تعبیر خواب فاتحه خواندن در مسجد

خواب دیدم وارد یکی از مسجد های قدیمی در محله ی خودمان شدم و با جمعی از افراد برای رفتگان فاتحه ای دسته جمعی قرائت کردیم و بعد به بالای منبر رفتم و کمی سخنرانی کردم تعبیرش چیه؟ جابر مغربی نوشته است آن کس که در محیطی مثل مسجد و یا اماکنی که مردم زیادی در آن حضور دارند اقدام به فرستادن فاتحه یا صلوت برای اموات کند خداوند او را در زندگی سعادتمند و خشنود می سازد درهای بسته و مشکلات گره خورده برای او آسان گشته ، حضرت امام جعفر صادق ( فرموده اند قرائت فاتحه برای افراد فوت شده در رویاهای ما بیانگر ایامی سخت و غم انگیز است که به یکبار به روزهای شیرین و بی دردسر تبدیل می شوند یک نوع جا به جایی که میتواند انسان را به زندگی امیدوار کند

سوال : خواب دیدم به همراه پدر مادر و همسرم سه نفری وارد یکی از مساجد بزرگ شهر دیدم و برای شادی روح خواهرم که بخاطر یک بیماری شدید فوت شدند فاتحه ای خواندیم تعبیرش چیست؟

پاسخ: نگرانی های شما و خانواده تان فوری برطرف خواهند شد و کارهای شما با موفقیت و بصورت سریع پیش خواهند رفت و همچنین در آینده ای نزدیک هر نقشه ای که در سر دارید عملی خواهید کرد و در نهایت رضایت شما جلب می شود

شیخ طوسی نوشته است تعبیر این خواب برای زنان و دختران این است که رفتار و اخلاق مناسبی در بین مردم خواهند داشت و دیگران مخصوصا همسایگان ایشان را تشویق و نحسین خواهند کرد ، خالد اصفهانی معتقد است که معنی این خواب بر چندین وجه است اولی برتری یافتن در میان مردم دومی رییس شدن و پیدا کردن جایگاه مهمی از نظر کاری ، سومی روشن شدن نتایج کارهایی که به انجام میرسانی ، چهارمی داشتن یک زندگی آرام و لذت بخش در کنار همسر و فرزندان ، پنجمی طی کردن مسیری پر زحمت و سپس رسیدن به رفاه و خوشبختی ، ششمی سستی های زود گذر و یا غم و غصه هایی که بطور ناگهانی و با هم از بین خواهند رفت ، ششمی دریافت کردن وعده های رنگارنگ و رسیدن به سعادت و دست یافتن فوری به برخی از آرزوها

مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. نرگسنرگسsays:

    سلام من خواب دیدم رفتیم جشن عروسی یک نفر اما من ناراحت میشم میرم سوار ماشین میشم تو ماشین یه مرد هوسباز چون دامن کوتاه پوشیدم به پاهام دست میزنه بازم ناراحت میشم با عموم میریم هوا از هوا روی بام مسجد فرود میاییم و از مناره میریم پایین تو مسجد حرف میزنیم.

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      خیر و برکت و دستیابی به سود و منفعت است