تعبیر سشوار کشیدن مو در خواب

معبران ایرانی و امروزی اعتقاد دارند اگر زنی خواب ببیند موهای خود را سشوار میکند به این علامت است که بعضی از بی نظمی ها به هم ریختگی ها و یا میتوان گفت اموری که عقب افتاده اند دوباره سر و سامان خواهند گرفت و زندگی صاحب رویا جهت و جهش خوبی پیدا خواهد کرد ، و چنان چه مردی در حال سشوار زدن باشد به این معناست که در روزهای آینده خودش را برای انجام کاری مهم و یا گرفتن تصمیمی بزرگ آماده میکند ، از هر زاویه ای که به این موضوع نگاه کنیم نمیتوانیم معانی و یا توضیحات منفی را درباره ی تعبیر خواب سشوار مو بشماریم چرا که در زندگی واقعی و در دنیا ما از این وسیله در اکثر موارد برای زیبایی ، خوشتیپ شدن و مرتب شدن استفاده میکنیم پس وجود آن در رویای ما نیز حول همین معنی ها میچرخد
سوال
: خواب دیدم داشتم موهام را سشوار میکشیدم که یک مرتبه تمام موهام بخاطر داغ بودن زیاد از حد سشوار سوختند تعبیرش چیه؟
پاسخ
:این خوب نیست و به این معناست که شما دچار زیانی روحی خواهید شد و یا اینکه بعد از حضور در یک جشن و مهمانی کسی یا کسانی باعث رنج شما خواهند شد

تعبیر خواب سشوار کشیدن مرده

تعبیر خواب سشوار کشیدن مرده چیست؟ علامه مدنی میگوید اگر این شخصیت زن یا دختر باشد به این معنی است که دختری زیبا و جوان دیر یا زود در خانواده ی صاحب رویا آماده ازدواج خواهد شد و یا اینکه اخباری دلپذیر و خوشحال کننده را در مورد درست شدن یک کار نیمه تمام به او میدهند و اگر مرد و یا پسر فوت کرده باشد به این معناست که کارها و اقدامات مهم و تاثیر گذاری را یکی از اعضای خانواده ی صاحب رویا مثل برادر و یا پدر انجام خواهد داد
تعبیر خواب خریدن یا فروختن سشوار چیست؟
چنان چه این وسیله از جایی مثل مغازه یا بازار تهیه کنی نیکوست و باید بعد از دیدن این رویا روز شماری کنی تا از جانب شخصی که او را دوست داری و به او عشق می ورزی خبرهای خوشی بدستت برسد ، اگر دیدی خودت آن را به کسانی می فروشی به این معنی است که از جانب شخص شما دلخوشی و یا پیغام مهمی به دست زن و یا میتوان گفت معشوقتان خواهد رسید
گردآورنده مطلب : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...