تعبیر خواب پیراهن سفید

اگر خواب دیده پیراهن سفید مردانه (پسرانه) به تن داری به این علامت است که از جانب معشوق خود خبرهایی خوبی دریافت خواهی کرد ، یا حداقل اتفاقات شیرینی در زمینه ی عشق و احساسات برای شما در پیش است ، علامه طباطبایی گفته اند اگر مردی متاهل خواب دیده باشد از جانب زنی ناشناس بلوز سفید به عنوان هدیه دریافت میکند خوب نیست و نشان میدهد بی وفایی در زندگی زنانشویی او تا مدتی دیگر به چشم میخورد ، اگر دیدی از مغازه و یا فروشگاه بلوز سفید خریداری میکنی بیانگر این است که باید خودت را آماده ی جشن و ضیافت های بزرگ کنی ،به اعتقاد اکثر معبران لباس های سفید در رویاهای ما موجب باز شدن بخت و یا روشنایی در آینده برای افراد مجرد است ، اگر بلند بود نیکوست و بیان میدارد اقبال و شانس خوبی خواهی داشت و اگر کوچک بود و یا به اندازه ی تن شما نبود علامت این است که فرصت های محدود ولی موفقیت آمیز در مقابل شما قرار خواهد گرفت ،چنان چه خوبی شده بود نحس است و مرگ یکی از عزیزان را خبر میدهد و اگر بواسطه ی آلودگی کثیف و لکه دار شده بود زیان ، غم و اندوه تعبیر می شود، آیت الله صدیقین استاد بزرگ حاضر در اصفهان در این باره می گویند خریدن آن برای دختران جوان امیدواری و نشاط است ، به فروش گذاشتنش ناامیدی و غم است ، دریافت کردنش از مردگان عاقبت بخیری و پوشیدن آن نیز بخت بلند است

تعبیر خواب پیراهن سفید خریدن

سوال : مردی هستم 42 ساله و متاهل صاحب یک فرزند دیشب خواب دیدم پیراهن سفید و خیلی بلندی به تن دارم که وقتی پوشیدمش همسرم خیلی خوشحال شد و گفت بهت میاد و بعد با همون تیپ به جشن تولد خواهر زنم رفتیم لطفا تعبیرش را بهم بگید
پاسخ
: شما در آشکارا و در مقابل همسر خود اقوام به پوشیدن این بلوز کرده اید پس خوب است و بیان میدارد که دلخوری ها ، کدورت ها و یا اختلاف های ریز و درشت از زندگی شما با گذشت زمان محو می شود و شادی ها ، فرصت ها و شانس های مطلوب در اختیار خانواده تان قرار خواهد گرفت

تعبیر خواب پیراهن سفید هدیه گرفتن

تعبیر خواب پیراهن سفید هدیه گرفتن : اگر مردی چنین خوابی را مشاهده کرده باشید و فرقی ندارد متاهل باشد یا مجرد نیکوست و از اخبار تازه و خوشحال کننده خبرهایی میدهد ، رنگ سفید تاریکی های را در زندگی واقعی از بین میبرد ، دشمنی ها را به دوستی تبدیل میکند و همچنین غم و غصه را پاک میسازد ، اگر دیدی از دست مرده ای چنین کادویی دریافت میکنی طول عمرتان زیاد می شود و سلامتی خواهید یافت ، اگر دیدی آن را به دور می اندازی ، آتش میزنی ، کثیف میکنی و یا به هر طریقی سعی داری از بین ببری نشان دهنده ی این است که با رفتار و اخلاقی غیرمنطقی پشت پا به تمام فرصت های خود میزنید و با دست خود زندگی خود را خراب میکنید
سوال
: زنی هستم 23 ساله و متاهل خواب دیدم پیراهن خیلی بلند زیبا به تن کرده ام و به تنهایی در حال رقصیدن هستم ، خوشحال بودم ، یادم میاد این لباس را مادرشوهرم برای من به عنوان هدیه داده بود لطفا تعبیرش را بهم بگید
پاسخ
:رقص و پایکوبی کردن با پوشیدن چنین البسه ای در واقعیت برای شما دلخوشی ، سعادتمندی و زندگی راحت را به ارمغان خواهد آورد
حضرت یوسف پیامبر فرموده اند : پیراهن سفید در خواب برای مردان ، زن است و بعضی از معبران گویند: پیراهن مرد است و دلیل حال و کار او است در کسب معیشت. اگر بیند پیراهن نو و فراخ پوشیده است، دلیل است بر صلاح کار و نیکوئی احوال. اگر بیند پاره ای از پیراهن او دریده است، تاویلش میانه است درنیکی و بدی. اگر بیند پیراهن وی کهن و چرکین است، دلیل که درویشی و بیچارگی و رنج و غم بدو رسد و هرچند پیراهن را کهنه تر و دریده تر بیند، بلا مصیبت و بیمش بیشتر است، که خداوند خواب هلاک شود.

تعبیر خواب پیراهن سفید زنانه

معبران خارجی درباره ی این موضوع از سایت نکات و مطالب زیادی را ارائه کرده اند که در این مطلب از توپ تاپ به مهمترین آن ها اشاره شده است ، آن ها بطور کلی معقتد هستند هدیه گرفتن آن برای زنان و یا دختران عشق است ، بطور مثال دختر مجردی را تصور کنید که خواب می بیند از کسی یا کسانی که آشنا یا بیگانه هستند چنین کادویی دریافت میکند تعبیر این است که او باید امیدوار باشد تا جرقه و یا تغییر اساسی در زندگی اش رقم بخود که در تقدیر او تاثیر گذار است ، بعضی از معبران نیز رسیدن به مراد دل را معنی اصلی این رویا محسوب کرده اند  ، چنان چه خواب دیدی آن را از محلی پیدا میکنی و به تن میکنی باید منتظر یک ملاقات جدید با جنس مخالف خود باشی که اتفاقا در این دیدار حرف های مهمی رد و بدل می شود که ممکن است به نتیجه برسد ، اگر بببیی آن را به دیگران می فروشی خوب نیست و بیان میدارد دیگران بر زندگی شما تسلط خواهند یافت و با دخالت های زیاد و بیجا حتی شما را به خطر می اندازند

تعبیر خواب لباس سفید بی عیب-اگر در خوابتان لباس سفیدی بی عیب دیدید نشانه ی بسیار خوبی است.این خواب حکایت از رابطه شما یا ازدواجتان دارد و تعبیر آن اینست که در حال حاضر بسیار خوشحال هستید و هیچ چیزی را تغییر نخواهید داد. یارتان شما را بسیار دوست دارد و شما از رابطه ی خود بسیار خوشنودید. اما اگر لباس سفیدتان آسیب دیده بود معنایی کاملا متفاوت خواهد داشت.

تعبیر خواب خراب کردن لباس سفید- اگر خوابی با این مضمون داشته اید تعبیر آن مشکلات فراوان شما در آینده است. این خواب شما را برای لحظات سختی که در حال آمدن هستند آماده می کند.

تعبیر خواب لباس در حال سوختن- اگر در خوابتان در حال آتش زدن یک لباس سفید بودید، نشان دهنده ای این است که در آینده افرادی درباره شما صحبت خواهند کرد.

تعبیر خواب پرو کردن یک لباس سفید در فروشگاه- چنانچه در خوابتان در یک فروشگاه بودید و لباس سفیدی را امتحان می کردید. به این صورت تعبیر می گردد که شما در آینده در مرکز توجه قرار خواهید گرفت.همچنین  این خواب حاکی از تغییرات مثبتی است که وارد زندگیتان می شود.

تعبیر خواب لباس سفید بلند بر تن شما- درصورتیکه در خواب لباس سفید بلندی دیدید که همه بدن شما را پوشانده بود، نشانه حفاظت شماست. در واقع شما در زندگی واقعی احساس امنیت و حمایت دارید. شخصی در زندگیتان است که از شما محافظت می کند، پس لازم نیست نگران باشید.

تعبیر خواب لباس سفید بسیار کوتاه- اگر لباس سفیدی که در خواب دیده اید بسیار کوتاه بود احتمالا مردم اطرافتان بسیار زیاد در مورد شما صحبت می کنند. آنها شما را به خاطر کارهایی که انجام می دهید قضاوت می کنند.

تعبیر خواب رفتن به اتاق پرو با لباس سفید- این خواب به شما می گوید که در زندگی واقعی قبل از اینکه حرفی بزنید یا کاری بکنید فکر می کنید. بنابراین درباره اهدافتان در زندگی و نحوه ی دستیابی به آن ها خوب فکر کنید.

تعبیر خواب ملاقات با یک الهه در لباس سفید- چنانچه در خوابتان الهه ای با لباس سفید دیدید که با او ملاقات داشتید، نشانه ی خوبیست. تعبیر آن احتمالا فرا رسیدن زمان استراحت و خوشبختی شماست.

شما برخی از خواب های معمول درباره ی لباس سفید را مشاهده کردید. البته قابل ذکر است که همه ی این تعابیر به زنی بستگی دارد که این خواب ها را دیده است. اما زمانیکه یک مرد خواب پوشیدن لباس سفید را ببیند، چه تعبیری خواهد داشت؟ آیا تعبیر خواب او مانند زمانی است که یک زن این خواب را می بیند؟

پاسخ به این سوال منفیست. زمانی که یک مرد خوابی درباره پوشیدن لباس سفید می بیند، خواب او تعبیر متفاوتی خواهد داشت. اگر یک مرد هستید و اینچنین خوابی دیده اید، احتمالا با جنسیت خود مشکلاتی دارید و در اینباره خود را سرزنش می کنید.

تعبیر خواب لباس سفید- اگر خواب لباس سفید دیده اید ولی جزئیات را به خاطر ندارید، در این مورد میتوانیم از تعبیر کلی لباس استفاده کنیم. همانطور که قبلا اشاره کردیم، تعبیر خواب دیدن لباس، انجام کارهاییست که تمایلی به آنها ندارید ولی به خاطر اشخاص دیگر انجام می دهید و در زندگی واقعی احساس از خودگذشتگی می کنید. هرچند تعابیر دیگری نیز برای لباس سفید وجود دارد، این خواب می تواند به این معنی باشد که شما میخواهید پاک و بیگناه جلوه کنید در صورتیکه در زندگی واقعیتان اینگونه نیستید. قابل ذکر است که لباس سفید می تواند دلالت بر زنانگیتان داشته باشد، شما سعی دارید زنانگیتان را در هر موقعیتی بیان کنید.

تعبیر خواب لباس سفید بر تن شخصی دیگر-اگر در خوابتان بر تن شخصی لباس سفید دیدید، تعبیر آن ازدواج خودتان در آینده نزدیک خواهد بود و یا می تواند مربوط به اهدافتان در زندگی واقعی باشد

خواب های که مربوط به لباس هستند بسیار معمول هستند و نباید نادیده گرفته شوند. در این مقاله درباره ی تعبیر خواب لباس و بالاخص لباس سفید صحبت خواهیم کرد.در حالت کلی این خواب به  معنای اطاعت تعبیر می گردد. در واقع شما کاری انجام می دهید که تمایلی به انجامش ندارید ولی به خاطر دیگران آن را انجام می دهید.

احتمالا کنترلی بر زندگی شخصیتان ندارید و به همین دلیل احساس بیهودگی می کنید. اما برای اینکه تعبیر درستی برای خوابتان یافت شود یادآوری رنگ لباس در خواب شما مهم است. تعبیر خوابتان تا حد زیادی ب رنگ لباستان وابسته است.در این مقاله ما درباره تعبیر خواب لباس سفید صحبت خواهیم کرد.لباس سفید  تعبیر معنوی دارد.رنگ سفید همیشه نماد پاکی و بی گناهی بوده است، پس در تعبیر خوابمان حتما باید این نکته را مد نظر قرار دهیم. همچنین قابل توجه است که لباس سفید معمولا مربوط به عروسی و جشن هاست.اما انواع مختلف لباس سفید و احساسات متفاوتی وجود دارند که ممکن است در خوابتان با آن مواجه شوید. اساتید تعبیر خواب ادعا میکنند لباس سفید بیانگر احساسات ما در زندگی واقعیست. احتمالا  در خوابتان به دلیل جشن عروسیتان خوشحالید یا نگرانی های فراوانی دارید. همچنین، ممکن است سراسیمه از خواب بیدار شوید و متجعب باشید که تعبیر خوابتان درباره لباس سفید چه می تواند باشد. اکنون این فرصت را دارید که معنای واقعی خوابتان را بیابید. این خواب ها بسیار شایع اند و و تعبیر معنوی انها می تواند بسیار قدرتمند باشد. موقعیت های بسیار متفاوتی هستند که ممکن است در خوابتان راجع به لباس سفید دیده باشید و باید به خوبی محتوای کلی، جزئیات را نیز به خاطر آورید.

 امیدواریم این مقاله بتواند به شما در درک بهتر و تعبیر خوابتان راجع به لباس سفید کمک کند.اگر تا کنون خوابی در این مورد دیده اید اکنون پاسخ تمام پرسش هایتان را خواهید یافت. اکنون شما رایج ترین خوابها را راجع به لباس سفید و تعبیر آن مشاهده خواهید کرد.

در صورت تمایل از آدرس زیر نیز دیدن کنید

تعبیر خواب لباس مجلسی با این رنگ ها

مطالب مرتبط...

103 نظر

 1. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم تو یه مجلسی نشستیم که یه خانم که پیش مادر شوهرم نشسته منو صدا میکنه برم پیششون به خانومه میگن آرایشگره من میرم پیششون خانومه از من میپرسه رفتی حموم من میگم نه که با تعجب میگه نه که میگم صبح رفتم اما خوب تا حالا کثیف میشم اونم میگم خوب پس رفتی بعد یه لباس خواب سفید توری در میاره که بپوشم مادر شوهرمم بر میگرده طرف دیوار و میخوابه بعد زنه میگه پاشو خودت لباسو خریدی خودتم تنش کن مادر شوهرم لباسمو در میاره اما از زیر یه پیرهن دیگه دارم اونو در نمیاره و از رو‌ اون لباس خوابو تنم میکنه بعد کش سرمو باز میکنه بعد نگاه میکنه رو کشم و میگه رو این فرفره هست من میگم فرفره چیه بعد تو ذهنم میگم شاید منظورش شپش هست خوابم اینجا تموم میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ف لباس خواب سفیدی که دیده اید به وضوح خبر از رفاه و راحتی برای شما در ایام آینده می دهد.

 2. SadafSadafsays:

  سلام . خواب دیدم در جشن تولدی هستم که دختر بچه های کوچک همگی لباس تور سفید پفکی ( مثل لباس عروس بچگانه ) به تن دارند و برف شادی میریختن اما کیک تولد پیش من بود و من اون رو تکه کردم و از اون خوردم و به خواهر زادم هم دادم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، مشخص است که جشن های خانوادگی و شورانگیزی در پیش خواهید داشت

 3. زهرازهراsays:

  سلام چند بارپشت سرهم لباس سفید می بینم.اولی خونه خواهرم لباسش را پوشیدم آیا به تنم میاد ی چادر شد ودومی فراری بودم از چند نفر به محله زندگیم ک رسیدم ی لباس سفید تنم بود ...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیشتر از همه رنگ سفید خبر از روشنایی ، باز شدن گره از امور بسته و بدست آمدن شادمانی خبر میدهد.

 4. elnazelnazsays:

  با سلام و خسته نباشید. مادرم چند بار خواب دیده که من لباس سفید بلند زیبا پوشیده بودم. ممنون میشم تعبیرش کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشان از نیک بختی ، آسودگی خیال و راحتی زندگی در بخشی از آینده است.

 5. PadizPadizsays:

  درود دخترم خواب دیده داخل ی اتاق که کمد قفسه بندی شده هست دراز کشیده بود تو قفسه ها جوراب های رنگی نو و ی تاپ سفید گذاشته،که یک دفعه دو جفت از جوراب ها از تو قفسه هر کدام به یک طرف پرت میشن بیرون اول فکر میکنه اشتباه میکنه بعد یک دفعه تاپ سفید از تو قفسه به صورت پرواز به سمتش میاد که یک دفعه شروع به جیغ کشیدن میکنه ولی کسی صداشو نمیشنوه از تری بلند میشه که از اتاق بیاد بیرون بعد از پشت کشیده میشه رو به عقب در این حین لباساش از تنش در میاد و لخت میافته تو اتاق که با خوردن زمین از خواب بیدار میشه میخواستم بدونم تعبیرش چی میشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یتی که در دل داری خیر است اما آنقدر از دیگران بدی دیده ای که خسته شده ای

 6. زهرازهراsays:

  سلام چند شب پیش خواب دیدم کلی لباس تازه خریده بودم اما همه این لباس ها که تابستانی هم بودند با وجود اینکه نو بودن ولی انبار مانده بودند در این بین چند تا شون اینطور نبود یکی دوتا شلوارک کاموایی بود که خب با خودم گفتم چون کوتاهه میپوشم تو تابستون ولی دوتا سوتین هم بود یکی فک کنم خاکستری و یکی دیگه سفید وخیییییلی قشنگ بود شاید انبار مونده بود یا نه ولی هرچی بود خیلی نو بودو حالت موندگی نداشت بهیچ وجه من اول خواستم خاکستری رو بپوشم و لی چون سفید رو خیی دوست داشتم اونو تن کردمو گفتم حالا دفعات بعد اونیکی رو هم میپوشم ولی اینو دوست دارم بعدش هم چند تا تی شرت سفید دیدم که با اینکه میدونستم جنس خوبی دارن ولی انبار مونده بودن و از طرفی رنگ قسمت های مارک و اینا پخش شده بود و یه سری سوراخ هم از سر مدل روشون بود که اول ادم رو به شک مینداخت ولی مدلش بود .... خیلی لباس خریده بودم اما چون انبار مونده بودن زیاد خوشحالم نکردن ولی اون سوتین سفید و اون چند تا لباسی که انبار مونده نبودن خیلی خوشحالم کردن.... ممنونم بابت پاسختون :)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای رسیدن به مقاصدت از هیچ خطری نهراسی و هرگز ناامید نشوی تا به مقصود و مراد خود برسی

 7. FatemeFatemesays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که لباس سفیدی تنم بود بعد رفتم یه جایی که پر از حشره بود بعد از اونجا اومدم بیرون وهمه حشره هارو از لباسو تنم ریختم بیرون میخواستم ببینم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نمادی از موفقیتی است که تاخیر دارد

 8. panahpanahsays:

  سلام من خواب دیدم خونه پدربزرگم هستم توو حیاط یه لباس مجلسی حریر داره سفید و خیلی خوشگل میپوشمو حس میکنم که خیلی زیباست و بهم میاد بعد میبینم بقیه ام لباسای مجلسی خوشگلی تنشونه که یکیش انگار سرخ ابی و خوشگل بود تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، برخوردهای ملایم و مهربان را از طرف دیگران دریافت خواهید کرد.

