تعبیر خواب گزیده شدن توسط عنکبوت

خواب دیدم پای راستم توسط یک عنکبوت بزرگ و سیاه گزیده شد باد کرد و در عرض چند لحظه قرمز و متورم شد تعبیرش چی میشه؟ اکثر معبران نوشته اند اگر کسی ببیند توسط عنکبوت گزیده می شود به این معنی است که یکی از اطرافیان خیلی نزدیکش در عرض چند روز آینده باعث می شود تا او به خشم در آید و کنترل خود را از دست دهد همچنین شیخ طوسی بالا گرفتن گرفتاری درگیریها کینه توزی ها و دشمنی ها را در میان اقوام یکی از معانی اول این رویا میداند ، اگر ببینی دست تو را نیش زد به این معنی ست که از عشق خود به دلایلی مختلف جدا می شوی اگر قسمت سر و یا صورتت را نیش زد به خانواده و یا بزرگترهای خود در طی یک دعوای خانوادگی بی حرمتی خواهی کرد چنان چه ببینی پای تو را گزید دلیل بر اینکه کم حوصله می شوی در حدی که حاضر نیستی برای امرار معاش خودت و خانواده ات کار و تلاش کنی اگر ببینی قسمت شکمت را گزید دلیل بر اینکه مالی حرام وارد زندگی ات می شود که می تواند در اینده برایت خطر ساز باشد
تعبیر خواب نیش خوردن توسط عنکبوت به روایت جابر مغربی
: چنان چه این رویا را یک زن و یا یک دختر مشاهده کنید بیشتر دلالت بر خصومت و یا درگیری بین زن و شوهر است که دیگران نیز در آن دخالت و تصمیم گیری خواهند کرد اگر ببینی که دیگران نیش میخورند و فقط تو شاهد باشی به این معناست که پای تو را در یک دعوای خانوادگی باز میکنند

پرسش: خواب دیدم عنکبوت قهوه ای رنگ کوچکی پای چپ خواهرم را از قسمت زانو نیش میزنه و خیلی گریه میکنه و حتی مجبور شدیم تا خواهرم را به بیمارستان منتقل کنیم تعبیرش چی میشه؟

پاسخ: این رویا ممکن است تا چند صباح دیگه یک دردسر ناخوانده برای شما به بار بیاورد که موجب شود مدتی را در رنج و تلاش باشید

تعبیر خواب گزیدن عنکبوت به روایت احمد طبسی: اگر دیدی خودت را می گزد عصبانی خواهی شد و این هیجان منفی را روی دیگران خالی میکنی اگر ببینی دیگران را می گزد به این دلیل است که تو نیز در مشاجرات شخصی اطرافیانت شرکت خواهی کرد اگر ببینی بدن مرده ای را گزید تعبیر این این است که شادمانی زندگیش افزایش می یابد و با دوستانی تازه آشنا خواهی شد

سوال : خواب دیدم دو عنکبوت به رنگ های سفید و طلایی روی بینی شوهرم (عشقم) رفته اند و در حال بالا رفتن از صورتش بودن که ناگهان همسرم داد بلندی زد و گفت نیشم زدن بعد بینی اش خونریزی شدیدی کرد و من آن عنکبوت ها را کشتم تعبیرش چیه؟

پاسخ: شما و ایشان در روزهای آینده وارد یک جر و بحث طولانی خواهید شد و محتمل است در طی این مشاجره به همدیگر بی احترامی کنید حرمت ها شکسته شود و حتی کار به قهر و یا جدایی موقت بکشد

5 نظر

 1. نازنیننازنینsays:

  سلام خواب دیدم ماردرآستین مانتوام بودکه پوشیده بودم بدنش داخل استینم بودسرش راازاستینم آورده بودبیرون ولی من‌ ازش نترسیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است از جانب اطرافیانتان دچار ناراحتی شوید

 2. سیمرغسیمرغsays:

  خواب دیدم عنکبوتی سیاه(گالری سیاه) دست راستم را گزید، بلافاصله به زور از دستم کندم اش و کشتم آن را.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به این معناست که پای تو را در یک دعوای خانوادگی باز میکنند

 3. فاطمههفاطمههsays:

  سلام من خواب دیدم که چندتا عنکبوت کوچک انگشت شصت پای من رو نیش میزنن و من هم احساس سوزش در پاهام داشتم بعد نیش آنها ، و خیلی زیاد بودند ولی من همه اونها رو‌کشتم و‌صدمه ای به من نرسید فقط احساس سوزش داشتم و وقتی که نیش می‌زدند چندین بار پشت سر هم و به تعداد زیاد میزدن . میشه تعبیر شو بگید؟ ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر این است که ممکن است در آینده با یک یا چند نفر از نزدیکان خود وارد مشاجره شوید بهتر است در رفتارتان ملایمت نشان دهید

 4. النازالنازsays:

  سلام خواب دیدم یه رتیل زردکوچک دست راستمونیش میزنه ک دردخیلی شدیدی دستم میگیره بعدم میکشمش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده دشمنی حقیر است

 5. لیلی عبادیلیلی عبادیsays:

  در خواب دیدم که عنکبوت خاکی رنگ کف دست منو نیش زد و من اونو کشتم ‌بعد کف دستم مثل توپ کوچیک سیاه شد و باد کرد ولی به سرعت هم رفت تعبیرش چیه لطفا برام بنویسین