تعبیر خواب نفس کشیدن در آب

خواب دیدم زیر حجم زیادی از آب قرار دارم اما با این حال راحتی می توانستم نفس بکشم و احساس خفگی هم نداشتم تعبیرش چی میشه؟ خالد اصفهانی میگوید اگر کسی خواب ببیند در زیر اب نیز قادر به نفس کشیدن باشد به این علامت است که در راه رسیدن به اهداف یا آرزوهایش موانع بسیاری قرار میگیرد اما هیچکدامیک از آن ها نمیتوانند سد راه او شوند و در نهایت بواسطه تلاش و پشتکار خویش به موفیت خواهد رسید در واقع نفس در رویاهای ما نوعی تلاش تعبیر می شود حال بند آدن یا قطع شدن آن به علامت تجربه کردن شکست های سخت و رنج آور است، شیخ طوسی میگوید تعبیر خواب نفس کشیدن در زیر آب به نشانه ی رسیدن به پیروزی بعد از طی کردن دوران سخت است چنان چه ببینی دیگران در زیر آب نفس میکشند به این نشانه است که شما و جمعی از دوتانتان کارهای بزرگ و مهمی را شروع خواهید کرد که سرانجام آن خیر و موفقیت است
سوال: خواب دیدم با دوست صمیمی خودم به استخر رفته بودیم و بعد به پیشنهاد دوستم تصمیم گرفتیم تا چند دقیقه ای سر خودمان را زیر آب فرو ببریم و یک مسابقه بگذاریم بعد من این کار را کردماولش زیر آب نفس میکشیدم و حالم خوب بود بعد یکمرتبه نفسم قطع شد و غش کردم تعبیرش چی میشه؟
پاسخ: بیانگر این است که یکی از اطرافیان شما که فردی حسود و کینه توز است چشم دیدن موفقیت ها و پیشرفت های فعلی شما را ندارد و در هر زمینه ای در کار شما دخالت و قضاوت میکند و ممکن اس با همین رفتار و اخلاقش در نهایت برای شما دردسر درست کند

ابراهیم کرمانی گفته اند اگر ببینی مرده ای در زیر آب نفس کشید تعبیر آن این است که بعد از مدتی کوتاه تنها خواهید شد چنان چه دشمن خود را در این وضعیت مشاهده کردید به این نشانه است که باید بیشتر از قبل مراقب رقیبان باشد، چنان چه ببینی پدر و مادرت در چنین وضعیتی قرار گرفته اند خوب نیست و به نشانه ی دردسر و پریشانی ست اگر ببینی نوزادان و یا کودکان در زیر آب تنفس میکنند و تو با چشم مشاهده میکنی به علامت مرگ یکی از دوستان قدیمی ست

31 نظر

 1. taratarasays:

  سلام من خواب دیدم دارم رو آب سجده می کنم منتها یکباره زن داییم مقداری سیر ریخت پیشانیم سوخت و سیرها رو انداختم دور دوباره سجده کرد م. تعبیر خوابم رو لطف کنین بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از فرصت ها به خوبی استفاده کنید و شرایط اقتصادیتان را بهتر کنید و یادتان باشد که با خیال پردازی همه چیز را از دست می دهید.

 2. نسانساsays:

  سلام . من خواب دیدم زیر ابم و دارم نفس میکشم و اونجا یه جنازه مرد بزررگ میبینم که بوی بدی هم داره.... میشه تعبیرش رو بگید لطفا...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

 3. سجادسجادsays:

  خواب دیدم که سونامی اومده و من به همراه یک دوستم به قله یک کوه رفتیم ولی اب کم کم به انجا هم رسید و من زیر اب نفس میکشیدم و زیر اب داشتم میدویدم ک به نقطه بالاتر بروم و نفس میکشیدم (مردم زیادی بودند ولی من فقط دوستم را میشناختم)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا به شما قول خوش مشربی و شادی را میدهد

 4. شقایقشقایقsays:

