تعبیر خواب شکستن بینی | توپ تاپ

خواب دیدم مشغول بازی با بچه خواهرم بودم که ناگهان دستش محکم خورد توی سورتم و بینی ام شکست و خون زیادی ازش جاری شد تعبیرش چیست؟ اگر ببینی بینی ات را خودت می شکنی به این علامت است که در کارهایی که قرار است به تازگی به انجام برسانی دچار شک و تردید شده ای و از اینده ی آن اطمینانی نداری برخی از معبران خارجی این رویا را به نشانه ی ریسک میدانند ، و چنان چه بی دلیل بینی شما شکسته شود تعبیرش دست زدن به کارهای بی هدف و بی نتیجه و همراه با نومیدی ست ، چنان چه زن حامله ای خواب شکسته شدن بینی را تجربه کند خوب است و بیانگر خوشبختی در کارهاست اگر دیدی دماغ دشمنت شکسته شده به علامت درامد بالا و موفقیت های زیاد برای شماست و چنان چه دیدی دماغ فرد مرده ای می شکند نامزدی شما نزدیک است و این یک حقیقت است !
پرسش
: خواب دیدم بینی دوست پسرم که تازه عملش کرده بود شکسته شده بود و چهرش خیلی زشت شده بود بعد به خاطر همین موضوع با هم دعوامون شد آیا تعبیری دارد؟
پاسخ
: بله بیانگر این است که برای مدتی کوتاه از ایشان بطور کامل ناامید می شوید و شاید از او خسته شوید اما موقتی است
تعبیر خواب شکسته شدن بینی به روایت جابر مغربی
: بطور کلی میتواند برای هرکسی یک هشدار باشد و می باید افکار و اعمالتان را بیشتر از قبل تحت کنترل داشته باشید اگر دیدی بینی پدر یا مادرت شکسته می شود خیر است و به این معنی ست که جای امید برایتان باقی ست که زندگیتان رو به رواه می شود و از این خستگی روح و کسالت جسم نجات پیدا میکنید اگر ببینی بینی برادر و یا خواهرت شکسته است نشانه ی آن است که بواسطه ی یکی از اقوامتان از حال بد یکی از نزدیکانتان خبر بدی خواهید شنید که این شما را ناامید و افسرده میکند

پرسش: خواب دیدم در یک سانحه ی تصادف بینی ام به طرز فجیعی می شکند و برای عمل جراحی قرار بود خارج از کشور بروم و بخاطر این قضیه خیلی ناراحت بودم چون میدونستم دیگه ظاهرم اون زیبایی سابق را نداره و همگی من را مسخره میکنند تعبیرش چیست؟

پاسخ: همین که در این خواب شما قصد سفر خارج از کشور را داشته اید خوب است و نوید بخش این موضوع است که  ظرف مدت زمان کوتاهی به موفقیت میرسید و در این جشن شادی دیگران نیز حضور پیدا خواهند کرد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...