تعبیر خواب لب کبود شده

اگر ببینی لب های خودت کبود و سیا سیاه شده اند به این تعبیر است که زمان مرگت نزدیک تر شده ، معبران بزرگ می گویند تیرگی کبودی و یا سیاه شده ناگهانی لبها بیانگر بیماری های سخت ، گرفتاری های زیاد، و یا به جلو افتادن لحظه ی مرگ است ، اگر دیدی که لب های دیگری کبود بود به این معناست که خبر از دست رفتن و عزیزی به گوش شما خواهد رد و یا در مجلس عزایی شرکت میکنی و برای مدت زمانی کوتاه در غم رنج هستی ، چنان چه ببینی لبهای یکی از دوستانت کبود می شود به این معناست که اتفاقی نحس و غم انگیز در انتظار این فرد است و بزودی وارد منجلاب می شوند که نجات یافتن از آن مشکل است ، چنان چه سعی در درمان و یا بهبودی ایشان داشتی به این دلیل است که دوستان و اطرافیان به شما اعتماد زیادی خواهند کرد و برای سایر افرادنقش یک حامی را بازی میکنی ، محمد ابن سیرین گفته اند تیرگی در لب های فرد مرده در رویاهای ما معنای عکس دارد و به علامت خوشخبتی و کسب موفقیت های بزرگ در زندگی ستمشروط بر آن که شخص فوت شده رابشناسی و از آشنایان خودت باشد

سوال : خواب دیدم به همراه خانواده برای سفر به شمال رفته بودیم که برای ناهار ماهی پلود درست کرده بودیم کمی آنطرف تر هم افرادی بودند که برنج نذری بین مردم پخش میکردند موقع صرف غذا استخوان گلوی خواهرم گیر کرد و رنگش پرید و کمتر از یک دقیقه لب هایش سیاه و کب پدرو مادرم از شدت ترس دست و پاهاشون می لریزد و منم هول شده بودم و فقط جیغ میزدم صحنه ی بسیار وحشتناکی بود چون احساس میکرمیکردیم هر لحظه امکان داره خواهرم خفه بشه و بمیره تعبیرش چیست؟

پاسخ: چون شما در یک سفر خانوادگی بوده اید و و این همه استرس و اضطراب برای این اتفاق فقط به این معناست که خطر یا بلایی بزرگ از حول شما در همین روزها دور شده است و خوش شانسی آورده اید و تعبیری دیگری ندارد

اما در پایان میتوان ببا یک جمع بندی کلی از گفته ها روایت ها و نظرات معبران ایرانی یا خارجی در این زمینه تعبیر اصلی این رویا را به این شرح نوشت: اول و مهمتر از همه عذاب رنج و یا مصیبت است ، دوم ازدواج های ناموفق و توام با شکست است سوم بدخبتی های مختلف که گریبانگیر فرزندان یا اعضای خانواده می شود چهارم کارهایی است که در آینده انجام می شوند اما توام با شکست و زیان های مالی هستند پنجم تغییر و یا جا به جایی منزل ششم به علامت ناامیدی سرد شدن روابط و بدشانسی های مختلف

8 نظر

 1. لیلالیلاsays:

  سلام خواب دیدم یک طرف دستم از بازو تا مچ دستم کبود و سیاه رنگ شده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است به ناراحتی برسید

 2. مریممریمsays:

  سلام خواب دیدم لبم بزرگ و قرمز حالت کبودی شده بود و وقتی اون رو شستم به اندازه عادی برگشت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام از اندوه رهایی خواهید یافت

 3. minaminasays:

  سلام خواب دیدم که هر دو تا پام به اندازه کف دست کبود شده که رنگش سبز کمرنگه،تعبیرش چی میشه،ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است اتفاقاتی موجب ناراحتیتان شود

 4. سورنا رحیمیسورنا رحیمیsays:

  با سلام مادرم دیشب خواب دیده نوک انگشتان دست و پام کبود شده و دکتر گفته به علت اینکه همش سرش تو گوشیه اینجوری شده(مادرم در واقعیت همش بهم میگه سرت چرا تو گوشیه و توجیه نمیشه)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه سلامتی شماست

 5. افسانهافسانهsays:

  سلام من خواب ديدم كه صورت مادرم داشت كبود و رگهاش ورم ميكرد منم هول شده بودمجلوچشمم اين اتفاق افتاد انگاري مامانم دور از جونش داشت سكته ميكرد منم تا اونجا كه تونستم زدم تو صورتش تا خوب شد بعدش ديدم مامانم داره گريه ميكنه وهر چي التماسش كردم نرفت دكتر اما طرف ديگه صورتش و نيگاه كردم ديدم غبغبه اش كبودي و ورم داره تعبيرش چيه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه سلامتی ایشان است

 6. یگانهیگانهsays:

  سلام روز بخیر مامان من خواب دیده طلاهای عزیزم توی پلاستیکی بوده برده تو دستشویی ببینه چیا داره یهو عزیز خدا بیامرزم از در حیاط وارد شده و مامانم یهو ترسیده بیرون دستشویی ک رفته دیده صورتش سفید لبو دهنش کبوده تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مسائلی موجب نگرانیتان شود

 7. زهـzahraـرازهـzahraـراsays:

  سلام من خواب دیدم سینه و گردن معشوقم کبود شده بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه گرفتاری و سختی است

 8. زهـzahraـرازهـzahraـراsays:

  سلام خواب دیدم که همه بهم گفتن لب هایم بزرگ شده است و غنچه بودن میگفتن لب پایین بزرگ تر شده است.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه حرف های ناخوشایند است