  سلام,من خواب دیدم که منو مادرم و برادرم تو خونه بودیم اما پدرم نبود که خونه زیر آب فرو میره اولش ترسیدم بعدیادم افتاد میتونم شناکنم مادرمو گرفتم و به سطح آب که روی پشت بوم میشد شناکردم آب خیلی زلال و شفاف بود بعد یادم افتاد که برادرم اون پایینه اما خوابیده بودو متوجه چیزی نبود انگار که میتونست زیرآب نفس بکشه,بعددیدم آب پایین رفت و همه جا خشک شد دوباره رفتیم تو خونه که یه دفه آب فوران کرد و مثل سونامی برگشت من میتونستم زیرآب نفس بکشم اما بازم نفسمو حبس میکردم که به سطح آب برسم یه دفه یادم افتادمادرم اون پایینه و نمیتونه شنا کنه برگشتم و آوردمش اما این بار آب شدت داشت نمیتونستم مادرمو ببرم که یه دفه یه نفرو دیدم داره شنامیکنه ,به خودمو مادرم بند بستم که ازم جدا نشه درست مثل کار اونی که داشت شنامیکرد البته اون بند رو به یه چیزی بسته بود که داشت به سطح آب میرفت منم خودمو به اون چیز رسوندم و باهاش کشیده شدیم به سطح آب همون لحظه باز یادم افتاد برادرم پایینه اما توی آب روشن میدیمش که خوابیده و مشکلی نداره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، قدرت و تلسط شما روز به روز افزایش خواهد یافت و تسلط و صبرتان نیز برای رویارویی با برخی از بدبیاری ها در زندگی رو به فزونی خواهد رفت.

 5. ثمانه دراجثمانه دراجsays:

  سلام من خواب دیدم در زیر آب دارم نفس میشم مثل روی زمین دارم زندگی میکنم عادی و میبینم درختان را بزرگ به صورت الوار در آوردن و برای اینکه راحت حمل کنند از زیر دریا با سرعت پرتاپ میکنند یکی شان نزدیک بود به من بخوره اما جا خالی دادم من هم همین طور زیر دریا بودم و نظاره گر این ها بودم ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به شناخت و تقویت قدرت های شهودی خود بپردازید.

 6. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم با یکی از دوستام موهامون بلند و خوشگل شده بود شونه کردیم بستیم مانتوی خوشگل پوشیدیم رفتیم پیش یکی دیگه ازدوستامون خونش زیر آب بود داشت مغازه لباس فروشی هم داشت زیر آب ولی در واقعیت دوستم نیست اصلا قیافه ی اون تو خواب یادم نیست یه پسره ازش خواستگاری کرد داشت فکراشو میکرد ماهم خوشحال بودیم خیلی راحت همه مون زیر آب نفس میکشیدیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مورد ستایش قرارخواهید گرفت و معاملهی خوب در انتظارتان است

 7. داود قربانیداود قربانیsays:

  سلام بنده خواب یک زیر زمین تاریخی پراز آب که یک شیر نر نگهبان آن مکان بود من داخل آن شنا میکردم ودنبال کسی میگشتم که بعد از پیدا کردن آن دوباره رفتم تا فیلم بگیرم که شیر حمله کرد و درب ها را بستم شیر خود را میکوبید به درب تا باز کند که نتوانست ممنون میشم برایم تعبیر کنید،چون این خواب را چند بار دیده ام

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای پیش آمد موقعیت های جدید در زندگیتان است .

 8. هستی دیانتهستی دیانتsays:

  سلام خواب دیدم داخل دریاچه ای انگار بود ولی خیلی اب شفاف و رنگ ابی و تمیزی بود و خیلی عمیق بود من جای عمیق نمیتونم شنا کنم ولی تو اون دریاچه خیلی راحت رو سطح اب شناور بودم حتی شیرجه میزدم میرفتم پایین و به راحتی داخل اب نفس میکشیدم و حتی چشام باز بود همه چیز و پایین میدیدم و نفس میکشیدم و شنا میکردم وقتی اومدم بالا از زن پسر خالم پرسیدم چه جوریه تو این اب میتونم چشام باز کنم و ببینم مگه ابش شور نیست لطفا برام تعبیرش کنین ممنونم از وقتی که میذارین و پاسخ میدین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام روشنایی است وشادکامی و بیانگر روزهای شاد است

