تعبیر خواب نفس کشیدن در آب

خواب دیدم زیر حجم زیادی از آب قرار دارم اما با این حال راحتی می توانستم نفس بکشم و احساس خفگی هم نداشتم تعبیرش چی میشه؟ خالد اصفهانی میگوید اگر کسی خواب ببیند در زیر اب نیز قادر به نفس کشیدن باشد به این علامت است که در راه رسیدن به اهداف یا آرزوهایش موانع بسیاری قرار میگیرد اما هیچکدامیک از آن ها نمیتوانند سد راه او شوند و در نهایت بواسطه تلاش و پشتکار خویش به موفیت خواهد رسید در واقع نفس در رویاهای ما نوعی تلاش تعبیر می شود حال بند آدن یا قطع شدن آن به علامت تجربه کردن شکست های سخت و رنج آور است، شیخ طوسی میگوید تعبیر خواب نفس کشیدن در زیر آب به نشانه ی رسیدن به پیروزی بعد از طی کردن دوران سخت است چنان چه ببینی دیگران در زیر آب نفس میکشند به این نشانه است که شما و جمعی از دوتانتان کارهای بزرگ و مهمی را شروع خواهید کرد که سرانجام آن خیر و موفقیت است
سوال: خواب دیدم با دوست صمیمی خودم به استخر رفته بودیم و بعد به پیشنهاد دوستم تصمیم گرفتیم تا چند دقیقه ای سر خودمان را زیر آب فرو ببریم و یک مسابقه بگذاریم بعد من این کار را کردماولش زیر آب نفس میکشیدم و حالم خوب بود بعد یکمرتبه نفسم قطع شد و غش کردم تعبیرش چی میشه؟
پاسخ: بیانگر این است که یکی از اطرافیان شما که فردی حسود و کینه توز است چشم دیدن موفقیت ها و پیشرفت های فعلی شما را ندارد و در هر زمینه ای در کار شما دخالت و قضاوت میکند و ممکن اس با همین رفتار و اخلاقش در نهایت برای شما دردسر درست کند

ابراهیم کرمانی گفته اند اگر ببینی مرده ای در زیر آب نفس کشید تعبیر آن این است که بعد از مدتی کوتاه تنها خواهید شد چنان چه دشمن خود را در این وضعیت مشاهده کردید به این نشانه است که باید بیشتر از قبل مراقب رقیبان باشد، چنان چه ببینی پدر و مادرت در چنین وضعیتی قرار گرفته اند خوب نیست و به نشانه ی دردسر و پریشانی ست اگر ببینی نوزادان و یا کودکان در زیر آب تنفس میکنند و تو با چشم مشاهده میکنی به علامت مرگ یکی از دوستان قدیمی ست

12 نظر

 1. taratarasays:

  سلام من خواب دیدم دارم رو آب سجده می کنم منتها یکباره زن داییم مقداری سیر ریخت پیشانیم سوخت و سیرها رو انداختم دور دوباره سجده کرد م. تعبیر خوابم رو لطف کنین بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از فرصت ها به خوبی استفاده کنید و شرایط اقتصادیتان را بهتر کنید و یادتان باشد که با خیال پردازی همه چیز را از دست می دهید.

 2. نسانساsays:

  سلام . من خواب دیدم زیر ابم و دارم نفس میکشم و اونجا یه جنازه مرد بزررگ میبینم که بوی بدی هم داره.... میشه تعبیرش رو بگید لطفا...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

 3. سجادسجادsays:

  خواب دیدم که سونامی اومده و من به همراه یک دوستم به قله یک کوه رفتیم ولی اب کم کم به انجا هم رسید و من زیر اب نفس میکشیدم و زیر اب داشتم میدویدم ک به نقطه بالاتر بروم و نفس میکشیدم (مردم زیادی بودند ولی من فقط دوستم را میشناختم)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا به شما قول خوش مشربی و شادی را میدهد

 4. شقایقشقایقsays:

  سلام,من خواب دیدم که منو مادرم و برادرم تو خونه بودیم اما پدرم نبود که خونه زیر آب فرو میره اولش ترسیدم بعدیادم افتاد میتونم شناکنم مادرمو گرفتم و به سطح آب که روی پشت بوم میشد شناکردم آب خیلی زلال و شفاف بود بعد یادم افتاد که برادرم اون پایینه اما خوابیده بودو متوجه چیزی نبود انگار که میتونست زیرآب نفس بکشه,بعددیدم آب پایین رفت و همه جا خشک شد دوباره رفتیم تو خونه که یه دفه آب فوران کرد و مثل سونامی برگشت من میتونستم زیرآب نفس بکشم اما بازم نفسمو حبس میکردم که به سطح آب برسم یه دفه یادم افتادمادرم اون پایینه و نمیتونه شنا کنه برگشتم و آوردمش اما این بار آب شدت داشت نمیتونستم مادرمو ببرم که یه دفه یه نفرو دیدم داره شنامیکنه ,به خودمو مادرم بند بستم که ازم جدا نشه درست مثل کار اونی که داشت شنامیکرد البته اون بند رو به یه چیزی بسته بود که داشت به سطح آب میرفت منم خودمو به اون چیز رسوندم و باهاش کشیده شدیم به سطح آب همون لحظه باز یادم افتاد برادرم پایینه اما توی آب روشن میدیمش که خوابیده و مشکلی نداره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، قدرت و تلسط شما روز به روز افزایش خواهد یافت و تسلط و صبرتان نیز برای رویارویی با برخی از بدبیاری ها در زندگی رو به فزونی خواهد رفت.

