تعبیر خواب شکستن یخ دریا

خواب دیدم رو به روی دریایی ایستاده بودم که آب آن بطور کامل یخ زده بود بطوریکه قادر بودم روی تکه های یخ راه بروم بعد تصمیم گرفتم تا با چوب و سنگ یخ های روی سطح اب را بشکنم چه تعبیری دارد؟ ابراهیم کرمانی نوشته اند شکستن یخ دریا در رویاهای ما به معنی چیره شدن بر مشکلات و نابودی تدریجی تمامی رنج ها دردسرها و گرفتاری هاست چیزی شبیه به آرام شدن شرایط زندگی ، اگر ببینی دیگران مشغول شکستن یخ دریا هستند به این معناست که کم کم فردی وارد زندگی ات خواهد شد که برای همیشه در کنارت قرار میگیرد و میتوانی با خیال راحت در تمامی امور به ایشان تکیه کنی و نقش یک حامی را در زندگی ات بازی میکند اگر ببینی در یخ دریا موجوداتی مثل ماهی نهنگ و ...مرده اند خوب نیست و به علامت بدتر شدن وضعیت زندگی بدهکاری و شرایط بد روحی ست
سوال
: خواب دیدم با چند نفر از دوستام برای تفریحات عید نوروز به کنار دریایی زیبا رفته بودیم و مشغول خوردن ناهار بودیم که ناگهان دیدم آب دریا یخ بست و سفید رنگ شد و خیلی تعجب کردم آیا تعبیری داره؟
پاسخ
: بله به این معناست که درگیری های اخیر شما با همسرتان بتدریج از بین می رود و دوباره روابط شما با یکدیگر خوب خواهد شد
تعبیر خواب راه رفتن روی یخ دریا: دیدن این رویا به علامت آغاز شدن روزهای تازه و تحولات مهم در رابطه ی عاشقانه است ،اگر ببینی دیگران روی یخ دریا پیاده روی میکنند با فرد جدیدی ملاقات خواهی کرد و به علامت تقویت روابط دوستانه است

تعبیر خواب شکستن یخ دریا توسط مرده : دیدن این رویا در هیچ شرایطی معنای خوبی ندارد و بیشتر نشان دهنده ی گرفتاری ها و دردسرهایی هستند که بخاطر تصمیمات نادرست وارد زندگی فرد می شود ،اگر ببینی مرده را میشناسی تعبیر این است که کارهای شما بسیار مغشوش هستند و چنان چه غریبه باشد به نشانه ی کامیابی و یا پیروزی در عشق است 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...