تعبیر خواب دعوای سگ و گربه

شیخ مفید نوشته اند اگر کسی خواب ببیند سگ و گربه ای در حال دعوا کردن هستند به نشانه ی بروز درگیری و بحث های لفظی با خانواده ی همسر است چنان چه همسر نداشته باشد به نشانه ی شروع اختلاف و مشکلات خانوادگی است اگر زنی خواب ببیند سگ و گربه دعوا میکنند و خون می بیند این رویا نحس و به معنی قهرها و دعوا های طولانی مدت است و ممکن است باعث جدایی و گریه شود
سوال : خواب دیدم شوهرم یه سگ بزرگ با چند تا گربه اورده بود خونه که یک مرتبه به جون هم افتادند و سگی که بزرگتر بود گربه را خورد تعبیرش چی میشه؟
پاسخ: خورده شدن گربه توسط سگ در این رویا به علامت اشک غصه غم رنج و جدایی شما از همسرتان است که ممکن است دعوا به خاطر یک موضوع ساده و پیش پا افتاده شکل بگیرد
اگر ببینی سگ و گربه در بیرون از خانه در حال جنگ کردن هستند به این معناست که   در اینده دردسر و مشکلاتی خواهید داشت که کسی به شما کمک نمیکند و مورد حمایت کسی نیستید اگر ببینی سگ و گربه ای را که در حال جنگ کردن هستند از یکدیگر جدا میکنید با مانع درگیری آن ها می شوید خوب و خیر است و نوید بخش یک تغییر محسوس و اساسی در زندگی شماست که در نهایت باعث خشنودی شما و خانواده تان خواهد شد و خبر آن بدست دیگران نیز می رسد اگر ببینی سگ و گربه ای در نزاع مردند به علامت این است که با زدن حرف های تند تلخ و بی حساب و کتاب اطرافیان را از خود ناراحت میکنید و خودتان در عذاب وژدان قرار میگیرید
ابراهیم کرمانی در مقاله ای کوتاه مطالب جالب و خواندنی را اورده اند ایشان معتقد است چنان چه خواب ببینی گربه و سگی با همدیگر جنگ میکنند و در این درگیری سگ شکست میخورد و گربه پیروز می شوید بیانگر این است که شما به معشوقتان نخواهید رسید و چنان سگ پیروز نبرد باشد بیانگر وصلت و رسیدن به مراد دل است

1 نظر

  1. کتیکتیsays:

    سلام بازهم زحمت تعبیر خواب داشتم، خواب دیدم یک خاخام -روحانی یهودی- جسمش توسط شیطان تسخیر و۳چاقو وارد بدنش بودو مایع های تنفر اوردی بالامیاورد. یک کشیش یک جهود ومن بایک مرد مومن وارد اتاقش شدیم و من وان مرد مومن شروع به قرآن خواندن کردیم تمام چاقو ها از بدنش خارج شد و همه متعجب شدیم وقتی همه رفتند و من اخرین فرد بودم دوباره چهره یهودی شیطانی شد ومن شروع به اذان خواندن کردم و جالب باصدای مردانه وبسیارزیبا ادان خواندم.او مجدد به حالت طببعی برگشت ولی چشمانش هنوز حالت شیطانی داشت و باخود گفتم این به خاطر یهودی بودنش است او گفت باور نمیکردم اذان دین شما شیطان را دور کند منهم گفتم الان شما تاوقتی اذان میگم سالم هستید واگر وقت اذان تمام شود ممکن شما دوباره تسخیر شویدولی او باز فقط تاکید کرد من باور کردم اذان شما صدای خداست ولی ایمان نیاورد صحنه های خواب خیلی وحشتناک بودن و واقعا خیلی ترسیدم کمک کنید باسپاس.

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      دوستان کم عقلی داری که باعث بدشانسی و دردسر برای شما می‌شوند پس از آنها دوری کنید چرا که ممکن است آنها هر لحظه به شما آسیب برسانند.