 9. سینسینsays:

  سلام.خواب دیدم خواب بودم مادرم بیدارم کرد وچندی از دخترای فامیل امده بودن لباس سفید به تن دختر عمم دیدم ویکی تن خودم برای ایشون بلند وبرای من کوتاه وبعد .بعد از خوشووبش رفتم لباسی بلند سفید با گل های ریز پوشیدم ورنگ موهام روشنتر وآراسته شده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لباس در خواب اشاره به نحوه ی حضور شما در اجتماع دارد. انسان هایی که در خواب خود مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد میگیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 10. ZahraZahrasays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم همراه خانواده قرار بود حتما بریم کافه شاپ وخواهرم اوند یه لباس سفید پشمی زمستونی که زیبا بود خیلیو داد به من گفت اینو بپوش گفتم من همچین لباسی نداشتم گفت نه این مال خودته و اینو بپوش

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به تلاش شما برای شناخت نقش اجتماعی و مسئولیتی که می توانید در جامعه داشته باشید اشاره دارد.

 11. ارمغانارمغانsays:

  سلام وقتتون بخیر نزدیکیهای صبح خواب دیدم که داخل یه مراسم عروسی کت وشلوار سفید تنم هست(البته دختری مجرد هستم)و کسی که دوسش داشتم هم اومد به همراه برادروپدرش ،پدرو برادرش با اینکه من رو نمیشناختن درخواب ظاهرا خبرداربودن ،ولی خودش به من توجهی نشون نداد و تا منو دید قصد رفتن کرد ورفتن داخل اتاقی که عروس بود و طاهرا خداحافظی کردن که برن من کتمو دادم به مامانم که برم وسط برقصم فقط رفتم وسط که اهنگ دیگه نزدن و بعد رفتم اتاق عروس ولی با کما تعجب دیدم عروس یه دخترکوتوله هست با لباس عروس اندازه خودش وبهم گفت نمیشه بیای داخل عروس میخواد شام بخوره منم برگشتم دنبال محبوبم (البته خیلی ازش دلخورم وگفتم که دیگه نیازی به بودنش نیست وبا هم دیگه هم ارتباط نزدیک نداشتیم) لطفا تعبیرش رو برام بگید متشکرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری برای شما ایجاد شده است و لازم است از آن ها نهایت استفاده را ببرید مثل فرصت پرداختن به هنر، شغل یا تحصیلات مورد علاقه

 12. سولماز احدي اروميهسولماز احدي اروميهsays:

  با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت مدير گرامي من خواب ديدم كه از پشت يك پنجره داخل مغازه ي لباس فروشي رو مي بينم، بلوزهاي سفيد دست فروشنده بود با كاورشون و فروشنده انواع بلوزهاي سفيد در مدلهاي مختلف رو نشون من ميداد و كاور رو تكون ميداد تا پشت وروشونو ببينم بعد من انگار از يه مغازه ي ديگه يه مانتو كه رنگش يادم نيست خريدم و برگشتم خونه لازم به ذكرِ كه الان يكماهه كه شريك احساسيم با من قهر هستش

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب به نیاز درونی شما برای شناخت جایگاه و موقعیت اجتماعی و نقش مثبتی که می توانید در جامعه داشته باشید اشاره دارد.

 13. JavadJavadsays:

  سلام خسته نباشید ممنون میشم تعبیر خواب منم بگید من یه چند سالی هست ایران زندگی‌ نمیکنم ولی برام مشکلاتی پیش اومده که خیلی حالو روزم بد شده از یه طرف هم به دختری علاقه داشتم که اونم نمیخواد فکنم باهام باشه کولن حالو روزم خوب نیست دیشب خواب دیدم پیراهن سفید نو زیبایی بر تن دارم که شب بود داشتم از کوچه رد میشدم احساس کردم شانه بدنم خیس شد یکم دقت کردم متوجه شدم ۳ تا لکه خونه که نمیدونم از آسمون ریخت یا از بالا پشتبوم خانه بعد توجه نکردم چون تاریک بود نزدیک سر کوچه شدم شخصی دیدم که داره داخل کوچه نماز میخونه که حالت سجده بود که سرش از زمین برداشت چهار زانو نشست وقتی من رسیدم بهش ترسیدم بسم الله کفتم سریع از بغلش رد شدم که رسیدم سر یه پارک دیدم دوستای دوران بچگیم تعدادشون ۶ تا اینا بودن که یهو با هم دیگه دعوا میکنن دماغ یکیشونم خون میاد . اونجا که دماغ پسر خون‌ میاد یه حسی تو خواب بهم میگفت این خون روی شونه من خون دماغ اینه ممنون میشم تعبیر خوابمو بگید .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا در مسائل احساسی، به برطرف کردن درگیری های ذهنی خود بپردازید.

 14. مژگانمژگانsays:

  من خادم امام زمان خدمت میکنم نامزدبودم جداشدم خواهرم خواب دیده ازدواج کردم بلوزودامن سفیدپوشیده بودم همون جاکه خادم نون وپنیرمیدادم بچه دنبالم بوده مامان بهم میگفته که بچه میگفته بابااومده بریم مامان .من مجردم ازدواج نکردم خوابی که خواهرم دیده بوده گفت ممنون میشم تعبیرش بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. این خواب نشان دهنده ی مسئولیت های جدیدی است که فرد در زندگی بیداری بر عهده دارد.

 15. سپیده حسینیسپیده حسینیsays:

  سلام. من خواب دیدم یه تیشرت سفید واسه معشوقم خریدم بهد دیدم جنسش یه جوریه که اونورش دیده میشه یعنی نازک بود. ولی زیرش یک لباس دیگه هم مثله تاپ بود و من شک داشتم که این آیا سایز معشوقم هست که بهش هدیه بدم یا نه و آیا خوشش میاد . و دیدم دو جفت کفش طلایی پاشنه بلند هم واسه خودم خریدم که از توی هرکدام یک کفش طلایی دیگه در میاد یعنی مدلش این جوری بود. ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید. با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا برای به دست آوردن موقعیت ها و موفقیت های جدید، به اثبات قدرت رفتاری و اعتماد به نفس خود بپردازید.

 16. اسدیاسدیsays:

  سلام خواب دیدم که یه بسته از دست رییس جمهور هدیه گرفتمه وقتی باز می کنم یه دست کت و شلوار سفید و بسیار شیک و بسیار تمز است لطفا تعبیر به ایمل بفرستید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موقعیت های مادی و شغلی جدیدی است که موجب افزایش منافع شخصی شما در زندگی بیداری خواهد شد.

 17. ShimaShimasays:

  سلام، آقایی رو دوست دارم ک ایشون خبر نداره دیشب خواب دیدم یه پیراهن سفید تنشه و کنارم نشسته منم بازوشو گرفتم و دزدکی بوسیدم چون تو یه جمع بودیم، پیراهنش رژ لبی شد تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که در صورت تصمیم گیری صحیح موجب گسترش منافع شخصی شما در زندگی بیداری می شود.

 18. Afsaneh.rostamyAfsaneh.rostamysays:

  سلام.من خواب دیدم تو یه اتاق دارم جارو میکنم واونجا رو تمیز میکنم ویه لباس تونیک سفید ابریشمی زیبا تنم بود که خیلی قشنگ بود تو خوابم میدیدم که تموم اعضای بدنم چاق بود البته نه زیاد چاق ..ممنون میشم اگه تعبیرش و بهم بگین.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ،خبردهنده از رفاه ، امنیت و یا لذت بیشتر در ایام آینده خواهد بود.

 19. MMsays:

  سلام من خواب دیدم یک پیراهن سفید و تمیز که تقریبا حالت مردانه داشت به تن داشتم...ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با استعانت از پروردگار متعال و کمک دیگران به زودی به خواسته های دل خواهید رسید.

