تعبير خواب پر كردن قبر

خواب دیدم با بیل و کلنگ مشغول پر کردن قبر یکی از نزدیکانم هستم و هر چقدر خاک و سنگ میریختم قبر پر نمی شد ، و افردی زیادی در اون مکان جمع شدند و در حال تماشای این کار من بودند تعبیرش چیه؟ علامه طباطبایی میگوید اگر کسی خواب ببیند قبر مرده ای را پر میکند که او را نمیشناسد خوب نیست و به این تعبیر است که زمان مرگ او در حال نزدیک شدن است و یا در سنین جوانی و در حادثه ای غم انگیز جان می بازد و یا ممکن است بدلیل بیماری های مختلف از پای در آید و در وضعیت بسیار بدی قرار بگیرد ، و اما اگر قبر متعلق به پدر باشد به این معناست که صاحب عمری طولانی خواهد شد و زندگی اش برکت و خیر زیادی پیدا میکند به افراد زیادی کمک خواهد کرد و بطور کلی در امور خیر پیش قدم می شود ، اگر قبر متعلق به مارد بود به این معناست که غم غصه تاریکی و گمراهی از زندگی ایشان خارج می شود و ایام شاد و خوشی را پشت سر خواهد گذاشت چنان چه قبر متعلق به پدر بزرگ و یا مادربزرگ باشد به این معناست که در دوران سالمندی در رفاه و امنیت قرار خواهد گرفت و مرگی با عزت نصیب او می شود
سوال
: خواب دیدم برای فاتحه خواندن به قبرستان رفتم و دیدم تعداد بسیار زیادی از قبر ها خالی هستند و داخل هر کدام یک میت قرار دارد و بعد تصمیم گرفتم تا تمام چاله ها را پرکنم و تا ظهر این کار را به اتمام رساندمتعبیرش چیه؟
پاسخ
:شما در این خواب عملی نیکویی را برای رضای خداوند انجام داده اید پس به این معناست از فتنه خطر بلا و یا انواع آسیب هایی که ممکن است باعث مرگ شما شوند نجات پیدا خواهید کرد و در واقع چیزی شبیه به مزد صدقه گرفتن است
در یک جمع بندی کلی میتوان نتیجه گرفت چنان چه در این رویا افرادی و یا مردگانی را مشاهده کنیم که خودی و یا فامیل هستند بیانگر سعادت خوشبختی روزی یافتن و انجام امور خیر در این دنیاست و مخصوصا بیانگر دفع شدن انواع ضررها از گرد صاحب رویاست ولی اگر از بیگانگان باشند خوب نیست و معنی آن دریافت پیغام های ناگوار و تاسف بار از از حال دیگران است و در بیشتر موارد به نزدیک شدن موعد مرگ اشاره میکند

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...