تعبیر خواب ترشی دادن به مرده

در زندگی امروزی اکثر مردم برای بخاطر طمع لذت بخش و یا خاصیت هضم کنندگی ترشی آن را با انواع مواد غذایی مصرف میکنند و جدا از آن مصرف دسته ای از ترشیجات دستی توسط پزشکان طب سنتی برای درمان برخی از بیماری ها توصیه شده است ، حال اگر خواب ببینیم که از ترشی به مرده ای میدهیم تا آن را بخوردچه تعبیری میتواند داشته باشد؟ یا اگر مرده ای را در حال درست کردن ترشی ها با اسم ها و مزه های مختلف ببینیم چه معنایی دارد ؟ شیخ طوسی دیدن این رویا را بیانگر راحت تر شدن زندگی ، حل شدن تدریجی برخی از مشکلات و نابسامانی ها ، سر و سامان پیدا کردن بیشتر امور و همچنین احساس لذت از زندگی میدانند ، علامه طباطبایی میگویند اگر خواب دیدی مقدار ترشی به پدر مرده ات دادی به این علامت است که سختی های زندگی بر شما آسان شود و زندگی ات هدف و نظم مشخصی پیدا میکند که حتی خودت از آن متعجب خواهی شد اگر به مادر فوت شده دادی به این دلالت دارد که اختلاف ها غصه ها و رنج ها و کینه های قدیمی بزودی از میان برداشته می شوند و افراد خانواده به یکدیگر نزدیک تر یا صمیمی تر خواهند شد ، و دادن آن به برادر و یا خواهر مرده نیز نشانگر بهبود بیماریهایی است که در روح آدمی خنه کرده است بطور مثال فردی را تصویر کنید که بخاطر پاره ای از مشکلات مالی مدتی سرگردان و یا بی حوصله و افسرده شده است و یا دختر و پسری را در نظر داشته باشید که به دلیل تجربه ی بعضی از شکست های عاطفی یا عاشقی دست از خود کشیده و در فکر و انزوا به سر می برند ، و منظور از بهبود برخی از دردسرهای روحی رفع شدن چنین مواردی است

تعبیر خواب ترشی دادن به دیگران

سوال : خواب دیدم مادرم برای من یک بسته ترشی لیته درست کرده بود که خیلی دوستدارم ، بعد مادرزرگم به چشمم اومد که مدتی هست فوت شدند به من گفت این ترشی را بده من و من هم قبول کردم تعبیرش چیه؟
پاسخ
: از آنجایی که شما مواد غذایی که متعلق به خودتان بوده به فرد دیگری به عنوان هدیه و یا ...اعطا کرده اید به این معناست که قسمت اعظمی از ناراحتی های درونی های شما التیام خواهد یافت آشفتگی های اخیرتان روز به روز کاهش یافته و در نهایت راضی و خشنود خواهید شد
معبران خارجی نوشته اند اگر ببینی ترشی توسط مرده ای خورده می شود که از بستگان نزدیک خودتان است تعبیر آن گشایش در کارها ، شادمان شدن بواسطه ی کارهایی ست که با موفقیت به اتمام میرسد و همچنین رسیدن به مرحله ای که در آن روحیه ی شادی خواهی داشت و تمام غصه هایت را فراموش کرده اید و چنان چه بیگانه باشد به این دلیل است که خبرهای مختلف و جدید و خوشی را در مورد دوستان یا اطرافیان نزدیک خود می شنوی بطور مثال خبر دار می شوی که کسی صاحب فرزند شده یا شخصی به تازیگی وصلت کرده است ، اگر ببینی مقدار بسیار زیادی از آن را به دیگران می بخشی به این نشانه است که به همان میزان از زحمت هایی که در زندگی ات وجود دارد کاسته می شود و چنان چه دیدی مرده ای از شما طلب ترشی میکند و به آن نیاز دارد به این علامت است که کارهای خیر مهم و بزرگی را در حق دیگران انجام خواهید داد
تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...