تعبیر خواب گرفتن کلید

همانطور که میدانید در دنیای واقعی از کلید یا دسته کلید به عنوان وسیله ای استفاده می شود که باعث باز شدن درهای بسته و یا یک شی ضروری برای رد شدن از دروازه استفاده می شود حال تعبیر خواب گرفتن کلید از دست دیگران را در این مطلب از توپ تاپ با توجه به توضیح بالا بررسی خواهیم کرد بیشترین سوالی که در همین باره از سوی بازدیدکنندگان مطرح شده بود تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده بود که خالد اصفهانی میگوید دیدن چنین رویایی باعث شروعی خوب در زندگی و رفع شدن تدریجی گرفتاری ها بدهی ها و سایر مشکلات منوط به صبر است اگر ببینی از دست مرده ای یک کلید میگیری بیانگر این است که یکی از آرزوهایت در زمینه ی عشق و رابطه عاطفی دیر یا زود بر آورده می شود و میتوانی امید وار باشی که به معشوق خود خواهی رسید یا چنان چه به هر دلیلی بخاطر دعوا قهر و یا مسائل دیگر از او جدا شده ای می تواند بیانگر این باشد که این دوران بزودی در حال تمام شدن است و دوباره همه چیز از نو برای تو شروع می شود و در کل دیدن چنین خوابی دلالت بر وارد شدن امید و روحیه در زندگی رسیدن به یکی از خواسته های مهم و بر طرف شدن غم هاست
سوال : خواب دیدم پدربزرگ مرحومم به دیدن من اومده و زمانی که داشت می رفت یک دسته کلید بزرگ به من داد و گفت ازش مراقبت کنم دلیلش رارسیدم ولی چیز خاصی نگفت و فقط توصیه کرد بخوبی ازش نگهداری کنم؟
پاسخ: گرفتن دسته کلید یا تعداد زیادی از کلیدها از دست مردگان نیز معانی خوبی به همراه دارد و میتواند باعث ارامش شما در زندگی واقعی رفع شدن غصه هایتان و همچنین دیدارهای جدید را برای شما در پی داشته باشد
تعبیر خواب گرفتن کلید به روایت احمد طبسی : اگر ببینی در حالت گریه و یا ناراحتی از کسی کلید گرفتی این خوب نیست و نشان دهنده ی رشد و یا پیشرفت غم و رنج شماست و یا اینکه یکی از دوستان نزدیک شما را خطر تهدید میکند و این نگرانی بصورت یک رویا به سراغ شما خواهد آمد چنان چه شاد بودی و از گرفتن کلید احساس خوبی داشتی بدون تردید به یکی از اهداف خود نزدیک شده ای و چند قدمی را تا پیروزی فاصله نداری و اگر با دیدن چنین صحنه ای حس خاصی نداشتی و بدون صحبت کلید را گرفتی بیانگر رویداد و یا اتفاقی است که در زندگی شما تغییر ایجاد میکند و شما گذشته تان را دور میریزد و یک زندگی سلامت و شادی را دوباره از سر خواهید گرفت
تعبیر خواب هدیه گرفتن کلید چیست؟ جمعی از معبران ایرانی میگویند کادو گرفتن کلید یا شاه کلید و یا دسته کلید در رویاهای ما نشانه ی برقرار شدن صفا صمیمت صلح و کنار گذارده شدن کدورت ها کینه ها و اختلافات قدیمی همچنین ابراهیم کرمانی نیز دیدن این رویا را دلیل بزرگی بر ملاقات های شاد خانوادگی مسافرت های طولانی و گشایش در کارها میدانند
تعبیر گرفتن کلید از دست دیگران در یک نگاه: طبق جمع بندی که از نظرات 8 معبر بزرگ درباره موضوع امروز صورت گرفت میتواند بصور فهرست وار و خلاصه معنی و تفسیر این رویا را بر این چند وجه گذاشت: اول و مهتر از همه رسیدن به یکی از آرزوها و یا اهداف دوم جا به جایی اختلافات و کدورت ها با اشتی و صمیمیت سوم وصلت بین جوانان چهارم گشایش در امور پنجم رسیدن به مرتبه و در جه پنجم حاجت گرفتن ششم رفع شدن بلا و گرفتاری

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...