تعبیر خواب دست زدن به مرده

خواب دیده ام به مرده ای که نمیشناسمش دست میزنم و بعد از انجام این کار می ترسم و به سمت خانه فرار میکنم تعبیرش چیه؟ جابر مغربی نوشته اند اگر ببینی به بدن مرده ای دست میزنی که او را میشناسی و یا یکی از بستگان دور یا نزدیک شما مثل برادر خواهر پدر مادر عمه خاله و یا و ... است بیانگر این است که در دوران سالمندی خوشبخت خواهید شد و وضعیت زندگیتان تغییرات گسترده و مثبتی خواهد کرد اگر دست های یک مرده را در دست بگیری به علامت یک شادی و یا یک خوشحالی غیرمنتظره و بزرگ است که باعث بهبود روحیه تان می شود اگر ببینی به بدن مرده ای که سن و سال کمی دارد یا خردسال است دست میزنی به نشانه ی این است که بواسطه ی تلاش کوشش و نبرد خودتان در نهایت به پیروزی و موفقیت خواهید رسید و این پیشرفت و شادی را با دیگران نیز تقسیم میکنی اگر ببینی بر لب ها و یا صورت مرده دست میزنی تعبیر آن ازدواج در سنین پایین و یا بطور کلی وصلت کردن است
سوال : خواب دیدم جنازه ای در خیابان افتاده که هیچکس به سمتش نزدیک نمیشد و من احساس کردم هنوز زندس و کم کم به طرفش نزدیک شدم و روی بدنش دست کشیدم دیدم خیلی سرد هست تعبیرش چی میشه؟
پاسخ: این رویا با توجه به اینکه به قصد کمک کردن و کار خیر بوده بیانگر رسیدن به کام دل و یا برآورده شدن آرزو ها دلالت دارد
محب اصفهانی میگوید اگر زن بارداری خواب ببیند روی بدن و یا جسم مردگان دست میکشد چه عمد با شد و چه غیر عمد بیانگر این است که خود و خانواده اش به شانس بزرگی دست پیدا خواهند کرد و ثروت و نعمت نصیب آن ها می شود چنان چه ببینی به بدن مرده ای دست میزنی و ناگهان میترسی یا مرده بیدار می شود به نشانه ی این است که شما را در سن جوانی به گناه بزرگی متهم میکنند و به ناحق درباره ی شما قضاوت میکنند اگر به بدن مرده ای دست زدی که از او خون جاری میشد خوب نیست و تعبیر آن بلا مصیبت بدبختی و در بیشتر موراد بیماری و کسالت های طولانی مدت است

1 نظر

  1. علی اسديعلی اسديsays:

    سلام خسته نباشید خاستم ببینم اگ تو خواب مرده ای شکم شما را لمس کرد معنیش چیه؟

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      این خواب نشان دهنده ی احساس افسوس و دلسردی شما از پیگیری برخی اهداف و انگیزه هایی است که از گذشته برای شما از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند.