تعبیر خواب جاری شدن آب در رودخانه خشک

خواب دیدم از فاصله ای نزدیک مشغول تماشای رودخانه ای بودم که بطور کامل خشک شده بود و انگار چند سالی هست کسی به آن نزدیک نشده بود ، که یک مرتبه آب زلالی با شدت زیاد در آن جاری شد و در عرض چند دقیقه جریان آب در بستر این رودخانه به راه افتاد و صحنه ی بسیار زیبایی ایجاد شد، آیا تعبیری دارد ؟ معبران نوشته اند اگر ببینی بطور ناگهانی رودخانه ای که فبلا خشکیده است پر آب می شود نشان دهنده ی داشتن نیت پاک و خیر است همچنین بیانگر آرزو داشتن ، حاجات مختلف و اهداف دور دست و تعیین شده نیز می باشد ، خوب است بدانید که این رویا در هر شرایط و مکانی که دیده شود میتواند به شکل چشمگیری شما را به آنچه که میخواهید یا در سر دارید نزدیک کند ، به عنوان مثال شما قلبا دوست دارید با شخصی که مد نظر خودتان است ازدواج کنید یا حداقل موانعی که برای این وصلت موجود است از میان برداشته شود و شاهد خواهید بود در عین ناباوری تمام آن چیزی که خواسته اید در حال وقوع است ، یا بیماری که بطور کلی از آن قطع امید کرده اید و میدانید دیگر بهبود نخواهد یافت در یک اتفاق عجیب و پیچیده سلامتی اش را پیدا میکند و معناهای خوب و مختلف دیگری میتواند از نتایج تعبیر خواب جاری شدن آب درون روخانه های خشک باشد ! استاد محمد ابن سیرین گفته اند رودخانه ها در رویاهای ما نشان دهنده ی سد هایی در مقابل بعضی از احساسات و علایق درونی ما هستند ، و اگر آن را با رنگ های سیاه و یا کثیف دیده باشی خوب نیست و نشان میدهد در ذهن و در فکر شما نقشه ها و یا مقاصد ناخوشایند و بسیار بدی در مورد دیگران جریان دارد ، که خطرناک و غیرقابل کنترل هستند . 

تعبیر خواب پر آب شدن رودخانه خشک

سوال : خواب دیدم من و معشوقم برای ماهیگیری به دل طبیعت رفته بودیم ، بعد ب پیشنهاد همسرم قرار شد به رودخانه ای سر بزنیم که در آن نزدیک بود ، وقتی به محل رسیدیم دیدیم که رودخانه خشک شده و حتی یک قطره آب ندارد و بشدت تعجب کردیم چون یقین داشتیم قبلا سرسبز و آباد بود ، بعد از گذشت چند دقیقه از بالای کوهی بزرگ آب سیاه و کثیفی به داخل این رودخانه جریان پیدا کرد و در یک چشم بر هم زدن رودخانه مملوء از آب شد ولی اصلا صحنه ی زیبایی نبود چرا که آلوده بود . لطفا تعبیرش را بهم بگید

پاسخ : خوب نیست و متاسفانه خبر از نابودی یک زندگی خانوادگی میدهد  و ممکن است مصیبت مشاجره و همچنین ناله های زیاد بعد از دیدن چیین خوابی در زندگی شخصی شما وارد شود و حتما باید صدقه پرداخت کنید .

استاد همدانی نوشته اند ، چنان چه آب رویت شده تمیز و حتی قابل خوردن باشد و درون آن موجودات زنده ای مثل ماهی و یا سایر جانوران را دیده باشی ، خبر از مهمان های برجسته ، و یا منفعت های کلان مادی نیز میدهد و در مدت زمان کوتاهی اوضاع شما از چند جهت مختلف رو به بهبود پیش خواهد رفت و خود را در مرتبه و مقامی خواهید یافت که حتی خودتان را لایق آن نمی دانید ! و تصور میکنید بیشتر از چیزی که در ذهنتان بوده به شما رسیده و این یک رضایت و شادمانی کامل خواهد بود.اگر داخل رودخانه ای که بعد از خشکی و خشکسالی پر آب شده انسان ها را مشاهده کردی به چند علامت مختلف است ، چنان چه معشوقت را رویت کنی نشان دهنده ی وصلت ، شادمانی ، رضایت و رسیدن به اهداف است ، اگر کودکان را دیدی بیان میدارد که تعداد اعضای خانواده تان رو به افرایش خواهد بود و افراد جدید به جمع شما اضافه خواهند شد ، اگر مرده ای را در کنار رودخانه و یا در داخل آب دیدی خوب نیست و نشان دهنده ی نزدیک شدن زمان مرگ یکی از بستگان و یا اقوام و همچنین کاهش طول عمر است . 

تعبیر خواب خشکی رودخانه

تعبیر خواب خشکی رودخانه به روایت از احمد طبسی و شیخ طوسی : اگر از نقطه ای دور یا نزدیک مشغول تماشا کردن این صحنه باشی و بعد از آن هیچ اتفاقی نیفتد ، نشانگر پوشش ساده ی تمایلات در بازی یا دلبستگی عاطفیست ، اگر ببینی کسی یا کسانی از عمد موجب این اتفاق می شوند به این علامت است که توسط زنی مکار و با نیات بد به شما تهمت زده می شود و یا حداقل اینکه سعی میکنند شما را داخل گرفتاری و دردسری غرق کنند بدون آنکه خودتان متوجه باشید ! اگر بخاطر این اتفاق گریه کردی و یا حال ناخوشایندی بهتان دست داد خوب است و نشان دهنده ی به هدف خود رسیدن بعد از طی کردن چند مرحله ی سخت است ، اگر بوی بدی از طرف آن شنیدی به علامت نفرت و یا بیزاری جستن از زنان یا دختران است ، اگر پس از خشک شدن آب رودخانه به ناگهان پر آب شد و شروع به جوشیدن کرد خوب است و خبر از واقعه ای بزرگ غیر منتظره و البته شادمان کننده می دهد

از یک مطلب دیگر با موضوعی مشابه نیز ، دیدن کنید

تعبیر خواب خشک شدن آب دریا

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. SSsays:

    سلام .خواب دیدم در زادگاهم تو کوچمون ک اصلا رودی نبود و هست آب پاک و زلال مثل رود خانه جریان پیدا کرد ...کنارش نشستم و آت و آشغال مثل برگ و چوب وچیزی ک مانع حرکتش بود کنار رفته بود و گفتم آخش دیگه این رود آزاد شد وبه راحتی درجریان هس و وپاک و زلال ک ته اون رود م براحتی می دیدم...مجردم.

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      اوضاع زندگی در آینده به صورت قابل توجهی به نفع شما تغییر خواهد کرد