تعبیر خواب به زور وارد خانه شدن

در دنیای بیداری و یا واقعیت مردم همیشه از کسانی که قصد دارند تا با خودسری و رفتار پرخاشگرانه به کسی کاری و یا حرفی را تحمیل کنند بیزار هستند اینگونه افراد جایگاه مناسبی هم در اجتماع نخواهند داشت ، بطور مثال فردی را تصویر کنید که تصمیم دارد بدون رعایت کردن قوانین راهنمایی رانندگی از سایر خودروها سبقت بگیرد و یا برای ورود به محلی بدون رعایت کردن نوبت عبور کند ، مطلبی که میخواهیم درباره ی آن به گفتگو بپردازیم تعبیر خواب به زور وارد شدن به خانه است ،توضیح دادیم که اقلیت افراد از این دسته آدم ها راضی نیستند پس طبیعتا تعبیر چنین خوابی نیز باید با این موضوع بی ارتباط نباشد ، جابر مغربی نوشته اند اگر ببینی خودت به زود وارد منزل کسی شدی به این علامت است که محبوبیت خود را بین خانواده و مردم از دست میدهد و به فرد منفوری تبدیل میشوی و یا کاری از شما سر زده می شود که حتی ممکن است در گرفتاری بزرگی گیر کنی ،اگر ببینی مرده ای قصد دارد به زور وارد خانه ی شما شود به این نشانه است که گروهی از افراد برای شما دردسر ساز خواهند شد و ممکن است باعث شوند تا شما شغل و اعتبارتان را از دست دهید ، اگر ببینی دیگران بصورت دسته جمعی در حال وارد شدن به خانه ای هستند مورد مزاحمت عده ای اشخاص ناباب یا مزاحم قرار میگیری مثلا محتمل است دزدی به شما زیان وارد سازد

تعبیر خواب با زور وارد خانه ی مرده شدن


سوال
: خواب دیدم یه زن غریبه که صورتش را پوشانده بود با لگد محکم به در خونه می کوبید و میخاست بیاد داخل و من ترسیده بودم و در را محکم بسته بودم تعبیرش چی میشه؟
پاسخ
: یک شک و یک اتفاق ناگهانی پیش رو خواهید داشت که ممکن است در آن مورد آزار دیگران قرار بگیرید و باعث شوند تا برای مدتی سرخورده و دلشسکسته شوید
ابراهیم کرمانی می گوید اگر ببینی با اجبار خشونت و یا داد و بی داد وارد منزل معشوقت می شوی تعبیر این است که به کارهای بیهوده و بی هدف مشغول می شوی و ممکن است انتهای کارت به بدبختی یا مصیبت کشیده شود ، حضرت امام صادق (ع) تعبیر این رویا را ناامنی در زندگی میدانند و ممکن است ترس و اضطراب بر شما غلبه کند و در زندگی شکست های سختی را پشت سر بگذارید
خالد اصفهانی معتقد هستند دیدن این رویا برای مردان به علامت دعوا نزاع و یا افت کردن است و برای زنان و دختران بیشتر بیانگر اندوه و غصه ی زیاد و همچنین از دست دادن دوست و یا جدا شدن از افرادی می باشد که برای آن ها عزیز و مهم هستند

تهیه و تنظیم: توپ تاپ

1 نظر

  1. زهرازهراsays:

    سلام خواب دیدم که بابچه هاوهمسرم اماده میشیم بریم بیرون.همسرم میره منم بچه هارواماده میکنم ولی همون لحظه میبینم چندنفرمیخوان به زورواردخونم بشن‌.منم ملوی دروایمیستم ونمیذارم ودروقفل میکنم.چندسری ادمای متفاوت میان.یکیشون که به بهانه نذری دادن میاد.لطفاخوابمروتعبیرکنید.مرسی

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      ماجرای تازه ای برایتان پیش خواهد آمد.