایی ها بستن بالاخره جلو یه مدرسه دوتا پسر رو میبینه که نان میفروشن باقیمت خیلی گران بهش نان میفروشن تو راه که داره میره نان ببره براشون دوتیکه نان بزرگ پیدا میکنه روی زمین.یه قسمتی ازنان خیس شده اونو جدا میکنه و تیکه های سالم رو میندازه رو نان و باخودش میبره تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابشان نشانه روبرو شدن با اتفاقات و تغیرات جدید است

 51. shahryshahrysays:

  با سلام شخصی برای من خواب دیده 5عدد نان سنگک بزرگ خریده بودم و در حال رد شدن از خیابان بودم و باران خیلی شدیدی می آمد 2نان از دستم بر توی آب گل شده افتاد که خودم اول متوجه نشده بود و بعد از داغی نان متوجه شدم شدم و برگشتم دیدم مقدار کمی از 2نان از آب گل بیرون است ممنون میشم تعبیرش رو بگین.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه رزق و روزی در زندگیتان است

 52. کریم ۷۳کریم ۷۳says:

  سلام استاد خواب دیدم دوستم اومد درخونمون ۵ شش تا نون تازه و گرم داد بهم...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از کسی به شما خیری برسد

 53. آرزو کلهریآرزو کلهریsays:

  سلام خوب هستین من صبح خواب دیدم توی کوچمون نانوایی سنگک هست تو صف ایستاده بودم نان بگیرم به خواهرزادم میگفتم چه خوب کارت خوان داره میشه تعبیرشو بگین ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن برکت در زندگی است

 54. نگیننگینsays:

  سلام روزبخیر خواب دیدم تو خونه خودم تو آشپزخونه نون میپختم نونها رو روی صفحه ک رو شعله بپد میذاشتم و میپختم تو خواب میدونستم دارم خواب میبینم با خودم میگفتم چقد راحته حتما صب ک بیدار شدم نون درست کنم لطفا تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه رزق و روزی در زندگیتان است

 55. میم قیمیمیم قیمیsays:

  دوستم خواب دیده که توی یخچالشون پر از نون بوده که میریخته بیرون از یخچال ضمنا چند تا قالب یخ هم بوده توی فریزرش،تعبیرش رو میگین لطفا؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابشان نشانه کم شدن رزق و روزی از زندگیشان است

 56. الىالىsays:

  سلام من با كسى كه بهش علاقه دارم مدتى هست بهم زديم من خواب ديدم ايشون منو برد رستوران كه اگه بشه صحبت كنيم و سنگامون باهام وا بكنيم و چون همو دوست داريم دوباره شروع كنيم مشغول صحبت كردن بوديم و راجب آينده حرف ميزديم براى زندگيه مشترك وقتى باهم باز به توافق رسيديم ايشون يه نون برداشت و يه تكشو داد به من و يه تكشو واسه خودش گفت بخور ، اين خواب اگه تعبيرى داره ممنون ميشم بگيد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه علاقه شما به ایشان است

 57. ghghsays:

  باسلام من دیشب خواب دیدم درمکانی داشتن نان می پختند که بعضی ازقسمت های نان قهوه ای شده بودومن آنهارابرمیداشتم وکنارمیذاشتم اما یدونه نان سفیدبزرگ که پخته شد رامن برای خودم برداشتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه رزق و روزی در زندگیتان است

 58. ریحانه اشرفیریحانه اشرفیsays:

  با سلام و احترام فراوان خواب دیدم بسته های پلاستیک که توشون نون سفید و مرغوب بود را به همراه بسته های گوشت گوسفند نذری برای پخش کردن و نذری کردن آماده است و باید بین مردم پخش کنم. آیا تعبیرش اینه که باید نان و گوشت صدقه بدم یا تعبیر دیگه ای داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده حق امتیاز و آسایش در زندگی است

 59. سعیدهسعیدهsays:

  سلام. خسته نباشید من خواب دیدم که رفتیم خونه پدربزرگم تا چهلم مامان بزرگم هست عمه ام به مقدار زیادی خمیر درست کرده و چند نفر در حال پختن نان هست و عمه ام میگم یه مقداریش سهم تو هست که بپزی و منم میشینم و شروع میکنه به پختن نان و افتاب شدیدی هم رو مون میتابه. بعد میبینم که حیاط بغلی عروسی هست تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام کارها و تصمیمات جدید است

 60. رقیه حسین زادهرقیه حسین زادهsays:

  سلام و درود.پدرم خواب دیدن دختری( که با برادرم قول ازدواج دارن درحالیکه پدرش مخالف و راضی به این وصلت نیست)برای پدرم یک سینی بزرگ نان و غذا(تاس کباب) اورده..تعبیرش چیه لطفا بگین آیا ممکن که این وصلت سر بگیره؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده دلخوشی است

 61. لیلالیلاsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که یه زن میگه بیا خرده های نان کف سینی رو روی سرت بریزم اینجوری صاحب بچه میشی و اون خرده ای نون رو روی سرم میریزه میشه بگید تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شما از برکت و روزی بینیاز خواهید شد

 62. لیلیلیلیsays:

  سلام چندشب پیش خواب دیدم که درحال خنک کردن نام خیلی گرم وتازه وخیلی هم خوشبو هستم انقدرگرم بودکه بخارازاون بالامیومدوقصدداشتم که کمی هم بخورم..لطفاتعبیرکنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر برکت و روزی در زندگیتان است

 63. کوثرکوثرsays:

  سلام خواب دیدم که مهمون اومده عموهام که ما باشون قهریم من بدون سلام کردن رفتم بهشون ازشون پذیرایی کردم داشتم به عموم چای میدادم ولی اون گفت نمیخوام و ی نوع چای ازم خواست من اون وسط نشسته بودم زیر پاهام خرده های نان بود شروع کردم به جمع کردن و میگفتم چرا اینجا نون هست بعد زعفران دیدم داشتیم شیرین میکردیم اونا میگفتن نه نمی‌خوایم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنا است که تغییر و تحولاتی خوشایند پیش رو دارید.