 20. یاسییاسیsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که تو یه مغازه یه لباس پسند کردم یه پیراهن بلند مشکی بود بعد که پوشیدمش تا ببینم بهم میاد یانه . تو تنم یه لباس دیگه شد یه لباس تماما سفید و توری مجلسی خیلی خوشگل بود بعد دیگه درش نیاوردم همون موند تنم.میخواستم تعبیرش وبدونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، اشاره به تغییرات مطلوب و دلنشین در زندگی شخصی تان خواهد داشت.

 21. RonazRonazsays:

  سلام دیشب بعد اذان صبح خواب دیدم پسری که یه بار هم واسه من خواستگاری اومده بود ولی پیگیرکارشون نشده بودن از قضا امشب تو خواب دیدم همون پسر پیراهن سفید مجلسی پوشیده بود اومده بود خونه پدربزرگم ولی من خودمو ازش قایم کردم تا منو نبینه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، میتواند اشاره به برخی از روشنایی ها و یا اخبار مطلوب برای خانواده ی همین شخص باشد.

 22. MaryamMaryamsays:

  با سلام و عرض ادب دیشب خواب دیدم تو ی جای شلوغ پلوغم انگار خیلی از فامیلا بودن اونجایی هم ک ما بودیم توی خواب ناآشنا بود ولی انگاد برا مابود، دختر داییم تو خواب از من خواس ک براش لباس بیارم بپوشه بعد ک من رفتم براش لباس بیارم، همی ک دنبال لباس برا ایشون بودم انگار کلی لباسای جدید نو پیدا میکردم ک برا خودم بودن ولی یادم رفته بودن ک دارم اوناروهم و من از دیدنشون خوشحال میشدم مثلا ی تاپ سفید خوشگل مجلسی توی گونی پیدا کردم ک خیلی خوشحال شدم تو خواب ، بعد ی لباس سفید دوباره پیدا کردم ک زیاد نو نبود اونو بردم برا دختر داییم اونم اول پوشیدش و خوشحال شد تو خواب ولی بعد انگار درش اوردو اومد بهم دادش.. ممنون میشم تعبیر کنین خوابمو

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است در ادامه ی زندگی شخصی در مورد بعضی از مسائل شخصی و خانوادگی اش به کمکتان نیازمند شود.

 23. نرگس بامدادنرگس بامدادsays:

  با عرض سلام و تشکر بابت وقتی که میذارید چند وقتی هست من با آقایی آشنا شدم و تکلیف رابطه مشخص نیست، خوابی دیدم... خواب دیدم باهم داخل پاساژی هستیم و مشغول گشتن تا اینکه به رگال تیشرت ها رسیدیم تیشرت سفیدی انتخاب کردن برای من و از من نظر خواستن که خوبه یا نه منم شرم میکردم و جواب درست حسابی نمیدادم و در نهات برام خرید با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر داشتن زندگی آرام و موفق است.

 24. مريممريمsays:

  سلام من ي دختر ٢٣ساله هستم.خواب ديدم ي لباس سفيدخيلي قشنگ بلند پوشيدم.لباس زيبايي بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام پیراهن سفیددرخواب دیدن مرداست واگرنوباشددلیل برصلاح کارونیکویی احوال است

 25. zeinabzeinabsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که یک لباس سفید بلندوپوشیده تنم کردم که اون لباس رو سفارش داده بودیم همسایمون دوخته بود بعد پایین لباسم خیلی پف داشت من داشتم می گفتم که پفشو کمترکنه من دوست ندارم اینطوری شبیه لباس عروس میشه بعد من و مادرم متوجه شدیم که لباس برام گشاد هم هست و به همسایمون میگیم که این لباس رو تنگم کنه ممنون میشم تعبیر شو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه سعادتمندی و شانس است که ممکن است برایتان پیش بیاید

 26. سیدمحمد ضیاسیدمحمد ضیاsays:

  سلام وخسته نباشید من خو دیدم لباس و شلوار سفید پوشیدم و یه طناب سفید هم دستمه حالا یادم نیست طناب را پاره کردم یا نه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر عیش فراخ است و کار و بار خوب به قولی صلاح کاراست و نیکویی

 27. سحرسحرsays:

  با سلام . من خواب دیدم پسری که در رستوران سر کوچه ی ما کار می کنه اومده خونه ی پدرم و من و خواهرم و خواهر زاده هام همه اونجاییم. اون تو سالن پذیرایی نشسته و من با خواهرم تو اتاق بودیم. از اومدن اون خونه ی ما خیلی تعجب کرده بودم . بعد خواهرم با مادر و خواهر زاده هام توی آشپز خونه بودن . من رفتم دستشویی و از دور دیدم که لباس ایشون عوض شده و سفید هستش. ( بلوز و شلوار سفید)وقتی برگشتم به اتاق یکمرتبه دیدم که اومد توی اتاق و من هم که حجاب نداشتم فریاد زدم که بره بیرون ولی اون یه مقدار اسکناس نو دستش بود و می خواست بده به من ( اسکناس پونصد تومانی) من قبول نکردم و از ش خواستم سریع بره بیرون.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای تغیرلت جدید در زندگیتان است.

 28. مهتا محمديمهتا محمديsays:

  شخصي از نزديكانم تو كماست ديشب خواب ديدم با لباس سفيد بين جمعيتي وايساده ميشه تعبير اينو بگيد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر صلاح کار و نیکویی احوال تعبیر میشود

 29. سحر محمدیسحر محمدیsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم با همه بستگان و فامیل ها رفتیم خونه باغمون ک اطرافش جنگلم هست بعد وقتی رفتم تا وسطای جنگل ی زنو دیدم ک لباس سفید بلند پوشیده بود چهرشم یجوری بود انگار حالش بده مجبورش کردن بعد ی حرفایی میزد ی دعاهایی میکرد تو خواب انگار فهمیدم دعاهای شیطانی ی همچنین چیزی گفتم اینا چیه میگی گفت دارم دعا میکنم حالتون خوب بشه دیگ بعدشم ی خنده بدی کرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده می‌شود.

 30. PPsays:

  با سلام من خواب ديدم در يك مكان مقدس مثل حرم هستم و جزء ٦ تا ٧ قران رو ميخونم و منتظرم قرانم تموم بشه و نمازمو بخونم و مادر بزرگم در كنارم نمازش رو نشسته ميخونه بعد من متوجه ميشم كه من مريضي ماهانه ام و نبايد قران بخوانم تعبيرش چي ميشه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای حل شدن مشکلات و سختی هاست

 31. م.جم.جsays:

  سلام خواب دیدم دارم لباس ها مو تا میزنم.بعد اون لباس سفید مرد علاقمو تا زدم.ممنون میشپ تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنی است که زمان آن رسیده است که از شر گذشته خلاص شوید و ارزش آینده را شناسایی کنید.

 32. شيماشيماsays:

  سلام وقت شما بخير.خواب ديدم يه خياط برام پيراهن دوخته بود.پيراهن مجلسي سفيد كه روش خط هاي طلايي كار شده بود و خياطه ميخواست خطهاي طلاييشو بيشتر كنه.من داشتم به مادرم ميگفتم كه بهش بگه نميخوام زيادي روش كار بشه.دختر مجرد هستم.ممنون ميشم تعبيرشو بفرماييد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود، خبر دهنده از اتفاق های تازه ای است که بصورت ناگهانی با آن ها رو به رو خواهید شد ولی موضوع آن ها منفی نیست

 33. مبینامبیناsays:

  سلام اقایی بامن قصد ازدواج داره ولی من بخاطر شرایط زندگیش از ته قلبم مایل نیستم تو خوابی که دیدم به من لباس سفید رنگی هدیه دادن و من پوشیده بودم به پایین پاهام که نگاه کردم لباس بلندی بود من کنارش نشسته بودم وبه دستام که نگا کردم انگشترو دستبدم داشتم که حالت مهره مانند بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برصلاح کار و احوال نیکو تعبیر میشود

 34. مریممریمsays:

  سلام خواب دیدم لباس سفید تنم کردم و منتظر مهمونم و شالم را دادم بالا که لباسمو درست کنم دیدم لباس زیرم که سفید و نو بود امد بالا بعد لباس و درست کردم ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر صلاح کار و نیکویی احوال تعبیر میشود

 35. SaramuseviSaramusevisays:

  سلام خسته نباشید من دو شبه ک دارم خاب میبینم لباس سفید پوشیدم و وارد یه جمع میشم، شب اول یه مانتوی سفید بلند و شب دوم یه پیراهن مجلسی سفید پوشیده بودم و وارد یه مجلس شدم ک همه خیرع شده بودن بهم میتونید بگید چه تعبیری داره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر صلاح کارشماست و خیری که به شما خواهد رسید

 36. مریم رفیعیمریم رفیعیsays:

  سلام باتشکر از تعبیرتون خواب دیدم خواهرم که رابطه خوبی هم‌جدیدا باهاش ندارم یه لباس سفید قشنگ شبیه لباس عروس تن کرده ویه گردنبند طلا هم انداخته تعبیرش چیه البته خواهرم متاهل هست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر معنوی بودن و خرد و بهبودی و انرژی می باشد

 37. علیرضا موسویعلیرضا موسویsays:

  سلام من خواب دیدم ک با پیرهن سفید وارد مجلس ختم شدم دوستانم و چند نفر دیگر ب من توهین کردند ک چرا لباس سفید بر تن دارم اما یکی از حاظران بلند شد و ب انها گفت شما خودتان لباس های بد بو و پاره بر تن دارید اما لباس این شخص ک منظور من بود بسیار مرتب و تمیز است. جواب بدهید با تشکر.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر صلاح کار و نیکویی احوال تعبیر میشود

 38. شایان کایدیشایان کایدیsays:

  سلام من شایان کایدی و مجرد هستم... خواب دیدم که یه دختری با لباس کاملا سفید و صورتش هم سفید بود (کاملا سفید بود) به پیش من آمد و گفت سلام خوبی شایان. این خواب را دیدم لطفا تعبیرش را بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه ایجاد دوستی و روابط جدید است

 39. پریاپریاsays:

  سلام شب بخیر خواب دیدم بکی از اشناها دفتر کارش رو عوض کرده بود و یک خونه قدیمی که خیلی تمیز و اب پاشی شده بود رو دفتر کارش کرده و با پیراهن سفید تو ی اون خونه بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر صلاح کارو نیکویی احوال تعبیر میشود

 40. پویا مولویپویا مولویsays:

  دیشب خواب دیدم لباس آشپزی و روپوش سفید نو بر تن دارم و در آشپزخانه ای در مغازه ای هستم و برای خرید نوشابه به دکه مراجعه کردم تعبیرش چیست ؟ ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه کسب تجربه های جدید است

 41. زهرا رضاییزهرا رضاییsays:

  با درود من ۲۴سال هست ازدواج کردم اکثریت خواب‌هام در منزل قدیمی پدرم و مربوط به سن پنج شش سالگی ام است البته افراد در خواب از زمان حال هستند ولی فضا فضای قدیم است خواب دیدم حوله دست خشکن اشپزخانه مادرم را شستم خیلی کثیف بود و تمیز تمیز شد و‌مقداری لباس دیگه را هم شسته بودم مادرم خوشحال شد و لباس سفید که دوتا گل رز قرمز این طرف اون طرف لباس سفید داشت نشان دادم و گفت این ما قبل است برات اوردم بپوشی من خوشحال شدم و تو ابن فکر بودم سایزم هست یادنه و‌گفتم بگذار این حوله را آویزان کنم رفتم بیرون دیدم رو یک ماهی تابه بزرگ کلی دل و جگر و قلوه دارنند می پزند چندتا برداشتم خوردم خیلی خوشمزه بود البته جگر سفیدش کنارش بود با سپاس از وقت ی که می گذارید ?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر صلاح کار شما تعبیر میشود و نیکویی احوال دلالت دارد

 42. ساراساراsays:

  سلام وقت بخیر.من خواب دیدم برای مخاطب خاصم میخوام پیراهن بخرم و به دوستانم میگفتم آیا کراوات هم بخرم؟بعدا فکر کردم که پارسال براش کراوات خریدم لازم نیست و میخواستم پیراهن بخرم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه علاقه شما به ایشان است

 43. د.رد.رsays:

  من خواب دیدم ک کسی ک دوسش دارم لباس سفیدی بر تنش هست و وقتی به خونه ی ما اومد لباسی از جنس پوست نمار تنش کرده و رو تخت مادر و پدرم خوابیده. دوست صمیمیم ندا هم همون شب خواب دیده ک من و ندا بالا پشت بوم خونشون رفتیم و اونجا خوک و ماری بودن و ما خوکو ناز میکردیم. تعبیرش چیه ک همزمان خواب مار دیدیم؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بر مصلحت و صلاح کار شما تعبیر میشود و خیری است برای شما

 44. هستیهستیsays:

  سلام مادرمن دیشب خواب دیده که توی مهمونی بااقوام پدرم بودن وعمه م یه پیرهن بچه گانه سفید بسیار زیبا دستش بوده ومادرم همش میگفته چقدرقشنگه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابشان نشانه معاشرت با اقوام است

 45. موناموناsays:

  سلام شوهر من دیشب خواب دیده تا عروسی برادرش هست‌(که چند ماه پیش ازدواج کرده ) بعد دوتا از خواهراش دارن لباس های محلی کاملا سفید میپوشن ببینم بهشون میاد یا نه.، لطفا تعبیر کنید با تشکر از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابشان نشانه اتفاقات خوشایند است

 46. ندانداsays:

  سلام ...نزدیک صبح خواب دیدم یک مغازه لباس فروشی لباس بلند سفید میفروشه میرم پرومیکنم والبته خیلی نگران مقدارپولش هستم چون قرار خرج عمل پدرم روکمک کنم ولی میگم اشکال نداره نصفشو لباس میخرم بقیشو میزارم واسه کمک خرج عمل پدرم البته توی خواب قصد داشتم اون لباس سفید رو بخرم وبرم اتلیه باهمسرم عکس بگیرم ...درحالیکه بنده در عالم واقع باهمسرم مدتی است که قهرهستم لطفا تعبیرش رو بفرمایید ازسایت بسیار خوبتون هم تشکرویژه میکنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر صلاح کار و نیکویی احوال است و بر خوشحالی تعبیر میشود

 47. فرشته رادفرشته رادsays:

  یک دوست قدیمی من خواب دیده تولد من بوده و من لباس سفید کوتاه تنم بوده و کلی کادو گیرم اومده ولی دوستم با خودش کادو نیاورده تعبیرش چی میشه ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیان کننده صلاح کار و نیکویی احوال است

 48. Taraneh tegrabiTaraneh tegrabisays:

  سلام خواب دیدم شخصی که قبلا بهشون علاقه داشتم ویک سالی است عقد کردن پیراهن و شلوار سفید ی به تن داشتند و دست منو گرفتند وبا هم قدم زدیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر صلاح کار و نیکویی احوال تعبیر میشود

 49. بهاربهارsays:

  سلام خوا ب دیدم روپوش سفید محل کارم رو توخونه تن کردم ودکمه هاش از جلو کلا باز گذاشتم روپوش نو بود وسفید وخیلی تمیز طوریکه انگاراز سفیدی تقریبا برق میزد وبا جمع همکلاسیهایکنکوریم تو خونه هستم واز دیدنشان تعحب کردم وبراشون شیرینی میشکا وپاستیل وآبنبات های رنگی آوردم ک پذیرایی کنم وخودم از پاستیلهای سفید آبنباتی میخوردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده صلاح کار شما و عاقبت بخیری است

 50. جوادجوادsays:

  سلام بعد از نماز صبح از خدا خواستم بیاد به خوابم و باهام حرف بزنه ... خواب دیدم که رقیب عشقیم پیراهن سفید و شلوار مشکی نو پوشیده داره از پله ها میره پایین یه نایلون سفید هم دستش بود و فکرکنم عجله داشت ، اینطور به نظرم اومد که داره میره سر قرار با عشقم ... و با ذکر یا خدا ، یا فاطمه زهرا از خواب بیدار شدم... ممنون از سایت خوبتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه حل شدن مشکلاتتان است

 51. بياتيبياتيsays:

  دختر خاله ام خواب ديده كه من رفتم ازش يه لباس خوشگل سفيد گرفتم كه سارافون با پيراهن سفيد با پاپيون ميگفت خيلي زيبا بود لباسم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نشان دهنده به صلاح رسیدن کارهایتان است

 52. aasays:

  سلام دیشب خواب دیدم روپوش کار سفید تمیز کمی گشاد تنمه و پایین اون گرده و صاف و اتو کشیدس...از دیدنش لذت می بردم و فکر میکردم دیگران هم خوشششون میاد..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده صلاح کار شما و نیکویی احوال است

 53. نسترننسترنsays:

  سلام خواب دیدم ناراحتم و انگاری خانوادم از رابطه عشقیم باخبر شدن و خوشحال بودن که عاشق شدم چشم راستم ی لکه خون کوچیک دیدم درد میکرد انگاری و کبود شده بود بعد بهم گفتن عشقت چی آورده بود تو ذهنم انگاری عشقم بلوز سفید آورده مشکی بود و یادم نیس چی بود ارتشی هم بود ولی یادمه کمدم خیلی نامرتب بود و شلخته پلخته لباسارو در آوردم که خانوادم ببینن بعد گذاشتم کنار کمدم (با عشقم رابطه ندارم )

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر صلاح کارشما و نیکویی احوال است

 54. ندانداsays:

  سلام من خواب دیدم که دارم میرم به مشهد و یه مانتوی سفید تنم کردم تعبیرش چیه؟ البته خودم یه هفته دیگه عازم مشهدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه صلاح کار و نیکویی احوالتان است

 55. حسن زادهحسن زادهsays:

  سلام. دیشب خواب دیدم یه بنده خدایی کلی مانتو اورده و من دارم امنتحانشون میکنم. یهو فردی یک مانتوی سفید اورد که همکارم که قبل از من عقد کرده بود مثل اون پوشیده بود. به من گفتن این مانتو رو بپوش. من مانتو رو به تن کردم و همه تعریف کردن که چه قدر بهم میاد. فقط چون جنسش گیپور مانند بود و از اونجایی که انگار تو اداره بودم لباس مشکی تنم بود گفتم باید زیرش حتما لباس سفید بپوشم. یکی از همکارام گفت دخترم بیا یه کم کوتاهش کنیم که بتونی تو مراسم عقدت این مانتو رو بپوشی و منم همونجا با نگرانی گفتم اخ خدا میشه من مراسم عقدم جور شه. (ضمن اینکه من الان در بحبحه ازدواج هستم و مراسم خواستگاری در پیش دارم). ممنون میشم تعبیرش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است شما شانس بزرگی کسب کنید و خوشحال شوید.

