تعبیر خواب انگور برای زن باردار

اگر زن بارداری خواب دیده باشد در حال خوردن انگور است ، به این علامت است که شیرینی ها و برکت های زیادی بعد از به دنیا آمدن نوزاد وارد زندگی ایشان خواهد شد ، اگر از خوردن انگور لذت میبرد به این دلیل است که بر تمامی مشکلات و ناراحتی ها چیره می شوند و در زندگی کامیاب و موفق خواهند شد ، علامه طباطبایی گفته اند اگر زن حامله ای خواب ببیند انگور زرد رنگ میخورد به این نشانه است که دیر یا زود صاحب نوزاد پسر خواهد شد و چنان چه یاقوتی قرمز باشد به این نشانه است که صاحب فرزند دختر خواهد شد ، در واقع میتوان گفت رنگ ها و اندازه ها نیز در این رویا ارتباطی مستقیم با تعبیر آن خواهند داشت در این مطلب از توپ تاپ کمی بیشتر راجب به این موضوع همراه با کاربران به بحث خواهیم نشست
سوال
: من زنی 32 ساله هستم که صاحب یک فرزند پسر هستم و در حال حاضر شش ماهه حامله ام ، دیشب خواب دیدم همسرم به من یک شاخه انگور شیرین و آبدار داد و هر چقدر میخوردم بازم سیر نمیشدم و بهم خیلی میپسبید تعبیرش چی میشه؟
پاسخ
: احساس لذت بخاطر طعم شیرین این میوه در رویای شما نشان دهنده وقایع و خبرهای بسیار خوش و امیدوار کننده ای است که به زندگی شما وارد خواهند شد

تعبیر خواب انگور در بارداری

تعبیر خواب انگور در بارداری به روایت از خالد اصفهانی : اگر ببینی خودت از آن میل میکنی گشایش در گرفتاری ها خطرات و غم هاست ، اگر از آن به دیگران بخشیدی به این علامت است که از نزدیک شاهد رویدادهای مثبت و خوشایند برای اطرافیانت هستی ، اگر آن را دور ریختی و یا به هدر دادی نیکو نیست و بیانگر بیماری ها و دشواری ها برای خانواده و فرزندانت خواهد بود ، اگر زن حامله ای در حین خوردن و یا فرقی ندارد خریدن میوه ی انگور درون آن کرم خوردگی و یا خرابی ببیند به این علامت است که مریضی و یا دردسری در آینده برای فرزند او بوجود خواهد آمد که باعث ناراحتی های زیاد خواهد شد
معبران خارجی همیشه از انگور در خواب به نماد روشنایی ها ، شیرینی ها ، تفریحات سالم ، رد شدن و یا برطرف شدن بیماری ها و همچنین باز شدن روزنه های امید و خوشبینی یاد کرده اند و فقط در چند مورد محدود این رویا میتواند تعبیر بد به همراه داشته باشد

نظرات چند معبر دیگر را در همین باره بررسی میکنیم
اگر زن حامله بیند كه انگور را فراغ از رنگ مزه و یا اندازه ی آن بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل كه خدمت پادشاه ستمگر كند.
اگر بیند كه آن معصر، از خشت و گل بود، دلیل كه خدمت پادشاه بادیانت كند.
اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود، دلیل كه خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت كند.
اگر بیند كه انگور در طشت همی فشرد، دلیل كه خدمت زنی بزرگ كند.
اگر بیند كه انگور در كاسه همی فشرد، دلیل كه خدمت شخصی خسیس كند.
اگر بیند كه انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع كرد، دلیل كه از جهت خود، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل كند.
اگر بیند كه انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد، دلیل كه او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد.
اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد، دلیل كه كاری از سبب مردی حاصل كند.

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

2 نظر

 1. آدینه اسفندیاریآدینه اسفندیاریsays:

  باسلام و ادب من خواب دیدم که یکی از اقوام که باردار هست انگور شیرین میخرد خواستم تعبیرش بدونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خواب نشانه خبرهای خوب و لذت بخش است

 2. سم سمسم سمsays:

  سلام من تو هفته ۲۲ هستم تو ۱۸ هفته رفتم سونو گفت بچت دختره دیشب خواب دیدم که جلوم ی درخت انگور هست که پر انگور زرد از کل اون انگورا ی دونه بر میدارم میخورم بعد که مبخوام دومی رو بخورم میبینم همشون خراب و پر دورشون مورچست ...تعبیرش چی میشه؟