تعبیر خواب گاز گرفتن سگ در موقعیت های مختلف

خواب ها بازتاب ذهن نا خودآگاه ما هستند و به افکار و احساسات ما در زندگی واقعی اشاره دارند. ممکن است اتفاقی که اخیرا برایمان رخ داده در خوابمان انعکاس پیدا کند.خوابهای ما نمود نگرانی ها، مشکلات و احساساتمان هستند.به همین دلیل خواب ها نباید نادیده گرفته شوند.خواب های ما می توانند پیام مهمی داشته باشند . برخی بر این باورند که این پیام از کائنات است و نشانه ی خاصی دارد.خواب مربوط به سگ نشان دهنده ی حفاظت و سخاوتمندیست.برای اینکه تعبیر درستی از خوابمان درباره ی سگ ها داشته باشیم باید تا جایی که امکان دارد به جرئیات توجه کنیم.آیا تا کنون خواب یک سگ را دیده اید؟یا راجع به اینکه سگی تعقیبتان کند؟در خواب به سگی غذا داده اید؟خوابی راجع به سگی که پارس می کند یا شما را گاز می گیرد دیده اید؟این مقاله به شما این فرصت را می دهد که تعبیر خواب گاز گرفته شدن به وسیله ی سگ را بیابید و بدانید که چرا این خواب اهمیت دارد.شکی نیست که گاز گرفته شدن با سگ برای بیننده ی خواب ممکن است نامطبوع باشد.قبل از اینکه تعبیر صحیح خوابتان در مورد گاز گرفته شدن با سگ را بیابید، یادآوری اینکه کدام قسمت بدنتان بوده اهمیت بسیاری دارد.اکنون خواب های رایج درباره گاز گرفته شدن با سگ را به شما نشان خواهیم داد و شما قادر خواهید بود تا تفاوت این خواب ها و تعابیرشان را بیابید.برای پیدا کردن تعبیر درست تا جایی که ممکن است جزئیات را به خاطر بیاورید.

تعبیر خواب گاز گرفته شدن اعضای مختلف بدن توسط سگ

تعبیر خواب گاز گرفته شدن با سگ : اگر این خواب را دیده اید ولی جزئیات را به خاطر نمی آورید تعبیر آن تضاد درونی و بدعهدی خودتان است.

تعبیر خواب گاز گرفتن دستتان توسط سگ : قبل از اینکه تعبیر این خواب را بگوییم بهتر است تعبیر خواب دست را بدانید.اگر دست راستتان را در خواب دیدید مظهر مردانگی و مقاومت است. از طرف دیگر اگر دست چپتان را در خواب دیدید نماد زنانگی و سخاوتمندیست.اما اگر در خواب دیدید که دستتان توسط سگ گاز گرفته شد تعبیر آن تسلط فردی بر زندگی شخصی شماست. همچنین احتمالا شخصی وجود دارد که با حرفهایش به شما آسیب می زند.اگر دست راستتان دریده شد یعنی فردی مردانه میخواهد به شما آسیب وارد کند ولی اگر دست چپتان بود یعنی فردی زنانه به شما آسیب می زند.

تعبیر خواب گاز گرفتن انگشتتان  دست توسط سگ : اگر در خواب دیدید که سگی انگشتان دستتان را گاز گرفت تعبیر آن از دست دادن برخی مهارت هایتان است، به خاطر آن احساس خیلی بدی خواهید داشت و اعتماد به نفستان را از دست می دهید.

تعبیر خواب گاز گرفتن بازویتان توسط سگ : چنانچه در خواب سگی بازوی شما را گاز گرفت تعبیرآن تجاوز و خیانت فردی است، ممکن است یکی از همکارانتان به شما خیانت کند که باعث مشکل بزرگی در کارتان شود. همه می دانند بازوها معمولا به کار و تلاش مربوط می شوند.