 9. نیکی دیبانیکی دیباsays:

  خواب دیدم زیر استخربا آب زلال دراز کشیدم و نفس میکشم،وقتی اومدم بالا متوجه شدم یه عقرب قهوه ای دنبال دخترم روی آب شناوره و دخترم باخنده ازش فرارمیکنه،هرچی برای کمک صدازدم،صدا از گلوم بیرون نمیومد و کلی ترسیده بودم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اوقات و لحظات خوشی برای شماست

 10. فاطمهفاطمهsays:

  سلام ....خواب یک استخرو دیدم اول این استخز ابش تاریک بود بعد ضلال و روشن شد میترسیدم برم داخل اب چون شنا بلد نبودم یکی از دوستام زیر اب بود منم رفتم گفت عمقش همینقدر منم شنا بلد نبودم گف فقط دستو پا بزن من هم پریدم تو اب فقط دستو پا زدم ی کم اومدم روی اب و ب راحتی زیر اب نفس میکشیدم ...تعبیرشو لطفا بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روشنایی و صمیمیت در زندگیتان است

 11. فرشاد محبیفرشاد محبیsays:

  خواب دیدم داخل استخرم رفتم زیر اب نمیتوانم بالا بیام احساس کردم که الآن خفه میشوم اما یک لحظه متوجه شدم که در داخل اب میتوانم نفس بکشم.تعبیرش چه میشود؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است در راه رسیدن به ارزوهایتان با موانعی روبه رو شوید

 12. حامدحامدsays:

  سلام خواب دیدم رفتم جایی و شراب به رنگ آب بهم دادند و من خوردم و مست هم نشدم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خبرهای خوشی به شما داده شود

 13. نوا شکرینوا شکریsays:

  سلام من خواب دیدم منو خواهرم وپدرم زیر ابیم یه جایی مثل یه اتاق اما بالا سرمون ابه و راحت نفس میکشیم عین بیرون اب، انگار مارو اوردن گذاشتن اونجا وشبه وما قراره از اونجا بریم از طریق زیر دریا مثل یه مسافرت ولی کجاشو نمیدونم، ولی موقعیت پدرم با ما فرق میکنه اون قراره همونجا بمونه،بعد صبح شد پدرم از هونجا به طرف بالا رفت با یه سطل دقیق نمیدونم اشغال بود یا نه که برد اونو بندازه بیرون ومنو خواهرم از در رفتیم بیرون که یه دفعه یه پسر جوونی که اتاق بغل ما بود منو ترسوند وشروع کرد به خندیدن ومن هم با حالت شوخی یواش دست زدمش وگفتم چرا اینجوری میکنیوبعد با خواهرم قدم زنان کف دریا رفتیم که بریم ساحل وبیرون اب، که یه دفه دیدم بیرون ابیم محله خودمون ومیدویم تا بریم خونه قبل رفتن خانوادمونو ببینیم ومتوجه شدم پا برهنه میدوم سنگ پامو اذیت میکرد، اینم بگم قرار بود هرسه تامون برگردیم همونجا و پدرم هم هنوز به وقتش مونده بود واز همونجا بریم سفر که طرفای خودمون از خواب بیدارشدم لطفا تعبیرشو بگید اگه میکنه نظر منو تو سایت نذارید ممنون.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است سعی کنید تنش ها و نارامی ها را از خودتان در زندگی دور کنید

 14. جواد حیدریجواد حیدریsays:

  سلام من خواب دیدم با دوستم که الان داریم با هم کار میکنیم میریم زیر آب ، حوضی هست که یه ۴ گوش راه داره که داخلش رفتیم و زیر آب راحت نفس میکشیم بعضی از اشناها هم هستن و سلام احوال پرسی میکنیم (روبوسی) زیر آب عین سونا جکوزی همه چی داشت و منو دوستم راحت اینور اونور میرفتیم خوشحال اولش فک میکنم زیر اب برم نفس چجوری بکشم اما میرم راحتیم .. تعبیرش ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام موانع پیشرویتان را پشت سر میذارین

