تعبیر خواب لب کبود شده

اگر ببینی لب های خودت کبود و سیا سیاه شده اند به این تعبیر است که زمان مرگت نزدیک تر شده ، معبران بزرگ می گویند تیرگی کبودی و یا سیاه شده ناگهانی لبها بیانگر بیماری های سخت ، گرفتاری های زیاد، و یا به جلو افتادن لحظه ی مرگ است ، اگر دیدی که لب های دیگری کبود بود به این معناست که خبر از دست رفتن و عزیزی به گوش شما خواهد رد و یا در مجلس عزایی شرکت میکنی و برای مدت زمانی کوتاه در غم رنج هستی ، چنان چه ببینی لبهای یکی از دوستانت کبود می شود به این معناست که اتفاقی نحس و غم انگیز در انتظار این فرد است و بزودی وارد منجلاب می شوند که نجات یافتن از آن مشکل است ، چنان چه سعی در درمان و یا بهبودی ایشان داشتی به این دلیل است که دوستان و اطرافیان به شما اعتماد زیادی خواهند کرد و برای سایر افرادنقش یک حامی را بازی میکنی ، محمد ابن سیرین گفته اند تیرگی در لب های فرد مرده در رویاهای ما معنای عکس دارد و به علامت خوشخبتی و کسب موفقیت های بزرگ در زندگی ستمشروط بر آن که شخص فوت شده رابشناسی و از آشنایان خودت باشد

سوال : خواب دیدم به همراه خانواده برای سفر به شمال رفته بودیم که برای ناهار ماهی پلود درست کرده بودیم کمی آنطرف تر هم افرادی بودند که برنج نذری بین مردم پخش میکردند موقع صرف غذا استخوان گلوی خواهرم گیر کرد و رنگش پرید و کمتر از یک دقیقه لب هایش سیاه و کب پدرو مادرم از شدت ترس دست و پاهاشون می لریزد و منم هول شده بودم و فقط جیغ میزدم صحنه ی بسیار وحشتناکی بود چون احساس میکرمیکردیم هر لحظه امکان داره خواهرم خفه بشه و بمیره تعبیرش چیست؟

پاسخ: چون شما در یک سفر خانوادگی بوده اید و و این همه استرس و اضطراب برای این اتفاق فقط به این معناست که خطر یا بلایی بزرگ از حول شما در همین روزها دور شده است و خوش شانسی آورده اید و تعبیری دیگری ندارد

اما در پایان میتوان ببا یک جمع بندی کلی از گفته ها روایت ها و نظرات معبران ایرانی یا خارجی در این زمینه تعبیر اصلی این رویا را به این شرح نوشت: اول و مهمتر از همه عذاب رنج و یا مصیبت است ، دوم ازدواج های ناموفق و توام با شکست است سوم بدخبتی های مختلف که گریبانگیر فرزندان یا اعضای خانواده می شود چهارم کارهایی است که در آینده انجام می شوند اما توام با شکست و زیان های مالی هستند پنجم تغییر و یا جا به جایی منزل ششم به علامت ناامیدی سرد شدن روابط و بدشانسی های مختلف

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...