تعبیر خواب قرض گرفتن لباس

چنان چه خواب دیده باشی بخاطر شرکت در جشن های شادی مانند عقد نامزدی و یا عروسی از کسی لباس قرض میکنی خوب نیست و تعبیر آن وارد شدن غم تاریکی و یا آشفتگی و رنج در محیط خانواده ی شماست ، بطور مثال ممکن است اتفاقی بیفتد که رابطه ی خوب زن و شوهر خراب شود و به یکدیگر اهانت کنند ، حرمت های شکسته شود و زیان روحی به آن ها وارد شود ، اگر دیدی بدون هیچ دلیلی از کسانی لباس قرض میکنی نیکوست و به این معنی است که تصمیم خواهی گرفت برای زندگی ات برنامه و هدف جدیدی قرار دهی که اتفاقا در این راستا موفق نیز عمل خواهی کرد ، علامه طباطبایی میگوید قرض کردن لباس قرمز بیانگر دعوا و اختلاف ، اگر رنگش سبز باشد نشانه ی آشتی و موفقیت ، اگر زرد باشد بیانگر غصه و بیماریست ، اگر سیاه باشد نشانه ی مصیبت و تلخی است ، اگر قهوه ای باشد نشان دهنده ی زیاد شدن مقاومت در برابر مشکلات دنیوی است و سایر رنگ های نیز بستگی به شرایط و زمان خواب تعبیر های مختلفی را به همراه خواهند داشت ، ما در این بخش از توپ تاپ قصد داریم تا به این موضوع از زاویه های مختلف نگاه کنیم و تمامی معناهایی که در این رویا نفهته است را برای شما عزیزان فاش کنیم با ما تا انتها همراه باشید

تعبیر خواب قرض گرفتن لباس از دوست

تعبیر خواب قرض کردن لباس از دوست : اگر از یکی از دوستان خود برای حضور در مراسمی لباس قرضی خواستی خوب نیست و نشانه آن است که برای کسی از اطرافیانتان اتفاق بدی رخ خواهد داد.اگر دیدی از فردی در نزدیکی خود لباس قرض میکنی تا به دیگری بدهی و به او کمک کنی نیکوست و نشانه آن است که با خنثی کردن دسیسه‌ها و گذشتن از موانعی خطرناک به خوشبختی و سعادتی باور نکردنی دست می‌یابید، اگر از ایشان لباس قرض کردی و به فرد مرده ای هدیه دادی

تعبیر خواب قرض کردن لباس از کسیکه مرده

تعبیر خواب قرض کردن لباس از کسیکه کرده ؟ بطور کلی رو اندختن به مرده یا اینکه مرده چیزی بخواهد در رویاهای ما تا حد زیادی خوب است و اگر این مورد لباس باشد بیانگر به دست آوردن ثروت آرامش و خوشبختی است.اگر فرد مرده ای را مجبور ساختی تا لباس های خودش را به شما قرض بدهد و او را عریان دیدی نشانه‌ی آن است کار نادرستی انجام می‌دهید که آبروی شما در خطر است.

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...