تعبیر خواب شنیدن صدای گریه نوزاد

خواب دیدم نوزادی داره گریه میکنه و من فقط صداش را احساس میکردم هر چقدر به دنبال صدا می رفتم تا بتونم پیداش کنم و آراومش کنم موفق نمیشدم صدای بچه لحظه به لحظه بیشتر میشد و دلم براش خیلی می سوخت انگار که تنها مونده بود بعد از چند ساعت گشتن متوجه شدم که یکی نوزاد را پشت در منزل ما گذاشته و رفته تعبیرش چیه؟ جابر مغربی نوشته است شنیدن صدای گریه نوزاد برای مردان و یا پسران جوان به نشانه ی زن می باشد و این رویا برای دختران به نشانه ی ازدواج کردن یکی از دوستان نزدیک می باشد و برای زنان باردار به نشانه ی رفع شدن غم رنج و غصه و نوید بخش به دنیا آمدن نوزادی زیبا سلامت و پرخیر و برکت است اگر ببینی نوزادی در اثر گریه زیاد میمیرد به نشانه ی نزدیک شدن اجل و یا حادثه ای وحشتناک است که جان صاحب رویا را تهدید میکند

سوال: سلام خواب دیدم از مدرسه برگشتم و هیچکس خونه نبود بعد وقتی رفتم تا ناهار درست کنم دیدم یه بچه با صدای خیلی بلند گریه میکنه و هق هق میزنه دویدم سمت اتاق دیدم هیچکس نبود رفتم داخل کوچه روی پشت بام و تمام خانه را به دنبال بچه گشتم که دیدم هیچکس نبود تعبیرش چی میشه؟

پاسخ: اگر شما مجرد باشید به نشانه ی این است که یکی از دوستان شما در شرف ازدواج است و یا به همین نزدیکی برایش خواستگاری مناسب می رود

خالد اصفهانی نوشته اند همیشه و همیشه گریه بیتابی در رویاهای ما بیانگر شادی سلامت انرژی برگزرای جشن ها بزرگ و ...است حالا شنیدن صدای آن که بصورت کشیده و بلند و خصوصا از طرف بچه ها باشید یقینا خبر از ایامی خوش و خرم برای صاحب رویا میدهد و میتواند دوباره امید روحیه و نشاط را بازگرداند

1 نظر

  1. موسویموسویsays:

    سلام برادرم خواب دید که بچه ی خواهرم که هنوز به دنیا نیومده داره گریه میکنه و آجیم صداش و میشنوه و سعی داره آرومش کنه. لطفا بگید تعبیرش چیه

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      اخذ تصمیم های مشکل