تعبیر خواب میمون سیاه بزرگ

میمون در تعبیر خواب روان شناسی، با مفهوم تقلید و اطوار مرتبط است. حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل غرایز موجود در رفتار و شخصیت انسان هستند. غرایز مانند دو روی یک سکه عمل می کنند، اگر آن ها را شناخته و کنترل کنیم، به نفع ما عمل خواهند کرد، اگر کنترل آن ها را از دست بدهیم، بر ما غلبه کرده و کنترل ما را به دست خواهند گرفت. در این حالت، صفات انسانی مغلوب شده و رفتار های حیوانی را از خود بروز می دهیم.

این رویه از طرف ضمیر ناخودآگاه پذیرفته شده نیست. خواب ها در تلاش هستند تا راه ها رشد و تعالی شخصیتی را به ما نشان دهند. بسیار اهمیت دارد که میمون را در خواب خود به چه شکل مشاهده می کنید. اگر میمون به گونه ای در خواب شما ظاهر شود که احساس نگرانی و ترس را ایجاد کند، این خواب می تواند نشان دهنده ی ترسی باشد که در زندگی بیداری، حاضر به رو به رو شدن و مقابله با آن نیستید.

تقلید در حالت عادی و کنترل شده یک رفتار غریزی برای یادگیری مهارت هاست اما این رفتار در حالت افراط می تواند به دزدی و غارت یا پرخاشگری منجر شود. این خواب از شما می خواهد تا غرایز مرتبط با میمون را در درون خود شناخته، و به جای سرکوب یا انکار، به تربیت آن ها بپردازید. این کار به شما کمک خواهد کرد تا از غرایز خود در جهت مثبتی استفاده کنید.

اگر در خواب مشاهده کنید که میمون ها به سمت خانه ی شما حمله ور شده اند، باید بدانید که خانه در تعبیر خواب روان شناسی، استعاره از آرامش روانی شماست. این خواب از شما می خواهد تا مسائلی که در روز های اخیر، آرامش فکری شما را مختل کرده اند را شناخته و با آن ها مقابله کنید.

رنگ سیاه در خواب می تواند با مفاهیمی مثل ناشناختگی و جهل مرتبط باشد. میمون بزرگ، اشاره به غریزه ای قدرت گرفته در زندگی بیداری دارد که ممکن است در حالت عادی، حاضر به رو به رو شدن با آن نباشید. مخصوصا اگر دیدن میمون سیاه، در شما احساس نگرانی و ترس را ایجاد کند.

تعبیر خواب میمون سیاه وحشی: زمانی که حیوانات به شکلی مشکل آفرین و دلهره آور در خواب ظاهر می شوند، نشان دهنده ی این معناست که یکی از غرایزتان از کنترل خارج شده و ممکن است نگرانی ها و مشکلاتی را در زندگی بیداری برای شما ایجاد کرده باشد. فرقی نمی کند که میمون وحشی در خواب شما، در حال درگیری با چه موجود یا فردی است. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده شما هستند. حیواناتی که در خواب مشاهده می کنید نیز تصویرگر غرایز متنوع درون خوده شما هستند. وقتی دو حیوان در خواب با یکدیگر درگیر شوند، یعنی نوعی تناقض ذهنی به وجود آمده و نوعی آشوب فکری در شما ایجاد شده است.

این خواب از شما میخواهد تا ریشه ی آشوب فکری به وجود آمده را شناخته و با آن مقابله کنید.

دیگر پیشنهادی های توپ تاپ در این زمینه

تعبیر خواب میمون قهوه ای

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...