تعبیر خواب گذاشتن دندان مصنوعی

خواب دیدم در سنین جوانی دندان مصنوعی گذاشتم و فکم خیلی اذیت بود هر کسی من را سرزنش و مسخره میکرد و میگفت چرا دندان های خودت را کشیدی ، ولی دندان هایم خیلی مرتب سفید و تمیز بود تعبیرش چی میشه؟ دکتر مدنی میگوید تعبیر خواب دندان مصنوعی اعمال و یا کارهایی است که بی هیچ برنامه و یا هدفی آغاز می شوند و سرانجام مشخصی ندارند و ممکن است بلا و زیان را نصیب آدمی کنند ، بطور مثال تصویر کنید قصد دارید یک قرار داد کاری مهم را امضا بزنید و بواسطه ی آن دست به یک تجارت بزرگ یا کوچک بزنید چنان چه یک شب قبل از این اتفاق خواب ببینید برای خودتان و یا دیگران دندان مصنوعی گذاشته اید باید از انجام این کار خودداری کنید و یا زمان آن را به تعویق بیندازید و یا حداقل درباره ی آینده ی آن به تحقیق های بیشتری بپردازید ،شیخ طوسی نیز میگوید اگر ببینی برای خودت دندان مصنوعی میگذاری به علامت توقف فوری در انجام کاری ست و چنان چه ببینی دیگری این چنین کرد به این علامت است که یکی از دوستان و یا آشنایان نزدیکت بواسطه ی امور بیهوده ای که انجام میدهد دچار شکست های سنگین و جبران ناپذیر می شود

تعبیر خواب دندان مصنوعی گذاشتن مرده


تعبیر خواب دندان مصنوعی گذاشتن مرده چیست؟ اگر ببینی مرده ای از بستگان خودت زنده شده است و اقدام به این کار میکند به این نشانه است که شما دیر یا زود در امور مهم زندگی خود مثل مقوله ی کار و یا ازدواج شکست میخورید و تاثیرات بدی در روحیه ی شما ایجاد می شود ، همچنین خالد اصفهانی دیدن چنین رویایی را به تعبیر به بار آمدن بدهکاری های مختلف و عدم پرداخت آن ها میداند ، نوعی گرفتاری های دنیوی که سبب کلافگی افسردگی دست پاچگی و بی میلی می شد ، اما اگر ببینی مرده ای که دندان مصنوعی میگذارد فرد غریبه ای است و تا به حال او را ندیده اید به این علامت است که از یک خطر و یا زیان بزرگ به سلامتی عبور خواهید کردو شما در آن دخالتی نخواهید داشت
تعبیر خواب دندان مصنوعی گذاشتن کودکان یا نوزدان
: در اغلب موارد دیدن چنین خوابی خبرهایی را از چند سال آینده حدود 10 سال بعد میدهد زندگی که پاک و بی خطر طی می شود و در این دوران آرامش و را پیش رو خواهید داشت ، علامه طباطبایی نیز این رویا را به تعبیر زندگی سالم در سال های آتی ، پشت سر گذاشتن پیچ و خم های سخت زندگی همراه با موفقیت و توان زیاد می دانند
سوال
: خواب دیدم تمام دندان های خودم در داخل دهانم افتادند و بعد خانواده به من گفتند که بقیه را هم بکش و برو یک دست دندان مصنوعی بذار بعد من رفتم به مطلب دندان پزشکی و فک بالایی را کشیدم و به جاش مصنوعی گذاشتم تعبیرش چیه؟
پاسخ
: گذاشتن دندان های مصنوعی در فک بالا به این تعبیر است که برخی از مال و یا دارایی خودتان را در یک اتفاق از دست میدهید و برای آن غصه ی زیاد میخورید بطور مثال ممکن است فردی طلب شما را ندهد و یا در معامله ای که از کسانی پول طلبکار هستید در پس دادن آن تاخیر زیاد کنند
تهیه و تنظیم : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...