تعبیر خواب ترسیدن از موش

خواب دیدم موش سفید و بزرگی وارد خانه ما شده و همگی ترسیدن و فرار کردن تعبیرش چیه؟ خالد اصفهانی نوشته اند موش در رویاهای ما به علامت افراد حسود و سودجویی هستند که در پی چشم زخم و یا ضرر به شما هستند چنان چه ببینی از موشی ترسیده ای بیانگر این است که اشخاصی در اطراف شما در صدد ضربه زدن هستند و باید از آن ها دوری کنی اگر ببینی ترسیدی و بعد موش را کشتی به علامت شکست دشمن و بدخواهان شماست چنان چه رنگ آن سفید بود به علامت به هم خوردن نامزدی عقد یا عروسی است اگر ببینی تعداد زیادی از موش ها را در یک محل دیدی و ترسیدی بیانگر این است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند اگر موش به شما حمله ور شد و وارد لباستان شد خوب نیست و بیانگر این است که در بخاطر انجام دادن کاری اشتباه رسوا خواهید شد و دیگران شما را سرزنش خواهند کرد

سوال : خواب دیدم با همسرم در خانه نشسته بودیم که ناگهان موش قهوه ای بزرگی وارد شلوار من شد و از ترس غش کردم تعبیرش چیست؟

پاسخ: غش کردن و یا مردن بخاطر ترس از موش به نشانه ی زیانهای جبران ناپذیری است که از آشنایان و مخصوصا اقوام خود متحمل می شوید

ابراهیم کرمانی نوشته است ترسیدن از موش در رویاهای ما خیر نیست و نشان دهنده ی برخی از اتفاقات و بلاها هستند که کم کم باعث می شود نظم زندگی از هم بپاشد در واقع دیدن این رویا چشم رو هم چشمی چشم زخم خوردن و شکست های پی در پی است علامه طباطبایی نوشته است اگر ببینی از موشی خاکستری ترسیدی به این دلیل است که از فرزند دخترت اعمالی زشت و ناپسند خواهی دید چنان چه سفید بود بیانگر جدایی طلاق و غم است و اگر قرمز بود به علامت یک آشوب بزرگ در خانواده است و بیشتر به علامت جنگ های روانی بین اعضای فامیل است

یک معبر روسی آورده اند تعبیر خواب ترسیدن و یا وحشت کردن از موش برای زنان باردار به نشانه ی رو به رو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است و در نهایت کارها وضعیت دلسرد کننده ای ناامید کننده ای خواهد داشت و برای مردان نیز نشان دهنده ی زن های خیانتکار و  بی وفا جدایی غم و افسردگی ست

1 نظر

  1. آیداآیداsays:

    سلام خواب دیدم کنار اونی که دوسش دارم هستم که یک موش دور برمون پرسه میزنه که من میترسم واون آقا میگه آب بگیر بهش من آب میگیرم بهش که موش هی کوچیک و کوچیک تر میشه و کامل از بین میره میشه تعبیرشو بهم بگین

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      بیشتر مراقب این فرد باشید چرا که ممکن است رفت و امد با دوستان نااهل ایشان رانیز منحرف میکند