آمار

تعبیر خواب پریدن از روی دیوار

خواب دیدم رو به روی خانه ی ما دیوار بزرگ و قدیمی بود و من با چند نفر از دوستانم در حال عبور از آن محل بودیم که ناگهان تصمیم گرفتم با شتاب زیاد و با دو پا از روی دیوار بپرم وقتی خودم موفق به انجام این کار شدم تعجب کردم چون دیوار ارتفاع زیادی داشت و بعد دوستانم برای من دست و هورا کشیدند تعبیرش چی میشه ؟ به اعتقاد استاد مدنی بطور کلی پرت شدن از روی بلندی ها و یا رد شدن و عبور کردن از روی دیوار به این تعبیر است که بعضی با بعضی از آزمون های مختلف مادی و دنیوی در زندگی خود رو به رو خواهی شد بطور مثال میتوان شرکت در کنکور سراسری و یا شرکت در آزمون های استخدامی مهم و یا تصمیم برای شراکت در کارهای مختلف را برای این مورد مثال زد که با خوشی و موفقیت به پایان خواهند رسید مشروط بر اینکه شما موفق شده باشید از روی دیوار و یا بلندی به سلامت پریده باشید و دچار خونریزی و زخم نشده باشید

تعبیر خواب پریدن مرده از روی دیوار

تعبیر خواب پریدن مرده از روی دیوار چیست : اگر دیدی مرده ایقصد بر این دارد از روی ارتفاع دیواری پرش کند به این نشانه است که شخصی از نزدیکان خودتان شما را برای رسیدن به برخی از مقاصد مهمتان یاری میرساند که این حمایت میتواند مالی یا ...باشد
سوال
: خواب با معشوقم مخفیانه با باغی رفته بودیم و زیر درختان دراز کشیده بودیم و از میوه های درختان میخوردیم که ناگهان سگ بزرگی دنبال ما کرد و هر دو پا به فرار گذاشتیم موقع خروج از در دیوار کوتاهی رو به روی ما قرار داشت که وقتی خواستم از روش بپرم پام گیر کرد و خوردم زمین تمام سر و صورتم خونی و زخمی شد تعبیرش چی میشه؟
پاسخ
: اینکه شما در این رویا به هنگام پرش از روی دیوار زمین خورده اید و حتی دچار جراحاتی نیز شده اید خوب نیست و ممکن استکسی یا کسانی قلب شما را بشکنند و یا اینکه خودتان در بعضی از تصمیم گیری های مهم زندگی تان موفق نکنید و برای چند روزی بهت زده و غمگین باشید
سوال
: من و نامزدم چند روز دیگه جشن عقدمون هست و خیلی استرس داریم چون با ازدواج رسمی ما افراد زیاد و مخصوصا خانواده های خودمان مخالفت دارند دیشب خواب دیدم با همسرم در یک جای تنگ و تاریک گیر کرده بودیم که در مقابل ما دیوار های آجری زیاد وجود داشت برای خارج شدن از این محل ترسناک مجبور بودیم که از روی تمام دیوار اها بپرم وقتی به اخرین دیوار رسیدیم از شدت خستگی و ضعف هر دو غش کردیم و به زمین افتادیم تعبیرش چی میشه؟
پاسخ
: اینکه شما و معشوقتان هر دو با هم موفق نشده اید تا به سلامت از این دیوار ها بپرید و یا عبور کنید نیکو نیست و به دردسر ها و دعواهای زیادی اشاره میکند که در اوایل زندگی شما شکل میگرد که حتی ممکن است کارتان را به جدایی و فاصله ی زیاد بکشد

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...