تعبیر خواب گاز گرفتن ساق پای شما توسط سگ : تعبیر این خواب از دست دادن تعادل در زندگی است.این دوران برایتان سخت خواهد بود و ممکن است مشکلات بسیاری برایتان پدید آیند.

تعبیر خواب گاز گرفتن پا( از مچ به پایین) توسط سگ : تعبیر این خواب مانند نمونه مشابه بالاست، زیرا هر دوقسمت مظهر تعادل و ثبات هستنداین خواب به معنی از دست دادن تعادل زندگی به خاطر فردی که به او اعتماد دارید، است.

تعبیر خواب گاز گرفتن انگشتان پا توسط سگ : چنانچه خوابی اینگونه داشته اید، نشاندهنده ی عدم تمایل شما به انجام کارهای جدید و پیگیری آن هاست.

تعبیر خواب گاز گرفتن شانه ی شما توسط سگ : تعبیر این خواب مسئولیت های بسیاری است که بر عهده ی شما قرار دارد. شانه ها همیشه مظهر مسئولیت پذیری و مقاومت هستند.

تعبیر خواب گاز گرفتن گردنتان توسط سگ : تعبیر این خواب تضادهای درونیتان است. عقل و احساس شما در تضادند، بنابراین ممکن است دوران سختی در ززندگیتان باشد.

تعبیر خواب گاز گرفتن گوش و یا چشمتان توسط سگ : تعبیر این خواب به این صورت است که شخصی ازکاری که دوست دارید انجام دهید جلوگیری می کند. شما باید فاصله خود  ا با این فرد حفظ کنید زیرا او می تواند جلوی موفقیتتان را بگیرد.

تعبیر خواب گاز گرفتن صورتتان توسط سگ : تعبیر این خواب مشکلات بسیاری است که در زندگیتان دارید، روابطتتان با دیگران خوب نیست. احتمال این وجود دارد که در آینده فردی به شما خیانت کند و شما اختلافاتی با اطرافیانتان خواهید داشت.

تعبیر خواب تلاش یک سگ برای گاز گرفتن شما : تعبیر این خواب اختلافاتی است که با اطرافیانتان دارید. این خواب شما را برای اختلافاتی که پیشروست آماده می کند.

تعبیر خواب خونریزی بعد از گاز گرفتن توسط سگ : اگر خوابی با این مضمون دیدید تعبیر آن مشابه نمونه ای است که در بالا اشاره کردیم. در حقیقت این اختلاف با شخصی است که به شما بسیار نزدیک است. این خواب همچنین می تواند دلالت بر احساس گناه شما از اختلاف با آن شخص  داشته باشد.

تعبیر خواب گاز گرفتن مبلمان توسط سگ : اگر خواب دیدید که سگی مبلمان را گاز می گیرد به معنی شخصی نزدیک به شماست که به شما و خانوادتان آسیب می زند. همچنین احتمال آن وجود دارد که فردی تلاش می کند تا رابطه یا ازدواجتان را به هم بزند. در صورتی که چنین خوابی دیده اید مواظب باشید و توجه بیشتری به اطرافیانتن داشته باشید زیرا عده ای قصد بدی دارند.

تعبیر خواب سگی که استخوان گاز می زند : تعبیر این خواب به این صورت است که شما اهداف و برنامه های خاصی در زندگی دارید و برای رسیدن به آنها هر کاری می کنید. تعبیر این خواب بسیار خوب است و نشان می دهد در آینده به موفقیت های بسیاری می رسید.

تعبیر خواب گاز گرفته شدن توسط سگ : اگر دیدید که تووسط یک سگ به شما آسیب وارد شده. به این تعبیر است که به فردی خیانت کرده اید و از این موضوع احساس گناه دارید. این خواب به شما می گوید برای درست شدن رابطه اتان و بخشیده شدن توسط آن فرد کاری انجام دهید.

