تعبیر خواب خوردن شیر شتر

خواب دیدم در یک بیابان گیر افتاده بودم و خیلی تشنه بودم که مرد غریبه ای با ریش های بلند و سفید یک کاسه شیر شتر بهم داد و بلافاصله گرفتم و نوشیدم تعبیرش چی میشه؟ حضرت امام صادق (ع) فرموده اند شیر شتر در خواب های ما بر چند نشانه است اول رزق و روزی که از طریق راه حلال بدست می آید دوم رفاه در زندگی سوم کام یافتن اگر ببینی به دیگران شیر شتر می دهی به این علامت است که کسب و کارت رونق میگیرد و مالت زیاد می شود اگر به زن باردار دادی به نشانه ی سلامت و کسب ثروت است اگر مرده ای را دیدی که از شیر شتر می خورد به نشانه ی این است که برای کمال و سعادت خودتان هم که شده خیرخواهی پیشه میکنید اگر ببینی روی زمین ریخت و حیف شد بیانگر این است که مقداری از مالت را در یک معاله یا تجارت از دست می دهی اما طولی نمیکشد که دوباره باز میگردد اگر ببینی بعد از خوردن آن حالت بهم خورد و احساس بدی داشتی به علامت این است که از گرفتاری ها و مشکلات کوچکی عذاب خواهید کشید اگر ببینی یکی از دوستان نزدیک شما مشغول خوردن شیر است و تو فقط نگاه میکرد به نشانه ی این است که از ناراحتی و رنج های دوستان خود متاثر می شوید اگر ببینی شتر ماده ای را می دوشی یا در حال دوشیدن از تعدادی شتر هستی به نشانه ی این است که با تلاش بسیار سرانجام به موفقیت خواهی رسید و ثروتی دیدنی بدست می آوری
پرسش: خواب دیدم پدربزرگم سخت مریض شده و پزشکی که معاینش کرد گفت باید شیر شتر بهش بدید من از هر کجا و از هرکسی سراغ کردم گیرم نیومد تا اخرش خودم در یک صحرا شتری را دیدم و همونجا ازش شیر دوشیدم تعبیرش چی میشه
پاسخ: به علامت لذت بردن از زندگی و همنشینی با دوستان صالح و خردمند است
جابر مغربی نوشته اند اگر رنگ شیر زرد بود به علامت بیماری برای افراد خانواده است اگر رنگ ان سیاه بود به نشانه ی مال و ثروتی حرام است که وارد زندگی صاحب رویا شده است اگر رنگش سفید و براق بود به نشانه ی ثروت زیاد ، ماجراهایی که همیشه به یادتان خواهد ماند و رو به راه شدن زندگی ست

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...