تعبیر خواب فروختن لباس (2)

اگر ببینی مشغول به فروختن لباس در خانه هستی تعبیر آن فقیر شدن و سخت تر شدن معیشت است به گفته ی ابراهیم کرمانی تعبیر خواب فروختن لباس در منزل تورم گرانی و کم شدن رزق و روزی اهل خانه است اگر ببینی لباس خود را به فروش گذاشته ای به علامت این است که دست به کار اشتباهی میزنید که جبران آن برای شما بسیار سخت می شود و مدام به خود سرکوفت میزنید همچنین جابر مغربی آورده اند تعبیر خواب فروختن لباس خود به علامت انجام گناه ، تصمیم گیریهای نادرست در زندگی، ندامت و پشیمانی است

سوال: خواب دیدم لباس های خودم را همه را گونی کرده ام و به خیابان آورده ام برای فروختن که یکی از اقوام نزدیکم من را دید و سرزنشم کرد گفت این کار از تو بعید بعد من بهش دگفتم علت انجام این کار دستنگی و نداشتن پول برای خرج خانه است، تعبیرش چی میشه؟

پاسخ: این رویا نشان دهنده ی این است که شما در زمینه ی رابطه ی عاطفی و عاشقانه تان یک تصمیم عجولانه و اشتباه میگیرد که همین امر موجب می شود ضررهای زیادی را از لحاظ روحی متحمل شوید

تعبیر خواب فروختن لباس مرده به روایت خالد اصفهانی: اگر ببینی در مغازه لباس فروشی یا در محل کار منزل و ...در حال فروختن پوشاک فردی هستید که مرده است این نشان میدهد در یک دوره ی زمانی وضعیت اقتصادی شما بشدت افت میکند در حدی که مجبور میشود برای اداره امور زندیگ از دیگران قرض بگیرید

تعبیر خواب فروختن لباس دیگران به روایت  محمد ابن سیرین: اگر بدانی و یقین داشته باشی در رویای خود البسه دیگران مانند دوست همسر پدر مادر خواهر برادر و یا ...را می فروشی به علامت این است که از طرف اعضای خانواده ی خود و بخاطر انجام اعمال باطل و بی هدف سرزنش می شوی

یک معبر و محقق فرانسوی بیان کرده اند اگر در رویای خود ببینید لباس زیر زنانه می فروشید این به نشانه ی این است که در یک رابطه ی گناه آلود آبروی شما ریخته می شود و سبب می شوید نزد دیگران تحقیر شوید چنان چه اقدام به فروختن لباس زیر مردانه میکردید بیانگر خیانت و بی فایی از جانب همسر است و چنان چه خواب ببینی لباس کودکانه را می فروختی و فرقی ندارد که متعلق به خودت باشد یا دیگران این نشان دهنده ی بیماری و گرفتاری برای فرزندان است چنان چه مجرد باشی به علامن ناراحتی و نگرانی برای اعضای خانواده است

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...