تعبير خواب فرار كردن از زندان

بر خلاف ظاهر و یا عنوان این مطلب تعبیر خواب فرار کردن از زندان به نقل قول از بیشتر معبران خیر است،منوچهر مطیعی گفته اند اگر خواب ببینی از زندان بعد از پشت سر گذاشت دردسرهای زیادی موفق به فرار بشوی به این دلیل است که در زندگی واقعی برای دست پیدا کردن به آروزهایت و خصوصا در زمینه ی عشق و عاشقی تلاش و پشتکار قابل توجهی خواهی داشت که همین امر سبب می شود در نهایت به پیروزی برسی اگر ببینی کسی یا کسانی موقع فرار کردنت مانع می شوند به این نشانه است که در عشق ناکام میمانی اگر ببینی نگهبانان زندان از دوستان خودت هستند به علامت بی وفایی و خیانت اطرافیانت است چنان چه دیدی در هنگام گریز زخمی می شوید و یا خونریزی میکنید به این علامت است که قبل از رسیدن به موفقیت دوران مشکلی در انتظار شماست

سوال : خواب دیدم بخاطر جرمی که کردم در دادگاه به من حکم حبس ابد دادند و وقتی که در زندان بودم تصمیم جدی گرفتم تا با کمک چند نفر از هم بندی های خودم از زندان فرار کنم و مثل فیلم ها شروع کردیم به کندن گودال در زمین و در اخر تونستم موفق بشم به همراه چند نفر دیگر از زندان فرار کنم تعبیرش چی میشه؟

پاسخ: چون در این رویا تعدادی از رفقا شما را یاری داده اند به این نشانه است که در اینده دست به کاری بزرگ خواهید زد که نتیجه ای عالی برای شما به ارمغان می آورد که در این زمینه تعدادی از دوستانتان هم کمک قابل توجهی به شما خواهند کرد

تعبیر خواب در رفتن از زندان به روایت جابر مغربی: اگر دختر و یا زنی این رویا را تجربه کند بیشتر به این معناست که از گذشته و از اعمالی که در حق دیگران و خصوصا در حق جنس مخالف خود کرده اند احساس پشیمانی داند و مدام به دنبال فرصت هایی برای جبران هستند و اگر در رویای خود موفق به فرار شوند تعبیر آن این است که به آنچه که در سر دارند می رسند اگر معشوق آن ها از آن ها جدا شده است بزودی باز میگردد اگر به خواستگاری به اشتباه پاسخ رد داده اند فرصتی دوباره خواهند یافت برای جبران اگر در حق دوستان خانواده و ... بدی کرده اند موفق خواهند شد تا دوباره دلشان را بدست بیاورند و اما برای مردان دیدن این خواب به چند نشانه است اول اتفاق افتادن حوادث هیجان انگیز و خوب دوم یافتن شغل و مقام مناسب سوم بدست آوردن پولی که به اشتباه از دست داده اند چهارم کسب موفقیت ها و پشرفت های چشمگیر در اینده

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...