تعبیر خواب آروغ زدن | توپ تاپ

یکی از رفتار ها و یا کارهایی که در دنیای بیداری و یا ر واقعیت اگر توسط شخصی سر بزند باعث ناراحتی اطرافیان می شود آروغ زدن است ، حتی ممکن است به شخصی که مرتکب به این کار شده است توهین نیز شود ، اما امروز در این بخش از توپ تاپ به دنبال تعبیر خواب آروغ زدن هستیم و نظرات معبران را درباره ی این مسئله بررسی خواهیم کرد ، علامه طباطبایی میگوید اگر ببینی بچه ای بی اختیار اروغ میزند به این علامت است که دیر یا زود بواسطه صحبت ها و فعالیت های خودتان به جایگاه های مهم و ارزشمند در زندگی دست پیدا خواهید کرد، تغییرات ملموس و دوست داشتنی که میتواند سطح زندگی را از جهت کمی و کیفی تغییر دهد و در نهایت رضایت و شادمانی صاحب رویا را جلب کند، پیدا کردن عزت احترام و مرتبه ی بالا در میان جمعی از مردم و یا اهالی خانواده از معانی اصلی این خواب هستند چنان چه این بچه از اقوام و یا حتی فرزند خودت باشد نیکویی تعبیر دو چندان می شود ، اما اگر ببینی مرده ای اقدام به زدن آروغ میکند خوب نیست و معنایش نزدیک تر شدن زمان اجل است ، شیخ طوسی میگوید آروغ زدن مرده در رویاهای ما معناهای بدی را در واقعیت به دنبال دارد و ممکن است حوادث سخت و ناگهانی مانند زلزله و یا تصادفات شدید و حتی بیماریهای مختلف و دردناک جان آدمی را تهدید کند و او را به سمت نزدیک تر سازد

تعبیر خواب آروغ زدن بچه

تعبیر خواب آروغ زدن بچه به روایت دکتر مدنی : اگر دیدی بچه ی خودت اروغ میزد به چند علامت مختلف باشد اولی منفعت یافتن در مدت زمان اندک ، دومی زنان و یا دخترانی فوضول ، سومی پیدا شدن مردانی خوش اخلاق و مهربان، و آخری در خدمت گرفتن دیگران، اگر بچه ی دیگران باشد به این نشانه است که اخبار خوشایند و خوشحال کننده ای را در مورد برخی از دوستانت خواهی شنید و آن ها را تشویق خواهی کرد

تعبیر خواب مرده آروغ بزند


تعبیر خواب آروغ زدن مرده به روایت ابراهیم کرمانی: صدای بدی که از دهان کسی که مرده خارج شود و بدانی اسمش آروغ است بیانگر نزدیک شما به زمان اجل است و باعث اتفاقات ناگهانی و ناراحت کننده ی زیادی خواهد شد محتمل است خبر مرگ کسانی را دریافت کنی که برایت عزیز و بزرگ هستند میتواند نشانه ای از جدایی عاشق و معشوق باشد و ای حتی میتواند  سبب روز بیماریهای فلج کننده ای مانند سرطان در میان خویشان شود

تعبیر خواب آروغ زدن دیگران

سوال : خواب دیدم سفره ی بزرگ ناهار را همراه با مادرم پهن کرده بودم و مهمانان زیادی را در ماه مبارک رمضان برای افطاری دادن دعوت کرده بودیم بعد موقع خوردن غذا یک مرتبه بچه خواهرم بعد از خوردن یک لیوان دوغ آروغ بزرگی زد که همه ی ما بهش خندیدیم چون موقع زدن آروغ مقداری غذا از گلوش پرید بیرون تعبیرش چی میشه؟

پاسخ: تعبیر این رویا آمدن روزهای شیرین و خوش و تجربه کردن ایامی دل انگیز و خاطره ساز در کنار دیگران است ؛ محتمل است خودتان نیز حتی چند روز بعد از دیدن این خواب به یک موفقیت مهم دست پیدا کنید

تهیه و تنظیم : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...