تعبیر خواب گاز گرفته شدن توسط گروهی از سگها : اگر در خواب دیدید که گروهی از سگ ها به شما حمله کرده اند، تعبیر آن شکست شما در بسیاری از جنبه های زندگیست. یا احتمالا براین نکته تاکید دارد که شما در آینده دشمنان بسیاری خواهید داشت و باید برای روبرو شدن با آن ها آماده باشید. مورد حمله قرار گرفتن توسط گروهی از سگ ها می تواند به معنای خبرهای بدی باشد که در آینده ی نزدیک دریافت خواهید کرد. در هر صورت دوران پیشرو برایتان بسیار سخت خواهد بودو باید برای غلبه بر مشکلات آماده باشید.

همانطور که مشاهده کردید خوابهایی متفاوتی برای گاز گرفته شدن توسط سگ وجود دارد و برخی از نمونه های بسیار معمول آن را دیدید.همانطور که مشاهده کردید این خوابها می توانند تعابیر مثبت یا منفی داشته باشند.اگر می خواهید تعبیر خوابتان را بیابید، باید به جزئیاتی که در خواب هایتان ظاهر می شوند توجه کنید. تنها راه تعبیر درست وفهمیدن نشانه ها همین است.

همانطور که مشاهده کردید، شما میتوانید خواب سگی را ببینید که دستتان را،شانه شمارا و یا شاید پایتان را گاز می گیرد.همچنین ممکن است در خوابتان صورتتان، بازویتان یا هر قسمتی از بدنتان را گاز بگیرد.همچنین یک خواب درباره ی گاز گرفتن مبلمان توسط سگ می تواند نشانه ی خاصی باشد.

ممکن است برخی اوقات خوابی درباره مورد حمله قرار گرفتن با یک یا گروهی از سگ ها ببینید. هر کدام از این خواب ها تعبیر خاصی دارند و باید با جزئیات مورد بررسی قرار گیرند.امیدواریم این مقاله را دوست داشته باشید و بتواند به شما در درک بهتر خوابهایتان کمکی کرده باشد.

چند مطلب پیشنهادی دیگر :

تعبیر خواب فرار کردن از سگ

تعبیر خواب کشتن سگ سیاه

مطالب مرتبط...

2 نظر

 1. الالsays:

  سلام خواب دیدم یه سگ با جثه کوچک که غلاده داشت و به جایی بسته بود گازم گرفت، وقتی از خواب بیدار شدم می دونستم کدوم قسمتمو گاز گرفته، ولی به خودم گفتم همیشه توی خواب از حیوانات فرار می کردم و حیوانات نمی تونستن به من برسن. وقتی دوباره خوابیدم ادامه خوابو دیدم که باز سگ به سمت من آمد، یادمه که توی خواب آقای مهران مدیری هم بود. ممنون از لطفتون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای دشمنتان است که ممکن است از طرف اوبه شما گزندی و یا ناراحتی برسد.

 2. FereshteFereshtesays:

  سلام من خواب دیدم سگی سفید که انگار سگ عمه ام بود(در واقعیت همچین سگی ندارن سگاشون یه شکل دیگه و وحشی هست) سگ اول امد سمت من و من نازش کردم بعد من بلند شدم سگ به دنبال من اومد و وقتی خواستم دوباره نازش کنم رون پای منو به دندون گرفت ولی فشار نمیداد اما همینجور رون من زیر دندوناش بود و من درد احساس میکردم تو خواب بعد که ول کرد پامو پام کبود بود و من هرچی به هرکی میگفتم بیاین اینو سگ و از پای من جدا کنید کسی باور نمیکرد میگفتن این سگ گاز نمیگیره انگار اصلا منو نمیدن درگیرم با این سگ بازم جزعیات داشت خوابم که من نگفتم دیگه اصلش این بود تورو خدا بگین چی تعبیرش

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام همگی بر دشمنان و بد خواهان شما دلالت دارد که به طرق مختلف سعی در صدمه زدن به شما هستند