 64. صدیقهصدیقهsays:

  سلام خوابی دیدم که شاید چندتعبیر داشته باشد، مادرم نان محلی میپخت و من چندمرتبه از نانهای گرم وتازه میکندم و میخوردم و بهم خیلی مزه میداد، بعد از خوردن نان، قصد مسافرت به شهری دیگری داشتم وقرار بود کیسه ای پُراز لباس دست دوم باخودم به اون شهر ببرم تا به نیازمند بدم و بعدبرم امتحانمو بدم، قبل از حرکت به دستشویی رفتم و خون حیض خودم رو دیدم کف دستشویی ریخته شد و من با شلنگ مشغول شستن آن شدم بعدراه افتادم رفتم سرکوچه تاکسی بگیرم پدرمو دیدم که منتظرتاکسیه(سالهات فوت شدن) گفتم اینجاچیکارمیکنی گفت میخام برم فلان جا، برادرم داشت باموتور کیسه لباسارو دنبال من میاورد تا به دستم برسونه دخترم و دخترِخواهرم داشتن میومدن که پدرم گفت همه نوه هام دختر شدن(با یه ذره ناراحتی) بعد به داداشم گفت منو با موتورت برسون و دوتایی رفتن منم سوارتاکسی شدمو رفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه نعمت و زندگی و معیشت خوب است

 65. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم زن عموی مرحومم تعداد زیادی نون سنگک بهم داد و من اشتباهی عمه صداش زدم وخوشحال شد ،گفتم ما که عمه نداریم جای عمه ام هستی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیر ومنفعتی است که در زندگی به شما خواهدرسید

 66. ناشناسناشناسsays:

  سلام من تا حالا دوبار فرستادم خوابمو ولی تعبیر نکردید. لطفا تعبیر بفرمایید اگ امکانش هس. خواب دیدم ک رفتم نونوایی نون سنگک بخرم پول نداشتم از خواهرم ک رفته بود تو ی مغازه ای دیگ خواستم پول بگیرم خرده گفت ندارم اسکناس دارم خرد میشه نونوا گفت ک بعدا برام بیار ولی من فک. کنم دویست تومن خرد ب نانوا دادم بعد سه تا نون سنگک برداشتم اومدم ولی داغ نبود گفتم کاش صبر می‌کردم پخت بعدی ک داغ بود میگرفتم. ممنون میشم تعبیر کنید?????????

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر برکت است و زیاد شدن روزی در زندگیتان تعبیرمیشود

 67. FFsays:

  سلام لطفا دقیق برام خوابمو تعبیر کنید ممنون. مدتیه کسالت دارم ،؛،،خواب دیدم بلند شدم ورفتم بیرون گفتم به یکی از دوستان صمیمی سری بزنم اما با خودم گفتم بیخیال بذار پیاده راه برم رفتم و رفتم تااینکه به یکی از منطقه ها ی شهرمون که فقیر نشین و مشکل دارن رسیدم دلم نون محلی میخاست رفتم دم نانوایی دیدم خیلی شلوغ ه اما پولو دادم و دو تا نان محلی گرفتم همون جا خوردمشون و کمی ازشو تعارف کردم به یکی از همکارای پدرم که سر صف بود به نون که نگاه کردم نونای من با بفیه فرق میکرد مال من کمی قطرش کمتر بود ولی بقیه سفید تر بود گفتم چرا این جوریه نانوا گفت چون تو خودت خمیر اوردی.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود وقت بخیر ، این رویا یا نان محلی که خورده اید ، شما را به صبر یا بردباری بیشتر برای داشتن معیشت خوب و زندگی خوش توصیه میکند.

 68. FereshtehFereshtehsays:

  سلام خواب دیدم ۱ دانه نان (نان شیرمال)دستمه تازه تازه است دم مغازمون ایستادم داخل نرفتم واستاده بودم،نونه چ بویی داشت،بوش قشنگ پیچیده بود(بوی نان بوی خوبش هنوز تو یادمه) ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه نعمت و روزی است

 69. سحرسحرsays:

  سلام خسته نباشید،من خواب دیدم در وسط یک باغ دستگاهی وجود داره که نان تولید ميکنه من هم چند تا نان (که بنظرم بربری بود)گرفتم و به سمت پدرو مادرم که در همون باغ بودن و اونور جوی آب زلال نشسته بودن رفتم ... تعبیرش چی ميشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر برکت و خیر است در زندگیتان

 70. MonaMonasays:

  باسلام و وقت بخیر دیشب خواب دیدم عقرب مشکی روی دیوار راه میره پدرم اومد با دست بگیرش من جیغ زدم که دست نزن برو با آجر بزن تو سرش، و رفتم تو حیاط نشستم و شروع به بسته بندی مشکل گشا کردم و ناراحت بودم که چرا خیار نداریم که بذارم لای نون پنیر، خلاصه نون و پنیر و مشکل گشا بسته بندی کردم که بین مردم تو روضه پخش کنم. که از خواب بیدار شدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر دشمنی مکار تعبیر میشود که در صدداذیت رساندن به شما هستند

 71. سمانهسمانهsays:

  با سلام و احترام. خواب دیدم تو خیابون اصلی هستم و میخام از خیابون رد بشم.ولی هیچ آدم و هیچ ماشینی تو خیابون نبود.کاملا خلوت بود ومن از خلوت بودنش تعجب کردم و درعین حال حس خوبی داشتم که خلوته.از خیابون راحت رد شدم و اونور که رسیدم دیدم یک نونوایی اونجاست و روی میزش که خیلی بزرگ بود پراز نونای لواش تازه بود.من هم با اینکه نون لازم نداشتم واستادم نون بگیرم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه برکت و نعمت در زندگی شماست

 72. رویارویاsays:

  سلام..خواب دیدم که مقدار زیادی نان لواش در خانه داریم و دو تا از همکلاسی های دانشگاهی ام خونه ما هستن و داریم غذا می خوریم که یادم نیست چه غذایی بوده و یه دختر بچه کوچک کنار یکی از همکلاسی هام( هر سه مجرد هستیم و این هم کلاسی ام خواهر کوچک نداره)هست که فقط کناره های نان رو میخوره و نگاه کردم دیدم که تعداد خیلی زیادی از نان ها را فقط کناره هاشو خورده‌.. با خودم گفتم که اگه مامانم بیاد و بگه این نانها چرا اینطوری هست و اگه مهمان بیاد من چه کار کنم..ممنونم از تعبیرتان

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه رزق و روزی است

 73. شیرینشیرینsays:

  سلام فروختن خرده های نان کهنه در خواب تعبیرش چیه؟ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه نعمت و خیر و زندگی خوش است

 74. فائزهفائزهsays:

  سلام ..من خواب دیدم که در مدرسه بودم پردم یک بسته نان سنگک اورد دادبه من...من هم به جای خوردن نان تکه کوچکی کندم وخردم و بقیه رو بین بچه ها پخش کردم مثل نذر...اماحین پخش نان ها در دستم خیلی زیاد شد و شبیه کاغذشد...مثل کاغذ آ چهار...انگار کاغذ پخش می کردم..اما میدانستم نان است..من سالهاست دوره مدرسه و حتی دانشگاه را تمام کرده ام...ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه افزایش نعمت و روزی است

 75. شیواشیواsays:

  سلام وقت بخیر،خواب دیدم میگن جایی نذری میدن اونم نذر امام حسین وقتی میریم اونجا مادربزرگم فوری چند تا نون بهم میده ولی دیگه یادم نیست خوردمشون یا نه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نمادی از برکت و رحمت در زندگیتان است

 76. زهرازهراsays:

  سلام من دیشب خاب دیدم که مادرم خمیر کرده من لگن خمیر را برداشتم و به کوچه رفتم دیدم همسایه مون هم داره نون میپزه. بهش گفتم اجازه میدی منم نون بپزم. اجازه داد. منم خمیر را چانه میکردم و تو دستم به شکل بیضی و بزرگ باز میکردم و خانمه هم به تنور میزد. دوتا نون که پخته شد خیلی بوی خوب نان اومد. نون ها خیلی خوب و سفید شده بودن. خانمه گفت نون ها خوب شدن اما من شکلش رو دوس ندارم و خودش یه نون دایره ای شکل پخت.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده برکت وروزی است که در زندگیتان ممکن است ایجاد شود

 77. رویارویاsays:

  سلام وقت بخیر..من خواب دیدم که در حیاط حرم امام رضا نشستم که به نقاره نوازان نگاه میکردم که دقیق یادم نیست انگار نقاره میزدن و من میخواستم واسه بار دوم با گوشی ضبط کنم..دو تا سفره سفید بزرگ انداخته بودند که من صف دوم بودم ..سفره صبحانه بود و خادم ها واسه صف اول پنیر پخش میکردند و یکی از زن عموهای من اونجا نان لواش پخش میکرد که یکی را به من داد گفت که اینها رو واسه پدر و مادرت ببر که چند سال ماندگاری دارد و من کمی از نان خوردم که خشک بود و نان را خم کردم..با صدای صلوات خاصه امام رضا (ع) که برای گوشیم گذاشتم واسه ۵ دقیقه قبل از اذان صبح بود بیدار شدم بقیه خواب رو ندیدم..ممنونم از لطف تان

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه بدست آوردن رزق و روزی حلال است

 78. رویارویاsays:

  ببخشید یادم رفت در ادامه خواب بگم که وقتی من نان را از زن عموم گرفتم گفتم که انشاءالله حاجت روا بشی..ممنونم

 79. نازنیننازنینsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم رفتم دستشویی یهو ی تیکه نان لواش رو دارم با آب میگیرم که بره داخل چاه مستراح خیلی هم از این بابت ناراحتم همش میگم خدایا ببخش که اینجوری میکنم.خواستم تعبیرشو بدونم ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه کم شدن رزق و روزی و خیر و برکت است

 80. سحر نسبسحر نسبsays:

  سلام خواب میدیدم من و همسرم تو یه خونه ای هستیم و همسرم انگار از مشکلاتیکه داریم ناراحته و یه لحظه صورتشو دیدم که اصلا خودش نبود موهاش مصری شده بود و یه صورت لاغر و کشیده و زشت داشت.بعد سربازای بیگانه ای داشتن از طریق دریا وارد میشدن و من ترسیده بودمو به همسرم گفتم که باید بریم از اینجا و همسرم میگفت نه لازم نیست بریم و دیدم همسرم رفته بوده دوتا نون سنگک خریده بود و اورد انداخت کف اتاق.(منو همسرم به خاطر مشکل مالی در حال جدایی هستیم)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان بیانگر تغیرات جزئی و کوچکی در زندگیتان است

 81. MMsays:

  با سلام ..من در واقعیت با کسی قهر هستم .و امشب در خواب دیدم که آن شخص یک لقمه نان که درونش بادمجون سیاه سرخ کرده بود اومدو بهم داد که بخورم ..در خواب هم احساس گرسنگی میکردم..از ان شخص لقمه نان را گرفتم خوردم و یک لقمه دیگر هم گرفت برا خودش ..و دیدم که من به این شخص نگا میکنم و میگویم که خدایا اخلاق من با این شخص جوره کاش باهم ازدواج کنیم .. (من دختر مجرد هستم و شخصی را که در خواب دیدم پسر مجرد هس)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نان چه لواش و چه سنگک در این مورد اشاره به راحت تر شدن وضعیت معیشت برای شما خواهد بود.

 82. سانازسانازsays:

  سلام من خواب دیدم لواش کوچک گردو سفید که تازه بودندمیفروشندمن خیلی دوست داشتم بخرم چون پول نداشتم گذشتم رفتم تعبیرش چیه ممنون میشم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر برکت و روزی است

 83. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم پسر بچه ای به من نان نذری بربری داده تعبیرش چی میشه استاد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن برکت در زندگیتان است

 84. ستاره رضاییستاره رضاییsays:

  درود بر شما من خواب دیدم که از سمت خانوادم یک بسته بزرگ نان بهم رسید و اونو خالی کردم توی یه کیسه بزرگ و راهی جای شدم که نمیدونستم کجاست و توی مسیر مدام از نون میخوردم طعم شیرینی داشت ، توی مسیرم به مادر و پسر و دختری رسیدم که منو مهمون خونه شون کردن منم کمی از نون هامو بهشون دادن و اون مادر به من 2 تا رژ لب هدیه داد و ازم تشکر کرد یکی از رژ لب ها رنگش خاکستری. بود. و من ااونو زدم ولی اونکیشو که قرمز بود نزدم به لبم خواهش میکنم بگین چه تعبیری داره??

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نشان دهنده برکت و نعمتی است که میتواند با پشتکار به شما و زندگیتان ایجادشود

 85. حدیثهحدیثهsays:

  سلام من خواب دیدم که باخالم ودختر خالم بودیم که از یه خیابونی رد شدیم که توش کلی موادغذایی وخوردنی های مختلف می فروختن رسیدیم جلو در یه مغازه هم شیرینی هم نون می فروخت بعد من یکی ازنونای کوچیکشو ورداشتن خوردم خالمم داشت ازش نون می خرید بعد یه سنگک بزرگ بهش داد که من ازاونم یه مقدار خوردم ولی اونا هیچ کدوم نمی خوردن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر برکت است و به شادمانی تعبیر میشود

 86. علیعلیsays:

  سلام دیشب خواب دیدم تو خیابون دارم راه میرم، دیدم در یه مغازه بازه، از پله های مغازه بالا رفتم و دیدم دختری داره نون و شیرینی تبریزی میپزه. دختره چهره معصوم و با وقاری داشت و لهجه ترکی داشت. من ازش خوشم اومد. یه لقمه بزرگ نون با خیار، گوجه و پنیر برام گرفت و من لقمه رو خوردم و سعی داشتم مخش رو بزنم اما میترسیدم شوهر داشته باشه یا بهم جواب رد بده. ازش پرسیدم قضیه این شیرینی ها چیه؟ گفت این ها رو با گندم خاصی درست میکنم و بمیفروشم یا اهدا میکنم به مردم تا به مردم کمک کنم. دیدم راحت جواب میده خواستم مطمئن بشم که مجرده و بهش گفتم بزن قدش، اون هم با دست زد کف دستم و دستش گرم بود و من تعجب کردم از گرمای دستش. بهم گفت یه لقمه دیگه میخوایی گفتم آره و یه لقمه دیگه گرفت و من از خواب بیدار شدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خواب شما اشاره به مسائل و اتفاقات روزمره زندگیتان دارد

 87. مهدیمهدیsays:

  سلام خسته نباشید ببخشید من دوسالی هست طی تصادفی نخاعم له شده . بعد چندوقت پیش خواب دیدم ک توی پارک درحال نان پختن و نان دادن ب مردم هستم . ایا تعبیرش میتونه شفا و سلامتی دوباره باشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام کار خیر است با این حال امیدواریم که به مراد و مقصود خود برسید

 88. AnisAnissays:

  با سلام من خواب دیدم همکلاسی حدود ده دوازده ساله پیشم که اطلاعی ازش ندارم یه مهد کودک زده من حیاط مهد رو دیدم پر از وسایل بازی نو بچه بود بعد خودمو تو کلاس دیدم با یه عالمه بچه که مرتب نشسته بودن من نان و پنیر خوردم بعد یکی یکی لقمه درست می کردم می ذاشتم دهن بچه ها ممنون میشم اگر تعبیری داره لطف کنید با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود وقت بخیر ، اشاره به خاطرات جدید و لذت بخشی دارد که احتمالا در آینده و با برخی از آشنایان و دوستان رقم خواهید زد

 89. علیعلیsays:

  سلام وخسته نباشید من خواب دیدم در مدرسه هستم از مدرسه خارج شدم رفتم نان گرفتم و دوباره وارد مدرسه شدم وبه چند نفری کاری کردم و نان را به معاون آموزشی دادم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن برکت و رحمت در زندگیتان است

 90. کیاناکیاناsays:

  سلام. من خواب دیدم مهمون زیادی داشتم و یه بچه‌ای همراه مهمونا مون بود که بهم گفتن اون بچه یتیمه. وقتی داشتن میرفتن و من داشتم بدرقه‌شون میکردم. یه نون گرده که محلی‌ایه برای اون بچه گذاشتم و دادم دستش و بعد رفتن. وقتی مهمونا رفتن و جای خالی‌شون رو دیدم. خیلی دلتنگ شدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام وقت بخیر ، این رویا برخی از احساسات یا وژدان پاک در شما را به رخ می کشد.ممکن است شخصی را دلسوزانه نصیحت یا رهنمود کنید.

 91. صدیقهصدیقهsays:

  سلام خواب دیدم توی روستا یه کوه باعظمتی بود با صخره های بزرگ که یه تنگه وسط کوه بود و اداره محیط زیست یه خونه ویلایی توی همون تنگه ساخته بود، دامادمون که مردمحترمی هم هست و توواقعیت کارمندمحیط زیست است رو دیدم، یه عالمه پله داشت اون خونه، به سختی و باتلاش از پله ها بالا رفتم وقتی وارد خونه شدم، کف سالنِ اون خونه پُر بود از نان لواش گرم وتازه، دامادمون گفت این نون ها واسه مهمونای اداره است، منم یه نون گرم برداشتم و خوردم، خواهرمم گفت اداره میخاد این خونه رو بفروشه یا من میخرمش یا تو بخر ، منم گفتم اگه فروخت من خریدارم، بعدم یه گونی اونجا بود بازش کردم پُراز کیفهای زنانه نو نو با رنگهای خوشگل... همه ی اون کیفها رو رایگان به من دادن و خیلی خوشحال شدم بابت کیفها

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. تعبیر رویای شما به غلبه بر مشکلات و پیروزی در نزاع و درگیری های روزانه مربوط می شود.

 92. مریممریمsays:

  سلام خواب دیدم که دارم از تنور نون در میارم در حالی که چادر مشکی سرم بود و میبینم که یک گوشه کوچک از چادرم سوخت ممنون میشم تعببرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. این رویا نشان می دهد که آرامش روانی شما از سایر اولویت ها در زندگی مهم تر می باشد.

 93. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم چند عدد نان لواش خریدم که کمی بیات بودن ولی کمی خوردم که خوشمزه بود و تو راه از جلوی در اقواممون رد شدم و گفتم یه سر برم بهشون سر بزنم و تا رسیدم جلو درشون پشیمون شدم و گفتم اینا خیلی فامیل دوری هستن و چه لزومی به این کار هست؟ و بعد برگشتم و به سمت خونمون رفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا میتواند بیانگر روزی و برکتی باشد که در زندگیتان پیدا خواهدشد

 94. MahrooMahroosays:

  با سلام خواب ديديم كه چند تا نان تافتون خریداری کردیم دو سه تای اولش کپک زده بود و بعدی ها سالم بودن و ما نان های کپک زده را از نان های سالم جدا کردیم تعبیرش چیست؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده برکت است و روزی در زندگیتان ممکن است هویدا شود

 95. AtefehAtefehsays:

  سلام استاد.خواب دیدم در اتاقی کوچک مامانم داشت نان میپخت تازه مقدار خمیر و نان لواشی که پخته بود زیاد بود و مامانم میگفت تازه هنوز چندتا تشت خمیر هم هست که باید بپزیم منم یک دانه خمیر را پهن کردم و روی ساج گذاشتم خیلی خوشحال بودم که نان پختم تازه سه چهار نفر غریبه داخل اتاق بودن و تماشا میکردن تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر برکت و نعمتی است که در زندگیتان سرازیر خواهدشد

 96. نازگلنازگلsays:

  سلام دیشب خواب دیدم شوهرم چند تا نان سنگک تازه خریده بود اورد خونه گذاشت روی میز من در یخچال رو باز کردم که نان ها را درون یخچال بزارم که دیدم تمام قفسه های یخچال پر از انواع نان هست با خودم گفتم این همه نان داشتیم من حواسم نبود گفتم شوهرم دوباره نان بخره پس حالا تا ندیده نان های درون یخچال هم. کمی بیات شده باید اونا را بریزم دور تشکر بابت تعبیر تون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   از ولخرجی دوری کنین و در حد نیازتون برای هر چیزی هزینه کنید اینجوری نظم و سکون درونی خودتون هم بیشتر خواهد بود

 97. raadraadsays:

  سلام وقتتون بخیر من امروز خواب دیدم واسه کارم رفتم ی خوابگاه دوستای دوره دبیرستانم هم اونجان شام واسمون سوپ و‌نون اوردن ماهم خوردیم بعد ب دوستام میگفتم من ی وسیله ای رو فراموش کردم بیارم زنگ میزنم تا واسم بیارن میخواسم برم ی اتاق دیگه ی خانومی بود بهم گفتش چراغش روشن نمیشه ولی من تا کلیدشو زدم روشن شد لطفا واسم تعبیرش کنین ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نشان دهنده گشایش در کارهایتان باشد

 98. kosarkosarsays:

  سلام خواب ديدم پدر زن داداش سابقم که تو يه محل هستيم و الان يه جور دشمن ما هستن سر کوچشون يه نانوايی نسبتا بزرگ داره و دست منم يه نان محلی بود بردم دم خونشون صدای سرو صدا بود در زدم يکم رفتم داخل ولي تا قبل اينکه بيان دم در عقبي امدم دم در شون يه بسته نايلون بود با استرس يکي از تو نايلون کشيدم تا نون بزارم تو نايلون زشت نباش بعد گذاشتم دم در به زنای ديگ همسايمون دم در اينا نشسته بودن ازشون خواهش کردم شما صداشون بزنين ممکن از من نگيرن اول يکيشون يکم ناز کرد ولی بعدش با يکي ديگه باهم صداشون زدن منم از اونجا دور شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده برکت است و بر روزی دلالت دارد

