تعبیر مار عظیم الجثه در خواب

علامه مدنی میگویند اگر خواب دیدی مار عظیم الجثه ای به شما حمله میکند تعبیر آن این است که یکی از دوستان نزدیکتان به شما زیان روحی وارد میسازد و ممکن است با او درگیری و اختلاف در روزهای آینده داشته باشید ، شیخ طوسی معتقد است دیدن مارهای عظیم الجثه در رویاهای ما نمادی از ثروت خیلی بزرگ است که در سال های آتی نصیب صاحب رویا می شود و هر چقدر بزرگی آن بیشتر باشد مالی که به او می رسد نیز زیاد تر است ، خالد اصفهانی میگوید اگر دیدی ماری با چنین مشخصات شما را میخورد به این علامت است که زمان مرگ شما روز به روز نزدیک تر می شود و ممکن است بخاطر حادثه ای تلخ از این دنیا بروید ، اگر دیدی روی آن نشسته ای و بدون ترس در حال سواری گرفتن هستی به این نشانه است که بر تمامی ناسازگاری ها و نارامی های زندگی ات با توان خودت مقابله میکنی و در نهایت سربلند و پیروز می شوید و به تمامی خواسته های خواهی رسید ، اگر دیدی آن را کشتی خوب است و به این معناست که بر طول عمر شما اضافه می شود و از بلا و ترس ایمن می شوید ، اگر دیدی مار عظیم الجثه ای روی بدن شما میخزد و فقط مشغول نگان کردن به آن هستید به این تعبیر است که ثروت و پول های زیاد بتدریج و با تلاش و فکر خودتان وارد زندگی ات می شود و تغییرات گسترده ای در نحوه ی زندگی شما ایجاد خواهد شد ، اگر ببینی سر از تنش جدا کردی خوب نیست و به این علامت است که از عشق و یا همسر خود جدا می شوی

تعبیر خواب دوست شدن با مارهای عظیم الجثه

تعبیر خواب دوست شدن با مارهای عظیم الجثه: چنان چه دیدی با چنین موجود ترسناکی رابطه برقرار کردی و موفق شدی تا با آن صحبت کنی بیانگر این است که در زندگی دنیا بدون فوت وقت به مراد دلت خواهی رسید و در سال های آینده به مال بسیار بزرگی دست پیدا میکنی و به مقام و مرتبه ای بالا خواهی رسید بدون آنکه ذره ای مغرور شوی و حتی زکات مالت را میدهی و به دیگران خدمت بسیار میکنی

تعبیر خواب نیش زدن مار عظیم الجثه

تعبیر خواب نیش زدن مار عظیم الجثه : معبران خارجی معتقد هستند اگر دست راست شما را نیش بزند خوب نیست و بیانگر دعوا اختلاف و یا جدا شدن از معشوق است ، اگر دست چپ شما را نیش بزند به این معناست که خبر مرگ یکی از عزیزان و یا اشنایان شما را به گوشتان می رسانند ، اگر دیدی پای راست شما را گزید به این معناست که در برابر سختی ها و مشکلات دنیوی کمر خم میکنی و ادامه ی زندگی برایتان سخت می شود ، و چنان چه پای چپ بد به این دلیل است که دردسری جدید و بزرگ برای همسر و یا معشوق شما پیش خواهد آمد

گردآورنده: توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...