 15. آناهیتا کاظمیآناهیتا کاظمیsays:

  درود بر شما من خواب دیدم عده ای به دنبالم هستن و من از دست آنها فرار میکنم که در نهایت خودم را به دریایی بسیار بزرگ که آبی زلال داشت انداختم...تا موقعی که آنها خواستند بروند...در زیر آب ماندم و بدون هیچ مشکلی زیر آب نفس میکشیدم...وقتی بیدار شدم احساس عجیبی داشتم...حس کردم زندگی ام تغییر میکند.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای درهم است

 16. فرانکفرانکsays:

  سلام خواب دیدم من و نامزدم تو آب دریا هستیم نفس هم میکشیم مشکلی نداریم. تا کف دریا رفتیم دراز کشیدیم بعد نامزدم با صرف و سنگای ته دریا برام دستبند و گردنبند درست کرد و آویزونم کرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تلاش براغی کسب اسایش است

 17. نيوشا تحريريهانيوشا تحريريهاsays:

  سلام خواب ديدم يك صف طولانى توى رستورانى هست و يك مسابقه كه مثل استخر شيشه اى كه يك لوله رو سر مى ذاشتيم هر كسى اگر مى تونست تا ٢ دقيقه زير اب نفس نكشه برنده مى شد ١٠٠ هزار دلار،،،و من رفتم و نتونستم اومدم بالا و خواهر و همسرم اين كار را ادامه دادند ،،، هيچكدام مو فق نشديم ولى من در حال خواب و بيدارى تا صبح١٠ بار اين كار را تكرار كردم اينقدر در خواب نفسم رو حبس مى كردم تا نفسم نمى رسيد ول مى كردم اين چه تعبيرى دارد؟

 18. Elnaz salimiElnaz salimisays:

  من‌ خواب دیدم که زیر عمق اب هستیم و پشت میله ها بعضی نفر ها مارا زندان کردن در زیر اب ولی میتانیم نفس بگشیم البته اونجا هم با خانواده هیتم مارو تو یه قفس‌زنددانی کردن

 19. YasnaYasnasays:

  سلام،من خواب دیدم ک ب همراه اعضای خانواده در یک مسابقه شرکت کردیم ک مسابقه اینطوری بود ک باید ی مدت طولانی رو زیر آب بمونیم ،من گروه های دیگه ای رو توی مسابقه ندیدم ولی پدرم می‌گفت زود ب سطح آب نروید بگذارید اول شویم،منو خانواده ام ب راحتی در زیر آب نفس می‌کشیدیم و حتی با یکدیگر صحبت میکردیم.ممنون میشم تعبیرش رو بدونم

 20. غزلغزلsays:

  سلام من خواب دیدم با یک پسر که نمیدونم کی بود وارد ی دریا شدیم و اروم رفتیم زیر اب اونجا میتونستم نفس بکشم ولی برام عجیب بود چون توی زندگی واقعی شنا نکردم و میترسم ولی توی خوابم راحت بودم و و ای خیلس روشن و زلال بود و ادم های شادی رویروم میدیدم تعبیرش چیه؟

 21. غزلغزلsays:

  سلام من خواب دیدم با یک پسر که نمیدونم کی بود وارد ی دریا شدیم و اروم رفتیم زیر اب اونجا میتونستم نفس بکشم ولی برام عجیب بود چون توی زندگی واقعی شنا نکردم و میترسم ولی توی خوابم راحت بودم و و ای خیلس روشن و زلال بود و ادم های شادی رویروم میدیدم تعبیرش چیه؟

 22. BardiaBardiasays:

  ببخشید من خواب دیدم با دوستام رفتیم استخر و‌آنها سر من را زیر آب میبرند ولی من مشکلی ندارم و نفس میکشم بعد به بالا میام شب بعد هم خواب میبینم که موقع تمرین من راحت زیر آب پا میزنم و جلو میرم و نفس میکشم میشه بگید منظور از این خواب ها چیه؟

