تعبیر خواب بوسیدن مرده زنده شده

شاید برای شما هم تا به حال پیش امده باشد که خواب دیده باشید مرده ای که زنده شده کسی را می بوسد و یا به صورت و بدن خودتان بوسه میزند ، بعد از بیدار شدن دست پاچه هستید و تصور دارید که معنا و یا خبر خوبی نمیتواند در این رویا نهفته باشد ، حال تعبیر این خواب را از زبان معبران بزرگ بشنوید،اگر دیدی فرد فوت شده از خویشان خودتان است به این معناست که عمر شما طولانی تر خواهد شد و از آفات و بلاهای دنیوی جان سالم به در خواهید برد ، اگر از غریبه ها باشد خوب نیست و بیشتر میتواند به این موضوع اشاره داشته باشد مرگ فردی جوان یا پیر در اطراف شما نزدیک شده است، اگر ببینی مرده ی زنده شده روی دستان شما را می بوسد بسیار نیکوست و به این موضوع اشاره دارد که در آینده و با صبر و تلاش خود به موقعیت های اجتماعی بالایی دست پیدا میکند و دیگران به شما افتخار خواهند کرد و از طرف جمعیت زیادی مورد تشویق قرار خواهی گرفت ، اگر بر روی پیشانی شما بوسه زد به این معناست که چند سال دیگر به لطف خداوند بر عمر شما اضافه خواهد شد ، اگر ببینی پاهای شما را می بوسد به این معنی است که به خلق خدا خدمت زیادی میکنید و تا جایی که در توان شما باشد به افراد نیازمند کمک خواهید کرد

سوال : خواب دیدم مرده ای که او را می شناسم زنده شده و صورتم را می بوسه و من بی اختیار در آغوش او گریه میکردم و حس میکردم این فرد در تنهایی زیادی به سر می بره و دلم براش میسوخت تعبیرش چیه؟

پاسخ: به این نشانه است که از طرف مردی مهربان دلسوز و فداکار منفعت زیادی به شما خواهد رسید و عمده مشکلات شما در زندگی را حل میکنند

تعبیر خواب بوسیدن مرده زنده شده به روایت از خالد اصفهانی : در این بخش نظر استاد اصفهانی برای بخش و جزییات مختلف این رویا بطور جداگانه بررسی خواهیم کرد ایشان معتقد هستند اگر این شخصیت پدر شما باشند به این تعبیر است که یک مرحله توسعه ی مهم را در زندگی تان در دست دارید.و بطور کلی بر 4 معنی اصلی استوار است اولی بزرگی و بدست آوردن رتبه و مقام دومی زیاد شدن اموال از طریق راه حلال سومی قرار گرفتن در محیط ها مساعد و شاد ، چنان چه مادرتان بود بیانگر در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی ، اگر این فرد برادر یا خواهرتان باشد پول زیادی بدست میاورید.اگر معشوق سابق شما باشد نشانه‌ی خوشبختی در زندگی می‌باشد

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. علیعلیsays:

    باسلام خواب دیدم خاله عزیزم که 28سال پیش درسن جوانی فوت کرده اند،زنده اند وشادوسرحال وجوان ودرحالیکه پیراهن وروسری سبزرنگی برتن دارند مرابغل می کنند وباهم روبوسی می کنیم .احساس کردم درجایی هستم که بقیه خاله ها ومادروبرادرم حضوردارند وبه آنها می گویم ببینید خاله زنده است و چقدرجوان وخوشحال است. درادامه خوابم وارد مکانی شدم ومادربزرگ مادری ام (که ایشان هم 3 سالی است فوت کرده اند)در حال درد کشیدن روی کاسه توالت دراز کشیده است.انگاردرحال احتضارهستند.بسیارناراحت شدم وشروع به گریه کردم.تاسربرگرداندم دیدم نیستند.ازبرادرم پرسیدم:مادربزرگ کجاست؟ایشان(که پزشک هستند)به من گفتند:مادربزرگ بدحال بود.خاله کوچکمان میخواست باآن حال عمومی بداورا حمام کندکه ایشان درحمام فوت کردند.وارد اتاقی شدم ودیدم مادرم،خاله ها ودخترخاله ام نشسته اندوهمه ناراحت یادرحال گریه هستند.مادربزرگم هم درحالی که لبخندبه لب داشتند نشسته بودند وباچشم بازفوت کرده بودند. ازناراحتی شروع به گریه کردن کردم.به قدری گریستم که وقتی ازخواب بیدارشدم چشمانم خیس بود. لطفاتعبیرخوابم رابفرمایید.سپاسگزارم

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      احسنت به شما ، یقینا روح باید پاک باشد تا بتواند خبری از آرامش رفتگان در برزخ بدهد ، تعبیر کسب آرامش برای مرحوم خاله ی شماست