 56. هدیهدیsays:

  سلام خواهرم را در خواب دیدم که پیراهن سفید بلندی پوشیده تعبیر خواب برای خواهرم چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به مسائلی مانند شانس و عشق مربوط می شود.

 57. شیلاشیلاsays:

  سلام خواب دیدم که دختری از اقوام لباس سفید بلندی پوشیده با موهای باز وبا هم داشتیم به سمت ساختمانی می رفتیم انگار برای امتحان دادن بود او می گفت چشمانش ضعیف شده ومن هم گفتم من هم همینطور در واقعیت عینک می زند سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شما خوشبخت خواهید شد

 58. امین باباییامین باباییsays:

  سلام من در خواب دیدم ک یک دختر ک میشناسمش با لباس ک یک پیراهن سفید بر تن داشت رفت داخل حمام و با آب سرد دوش گرفت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است بزودی با شخصی روابط دوستانه برقرار کنید

 59. Maryam.Maryam.says:

  با سلام. در خواب دیدم که عازم تهران هستیم در راه برادرم با عده ای که تشییع جنازه میکردن دعوایش شد. در همان حوالی خانه پدربزرگم بود ماشین را به آنجا هدایت کردیم ، گویا خراب شده بود و خانه پدربزرگم در خواب تعمیر گاه بود، مدام در ذهن من میامد که دیگر دیر شد، مردی( که در واقعیت خواستگار من بوو اما به دلایلی کدورت پیش آمد و منتفی شد) از پله ها امد پایین و یک لباس توری سفید بلند پوشید و رفت سر وقت ماشین پدرم که درست کند. ناگفته نماند که آن لباس را در واقعیت تن مادرش دیده ام. ممنون میشم تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است با اتفاقاتی شیرینی روبرو شوید

 60. بهارهبهارهsays:

  سلام من خواب دیدم شوهرم لباس سفید و بلند با شلوار به رنگ سفید که کار شده و مزین و بسیار زیبا به تن کرد من خیلی خوشم اومد و شوهرم از همیشه قد بلندتر و جوان تر به نظررمیرسید این لباس رو از خیاط گرفت،خیاط یه دست لباس دیگش رو کوتاه تر دوخته بود وبرامون مهم نبود خراب شده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   اتفاقات شیرینی در زندگی برایتان رخ میدهد

 61. مریممریمsays:

  سلام من عقد هستم و با شوهرم مشکل پیدا کردیم و دیگه میخواهیم از هم جدا شویم ولی هنوز بلاتکلیفیم. دیشب خواب دیدم شوهرم با خانواده اش به خانه ما آمده اند و لباس سفید و اگر اشتباه نکنم پشمی پوشیده بود و خیلی زیباتر و جوانتر شده بود اما من با او قهر بودم و حرف نمیزدم تعبیرش چیست؟ ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از جانب کسی خبرهای خوبی دریافت کنید

 62. پری ماهپری ماهsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که من و دوست صمیمی ام در حیاط مدرسه مان لباس عروس پوشیدیم‌ و میرقصیم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   اتفاقات شیرینی در زمینه عاطفی و احساسی برایتان رخ میدهد

 63. MahsapanahiMahsapanahisays:

  سلام من خواب دیدم وارد یک فروشگاه شدم و یک لباس مردانه بلند سفید رنگ پوشیدم و میخواستم اون رو بخرم میشه بگین تعبیرش چیه؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه دریافت خبرهای خوب است

 64. مبینا مینوییمبینا مینوییsays:

  سلام،وقت بخیر،همسرم رو در خواب دیدم لباس مردانه ی بسیار سفیدو زیبایی پوشیده و با مهربانی و محبت بامن حرف میزنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر نیکویی احوال و صلاح کاراست

 65. نیلا نصیرینیلا نصیریsays:

  سلام .من خواب دیدم با شخصی که بهش علاقه دارم سوار ماشین شدیم و اون شخص لباس سفید پوشیده بود ولی خیلی باهام حرف نمیزد . میشه بهم بگید تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه ایده های جدید و اتفاقات خوشایند است

 66. سارا یعقوبیسارا یعقوبیsays:

  سلام من خواب دیدم لباس عقد دخترعمومو پوشیدم و خیلی بهم میومد و مثل عروسا شده بودم اما انگار لباسه دوبار پشتش باز شد میشه بگین تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر صلاح کار و نیکویی احوال است

 67. میم قیمیمیم قیمیsays:

  خواب میدیدم با نخ سفید چیزی می دوختن، و در جای دیگر از خوابم عمه ام تورِ عروس که مروارید داشت چندتا برام گذاشته بود کنار و تانواده داشتن یه لباس سفیدی رو آماده میکردن بزرگ و بلند بود. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر صلاح کار و نیکویی احوال است

 68. ناشناسناشناسsays:

  سلام من خواب دیدم خواهر زادم یک شال حریر زیبا بر سرش دارد و زن داداشم این شالو از سرش میکشه و خواهر زادم ناراحت میشه و دوباره شالشو سر میکنه ولی زنداداشم دوباره شالو از سرش میکشه و در اخر باهم درگیر میشن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه دلخوشی وسعادتمندی در زندگی است

 69. نسریننسرینsays:

  سلام من دختری مجرد هستم مامانم خواب دیده که من لباسهایم را درمیاورم و یک لباس سفید میخرم و به تن میکنم.لطفا تعبیرش ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر صلاح کار و نیکویی احوال است

 70. sarahajipursarahajipursays:

  سلام من خواب دیدم پسری ک دوستش دارم یه کت سفید پوشیده و اومده خونموم ولی من پیشش نمیرم تو اتاقم میمونم و با پیام دادن باهم حرف میزنیم و اون میگه که فقط دوست بمونم .تعبیرش خوابم چیه لباس سفید اومده خونمون اما سعی میکنه هم ازم .دور باشه هم باهام باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر صلاح کار و نیکویی احوال است

 71. NazninNazninsays:

  سلام وخسته نباشید خواب دیدم که در مکانی هستم واکثراطرافیانم لباسهای سفید وبسیار زیبا پوشیده اند.ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده صلاح کار و نیکویی احوال است

 72. سحرسحرsays:

  سلام . من خواب دیدم یه جایی که تو خواب انگار خونه ی من بود یه حیاط خلوت بود که یه بند رخت آویزون بود و از این بند تعدادی لباس ( ده پانزده دست) با چوب لباسی آویزان بند رخت بود که همه سفید بودند و زنانه ولی پیراهن نبودن . بیشتر بلوز و شلوار بودن ولی مدل هاشون یه مقدار با هم متفاوت بود. می گفتند که این ها رو شهید حججی فرستاده و چند خانم جوان هم بودن که قصد داشتند از اون لباس ها انتخاب کنن و بپوشن . من هم داشتم به بند لباس نگاه می کردم و قصد انتخاب و پوشیدن یکی شون رو داشتم. من تو بیداری اصلأ به فکر و یاد این شهید گرامی نبودم. لطف می کنید تعبیر ش رو بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است اتفاقات شیرینی برایتان در زمینه احساسی و عاطفی رخ دهد

 73. MariMarisays:

  خواب دیدم من و کسی که بهش علاقه دارم لباس سفید پوشیدیم بعد داره دنبالم میاد تمام حواسش به منه تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است خبرهای خوشی دریافت کنید

 74. غزالهغزالهsays:

  سلام خواب دیدم لباس سفید بلند و زیبایی میبینم در منزل اقوام تمایل دارم بپوشم اما برام خیلی تنگه اما مادرم لباس گشاد میکنه و اندازم میشه.بسیار خوشنود میشم.تعبیرش چیه!؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه خوش اقبالی و سعادت است

 75. نسیمنسیمsays:

  سلام من خواب آقایی رو دیدم که برام غریبه بود ولی لباس سفید و تر و تمیزی پوشیده بود و با لبخند به من نگاه میکرد .تعبیرش رو بفرمایید ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده صلاح کار ونیکویی احوالتان است