 99. کاویانکاویانsays:

  سلام خسته نباشید ، عذر میخوام ، من خواب دیدم که با دوستم یا همون( پسر عمه‌ام ) داشتیم توی خیابون راه میرفتیم و من تعارف کردم بهش گفتم بریم خونه‌ی ما و اون قبول کرد ، من به اون گفتم ما چیزی توی خونه نداریم و اگه میخوای بیای یه چیزی بگیر بخور ، همینکه داشتیم میرفتیم کمی جلوتر از ما یه جایی بود شبیه میدون دور تا دورش مغازه و فروشگاه و خونه بود ، بعد وسط این میدون یه تخت کوچیک دو طبقه بود و نون های شیرین و پیراشکی روش بود ، بعد همینکه نزدیک نون ها شدیم یه دفعه دوستم خیز برداشت و چند عدد از نون ها دزدید و فرار کرد ، قبل اینکه فرار کنه به منم گفت توئم بردار و فرار کن ، اون دیگه فرار کرد رفت ، ولی من موندم سر دو راهی که آیا بردارم یا بر ندارم ، با خودم میگفتم صاحبشون گناه داره نباید اینکارو کنم ، ولی بلاخره برداشتم و میخواستم فرار کنم که صاحبشون رسید و منم فرار کردم ، ولی یادم نمیاد که از اون نون ها خورده باشم یا نه !!! لطفا بگید تعبیر این خواب چیه ، ممنون میشم .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا این رویا نشان دهنده منفعت و برکت در زندگیتان است که ممکن است برایتان خوشایند باشد

 100. شهرام مظاهریشهرام مظاهریsays:

  با سلام وعرض ادب ...خواب دیدم که تو خوابم مادرم ومادربزرگ پدریم میخواند برند یه غذای که تو خواب مادربزرگم بهم گفت کباب هست بخورند واز من خواست که براش نون تهیه کنم تا با خودشون ببرند ومن همون جا از کیفم سه تا نون که تازه هم بود در اوردم وبهش دادم وبعدش به مادر بزرگم به همراه نان مقداری پول دادم وبهش گفتم با این پول ها که همه کاغذی بود پول کباب هاتون رو بدید مادربزرگم در جوابم گفت این ها کافیه ؟ومن بهش گفتم بله کافیه هست وبعدش از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای شما دعای خیر می کنند

 101. سیماسیماsays:

  درود برشما و خدا قوت من خواب دیدم مادرم و دایی بزرگم به شخصی که زخمی و خونی بود کمک کردن و نگرانش بودن و از نانهای مانده و خونی آن شخص میخوردنند و با اینکه بدشون میومد چند بار این کار رو تکرار کردن و من با دیدن این صحنه حالم بد میشد ممنون میشوم تعبیرش را بگویید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   در امری دچار سختی و رنج میشن که ممکن است بخاطر خصومت در رابطه باشد

 102. حنانهحنانهsays:

  سلام وقتتون بخیر من امروز صبح خواب دیدم نماز صبح خوندم اومدم بیرون از اتاق دیدم زن اقواممون اومده اندازه ی مشت خمیر نون اورده ک واسش نون بپزم منم واسش نون پختم ی آقایی ک نمیشناختمش هم اومد بهم گفتش اینجوری نمیپزن خودش ی نون پخت گفتش اینجوری میپزن نونارو پختم بهش دادم برد بیرون از خونه بودم هوا تاریک بود بعد صبح شد یهو خوابم تغییر کرد تو ی خونه نو بودم با خواهرم داشتیم تمیزش میکردیم تو قسمت هالش با شیلنگ داشتم میشستم و خواهرم تو سرویس بهداشتیش بود رفتم نگاه کردم تو سرویس بهداشتیش مو ریخته بود خواهرم داشت میشست بعد اون یکی خواهرم اومدم کاکائو شیرینی اورده بود من میخوردم و میذاشتم تو ی جعبه لطفا تعبیرش کنین ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر منفعت و برکتی است که در زندگی ممکن است برایتان ایجاد شود

 103. پریپریsays:

  سلام دیشب خواب دیدم دوست پسرم(الان چند روزی هست که تموم کردیم)برام نان آورده که وسطش مثل پلاشکی بود(شیرین خوشمزه)شبیه ساندویچ بود خیلی خوشمزه بود و تازه،بعد رفت مال خودشم بیاره که وقتی اومد نیاورد،اومد کنارم رو صندلی کلاس(مثل کلاس درس بود)نشست،که من به خواهرزادم گفتم برو اونطرف تر یکم تا این بتونه بشینه کنار من،اخه خواهرزادم پیشم نشسته بود،قبلش هم دیدم سوار ماشین هستیم پول پیشش نداشت از من پول خواست منم کیف پولمو درآوردم تا پول(کرایه رو)بدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام قراره یه اتفاق خوشایند براتون بیوفته

 104. آسمانآسمانsays:

  سلام ..من ظهر حدوهای ۴ بعدازظهر خواب دیدم(نمیدونم‌تعبیر داره یا نه) ..انگار چند تا از شاگردام رو دعوت کردم اومدن خونمون بعد بهشون گفتم حالا شما هم اومدین اصلا نمیدونم چیزی واسه ناهار داریم یا نه بعد دیدم کنار پدربزرگم که چند ساله فوت کرده چند تا نون تازه از این نون ساندویچیها ، انگار بابابزرگم خریده بوده بعد رفتم در یخچال رو باز کردم دیدم یه عالمه هم کالباس تازه خریده تو یخچال گذاشته ،گفتم پس مشکلی واسه ناهار نداریم..ممنون میشم تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده برکت است و بر افزونی نعمت در زندگیتان دلالت دارد

 105. مهدیمهدیsays:

  مادرم خواب دیده که یک دونه فتیر یا همون نانی که قدیمیا درست می کنن درست کرده و بین همه تقسیم کرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خیری که بهتون میرسه

 106. شیماشیماsays:

  سلام عذر میخوام بابت اینکه طولانی مینویسم ، دختر مجردی هستم که خواب دیدم که مامانم تو قوری سفید چایی دم کرده بود و به من گفت چایی بریز و من ریختم و رنگ چایی کم رنگ بود و همین طور که داشتم میریختم شوهر خواهرم بهم گفت من چایی نمیخوام و بعدشم که چایی رو ریختم خواهرم توی چای ها آبلیمو و آش و زعفران ریخت به قصد اینکه رنگ چایی پررنگ بشه و بعدش خاوادگی نشستیم سر میز و من از کله پاچه ، پاچه و چشم خوردم و به همراش نون سنگک ، بعدش مادرم که در میز رو به روی من نشسته بود میخواست غذا بخوره من گفتم من دیگه خوردم بقیه کله پاچه منو بخور از بقیه نونم هم به مامانم دادم و نون سنگک نرم بود و اینکه دیدم مامانم اینا یه سینی آش نذری تو ظرف ریخته و آماده شده گذاشته بودن روی جاکفشی خونمون ( خونه قبلیمون بود) پسری همونطور داشت از راه پله بالا میرفت دستشو کرد تو یکی از کاسه های آش ازش خورد و رفت بالا ولی ظرف نبرد ببخشید همه خوابمو یه جا نوشتم چون پشت هم دیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اشاره داره به خیر و برکت و تغییرات مثبت در زندگی تون

