تعبیر خواب عیدی گرفتن از سید (2)

خواب دیدم از مردی مهربان که سید بود عیدی گرفتم اما روز و یا جشن عید نبود و به من گفت این پول را در جیبم بگذارم و فقط وقتی که مجبور بودم و نیاز داشتم خرجش کنم تعبیرش چی میشه؟ جابر مغربی می گویند اگر کسی خواب ببیند از فردی که سید است وجه و یا چیزی را به عنوان عیدی بگیرد به نشانه ی فروانی روزی بخشش و گذشت نیز است اگر ببینی از زن سیده عیدی گرفتید از غم اندوه و گرفتاری می یابید و گشایش در زندگیتان پدید می اید

خالد اصفهانی آورده اند بطور کلی و در هر شرایط زمان و مکانی عیدی گرفتن از مرده ها خوب و خیر است برای زنان باردار نوید بخش به دنیا آمدن فرزندی زیبا سالم و خوش قدم است برای مردان به علامت برطرف شدن انواع مشکلات روحی و یا مالی است

پرسش: خواب دیدم که روز عید سید ها بوده و من از دوستم که سیده هستند درخواست داشتم بهم عیدی بده بعد بهم یه خودکار داد تعبیرش چیه؟

پاسخ : به معنای ازدیاد روزی و رزق برای شما و خانواده تان است

شیخ مفید نوشته اند اگر کسی خواب ببیند به کسی که سید هست خودش عیدی میدهد بیانگر این است که فردی مهربان دلسوز و با صفات اخلاقی نیک در زندگی حامی و همراهش می شوید و در مراحل سخت و دشوار زندگی به او کمک میکند و در شرایطی که ادامه ی زندگی سخت باشد با دلداری دادن و نصیحت های مرتب بذر امید و روحیه را در دل صاحب رویا دوباره میکارد اگر ببینی از دست چند مرده همزمان عیدی میگیرید به نشانه ی این است که در مدت زمان کوتاهی بواسط تلاش و فعالیت خودتان و از راه حلال به ثروت می رسید که بخشی از آن را در کار و در راه خیر صرف میکنید اگر ببینی از کسی که غریبه و اما سید است عیدی گرفتید به علامت ان است که درهای رزق روزی و برکت بزودی به روی شما باز خواهد شد و زندگی برایتان بسیار لذت بخش تر از قبل می شوید

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...