تعبيرخواب شستن موي سر | توپ تاپ

برای این رویا تعبیر های مختلفی وجود دارد اگر ببینی موهای بلند را می شویی به علامت بخت اقبال و شانس است خصوصا در زمینه های عشقی،جابر مغربی نوشته اند تعبیر خواب شستن موهای بلند و کشیده  بر چند معناست اولی صاحب احترام شدن نزدیک خانواده و دیگران دومی ریاست کردن بر اطرافیان سومی بدست آمدن فرصت های طلایی در زندگی چهارمی دولت و کامرانی ست ، اگر ببینی موهای سفید را می شویی به این نشانه است که کسی در دوران و سنین سالمندی سبب آرامش و امنیت خاطرت می شود ،شستن موهای قرمز دلالت بر رفع شدن غم غصه و عذاب های روحی و یا پایان افسردگی ست شستن موهای زرد و طلایی نیز به نشانه ی رهایی پیدا کردن از امراض و بدست آمدن دوباره سلامتی ست، شسات موهای کوتاه در رویاهای ما بیشتر دلالت بر فراموش کردن گذشته و شروعی دوباره و جدید و اینبار با تحولات مهم و اساسی در زندگی ست
سوال
: خواب دیدم موهای رنگ شده خواهرم را با آب داغ و صابون می شویم و همسرم نیز به من کمک میکرد تعبیرش چیه؟
پاسخ
: به نشانه روزهای خوب و پر موفقیت برای هر سه شماست
تعبیر خواب شستن موهای مرده به روایت علی مدنی
: اگر ببینی در حال شستن موهای فردی هستی که یقین داری مرده و برای تو اشناست به علامت نتیجه های نادرت و ناچیز در کار است و ممکن است در موقعیت اجتماعی شما حواث عجیب و غیر قابل باوری رخ دهد و اما چنان چه غریبه بود به علامت رشد و پیشرفت در زمینه کاری ست
پرسش
:خواب دیدم من آرایشگر هستم و دختران زیادی به نوبت صف کشیده بودند تا من موهایشان را بشویم تعبیرش چیست؟
پاسخ
:تعداد زیاد این افراد خوب نیست و محتمل است فاجعه ای برای شما رخ دهد که ارمغان آن برای شما نگرانی اضطراب و افسردگی باشد
یک معبر فرانسوی در این باره آورده اند اگر ببینی موهای شوهرت را می شویی ÷به این علامت است که با افراد بیگانه روابط دوستانه برقرار خواهید کرد و به اروزهای بلند خود دست پیدا میکنید ، اگر ببینی در حال شستن موهای خودت باشی به این معنی ست که در زندگی به رفاه و خوشبختی کامل میرسید که لازمه ی آن قرار گرفتن در کنار یک حامی مانند معشوق است

مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. ساراساراsays:

    خواب دیدم موهای صاف و مشکی و بلندی دارم و بسیار زیبا. و در حال شستن آن بودم

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      یک زندگی سالم و طولانی است انشالله