تعبیر خواب توبه و شکستن توبه

خواب دیدم مرتکب گناه خیلی بزرگی شده بودم که سخت پشیمان شده بودم و مدت ها بود قصد توبه کردن داشتم ، یک روز موفق شدم تا به قولم عمل کنم و درباره ی آن کار نادرست توبه کنم ولی طولی نکشید که دوباره عهدم را شکستم و نزد خداوند روسیاه شدم ، آیا تعبیری دارد؟ در دنیای واقعی همه ی ما خوبی های زیادی را درباره توبه کردن شنیده ایم و همیشه این موضوع از طرف مراجع دینی ، کتب و یا امامان معصوم توصیه و تاکید شده است ، که خب جنبه های خوب و آرامش بخشی نیز در زندگی به همراه دارد و جالب است بدانید حتی تعبیر این عمل در رویاهای ما نیز کمک کننده و نجات بخش زندگی خواهد بود ، در این مطلب از توپ تاپ راجب به این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد.

علامه طباطبایی گفته اند ، چنان چه شخصی خواب دیده باشد که به دلایلی کاملا شخصی از یک کار و یا یک تصمیم مهم و البته اشتباه ، به صورت خالصانه نزد خدای خویش توبه میکند و خود را در این حال نادم می بیند نیکوست و خبر دهنده از مغفرت ، آرامش ، ثواب، انجام اعمال نیک ، کمک کردن در حق دیگران ، گره از کار دیگران برداشتن ، تصمیم گرفتن برای رفتن به سفرهای معنوی و همچنین نجات از گرفتاری ها و تاریکی های دنیا ، می باشد ، اما مشروط بر آنکه موفق شده باشد به آنچه که نزد پروردگار عهد کرده عمل نماید.

تعبیر خواب توبه کردن در مسجد : در بیشتر موراد این مورد نشان دهنده این است که شخص در مراحلی از زندگی اش ، بشدت درگیر رفتار و یا اعمالی می شود که در گذشته مرتکب آن شده است و گویا تصمیم دارد که به صورت جدی در مورد آینده اش تصمیم های جدید و کارسازی بگیرد که در این زمینه با پشتکار فراوان حتما به موفقیت خواهد رسید و بین دیگران محبوب خواهد شد.

تعبیر خواب توبه کردن در منزل همسایه: چنان چه متوجه بودی که در مکانی ناآشنا حضور داری و در حال توبه کردن بودی ، نشانه ی خوبی است و بیان میدارد که از جانب خودتان دیر یا زود در حق دیگران خوبی و یا منفعت خواهد رسید ، به عنوان مثال ممکن است در یک امر به صورت داوطلبانه شرکت کنی و یا خود را یک کار بزرگ و مهم سهیم کنی.

تعبیر خواب توبه کردن در خیابان و یا کوچه : دیدن چنین موردی چندان حالت خوشی ندارد و بیشتر به این موضوع اشاره می کند که احتمال دارد با رفتار یا گفتاری نسنجیده و نادرست باعث خواهید شد که افراد بزرگ و عزیزی از دست شما رنجیده خاطر شوند ، پس میباید بعد از تجربه ی چنین رویایی کمی محتاط تر عمل کنید یا حداقل در رویارویی با دیگران و شیوه ی گفتارتان ، دست به عصا حرکت کنید.

تعبیر خواب مرده در حال توبه کردن باشد : بیان میدارد که مسائل جدید که به  تازگی با آن ها روبه رو شده اید و تصور میکنید کمی پیچیده و یا کلافه کننده است و جزو مشکلات خانوادگی محسوب میشود با گذشت زمان به خوبی و خوشی پایان خواهند یافت و به هیچ وجه نمیتوانند زیانی را به شما وارد سازند و یا اینکه از ادامه ی زندگی ناامیدتان کنند ، همچنین بعضی از معبران نیز توبه کردن مردگان در رویاهای ما را گشایش در امور بسته ، حاجت روا شدن و برطرف شدن غم و غصه میدانند.

تعبیر خواب توبه شکستن خودم : اشاره مستقیم به این موضوع دارد که ممکن است در ادامه ی زندگی دست به کاری بزنید که یقین داشته باشید انتهای آن سود و یا منفعتی نصیبتان نمی شود اما با این حال باز هم تمایل دارد تا آن کار به خصوص را امتحان کنید ، و بعد از شکست و یا ناامیدی در آن مسئله در ایام پیش رو برای یکبار دیگر دقیقا عین همان اشتباه را مرتکب خواهید شد چه چنین چیزی دور از تعقل است ، بطور مثال دختری را تصور داشته باشید که به خاطر اعتماد بی جا به جنس مخالفش و یا از روی سادگی از جانب کسی دلشکسته و ناامید می شوید ، اما باز هم در آینده وسوسه می شود تا اشتباهی را در همین زمینه تجربه کند و این یکی از معانی شکستن توبه در رویاهای ماست 

تعبیر خواب توبه شکستن دیگران : خبر از این میدهد که از نزدیک شاهد اشتباهات برخی از اطرافیان نزدیک خود هستید و این احتمال می رود که دیر یا زود یکی از آنها به نزد شما بیاید و در مورد کاری از شما طلب کمک و یا مشاوره کند ، بطور مثال ممکن است شخصی با زن و یا معشوق خود بخاطر بعضی از ندانم کاریهای بی مورد به مشکلات جدی و یا حل ناشدنی برخورد کند و خود را تنها ببیند ، یا فردی را تصور کنید که به علت طمع و یا وسوسه های مختلف در یک معامله طعم تلخ شکست را تجربه میکند

گردآورنده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...