تعبیر خواب مرگ خواهرزاده

ابراهیم کرمانی گفته اند چنان چه شخصی خواب ببیند خواهرزاده اش به هر علتی میمیرد تعبیر آن بلاها و یا بیماریهایی است که به سراغ مادر این فرد یعنی خواهر صاحب رویا می آید ،شیخ طوسی نیز بیان کرده اند یکی از خواب هایی که تاثیر و معنی آن روی شخص اصلی در خواب نیست تعبیر خواب مردن خواهر زاده می باشد ،اگر ببینی کسی ایشان را می کشد به این دلیل است که از عمر فرد قاتل کم و بر عمر فردی که فوت شده گذاشته می شود اگر ببینی خودت اقدام به کشتن ایشان میکنی به این معنی است که میان شما و خواهرتان درگیری لفظی شدیدی برقرار می شود و ممکن است کارتان به جدایی و دعوا نیز بکشد
سوال
: خواب دیدم خواهرزادم که 6 سالش هست در اثر یک تصادف شدید جان میده و کل خانواده و اقوام را داغدار میکند صحنه ی خیلی بدی بود چون خواهرم از بس گریه کرد بیهوش شد و به بیمارستان منتقلش کردیم تعبیرش چی میشه
پاسخ
: در ایام آینده بخاطر اتفاقی ناخوانده و تلخ خوار شما در بستر بیماری خواهند رفت و ممکن است درد ها و رنج های زیادی را تحمل نمایند
خالد اصفهانی میگوید دیدن چنین رویایی تنها در صورتی بر بلندی عمر و یا دور شدن بلا و خطر دلالت دارد که ببینی کسی یا کسانی وی را از روی عمد یا غیر عمد میکشند
پرسش
: خواب دیدم بچه خواهرم از بلند کوه پرت میشه پایین و جلوی چشمان من از سرش خون زیادی جاری میشه و میمیره روی سرم زدم و جیغ کشیدم ولی کسی صدای من را نمیشنید از همه طلب کمک میکردم ولی انگار هیچکس به ما توجهی نداشت بعد با حالت خیلی بد و وحشتناکی از خواب پرسیدم آیا تعبیری دارد؟
پاسخ
: به این معناست که در یک سفر تفریحی که شما و خانواده تان در آن حضور دارید حادثه ای تلخ متوجه خواهر بزرگ شما می شود ، و به شما پیشنهاد می شود چنان چه در تدارک سفری برای آینده هستید آن را برای چند ماهی به تعویق بیندازید

تهیه و تنظیم: توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...