تعبیر خواب نفس کشیدن در آب

خواب دیدم زیر حجم زیادی از آب قرار دارم اما با این حال راحتی می توانستم نفس بکشم و احساس خفگی هم نداشتم تعبیرش چی میشه؟ خالد اصفهانی میگوید اگر کسی خواب ببیند در زیر اب نیز قادر به نفس کشیدن باشد به این علامت است که در راه رسیدن به اهداف یا آرزوهایش موانع بسیاری قرار میگیرد اما هیچکدامیک از آن ها نمیتوانند سد راه او شوند و در نهایت بواسطه تلاش و پشتکار خویش به موفیت خواهد رسید در واقع نفس در رویاهای ما نوعی تلاش تعبیر می شود حال بند آدن یا قطع شدن آن به علامت تجربه کردن شکست های سخت و رنج آور است، شیخ طوسی میگوید تعبیر خواب نفس کشیدن در زیر آب به نشانه ی رسیدن به پیروزی بعد از طی کردن دوران سخت است چنان چه ببینی دیگران در زیر آب نفس میکشند به این نشانه است که شما و جمعی از دوتانتان کارهای بزرگ و مهمی را شروع خواهید کرد که سرانجام آن خیر و موفقیت است
سوال: خواب دیدم با دوست صمیمی خودم به استخر رفته بودیم و بعد به پیشنهاد دوستم تصمیم گرفتیم تا چند دقیقه ای سر خودمان را زیر آب فرو ببریم و یک مسابقه بگذاریم بعد من این کار را کردماولش زیر آب نفس میکشیدم و حالم خوب بود بعد یکمرتبه نفسم قطع شد و غش کردم تعبیرش چی میشه؟
پاسخ: بیانگر این است که یکی از اطرافیان شما که فردی حسود و کینه توز است چشم دیدن موفقیت ها و پیشرفت های فعلی شما را ندارد و در هر زمینه ای در کار شما دخالت و قضاوت میکند و ممکن اس با همین رفتار و اخلاقش در نهایت برای شما دردسر درست کند

ابراهیم کرمانی گفته اند اگر ببینی مرده ای در زیر آب نفس کشید تعبیر آن این است که بعد از مدتی کوتاه تنها خواهید شد چنان چه دشمن خود را در این وضعیت مشاهده کردید به این نشانه است که باید بیشتر از قبل مراقب رقیبان باشد، چنان چه ببینی پدر و مادرت در چنین وضعیتی قرار گرفته اند خوب نیست و به نشانه ی دردسر و پریشانی ست اگر ببینی نوزادان و یا کودکان در زیر آب تنفس میکنند و تو با چشم مشاهده میکنی به علامت مرگ یکی از دوستان قدیمی ست

3 نظر

 1. taratarasays:

  سلام من خواب دیدم دارم رو آب سجده می کنم منتها یکباره زن داییم مقداری سیر ریخت پیشانیم سوخت و سیرها رو انداختم دور دوباره سجده کرد م. تعبیر خوابم رو لطف کنین بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از فرصت ها به خوبی استفاده کنید و شرایط اقتصادیتان را بهتر کنید و یادتان باشد که با خیال پردازی همه چیز را از دست می دهید.

 2. نسانساsays:

  سلام . من خواب دیدم زیر ابم و دارم نفس میکشم و اونجا یه جنازه مرد بزررگ میبینم که بوی بدی هم داره.... میشه تعبیرش رو بگید لطفا...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

 3. سجادسجادsays:

  خواب دیدم که سونامی اومده و من به همراه یک دوستم به قله یک کوه رفتیم ولی اب کم کم به انجا هم رسید و من زیر اب نفس میکشیدم و زیر اب داشتم میدویدم ک به نقطه بالاتر بروم و نفس میکشیدم (مردم زیادی بودند ولی من فقط دوستم را میشناختم)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا به شما قول خوش مشربی و شادی را میدهد