تعبیر خواب مورد حسادت قرار گرفتن را بدانید !

افرای که حتی برای یکبار هم که شده خواب دیده اند کسی به آن ها حسادت میکند و یا حداقل رفتاری از خود نشان میدهد که شما یقین پیدا میکنید که او نسب به شما حسود است باید مراقب و محتاط باشید ! چرا که تبعیر این رویا رسیدن چشم زخم و ضرر است ، که البته این موضوع را بیشتر توضیح خواهیم دارد ، علامه مدنی گفته اند اگر ببینی در مجالسی همچون عروسی و یا مهمانی های شاد کسی نسب به شما حسادت میکند خوب نیست و بیان میدارد اخیرا کسی از شما تعریفی کرده است و فقط به قصد چشم زخم بوده و ممکن است برای شما دردسر و یا بلا ایجاد کند ، اگر ببینی فردی که به شما حسادت میکند از بیگانگان است ؛ نشان دهنده ی درسیدن ضرر و یا لطمه ی روحی از جانب غریبه هاست اما چنان چه خودی باشد بیان میدارد شخصی در نزدیکی شما و در بین اقوام خودتان هدفش تخریب شخصیت شماست ،شیخ طوسی می گوید نیز دیدن این رویا را هشدار میدانند و بیان میدارد که هر چیز موجود قابل اطمینان نیست ، بلکه گذر است ! اما رفتاری که بعد از دیدن چنین صحنه ای از خود نشان میدهیم نیز در تعبیر آن تاثیر بسزایی دارد ، بطور مثال اگر ببینی نسبت به این موضوع کاملا بی تفاوت بودی و یا بی محلی کردی خبر از برطرف شدن یک سوء تفاهم میدهد ، اگر خشمگین شدی و فریاد زدی خوب است و نشان میدهد که با مهارت و توان کافی در برابر دشمنان ویا بدخواهان خودتان مقاوت خواهید کرد و پاسخی در خور به آن ها میدهید ، اگر ببینی سکوت کردی نشانه ی احتیاط است ، اگر کسی این خبر را به شما داد به معنی ضرر و زیان فروان است ، اگر گریه کردی و غم و غصه بر تو چیره شد نیکو نیست و نشانگر رسوایی ، غم و غصه و وحشت است،در زندگی واقعی ما همیشه از افراد حسود دوری میکنیم و یا حداقل از آن ها دل خوشی نداریم و این صفت را زشت و غیراخلاقی میدانیم ، اینگونه افراد حتی در رویا نیز میتونند سبب دردسر شوند و ناخواسته باید منتظر تعبیر بد آن در واقعیت باشیم .

تعبیر خواب حسودی کردن

سوال : خواب دیدم جاری ام وقتی فهمیده بود من کارشناسی ارشد قبول شدم از شدت حسادت داشت می ترکید و اصلا دلش نمیخاست تا من ادامه تحصیل بدم و موفق شوم و مدام به شوهرم میگفت اجازه نده بره داشنگاه ولی آخرش موفق نشد مانع این کار بشه و من کار خودم را کردم ، تعبیرش چیه؟

پاسخ: این نشان میدهد کسانی هستند که بدون اینکه خودتان خبر داشته باشید ، در زندگی خصوصی تان سرک می کشند و هدف آن ها چیزی نیست به جز ضایع کردن شما در مقابل دیگران و همچنین سد شدن در برابر بعضی از موفقیت ها یا پیشرفت هایتان ، اما با این همه خوشبختانه تعبیر این رویا غلبه کردن بر حریفان سخت است.

تعبیر خواب حسادت دیگران چیست ؟ ممکن است شما خواب دیده باشید کسی بر کس دیگر حسادت می ورزد و فقط شاهد این موضوع هستید که دارای معنی جداگانه ای است و نشان دهنده ی غرق شدن در کوهی از گرفتاری ها برای شخصی است که اقدام به حسادت کرده است ، ممکن است زندگی در حدی به او سخت بگیرد که مرگ خود را آرزو کند ، بطور مثال ممکن است در یک اتفاق عجیب و باور نکردنی تمام یا بخش زیادی از مال خود را از دست بدهد ، یا عزیزترین فرد زندگی اش را از خود دور و جدا شده ببیند که اینها روی هم رفته سبب جمع شدن بغض و ناراحتی و سپس از پای در آمدن آن شخص می شود ، احمد طبسی نیز حسودی کردن دیگران در رویاهای ما را بیانگر فلاکت بدبختی و یاس و نومیدی میداند ، که بعد از مدتی شخصی که حسادت کرده است وضعیت شخصی اش رو به تخریب پیش می رود و در گردابی از دردسرهای روحی غرق می شود.

تعبیر خواب حسودی کردن دوست

آیا اگر خواب دیده باشیم دوستی صمیمی به ما حسودی میکند تعبیر بدی دارد ؟ استاد طباطبایی میگوید ، دیدن این رویا نشان دهنده ی دفع شدن بلا و یا زیان از طرف شماست در واقع معنای بالاعکس پیدا میکند یعنی اگر در شغل شما حسادت کردند باید بدانید در آن شغل رتبه و مقام بهتری پیدا خواهید کرد ، اگر ببینی دوستی در یکی از کارهای شخصی شما حسودی میکند بیان میدارد در همان زمینه در آینده ی نزدیک صاحب موفقیت های جدیدی خواهید شد و میتوان گفت سپری در مقابل شما در زندگی واقعی قرار خواهد گرفت ک دفع کننده ی برخی از چشم زخم ها ، بلا ها و یا مشکلاتی است که دیگران قصد دارند وارد زندگی تان کنند.

تهیه کننده : توپ تاپ

2 نظر

 1. سمانهسمانهsays:

  سلام خواب دیدم که ازدواج کردم ومن از پشت همسرم را بغل کردم واحساس گرمی داشتم دونفر از اقوام ما مارا نظاره میکردند که در بیداری یکی از آنها با من دوست صمیمی است و دیگری دشمن من است.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بطور واضح بیان میدارد افرادی که در آینده به نیت دخالت کردن ، حسادت و یا فضولی کردن در زندگی شخصی شما صحبت هایی میکنند ، سرخورده و مایوس می شوند

 2. درنا دیبادرنا دیباsays:

  سلام تقریبا پارسال یا اوایل امسال خاب دیدم از یه نفر دختر نمیدونم در خاب فکر میکردم جنه یا چیه ازش پرسیدم حاجت من براورده میشه در جواب گفت مادرت بهت حسادت میکنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، با دیدن این رویا احتیاط زیاد لازم است ، هر چند زمان زیادی از وقوع رویا گذشته و خطرات رفع شده است