 23. ZahraZahrasays:

  سلام ،من خواب دیدم با برادرم به کوهنوردی رفته بودیم و پایین کوه دریای خیلی عمیق و تقریبا طوفانی وجود داشت ،تا بالای کوه رفتیم و در راه برگشتن من از بالای کوه که کوه خاکی هم بود سر خوردم و افتادم توی اب و اینقدر عمیق بود که یه مسافت طولانی داشتم به پایین فرو میرفتم ولی به راحتی میتونستم نفس بکشم و ببینم، اب داخل دریا هم خیلی واضح بود و خود دریا از بالا به رنگ ابی خیلی پررنگ ، وقتی توی اب بودم کنارم ادامه همون دیوار خاکی کوه بود ولی اصلا برای بالا اومدن ازش کمک نمی گرفتم ،توی ذهنم نقشه ی راه برام تداعی میشد که یه میسره خیلی طولانی بود که توی ذهنم زمزمه میشد و روی نقشه ی ذهنم نشونم میداد و میگفت نقطه ی سخت بالا اومدنت اینجاست از این جا که عبور کنی (یه راه تنگ بود ) بقیه ی راه اسونه ، من هم برای بالا اومدن فقط دستامو بالاگرفته بودم و پا میزدم ،که یهو خیلی سریع از اب خارج شدم . ممنون میشم این رو هم بگید

 24. افشین کرمیافشین کرمیsays:

  خواب دیدم با یه نفر رفتیم تو اب دریا شنا کنیم بعد نفسم گرفت رفتم زیر آب از خواب بلند شدم

 25. NegarNegarsays:

  من خواب دیدم وقتی داشتم با دوستام توی چشمه بازی میکردیم آب قطع شد و بعد توی ی غار کوچیک ی پسر بچه ۲،۳ ساله دیدم که داشت از گرسنگی سنگ می‌خورد بعد من بلدنش کردم البته خیلی سنگین بود بعد کمکش کردم. تعبیر این خواب چی میشه؟

 26. parniaparniasays:

  من خواب دیدم دشمنا از بالای سخره ای شروع به تیراندازی کردن با اسلحه ولی هیچ کدوم از تیر ها به من نخورد اون موقع زیر آب بودم و به راحتی نفس می‌کشیدم و تیر ها از کنارم رد میشد آخرش هم پیدام نکردن تعبیرش چیه؟

 27. رقیهرقیهsays:

  با عرض سلام و ادب. من یک خوابی دیدم که باید با شما به صورت خصوصی صحبت کنم.کجا این امکان رو دارم؟

 28. ناشناسناشناسsays:

  خواب دیدم با دوست دختر خواننده مورد علاقم رفتیم استخر زیر اب نفس میکشیدیم و عمق اب هم زیاد بود یهو من رفتم ته ته استخر و تنها شدم فضا خیلی کوچیک بود و اونا موندن بالا عمقش خیلی خیلی زیاد بود همه جا تاریک بود و من زیر اب نفس میکشیدم تعبیرش چیه؟

 29. محمد هادیمحمد هادیsays:

  سلام من خواب دیدم دم صبح که بار اول و دوم زیر اب به سختی نفس میکشیدم اما بعد از یه مدت با دوستم به وسط استخر شیرجه زدیم و وقتی به عمق اب رسیدم میتوانستم نفس بکشم و ببینم و احساس خیلی خوبی داشتم ولی دوستم موفق نشد که به کف استخر بیاد و دور استخر هم دوستان قدیمیم و افراد ناشناس بودن

 30. زهرازهراsays:

  سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم که زیر اب نفس میکشم و زیر اب ماهی هارو می بینم اب خیلی زلال بود من داشتم مثل ادم عادی روی زمین راه می رفتم

 31. ترانه شیریترانه شیریsays:

  سلام من خواب دیدم دارم دوش میگیرم و ب سختی نفسم میاد بالا زیر آب دوش