 76. مینا وشاحیمینا وشاحیsays:

  خواب دیدم یک تونیک سفید خیلی شیک بدون شلوار پوشیدم وتمام لباسهای سیاهم را انداختم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر صلاح کار شماست

 77. مرضیه خضریمرضیه خضریsays:

  سلام خواب دیدم چند مروارید از دهان بیرون آوردم????که گویی زرد رنگ بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه خیر و منفعت زیاد است

 78. زهـzahraـرازهـzahraـراsays:

  سلام من مجرد هستم و به دوستانم نامه هایی داده ام که شرح حال رسیدن به معشوقم بود برای انداختن در ضریح امام حسین دیشب خواب دیدم یکی از دوستانم با چهره ای کاملا نورانی که من در نگاه ها نشناختمش و فقط میگفتند که خودش هست و بقیه او را با نام خودش صدا میزدند سویشرت بلند براقی داشت که رنگ سفید بود و گل های ریز همه آن را پر کرده بود گل های قرمز با برگ های سبز بغلش کردم و گفتم زیارت قبول نامه را انداختی؟ گفت آره گفتم امام حسین خوند؟ گفت آره ، امام حسین گفت بهت بگم جوابتو میده. (در ضمن طبق گفته های بالا و نظر قبلیم، دوستم سید نیز هست)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه آرامش و امنیت در زندگی است

 79. فاطمهفاطمهsays:

  سلام ببخشید من خواب دیدم با خانوادم رفتم خونه ی دوستم ، کع دوستم بع تازگی نامزد کرده ، بعد دیدم لباس سفید بلند تنشه و انگار جشنشه و من یهو دیدم خودمم یع پیراهن بلند سفید تور دار تنمه، بعد خودم بع دوستم گفتم لباس منو تعبیرش چیع؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه خبرهای خوش و اتفاقات هیجان انگیز است

 80. یاسمنیاسمنsays:

  درود من دیشب خواب دیدم یه لباس حریر سفید تنمه ولی پاهام خیلی مو داره و کسی ک دوسش داشتم رو به روم وایساده بود و من داشتم میرفتم سمتش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به آرامش و امنیت در زندگی دست پیدا میکنید

 81. پریساپریساsays:

  سلام خواب دیدم که لباس سفید دوست پسرم دست من مونده و هر دو طرفش،دوتا نقش متفاوته ک یکیش طرح ی شاهین بود ک فکر کنم کنده میشه و فقط ی طرفش طرحش میمونه و من نگران بودم ک دیگه نمیشه اون طرح شاهینو چسبوند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   شور و نشاط و شادی در زندگیتان زیاد میشود

 82. ماه طلعت سیاوشماه طلعت سیاوشsays:

  سلام توپ تاپ این خواب رو حدود ساعت ۱۱ الی ۱۲ شب دیدم که کوچه از باران خیس شده بود وارد منزلی شدم که درون یکی از اتاق هایش لباس می فروختند تنها یک دست لباس اونجا بود گقتند لباس عروس ه ولی شباهتی به لباس عروس نداشت بالاتنه ی لباس تورسفید زیبایی بود آستین دار ولی یقه اش باز و لختی بود و پایین تنه دامن بلند مشکی لبلس رو پوشیدم خیلی سعی کردم تا تور سفید رو بردارم و فرار کنم ولی ترسیدم بهم بگن دزد لباس رو از تنم درآوردم و تحویل دادم و با غصه و ناراحتی اومدم بیرون از منزل با تشکر از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده صلاح کار و نیکویی احوال شما در زندگیتان است که باعث تغیراتی مثبت در شما خواهدشد

 83. نگارنگارsays:

  سلام من خواب دیدم که رفتم مغازه لباس فروشی پسرداییم که مانتو بگیرم که ازچندتا ازاون مانتو ها خوشم اومد که رنگشون تیره بود ولی وقتی که رفتم اتاق پرو بپوشم اول یکیو پوشیدم که رنگش مشکی بود وکوتاه بود ومن اصن خوشم نیومد بعد یه مانتو دیگه پوشیدم که رنگش سفید بود وخیلی هم بهم میومد وازش خوشم اومده بود ومی خواستم اونو بگیرم بعد دیدم دخترداییم رنگ تیره اون مانتو رو برداشته ومی خواد بگیره اقوامون که اونجا بودن بهم میگفتن منم مشکی بردارم ولی من حرف هیچ کدومو گوش نمیدادم ودوس داشتم سفیدرو بخرم (مجردم)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. آرزوها و امیالی که در دل دارید در طول زمان عملی و ممکن خواهد شد.

 84. رویارویاsays:

  سلام وقت بخیر من دیشب خواب دیدم قراره برام خواستگار بیادو بله برون کنن و من رفتم آماده شدم و کت و شلوار سفید پوشیدم و یه لحظه متوجه شدم قراره اون کسی که دوستش دارم برگرده و من تا شنیدم با یه بهانه ای مراسم بله برون رو کنسل کردم..ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتواند نمادی از صلاح کار و نیکویی احوال شما باشد

 85. مهناز عطامهناز عطاsays:

  سلام وقت بخير من متاهل و ديشب خواب ديدم عيد نوروز شده و جاري من (خانم برادرشوهرم)اومد و يه مانتو شلوار سفيد تنش بود و به من گفت تو هم برو بخر امروز عيد و يك مانتو شلوار ديگه هم دستش بود كه يقش آبي بود و گفت اينم خريدم من گفتم اين خوشكلتره بعد من ناراحت شدم به همسرم گفتم من مانتو نخريدم اونم ناراحت شد و باهم قهر كرذيم من بعدش باخودم گفتم چرا ناراحتش كردم وبعد بيدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند بیانگر صلاح کار شما و نیکویی احوالاتتان باشد که برایتان خوشایند خواهدبود

 86. لالهلالهsays:

  سلام. خواب دیدم دوتا مانتوی سفید بلند آوردن خونمون. نو بود.یکیش برا من یکش برا خاهرم. اول خاهرم پوشید تو آینه نگا کرد خیلی بش میومد. خیلی قشنگ بود. من گفتم هردو رو بخریم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ان رویا نشان دهنده صلاح کار ونیکویی احوالتان است

 87. سارا محمدیسارا محمدیsays:

  سلام بعد ازظهر خواب دیدم استادم اسم منو دوستمو از کلاسش خط زد و من پیراهن اونو که سفید رنگ بود در سطل آشغال انداختم وبعدش خواب دیدم در ساختمان نیمه کاره ای منتظر برپاییه مراسمی هستیم که ناگهان سقف ساختمان میریزد وهمه افراد به بیرون از ساختمان فرار میکنیم و دوستمم بهم گفت که پسری که ناشناس است قرار است به خواستگاریم بیاید تعبیر خوابم چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر صلاح کار و نیکویی احوالتان است که باعث شادمانیتان خواهدشد

 88. لیلالیلاsays:

  سلام .من دیشب خواب دیدم مامان من و مامان عشقم دارن با هم راه میرن و سر تا پا لباس سفید پوشیدن .میشه تعبیر کنید .ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   اگر شما بهم برسین باعث خوشحالی مادرهاتون میش

 89. مریممریمsays:

  سلام من خواب دیدم عشقم ژاکتش رو خونه مادربزرگم جاگزاشته و وسط اتاق افتاده بود و من با خودم گفتم برم لباسش رو بردارم بزارم رو جا لباسی تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوش اقبالی در آینده از جانب این شخص

 90. پریپریsays:

  سلام خسته نباشید من خاب دیدم ک با یکی از دوستام و دوتا پسری ک انگاری با ما بودن و یکیشونو میشناختم ولی پسری ک با دوستم بودو نمیشناسیم داشتیم تو یه کوچه تنگ ک دیوارای بلندی داشت تو تاریکی جلو میرفتیم مثل اینکه از یه شهر ب یه روستا میرفتیم ته کوچه یه خونه بود ک برای ادامه دادن ب راهمون باید از حیاط اوون خونه رد میشدیم وقتی ک ب ذونجا رسیدیم وایسادیم سه تا خانم ذون جا داشتن حرف میزدن با هم وقتی دقت کردم داشتن ب هم میگفتن ک نباید اونا بفهمن ک ما میدونیم اونا جنن رومو بر گردوندم یکی از دوستام داخل ایوان وایساده بود زیر چشمی نگاهمون میکرد و هیچی نمیگفت پرسیدبم اینجا چیکار میکن چیزی نگفت در خونه رو زدن وقتی درو باز کردن دو تا خانم ک یکیشون قد بلند و اون یکیم قد کوتاه بودن و مسن و ب نظر میرسید ک جن هستن و هر کدومشون ی سینیه خالی دستشون بود و امده بودن چیزی اون بگیرن اون خانوما ک اومدن درو باز کردن بهشون گفتن خوش اومدید بفرمایید داخل پذیرایی شید نگاه ب داخل خونه کردیم پر از جن بود ما ترسیده بدیم و خاستیم ک بریم و ب اون دوستم ک چیزی نمیگفت هم گفتم بیا بریم ک یه جن خیلی قد بلند مچ دستشو گرفت و دوستمون لبخند بدی زد خاستیم بریم ک یکی از زنا گفت ک نمیشه برین باید اینجا بمونین اون پسری ک نمیدونسیم کیه اجازه نمیداد و ناراحت بود ولی زنا بهشون گفتن ک شما دوتا پسرا میتونین برین ولی این دوتا الان ک دیدیمشون باید بمونن و اینجا ازدواج کنن لباس منو دوتا دوستام یهو سفید شد یه لباس بلند سفید و تو کل خابم یه احساس ترس بدی داشتم هوا عم سرد بود خابمو ک برا دوستم تعریف کردم نشونیایه خونه رو داشتم میگفتم دقیقن خونه همون دوستم بود ک چیزی نمیگف من تاحالا خونشونو ندیده بودم و اصلن اونجا نرفتم عجیبه ک خابشو دیدم اگ میشه لطفا تعبیرشو بگین ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   همراه با خودتون همیشه ون یکاد داشته باشین