 107. سمنسمنsays:

  سلام خواب دیدم چایی مادرم دم کرده بود بهم گفت بریز منم ریختم ولی کم رنگ بود و شوهر خواهرم بهم گفت برای من نریز و خواهرم چایی رو که ریختم برد توش آبلیمو و زعفرون و آش ریخت و گفت که پررنگ میشه ،بعد دیدم سر میز خانوادگی نشستیم غذا بخوریم که من نان سنگک و کله پاچه و چشم گوسفند خوردم و وقتی مادرم اومد نشست که غذا بخوره گفتم من خوردم بقیه ش مال شما باشه و نون و کله پاچم رو دادم بقیه ش رو مامانم بخوره و دیدم که مامانم اینا یه سینی بزرگ پر از کاسه آش آماده کرده بود روی جا کفشی بود و یه پسری داشت از راه پله مون بالا میرفت ددر حین راه رفتن دست کرد تو یکی از کاسه های آش و خورد و همونجوری رفت بالا و این صحنه ها رو در خونه قبلیمون دیدم و الان جای دیگری هستیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده تلاش شما برای کسب ارامش و اسایش در زندگیتان است که بر روزی نیز تعبیر میشود

 108. ستارهستارهsays:

  سلام اگر ممکن هست به من بگید تعبیر خوابم رو .... خواب دیدم شخصی به من نان داد ولی نان مثل نانی بود که از فریزر درآمده بود نه گرم بود نه یخ زده حالتی بود که از حالت نانی که سرد بود داشت خو به خود به درجه عادی میرسید....من تشکر کردم، لبخند زدم ونان رو گرفتم...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده برکت .و نعمت است که ممکن است در زندگیتان هویدا شد

 109. دریادریاsays:

  سلام من تو خواب دیدم شوهر مرحومم با دختر ۱۷ سالم پایین پله نشسته بودن و من بالای پله ها وایساده بودم و شوهر مرحومم یک سفره که توش پره نان بود رو مینداخت بالا که من بگیرم وقتی انداخت من به زور تونستم گوشه سفره رو بگیرم اما سفره باز شد و نان ها ریخت روی سر و اطراف همسر و دخترم اما من سفره را گرفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نشان دهنده برکت و نعمت در زندگیتان باشد

 110. علیعلیsays:

  سلام. مادرم خواب عمه ام را دیده که فوت شده . دیده که عمه ام در خانه مان نان می‌پزد و مادرم میرود طرف یخچال و در یخچال را باز میکند مقداری گوشت در کارتن بوده برمی دارد ولی از تو کارتون میریزد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خیر و برکت وارد زندگی تان می شود

 111. هالههالهsays:

  سلام نزدیکی های صبح خواب دیدم که رفتم نون وایی نون تافتون میگیرم اولش شش تا میگیرم ولی نون وایی بهم میگه هفت بگیر رند بشه هفت تا میگیرم فکر کنم شد ۳۵۰۰ یادم نیست بعد سوار اتوبوس بودم با خواهرم از پشت پنجره میبینم چند نفر دارن به گنجشک ها شلیک میکنن میگم چه قد عوضی و حیووان آزار هستن از گنجشک هم نمیگذرن از ماشین پیاده میشم حس میکنم کیفم رو جا گذاشتم .بعد وارد خونه میشم در یخچال رو باز میکردم یه مقدار گردو شکسته میبینم تو یخچال می زارم تو پیش دستی سه چهار تا هم خودم میخورم یه جای از خوابمم میبینم یه پسر بچه پنج شش ساله نشسته رو پاهام منم چهار زانو نشسته بودم از روبرو بغلم کرده دستش و دور گردنم حلقه کرده .‌.میگه پیشم بمون یه تیکه از خوابم یه آقای غریبه جوان انگار اومده خونه رو بگرده بچهه بهم میگه خاله برو تو کمد گفتم کسی نیست مرد بوی نبود خوب بود یه کم دور و اطرافشو نگاه میکنه بعد میره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای رسیدن به خواسته هاتون نباید از حرفای دیگران تاثیر بپذیرین و منفعل باشین

 112. AfsaneAfsanesays:

  با سلام خواب دیدم اقای یه بسته بزرگ از نان سنگگ که حدودا صد تایی میشد گداشت دوی میز خونه ام ومنم یک تکه از نان سنگگ رو گذاشتم دهنم. لطفا تعبیرش رو بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده برکت و منفعت در زندگیتان است

 113. امیرامیرsays:

  سلام خواب دیدم که داشتم بخاطر شکست عشقی افسوس میخوردم ... بعدش سه تا نان تافنون تو دستم بود و داشتم از یک خیابانی عبور میکردم و دیدم ک چندتا دختر از روبرو میان .. ولی من اصلا بهشون توجه نمیکردم و نان های توی دستم یکم سنگین بودن... بعدش با دوتا دختر هم قدم میشدم و در راه چندتا دختری که میشناختم را میدیدم و میگفتم اینارو من میشناسم بعدش در قدم زدن یکم ناتوان میشدم ولی بعدش درست میشدم بعدش با اون دخترا جدا میشدم و از یک کوچه به خونه ی دایی ام میرفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ناراحتی هاتون برطرف میشه

 114. سانازسانازsays:

  سلام خواب دیدم رفتم نانوایی خواستم نون بخرم دیدم باهرنون یه حلوازعفرانی هم میزارن روش میدن گفتم نون باحلوامیدیدگفت برای جلب مشتری ازنانوایی نونوخریدم واومدم جالب بودروی هرنون1 حلوازعفرانی میزاشت میدادمشتری منم خریدم ازنون تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاق خیلی خوبی براتون می افته

 115. امينامينsays:

  سلام استادعزيز؛ديشبدخواب ديدم رفتم نون سنگك بگيرم يك لحظه تنوررونگاه كردم سنگكي كه داخل تنوربودداشت ميسوخت يه قسمتش به شاطرگفتم نونت داره ميسوزه ممنون اگه تعبيركنيد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خیری بهتون میرسه

 116. zahrahastamzahrahastamsays:

