تعبیر خواب آرواره ترسناک

اگر خواب دیدی موجودی دریایی و یا ساکن در خشکی آرواره های بزرگ و وحشتناک دارد نیکوست و به این معناست که در مسیر زندگی و در برابر انواع مختلف بلاها مشکلات بیماریها و یا بدشانسی ها از خود استقامت دیدنی به خرج خواهید داد و تمامی گره ها و دردسرها در برابر شما حقیر و کوچک می شوند ، اگر ببینی مرده ای همانند حیوانات آروارده دارد به این معناست که بر مالت افزوده می شود و خودت و خانواده ات در آسایش و خوشی به سر خواهید برد ، اگر ببینی از آرواره ای خون می چکد خوب نیست و بیشتر بیانگر زیان های مالی بزرگ است که جبران آن ها زمان بر و یا نشدنی است
سوال
: خواب دیدم لب ساحل دریا همراه با نامزدم نشسته بودیم و پاهایمان را داخل اب کرده بودیم و گرم تعریف بودیم که ناگهان من چشمم به آرواره ای بسیار ترسناک خورد که از زیر اب پیدا بود که در حال نزدیک شدن به ما بود جیغ زدم و فرار کردم ولی متاسفانه با چشم هایم خودم دیدم که پاهای همسرم در این اتفاق قطع شد و یک موجود دریایی ناشناخته همسرم را بلعید تعبیرش چی میشه؟
پاسخ
: به این نشانه است که دیر یا زود اتفاقی وحشتناک مقابل شما قرار خواهد گرفت که در این حادثه متاسفانه زیان زیادی را از نظر مالی و روحی متوجه شما خواهد شد
جابر مغربی نوشته است دیدن آرواره برای زنان متاهل بیانگر خوشبختی در زندگی ، آرامش داشتن ، به ثروت رسیدن ، و رسیدن به مقام ها و یا پست های بالاتر است و برای مردان نیز به علامت مبارزه ی جانانه با انواع گرفتاری ها و یا بدبیاری ها در زندگی است
شیخ طوسی میگویند اگر ببینی ارواره را از روی زمین و یا در مکان های مختلف پیدا میکنی نیکو نیست و به این نشانه است که دوستان شما در حقتان رفتار زننده و زشتی خواهند داشت و سبب ناراحتی و یا رنج شما خواهند شد و حتی ممکن است با برخی از آنان خصومت پیدا کنید و رابطه تان برای همیشه قطع شود اگر ببینی کسی به تو آن را هدیه میدهد به این نشانه است که در روابط دوستانه ناکام خواهید ماند و افراد زیادی شما را در اینده طرد میکنند
معبران خارجی معتقد هستند آرواه داشتن نهنگ و یا کوسه ماهی های بزرگ یا کوچک نشانه ی رسیدن به پول و راحتی بی دردسر است و برای جانورانی دیگری مانند انواع ماهی ها اسب ابی و ...بیانگر ناکامی و شکست های عاطفی در زندگی ست

تهیه کننده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...