تعبیر خواب یاران امام زمان

اگر ببینی که خودت تبدیل به یکی از یاران وفادار امام زمان شده ای و در کنار ایشان حضور داری و یا با حضرت هم کلام و همنیشین هستی تعبیرش تقویت و یا نجات یافتن در زمینه ی دیدن و ناامید ساختن شیطان است حضرت امام جعفر صادق این رویا را دلیلی بر زیادی عزت کمال و برتری یافتن نسبت به دیگران و همچنین داشتن زندگی هدف دار و با برنامه و رو به پیشرفت و موفقیت میدانند ، چنان چه ببینی که دیگران مانند بعضی از آشنایان اقوام و یا ...جزور یارا امام زمان هستند و تو به عنوان نظاره گر هستی به این علامت است که از طرف همین افراد به شما خیر و یا منفعت خواهد رسید و در برخی از زمان هایی که احساس میکنی تمام درها به روی تو بسته اند و راهی پیش رو نداری کسانی به داد شما خواهند رسید و گره از مشکلتان باز میکنند ، محمدابن سیرین رویت یاران امام زمان را به نشانه های بلندی طول عمر ، سلامت خانواده، شفا یافتن بیماری که سال ها در بستر بیماریست، عاقبت بخیری فرزندان ،باز شدن بخت جوانان و همچنین از بین رفتن سیاهی ها پلیدی ها و یا بعضی از صفات زشت دنیوی مثل بی عدالتی ، ظلم حاکم، و...میدانند
سوال
: خواب دیدم من پدر مادر و برادر کوچکترم در یک صف بزرگ هستیم که داخل صف افرادی مهربان و با چهره ی روشن حضور داشتند بعد شروع کردیم به اقامه ی نماز ظهر بعد از پایان نماز از پیرمردی سوال کردم این افراد چه کسانی هستند و ما برای چی در اینجا جمع شدیم آهسته پاسخ دادند که همگی این اشخاص و شما نیز یاران امام زمان محسوب میشوید و در واقع شما انتخاب شده هستید که باشنیدن این جمله خیلی تعجب کردم و خوشحال شدم تعبیرش چیه؟
پاسخ
: شما در این مکان و یا در این صف همراه با بهترین اعضای خانواده بوده اید پسر تعبیرش عاقبت بخیری برای همه شما و همچنین جان سالم یافتن از خطرات و یا زیان هایی ست که ممکن است در این دنیا به شما وارد شود

تعبیر خواب یار امام زمان شدن به روایت خالد اصفهانی: به چند علامت مختلف است چنان چه خودت باشی معنی اش وصال برتری در دین و ایمان ، ملاقات های معنوی ، رفتن به سفر های زیارتی و همچنین سلامتی یافتن است و اگر برای بیگانگان باشددلالت بر کار خیر و یا کمک دیگران در حق شماست 

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...