 5. ثمانه دراجثمانه دراجsays:

  سلام من خواب دیدم در زیر آب دارم نفس میشم مثل روی زمین دارم زندگی میکنم عادی و میبینم درختان را بزرگ به صورت الوار در آوردن و برای اینکه راحت حمل کنند از زیر دریا با سرعت پرتاپ میکنند یکی شان نزدیک بود به من بخوره اما جا خالی دادم من هم همین طور زیر دریا بودم و نظاره گر این ها بودم ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به شناخت و تقویت قدرت های شهودی خود بپردازید.

 6. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم با یکی از دوستام موهامون بلند و خوشگل شده بود شونه کردیم بستیم مانتوی خوشگل پوشیدیم رفتیم پیش یکی دیگه ازدوستامون خونش زیر آب بود داشت مغازه لباس فروشی هم داشت زیر آب ولی در واقعیت دوستم نیست اصلا قیافه ی اون تو خواب یادم نیست یه پسره ازش خواستگاری کرد داشت فکراشو میکرد ماهم خوشحال بودیم خیلی راحت همه مون زیر آب نفس میکشیدیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مورد ستایش قرارخواهید گرفت و معاملهی خوب در انتظارتان است

 7. داود قربانیداود قربانیsays:

  سلام بنده خواب یک زیر زمین تاریخی پراز آب که یک شیر نر نگهبان آن مکان بود من داخل آن شنا میکردم ودنبال کسی میگشتم که بعد از پیدا کردن آن دوباره رفتم تا فیلم بگیرم که شیر حمله کرد و درب ها را بستم شیر خود را میکوبید به درب تا باز کند که نتوانست ممنون میشم برایم تعبیر کنید،چون این خواب را چند بار دیده ام

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای پیش آمد موقعیت های جدید در زندگیتان است .

 8. هستی دیانتهستی دیانتsays:

  سلام خواب دیدم داخل دریاچه ای انگار بود ولی خیلی اب شفاف و رنگ ابی و تمیزی بود و خیلی عمیق بود من جای عمیق نمیتونم شنا کنم ولی تو اون دریاچه خیلی راحت رو سطح اب شناور بودم حتی شیرجه میزدم میرفتم پایین و به راحتی داخل اب نفس میکشیدم و حتی چشام باز بود همه چیز و پایین میدیدم و نفس میکشیدم و شنا میکردم وقتی اومدم بالا از زن پسر خالم پرسیدم چه جوریه تو این اب میتونم چشام باز کنم و ببینم مگه ابش شور نیست لطفا برام تعبیرش کنین ممنونم از وقتی که میذارین و پاسخ میدین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام روشنایی است وشادکامی و بیانگر روزهای شاد است

 9. نیکی دیبانیکی دیباsays:

  خواب دیدم زیر استخربا آب زلال دراز کشیدم و نفس میکشم،وقتی اومدم بالا متوجه شدم یه عقرب قهوه ای دنبال دخترم روی آب شناوره و دخترم باخنده ازش فرارمیکنه،هرچی برای کمک صدازدم،صدا از گلوم بیرون نمیومد و کلی ترسیده بودم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اوقات و لحظات خوشی برای شماست

 10. فاطمهفاطمهsays:

  سلام ....خواب یک استخرو دیدم اول این استخز ابش تاریک بود بعد ضلال و روشن شد میترسیدم برم داخل اب چون شنا بلد نبودم یکی از دوستام زیر اب بود منم رفتم گفت عمقش همینقدر منم شنا بلد نبودم گف فقط دستو پا بزن من هم پریدم تو اب فقط دستو پا زدم ی کم اومدم روی اب و ب راحتی زیر اب نفس میکشیدم ...تعبیرشو لطفا بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روشنایی و صمیمیت در زندگیتان است

 11. فرشاد محبیفرشاد محبیsays:

  خواب دیدم داخل استخرم رفتم زیر اب نمیتوانم بالا بیام احساس کردم که الآن خفه میشوم اما یک لحظه متوجه شدم که در داخل اب میتوانم نفس بکشم.تعبیرش چه میشود؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است در راه رسیدن به ارزوهایتان با موانعی روبه رو شوید

 12. حامدحامدsays:

  سلام خواب دیدم رفتم جایی و شراب به رنگ آب بهم دادند و من خوردم و مست هم نشدم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خبرهای خوشی به شما داده شود