تعبیر خواب کیسه آرد

خواب دیدم در حال بلند کردن چند کیسه آرد هستم و قرار بود در ازای این کار مزدی را دریافت کنم موقع بلند کردن کیسه های ارد کمرم بشدت درد گرفت و روی زمین نشستم تعبیرش چیه؟ خالد اصفهانی میگوید اگر کسی خواب ببیند گونی های آرد را بلند میکند بیانگر این است که خداوند بر رزق و روزی اش بیفزاد کارش رو به راه شود و مشکلات مالی و جسمی اش بتدریج محو شود اگر ببینی به دیگران کیسه ارد میدهی به این علامت است که افرادی را حمایت خواهی کرد و چند کار مهم و خیر انجام میدهی اگر ببینی روی کیسه های آرد راه می روی به نشانه ی این است که پس از عبور مراحل سخت و طاقت فرسای زندگی سرانجام به آرامش می رسی محمد ابن سیرین نوشته است دیدن بسته های بزرگ یا کوچک آرد در رویاهای ما به نشانه ی زندگی معمولی ولی همراه با شادمانی است و در بیشتر موارد بر درستی دین و رسیدن به سعادت و کمال دلالت دارد
سوال : خواب دیدم از اسمان دانه های ارد مثل برف در حال باریدن هستند و من دستانم را زیر دونه های ارد گرفته بودم تعبیرش چیه؟
پاسخ: به همان مقدار و اندازه ای که در آسمان ارد مشاهده کرده اید در زندگی شما خیر خوشی و برکت وارد خواهد شد
اگر ببینی روی کیسه ی ارد خوابیده باشی به نشانه ی این است که یک زندگی خوشبخت و بدون دردسر در اینده خواهید داشت اگر ببینی داخل کیسه های ارد رفته ای به این معنی است که به خاطر مال دنیا حاضرید دست به هر کار و یا ریسکی بزنید که خوشبختانه انتهای آن موفقیت است اگر ببینی کیسه ای ارد را از کسیکه مرده است به عنوان هدیه میگیری به علامت این است که خطراتی در کمین توهستند اگر ببینی روی کیسه های آرد دست به اعمال گناه میزنی به معنای این است که تعدادی از دوستان نزدیک و وفادار خود را از دست خواهید داد

1 نظر

  1. ساراساراsays:

    سلام خواب دیدم همه جا برف اومده بود تاریک بود من و خانوادم میخواستیم بریم مسافرت جایی برای موندن نبود چون شب بود یه خونه پیدا کردیم ولی داخلش یه قول وحشتناک زندگی میکرد اما چون خونه نبود رفتیم داخل غذا درست کردیم شب موندیم صبح که شد برگشت وقتی پشت در بود من کیسه آرد از دستم افتاد روی برفا نصفشو جمع کردم بقیش هم داخل برف حیاط قایم کردم خیلی ترسیده بودم ولی قول که برگشت ما فرار کردیم متوجه وجود ما نشد

    • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

      خوابتان اشاره به نعمت و روزی حلال و بدون مشقت و رنج دارد