  سلام خسته نباشید من خواب فطیر محلی یه شهری رو دیدم که تعبیر ننوشته بودن براش دیدم مادرم بهم داد من یه تیکه خوردم خیلی گرم و شیرین خوشمزه بود ولی من فک میکنم بخاطر زردی مایه توش تعبیر خوبی نداشته باشه تازه داییمم یه نایلون تخمه افتابگردون داد من زیاد خواب یادم نمیمونه امروز روزه بودم وخواب دقیق تو ذهنم موند گفتم ببرسم ببخشید وقتتونو گرفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر برکت و نعمتی است که در زندگی نصیبتان خواهدشد

 117. سیدسیدsays:

  سلام وخسته نباشید من خواب دیدم تقریبا نماز صبح بود و من یه ماشین وانت مزدا پر از نان سنگک تازه داشتم و داشتم بین کسبه محل پخش میکردم تو خواب یه حسی داشتم مثل امیر االمونین که کمک میکردن این چه تعبیری دارد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس کار خیری انجام خواهید داد

 118. حامدحامدsays:

  من خواب دیدم وارد یه نانوایی شدم که نانوا یه پیرزن هست که نون لواش میزاره تو تنور بعد من‌ چندتا خریدم بعد در حین‌برداشتن دیدم دارم نون تافتون بر میدارم‌ ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خیر و برکتی وارد زندگیتون میشه

 119. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم دو تا نان بربری دستمه و دارم میرم و یه تکه کوچیک ازش خوردم و بعد دو تا از دوستان و همکاران قدیمیمو دیدم تو خیابون و بهشون تعارف زدم که بفرمایید نان

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خیرتون به دیگران می رسد

 120. متینمتینsays:

  سلام استاد خسته نباشین.مادرم خواب دید در خانه نان نداریم منو خانه خواهرم‌میگیم ما میریم نان میگیریم که من دوتا نان میگیرم (من مجرد هستم) خواهرم یک نان میگیرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر منفعت است

 121. پیمانپیمانsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم توی یه مراسم مذهبی بودم یه نفر که مسئول اونجا بود به هرکسی چیزی میداد و یاداشت میکرد به بغل دستیم شیرینی داد به من حدود ۱۰ عدد نون داد مثل سنگگ یا بربری ماشینی بود داغ و تازه بود اونقدر زیاد بود که چندتاشو بهش پس دادم گفتم اسراف میشه. همینجوری از بغل نون میخوردم تازه و خوب بود و بهش میگفتم اتفاقا برای شب نون نداشتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده برکت و تندرستی در زندگیتان است

 122. Niloofar abiNiloofar abisays:

  سلام. ممنون از تعبیرای خوبتون، من باید در مورد مسئله ای تصمیم بگیرم خیلی دو دلم در مورد کار، خواب دیدم در شرکتی که میخوام استخدام بشم و تردید دارم، داریم صبحونه میخوریم، من نان لواش گرم و تازه دستم بود داشتم از اون میخوردم گشنمم بود سیر شدم. یکی از همکارام کفشش به شکل نون بود تیکه های کوچکی(به اندازه نخود) از گوشه خشک و سرخ اونو(من این قسمتای نون رو دوست دارم) می خورم، همکارامو میخندونم با خودم میگم الان اینا فکر میکنن من چقدر پستم که از این کفش همکارم که نونه و از نظر اونا کثیفه میخورم. نمی دونم خوردن کفش نون نشونه چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیر و برکت است که ممکن است در زندگی برایتان ایجادشود

 123. ندانداsays:

  سلام وقت بخیرخواستم ببینم تعبیرخواب نان دردست دلشتن درخواب چیه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس شانس و منفعت

 124. سیامک یاریسیامک یاریsays:

  سلام.درخواب سوار موتور سیکلت بودم و در حال گاز دادن و سرعت گرفتن یک نانوایی را دیدم با خودم گفتم چند تا نون بگیرم. نانوایی سنگکی بود مقداری کنجد روی خمیر ریختم و به شاطر دادم .شاطر بقیه کنجدها را روی قسمت دوم نان ریخت . یک نان پرکنجد از تنور بیرون آورد و به من داد. اینقدر تازه و ترد بود که تکه ای کوچک از سر نان به زمین افتاد . به نانوا گفتم بهتره که خود شما کنجد ها را روی نان بریزید.ونانوا همچنان به پخت نان ادامه می داد. باتشکر از تعبیرخواب شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در سفری منفعتی بهتون میرسه

 125. امينامينsays:

  سلام استادديشب بادوتاازدوستانم توي يه خونه بوديم نگاه كرديم نُون نداريم من گفتم ميرم ميگيرم رفتم گرفتم امادرراه برگشت درپله هاى كوچه سخت ميرفتم بالامتشكرم اگه تعبيركنيد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر برکت در زندگی است

 126. ستاره مدیرستاره مدیرsays:

  سلام ،روز بخیر خواب دیدم نزدیک اذان ظهر بود ،نون سنگک‌‌ بزرگی روی زمین افتاده ‌خورشید روی آن میتابد ،من در خیابان ایستاده بودم ،به سمت نان رفتم تا برای پرندگان نان را ریز ریز کنم و پخش کنم ،به نان دست زدم و تازه بود ،همانطور که نان را ریز ریز میکردم اذان ظهر گفت و من کماکان مشغول ریز کردن نان ها بودم ،نان ها رو نزدیک به خانه ای که در آن با خانواده ام زندگی میکنم پخش کردم ،زیر نور آفتاب ،ولی آفتاب جوری نبود که اذیت بشم ،من نان ها رو به قصد پرندگان ریز ریز کردم اما در خوابم پرنده ای ندیدم ..... ممنون میشم تعبیر خوابم رو‌ بهم‌ بگید 🙏🏻🌹

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده برکت و نعمت در زندگیتان است

 127. امينامينsays:

  سلام استادديشب بادوتاازدوستانم توي يه خونه بوديم نگاه كرديم نُون نداريم من گفتم ميرم ميگيرم رفتم گرفتم امادرراه برگشت درپله هاى كوچه سخت ميرفتم بالامتشكرم اگه تعبيركنيد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر منفعت است

 128. زینبزینبsays:

  سلام مادرم خواب دیده که دختر عمو پسرعموی بابام که زن و شوهرن اومدن خونمون٫ مادرم میخواسته غذا بهشون بده یا صبحانه سمت سفره که رفته دیده نان ها کپک زده. ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام کار بیهوده ای اشاره دارد

 129. آیرُناآیرُناsays:

  سلام وخسته نباشید من خواب دیدم که مادرشوهرم داشت نان درست میکرد ولی سرخشون میکردوروی گاز ورنگ نانها مثل رنگ شعله های آتش بود وبعد مقدارزیادی گذاشت توی سینی وبمن داد که حمل کنم و ومن بردم گذاشتم یه جای دیگه تعبیراین خواب چیه لطفا حتما جواب بدین.خیلی ذهنم درگیر شده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر منفعت و برکت در زندگی است

 130. زینبزینبsays:

  سلام ببخشید مادرم بازم خواب دیده هفت تا نان سنگک حریده، شاطر انگار آشنا بوده و هرچی حساب کتاب کرده مادرم، به نتیجه نرسیده شاطر نانوا دستش رو بوس کرده و گفته تو بهترین مشتریمی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیر است

 131. رستارستاsays:

  سلام. خواب دیدم میخواهیم آش نذری بپزیم و دیگ آش رو گذاشتیم تو آستانه در ورودی. مادرم یه سینی بزرگ گذاشته بود روی دیگ. همسایمون در حال پختن نون بود سه تا از نون ها رو آورد برای ما و گذاشت روی سینی که روی دیگ بودم. منم یکی از اونا رو که گرم و تازه بود رو کامل خوردم. بجای نونها مادرم یکم برنج و قورمه سبزی با ماست داد ببرم برای همسایمون. وقتی که بردم همسایمون با ماستی که بردم براشون برای خودشون دوغ درست کرد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده برکت و منفعت در زندگیتان است

 132. رعنارعناsays:

  سلام ‌.خواب دیدم رفتم یه نونوایی .وچندتا نون سنگک گرفتم برا مامانم ‌‌.بعد نون ها افتادن زمین .ومن باخودم گفتم کثیف شدن نونا ‌.وبعد برشون داشتم ورفتم

 133. حمیدرضا فرهمند اصلحمیدرضا فرهمند اصلsays:

  سلام،من درخواب دیدم رفتم نانوایی سنگک نان بگیرم پول نداشتم یه شاطر گفتم دوازده تانان بده پول ندارم الان،گفت باشه شاطرنان خیلی زیادی بمن دادودرهمان نانوایی یک نفردیگه انگورزیادی بمن داد،تعبیرش چیست؟

 134. محمدمحمدsays:

  سلام وقت بخیر ، امروز خواب دیدم دارم یه گونه نان خشکه میفروشم تعبیرش چیه .ممنون

 135. محمدمحمدsays:

  سلام وقت بخیر ، امروز خواب دیدم دارم یه گونی نان خشکه میفروشم تعبیرش چیه .ممنون

 136. میم قیمیمیم قیمیsays:

  سلام خاله ام خواب دیدن،پدرشون اومدن خونه ی خاله ام رفتن به تعداد بچه هاشون یعنی ۷تا نون پختن روی نون ها شبیه پیتزا درست کردن،بعد گفتن اینها برای بچه هام و نوه هام و نتیجه هامه، ببخشید تعبیرش رو میگین؟

 137. اوا۳۰اوا۳۰says:

  سلام بر مدیر عزیز من در خواب دیدم یه نفر اومد جلوی درمون من روسری سرم نبود گفتم برو بیرون واون همش میگفت گشنمه اگه نون داری بده من که خیلی گشنمه منم رفتم سه تا نون برداشتم دادم بهش انقد دعا کردتعبیرش چیست

 138. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من بعد اذان خواب دیدم که خونه ی خودم هستم و مهمانان هم چند تا از دوستای قدیمم هست که خانم هستند من نون و سبزی و پنیر جلوم بود و بهشون لقمه نون و سبزی و به بعضیاشون همراه با پنیر میدادمو همین طور نونها خرد شده بودند و نان ساندویچ هم داخل نان ها بود که من اصلا دوست نداشتم از اونا بهشون بدمفقط از خرده نانها به آنها میدادم لطفا کنید تعبیرش رو بگید

 139. لیلالیلاsays:

  با سلام خواب دیدم که در یخچالو باز کردم چن تا نون توست سوخاری(که خیلی دوسدارم)دیدم البته اول متوجه نشدم خواهرم که تو خواب بهم نشون داد دیدم تعبیر این خواب چیه خیلی ممنون میشم

 140. شريشريsays:

  سلام خسته نباشيد مادر دوستم براي من خواب ديده كه بهم نان خشك و انگشتر داده تعبير آن چيست

 141. انیسانیسsays:

  سلام خسته نباشید اگ خاب ببینی نون سنگک گرفتی بعد رفیقت بیاد نصفشو ببره چ تعبیری دارع

 142. فردینفردینsays:

  سلام. خواب دیدم در یک روستای سرسبز و زیبا در مازندران هستم و با عده ای از دوستان دور هم .نشستیم . تا اینکه یه شخصی که نمیشناختم با یه سینی بزرگ که در اون کلی نان آغشته به عسل بود برای من آورد و بهم تعارف کرد...من هم یک تکه نان و عسل برداشتم و بقیه هم هجوم آوردن سمت سینی و هرکس تکه ای برداشت. تعبیر این خواب چی میتونه باشه... تشکر

 143. فرشته رضویفرشته رضویsays:

  سلام من دیشب خیلی ناراحت بودم خواب دیدم تا مقدار زیادی نون محلی توی کمد دیواری بوده و نمی دونستم تا به مامانم میگم میشه ازش استفاده کرد میگه مال چند وقته میگم دقیق نمی دونم ولی شاید سه ماه بشه ومن نمی دونستم که این نونارو دارم

 144. ندانداsays:

  سلام من خواب دیدم برای یتیمان ۲۰ نان باگت میخرم و قرار است ساعت ۳ ظهر به همراه دوستم و یک رابط به مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست برویم تا با هم غذا بخوریم.بعد من برای خودم و دوستم و آقای خیری که رابط است هم سه نان میخرم و منتظر ساعت سه میشوم و با دوستم در شهر میچرخم.

 145. الناز هاشمیالناز هاشمیsays:

  سلام همسرم خواب دید که جلوی من یک سینی از چانه های نان هست که خودم درست کردم یک بزرگ در وسط سینی ۱۲یا۱۳چانه کوچک هم دور بزرگ گذاشتم گفتم اینها بچه های ما هستند و در خواب به همسرم گفتم که من حامله هستم واین چانه ها هم بچه هایمان هستند

 146. نازی افشارنازی افشارsays:

  سلام استاد من خواب دیدم که یه چیزی شبیه چاله آب گل آلودی داخلش غوطه ور بود منم با تعجب نگای آب میکردم که یهو از داخل یه لوله باآب فراوان نان بیرون زدالبته گل آلود بود آب تعبیرش چیه

 147. نجما سالیانهنجما سالیانهsays:

  با سلام خواب دیدم مقدار زیادی نان یخ زده سفید در فریزر دارم که در صورت آب شدن یخ ها تازه و قابل استفاده هستند و مقدار کمی هم گوشت و از انباشت این همه نان در فریزر کمی گله مندم. محبت بفرمایید و تعبیر آن رو بگویید

 148. سعیده نوروزیسعیده نوروزیsays:

  خواب دیدم شخصی به من بدی کرده بود و من با نان بصورت او میزدم

 149. زهرازهراsays:

  سلام من درخواب دیدم خودم وخواستگارم داریم نون میپزیم اون کمکم میکرد چونه ها روبه من میداد ومن میپختم.تعبیرش ممنون میشم لطف کنید.

 150. زهرا محمدیزهرا محمدیsays:

  سلام خاب دیدم زن داداشم می خاست نون بپزه و ازم خاست برم کمکش من زورم اومد بزم کمکش وميگفتم خستم ولی رفتم کمکش