تعبیر خواب انجیر خشک برای زن باردار

اگر زن حامله ای خواب ببیند در حال جمع کردن انجیر خشک است خوب نیست و نشان دهنده ی بعضی از نگرانی ها یا دلواپسی ها در زمان به دنیا آمدن نوزاد است ، معبران بطور کلی نظرات منفی راجب به این موضوع داشته اند ، خالد اصفهانی میگوید چنان چه زن بارداری خواب دیده باشد که در حال خشک کردن انجیر های تازه است نشان میدهد که به او غم و اندوه خواهد رسید و یا اتفاقاتی جدید سبب می شود در دل او آشوب به پا شود ، اگر انجیرها زرد و یا خراب باشند نشان دهنده ی به دنیا آمدن نوزادی معیوب است ، ولی در همه ی حالات تجربه کردن چنین رویایی بد نیست بطور مثال اگر ببینی در فصل تابستان یا بهار انجیر میخوری خوب است و سبب می شود تا بلا و یا آسیب از سمت شما دور شود ، اگر ببیند آن را به مرده میدهد و یا با مرده میخورد خوب است و نشان دهنده ی ایمن شدن از ترس و بیم است ، اگر کسی به او انجیر خشک بخشید منفعت اندک است در بیداری . دانیال پیامبر دیده شدن این میوه در رویاهای ما را بر چند وجه می دانند ، اولی فرزند خلف ، دومی علم فرایض ، سومی بدست آمدن مال و یا رزق حلال ، و چهارمی در امان ماندن از قحط بلا.اما اگر شما برای زن بارداری چنین خوابی را دیده باشید خوب و خیر است ، بطور مثال دیده باشی خانمی پا به ماه در حال خوردن انجیر خشک است نشان میدهد که او تا مدت کوتاهی دیگر صاحب نوزاد دختر می شود و چنان چه مشغول چیدن آن از درخت بود و یا در مکانی جمع میکرد بیانگر به دنیا آمدن فرزند پسر است ، و اگر دیدی خودش مشغول خریدن و یا تهیه آن از مکان های مختلف بود باز نیکوست و قول سلامت کامل بچه را خواهد داد ان شالله.

سوال : خواب دیدم یکی زن دایی خودم که 8 ماهه باردار هستند دارند با شوهرش انجیر میخورند و اطرافش خیلی شلوغ بود انگار که داخل یک باغ بزرگ بودند ایا تعبیری دارد ؟

پاسخ : بله نوید این را میدهد که ایشان بزودی صاحب نوزاد زیبای دختر خواهند شد و خبر آن نیز بسرعت بدست شما می رسد و از نزدیک از ایشان ملاقات خواهید کرد ، همچنین خبر دهنده ی سلامتی و منفعت برای این خانواده نیز می باشد

تعبیر خواب انجیر برای زن حامله

تعبیر خواب انجیر برای زن حامله به روایت چندی از معبران خارجی : اگر دیگران برای او چنین رویایی را دیده باشند خوب و خیر است و در هر حالتی نوید دهنده ی شادمانی ، رضایت ، خوش رویی ، سلامتی و خیر و برکت برای این خانواده است ، اگر دیده باشند که او در بین مردگان این میوه را پخش میکند و یا از سر خیر خواهی در حال سیر کردن مردم با انجیر است نشان دهنده ی حاجب روایی و شنیدن سخنان شیرین است ، اگر دیدی آن را دور میریخت خوب نیست و به علامت زیاد شدن یکباره ی ناراحتی و غم و غصه های طولانی مدت است ، اگر رنگ آن غیرطبیعی و یا عجیب به نظر رسید بیانگر مصیبت و یا رنج زیاد بخاطر یک حادثه در زمان زایمان است ، اما چنان چه زنان باردار خودشان این رویا را ببینند به چند علامت منفی داغدار شدن ، بوجود آمدن مشکل رنج و یا زحمت در زمان زایمان ، به خطر افتادن سلامتی نوزاد ، به دنیا آمدن فرزند نارس و یا حتی مرده و همچنین رسوایی ، جدایی و حمله ی شدید ناکامی ها ، شکست و تلخی ها در یک فاصله ی زمانی کوتاه مدت است.

تهیه کننده : توپ تاپ

1 نظر

  1. نجفینجفیsays:

    سلام من باردارم خواب دیدم انجیر خشک اما تازه برای فرزند اولم به همراه مقداری شکلات خریده ام تعبیر ان چیست ؟ممنون میشم پاسخگو باشید