 91. دل ارادل اراsays:

  سلام.خواب دیدم که خواهر شوهرم که مجردم هستن یه لباس سفید و گلهای ریز داشت به تن کرده بود اونو تازه خردیده بود و تنش بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   عاقبت بخیری این شخص

 92. لیلالیلاsays:

  سلام، پسرم با یه دختری اشنا شده و میخوان باهم ازدواج کنن، دیشب نیت کردم برای ازدواجشون و خوابیدم، تو خواب دیدم یه نفر عروس شده و خیلی زیباست ،بهش نگاه کردم و تو دلم گفتم انشاالله عروس منم اینطور زیبا میشه و لباس عروس میپوشه ،ولی تو همین حین از ذهنم گذشت که چه فایده میخوان زود طلاق بگیرن دیگه، ممنون میشم تعبیر خوابم را بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده صلاح کار و نیکویی احوال شما در زندگیتان است

 93. رستمیانرستمیانsays:

  با سلام در خواب دیدم زنی با مقنعه مشکی در حالی که لباس سفیدی ( فکر می کنم بلوز و دامن بود ) بر تن داشت از در خانه من خارج شد. من متحیر از اینکه چرا دیگر چادری ندارد، بودم. در عالم واقعی همه این زن را با پوشش چادر مشکی می بینند بطوری که تا به حال کسی چهره این زن را کاملا ندیده. ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خیر و منفعتی به شما میرسه که درکش کمی براتون عجیب

 94. رستمیانرستمیانsays:

  با سلام پیرو پیامی که قبل گذاشتم اینکه زنی با مقنعه مشکی و لباس سفید از خانه من خارج شد و..... ، در جهت تکمیل آن خواستم بگویم این زن در عالم واقعیت از نظر اخلاقی سالم نبوده و باعث از هم پاشیدگی زندگی‌ها می شود از جمله زندگی من. ممنون می شوم خوابم را تعبیر فرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این شخص از درون آشفته ای داره

 95. مینامیناsays:

  باعرض ادب استاد عزیز خواب میدیدم تمام لباسهامو تو خواب عوض کردم یه مانتو سفید زیبا و یه شلوار پشمی و کتونی ورزشی راحتی به جاشون پوشیدم البته دو تا از هم دانشگاهیامم تو عوض کردن لباسام کمکم میکردن بزرگواری میکنید تعبیر کنید .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا میتواند نشان دهنده هشداری در رابطه با دوستان دورور در اطرافیان شما باشد

 96. نرجسنرجسsays:

  سلام مامانم خواب دیده بود من لباس سفید پوشیدم و سر کلاس نشستم استادم هم سر کلاس هست تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده صلاح کار و نیکویی احوالاتتان است

 97. MaryammMaryammsays:

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم که یه لباس خواب توری سفید خیلی خوشگل دارم با شورتش بد مامانم میخاست بره به دختر همسایمون بده که در واقعیت 40سالشه و هنوز ازدواج نکرده به مامانم گفتم شورتشو نبر گف میبرم برای تو میخرم گفتم ن من خوشم نمیاد گف بزار حالا ببرم چیزی نمیشه ولی من ندادم و رفتم لباس خوابو برداشتم با شورت گذاشتم تو کمدم و مامانم رف لباس خواب خیلی خوشگلو سفیدی بود بد شرو کردم کمدمو تمیز کردم و وسایلارو اویزون کردم بد دیدم بقل کمدم یک چادر مشکی تا شدس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام است رویا نشان دهنده صلاح کار و نیکویی احوال شما است که بر موقعیت های حدیدی در زندگی نیز دلالت ادارد

 98. علیعلیsays:

  درود قراوان قربان من جدیدا افتادم تو دور خواب دیدن زیاد مزاحمتون میشم ببخشید خواب دیدم شخصی که مسئوله کاری بندس در پروژه ای ، لباس سفید تمیز پوشیده و فکر کنم منم پوشیده بودم شبیهه همون لباس رو دقیق یادم نمیاد وتاکید میکرد و میگفت رنگ سفید قشنگه خوشتیپ میکنه و... ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   شما در کارتون مسولیت پذیرین و ازش شونه خالی نمی کنین

 99. شکوهشکوهsays:

  با سلام خواب دیدم مادرم لباس سفید مجلسی خیلی زیبایی پوشیده پدرم هم حضور داشت و در حال اتو کشیدن موهاش بود....لطفا تعبیرش رو بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده صلاح کار و نیکویی احوالات شما است

 100. mohaddesemohaddesesays:

  سلام،من تو خوابم دیدم پدرم لباس سفیدی که یکم به زردی میزد پوشیده و ناراحته و من بغلش کردم و همدردی میکنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام با پدرتون صحبت کنین نیاز دارن که با کسی حرف بزنه تا سبک شه

 101. زهرازهراsays:

  سلام،من خواب میدیدم سر سفره با مانتو مشکی نشسته بودم و پلو میخوردم و ی خانم که اونو میشناسم کنارم بود و حرفای کنایه ای درباره توجه شوهرش به من میزد ولی من به روی خودم نمیاوردم،از سر سفره بلند شدم که بشقابم رو بردارم،مانتوم زیر پای اون خانم بود که کشیدم و بلند شدم، وقتی بلند شدم یه لباس سفید مهره دوزی شده خیلی زیبا تنم بود و اطرافیان منو عروس صدا میکردند،من تعجب کردم که چرا به من عروس میگن.رفتم که بشقابم رو بدم به دختر خالم که بشوره ولی اون بهم گفت اگه خواستی جواب مثبت بدی حتما شرط‌هاتو براش بگو،یه چاله کنارمون بود،به من گفت تو افتاده بودی توی این گفتم اره ولی دروغ میگفتم، بعد پیش خودم گفتم من که زخمی نیستم الان میفهمه دروغ گفتم ولی متوجه نشد.ببخشید که طولانی شد،ممنون از وقتی که میزارین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده صلاح کار نیکویی احوالتان است

 102. مهرخورشید سیاوشمهرخورشید سیاوشsays:

  سلام وقت بخیر توپ تاپ خواب دیدم یک دست لباس مجلسی مروارید دوزی دارم رنگش سفید و مشکی ه در خانه یی هستم پسری قصد داره باهام ارتباط بگیره که لاغر و سبزه ست و پانزده سال ازم کوچکتره در خواب هم ازش فرار می کردم هم تمایل به داشتن ارتباط داشتم ولی بیشتر نظرم و رفتارم برای رد کردن رابطه بود که موفق هم شدم بعد دیدم لباس من تن خواهرم هستش و به عنوان لباس تو خانه ازش استفاده میکنه لباس کهنه و چرک شده بود و مروارید های یقه ی لباس افتاده بودند خیلی خیلی گریه کردم و داد و بیداد که چرا لباسم رو اینجوری کردی؟اونم ناراحت شد که چرا اینقدر تند رفتار کردم و لباسم رو پس گرفتم هر چند به زیبایی قبل نبود البته فقط بالاتنه اش قسمت دامن که پایین تنه لباس بود مشکلی نداشت ممنون میشم که خوابم رو تعبیر کنید توپ تاپ

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در مورد اتفاقی دید مثبت دارین و می خواین که بیوفته اما برخلاف خواسته ی شما میشه و این بصلاح شماست

 103. پیمانپیمانsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم از تو کمد لباسم یه شلوار نو و سفید پیدا کردم و پوشیدم بعد یه لباس سفید بلند و یه جلیقه خیلی زیبای بلند به رنگ سرمه ایی پوشیدم بعد یه چیزی مثل پالتو یا کت بلند رو لباسم پوشیدم تو خواب خیلی احساس خوبی داشتم شلوارم از سفیدی و نویی و تمیزی برق میزد جلیقه هم همینطور خیلی جنس خوبی داشت و به من حس خوب میداد ممنون از سایت خوبتون